Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: d
Hakutulos: 16 asiasanaa
Asiasana: dadaismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
futurismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: dadaism
Asiasana: daktyyli
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: dactyl
Asiasana: dandyismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: dandyism
Asiasana: dekadenssi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: decadence
Asiasana: dekonstruktio
Huomautus: !960- ja 1970-luvulla Ranskassa ja Yhdysvalloissa syntynyt poststrukturalismiin liittynyt tutkimussuuntaus, joka on kiinnittänyt erityistä huomiota metatason ongelmiin.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: deconstruction
Asiasana: dialogi
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: avoin kohta
epäsuora esitys
monologit
sisäinen monologi
Index term: dialogue
Asiasana: diegesis
Huomautus: Puheen epäsuora esittäminen.
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: avoin kohta
behaviorismi
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
mimesis
tajunnanvirta
Index term: diegesis
Asiasana: diskurssi
Huomautus: Kerronnallisen ilmaisun taso.
Laajemmat termit: narratologia
Rinnakkaistermit: representaatio
Index term: discourse
Asiasana: dokumenttielokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: documentary films
Asiasana: dokumenttikirjallisuus
Laajemmat termit: dokumenttikirjallisuus
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: dokumenttiromaani
Index term: documentary literature
Used for: document novel
Asiasana: dokumenttikirjallisuus
Toim. huomautus: Todellisia tapahtumia autenttisen aineiston avulla mahdollisimman tarkasti kuvaamaan pyrkivä kirjallisuus.
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: dokumenttikirjallisuus
Index term: documentary literature
dokumenttiromaani
Käytä: dokumenttikirjallisuus
draama
Käytä: näytelmät
Asiasana: dramatisointi
Rinnakkaistermit: filmatisointi
Index term: dramatization
Asiasana: dramaturgia
Laajemmat termit: teatteri
Index term: dramaturgy
Asiasana: dystopiat
Huomautus: Ihanneyhteiskunnan vastakohta.
Laajemmat termit: tieteiskirjallisuus
Rinnakkaistermit: utopiat
Index term: dystopias