Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: a
Hakutulos: 50 asiasanaa
Asiasana: aapiset
Laajemmat termit: lukukirjat
Index term: abc-books
Asiasana: aatedraama
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aateromaanit
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: drama of ideas
Asiasana: aatehistoria
Laajemmat termit: filosofia
historia
Rinnakkaistermit: eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
kulttuurihistoria
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: history of ideas
aateromaani
Käytä: aateromaanit
Asiasana: aateromaanit
Huomautus: monikko
Rinnakkaistermit: aatedraama
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: aateromaani
Index term: novels of ideas
Asiasana: absurdi
Index term: absurd
Asiasana: Aeneis
Index term: Aeneid
Asiasana: aforismit
Rinnakkaistermit: arvoitukset
esseet
sananlaskut
sananparret
Korvaa termit: mietelmät
Index term: aphorisms
Asiasana: afroamerikkalainen kirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: pakolaiskirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
siirtolaiskirjallisuus
suomenruotsalainen kirjallisuus
Index term: African American literature
Asiasana: aiheet
Rinnakkaistermit: teemat
Index term: topics
Asiasana: aika
Index term: time
Asiasana: aikakauslehdet
Laajemmat termit: kausijulkaisut
lehdistö
Suppeammat termit: joululehdet
kirjallisuuslehdet
kulttuurilehdet
lastenlehdet
pilalehdet
Rinnakkaistermit: sanomalehdet
Index term: journals
Asiasana: aikamatkat
Laajemmat termit: fantasiakirjallisuus
Rinnakkaistermit: tieteiskirjallisuus
Index term: time travels
Asiasana: ajankuva
Index term: period piece
ajanvietekirjallisuus
Käytä: viihdekirjallisuus
Asiasana: alkusointu
Laajemmat termit: kalevalamitta
metriikka
Rinnakkaistermit: loppusointu
rytmi
Korvaa termit: allitteraatio
Index term: alliteration
Asiasana: allegoriat
Rinnakkaistermit: symbolit
Index term: allegories
allitteraatio
Käytä: alkusointu
Asiasana: alluusio
Toim. huomautus: Kirjallisessa esityksessä tai puheessa esiintyvä epäsuora viittaus kaunokirjalliseen tai tieteelliseen teokseen. Kiertoilmaus, joka ei lainaa lähdettään suoraan. (Hosiaisluoma)
Index term: allusion
Asiasana: alluusio
almanakat
Käytä: kalenterit
Asiasana: amerikansuomalaiset
Laajemmat termit: siirtolaisuus
Rinnakkaistermit: ruotsinsuomalaiset
Index term: Finnish Americans
Asiasana: anapesti
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: anapest
Asiasana: anarkismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Rinnakkaistermit: nationalismi
politiikka
Index term: anarchism
Asiasana: antiikin kirjallisuus
Laajemmat termit: antiikki
kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: kreikankielinen kirjallisuus
latinankielinen kirjallisuus
Index term: classical literature
Asiasana: antiikki
Laajemmat termit: historia
Suppeammat termit: antiikin kirjallisuus
Index term: antiquity
Asiasana: antikvariaatit
Laajemmat termit: kirjakaupat
kirjallisuuden levitys
Index term: second-hand bookshops
antiromaanit
Käytä: kokeelliset romaanit
antisankari
Käytä: antisankarit
Asiasana: antisankarit
Laajemmat termit: sankarit
Korvaa termit: antisankari
Index term: anti-heroes
Used for: anti-hero
Asiasana: antologiat
Laajemmat termit: teokset
Rinnakkaistermit: kokoomateokset
Index term: anthologies
Asiasana: antropologia
Index term: anthropology
Asiasana: apurahat
Laajemmat termit: kirjallisuuden sosiologia
taiteen tukeminen
Suppeammat termit: kirjailija-apurahat
Index term: grants
Asiasana: arabiankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Arabic literature
Asiasana: arkaismit
Huomautus: Käytetään vanhentunueista tai vanhahtavista, yleisestä käytöstä jääneistä sanoista tai ilmaisuista.
Index term: archaisms
Asiasana: arkistoaineistot
Laajemmat termit: arkistot
Index term: archival materials
Asiasana: arkistot
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
Suppeammat termit: arkistoaineistot
Rinnakkaistermit: kirjastot
Index term: archives
Asiasana: arkkikirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: arkkiveisut
Rinnakkaistermit: proosarunot
rakkausrunot
Index term: broadside literature
Asiasana: arkkitekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: architextuality
Asiasana: arkkiveisut
Laajemmat termit: arkkikirjallisuus
runot
Rinnakkaistermit: balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: broadside ballads
Asiasana: arvoitukset
Rinnakkaistermit: aforismit
sananlaskut
sananparret
Index term: riddles
Asiasana: arvostelijat
Laajemmat termit: kritiikki
Rinnakkaistermit: kirja-arvostelut
Korvaa termit: kriitikot
Index term: critics
arvostelu
Käytä: kritiikki
Asiasana: arvostelut
Suppeammat termit: elokuva-arvostelut
kirja-arvostelut
teatteriarvostelut
videoarvostelut
Rinnakkaistermit: kirjallisuuskritiikki
Index term: reviews
Asiasana: arvottaminen
Laajemmat termit: moraali
Suppeammat termit: totuus
Index term: valuation
aukko
Käytä: avoin kohta
Asiasana: autenttisuus
Rinnakkaistermit: huijaus
Index term: authenticity
Asiasana: avainromaanit
Rinnakkaistermit: aateromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: key novels
Asiasana: avantgarde
Laajemmat termit: tyyli
Suppeammat termit: futurismi
Rinnakkaistermit: dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: avant-garde
Asiasana: avoin kohta
Toim. huomautus: Ilmaisematta tai vihjauksen varaan jätetty, yleensä tulkintaan yllyttävä tekstin kohta, joka jää lukijan täydennettäväksi.
Laajemmat termit: kerronta
tulkinta
Rinnakkaistermit: dialogi
diegesis
lukeminen
mimesis
Korvaa termit: aukko
epämääräisyyskohta
Index term: gap