Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: e
Hakutulos: 52 asiasanaa
Asiasana: e-kirjat
Laajemmat termit: elektroniset julkaisut
kirjat
Korvaa termit: sähkökirjat
Index term: e-ebooks
Used for: electronic books
Asiasana: Edda
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: Edda
Asiasana: editio
Huomautus: Sanataideteoksen toimitettu laitos.
Suppeammat termit: kriittiset editiot
Index term: edition
Asiasana: eepokset
Suppeammat termit: kansalliseepokset
kansaneepokset
Rinnakkaistermit: saagat
Index term: epics
Asiasana: eeppiset runot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: epic poems
Asiasana: ekfrasis
Toim. huomautus: Todellisen tai fiktiivisen kuvallisen esityksen verbalisointi sanataideteoksessa.
Rinnakkaistermit: esinerunot
Index term: ekphrasis
Editorial note: An intense pictorial description of an object.
Asiasana: ekokritiikki
Toim. huomautus: Esim. kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön yhteyksiä käsittelevä yhteiskuntakriittinen tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: ecocriticism
Editorial note: Ecocriticism is the study of literature and environment from an interdisciplinary point of view where all sciences come together to analyze the environment and brainstorm possible solutions for the correction of the contemporary environmental situation.
Asiasana: eksistentialismi
Toim. huomautus: Yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta korostava mannermaisen filosofian ja kirjallisuuden suuntaus.
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: existentialism
Editorial note: Existentialism attempts to describe our desire to make rational decisions despite existing in an irrational universe.
Asiasana: eksotismi
Rinnakkaistermit: eskapismi
orientalismi
Index term: exotism
Asiasana: ekspressionismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: expressionism
Asiasana: elegiat
Huomautus: Pohjasävyltään melankolista lyriikkaa.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: elegies
Asiasana: elektroniset julkaisut
Laajemmat termit: julkaisut
Suppeammat termit: e-kirjat
Rinnakkaistermit: verkkojulkaisut
Index term: electronic publications
Asiasana: ellipsit
Toim. huomautus: Sanan tai sanojen pois jättäminen ilmauksesta merkityksen silti muuttumatta.
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: kerronta
paralipsis
Index term: ellipses
Asiasana: elokuva
Laajemmat termit: taide
Suppeammat termit: elokuvat
Index term: film
Asiasana: elokuva-arvostelut
Laajemmat termit: arvostelut
elokuvakritiikki
Rinnakkaistermit: kirja-arvostelut
teatteriarvostelut
videoarvostelut
Index term: film reviews
Asiasana: elokuvakasvatus
Laajemmat termit: taidekasvatus
Rinnakkaistermit: sanataidekasvatus
Index term: film education
Asiasana: elokuvakritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
kulttuurikritiikki
Suppeammat termit: elokuva-arvostelut
Rinnakkaistermit: kirjallisuuskritiikki
teatterikritiikki
Index term: film critique
Asiasana: elokuvakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: film culture
Asiasana: elokuvakäsikirjoitukset
Laajemmat termit: käsikirjoitukset
Index term: screenplays
Asiasana: elokuvaohjaajat
Laajemmat termit: taiteilijat
Rinnakkaistermit: teatteriohjaajat
Index term: film directors
Asiasana: elokuvaohjaus
Laajemmat termit: taide
Index term: film directing
Asiasana: elokuvat
Laajemmat termit: elokuva
Suppeammat termit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: films
eläinkertomukset
Käytä: eläinsadut
Asiasana: eläinrunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinsadut
epigrammit
esinerunot
faabelit
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: animal poems
Asiasana: eläinsadut
Laajemmat termit: sadut
Rinnakkaistermit: eläinrunot
faabelit
kansansadut
Korvaa termit: eläinkertomukset
Index term: animal tales
elämäkerrallinen kirjallisuudentutkimus
Käytä: biografinen kirjallisuudentutkimus
Asiasana: elämäkerrat
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: henkilöhistoria
kirjeet
muistelmat
päiväkirjat
Index term: biographies
Asiasana: elämäkertaromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: biographical novels
emigranttikirjallisuus
Käytä: pakolaiskirjallisuus
Asiasana: empiirinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: empirical literature research
Asiasana: englanninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: English literature
Asiasana: epigrammit
Huomautus: Lyhyt runo tai proosateksti, jossa on lopussa terävä pisto, tai lakoninen tai kiusoitteleva toteamus.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: epigrams
Asiasana: epiikka
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: novelli
Rinnakkaistermit: lyriikka
näytelmät
proosa
Index term: epic
Asiasana: epiteksti
Huomautus: Esimerkiksi luonnokset, käsikirjoitukset, teokseen liittyvät kirjeet, haastattelut ja arvostelut.
Laajemmat termit: parateksti
Rinnakkaistermit: periteksti
Index term: epitext
Asiasana: epookki
Huomautus: Ajankohta, josta uusi aikakausi alkaa, käännekohta tai aikakausi, ajanjakso.
Index term: epoch
Note: Käytettävä epookkiromaanit jne.
epämääräisyyskohta
Käytä: avoin kohta
Asiasana: epäsuora esitys
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: behaviorismi
dialogi
diegesis
fiktionaalisuus
mimesis
monologit
sisäinen monologi
tajunnanvirta
Index term: indirect discourse
Asiasana: erotiikka
Rinnakkaistermit: rakkaus
seksuaalisuus
Index term: erotism
Asiasana: eräkirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: hunting literature
Asiasana: esikoiskirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esseistit
kansalliskirjailijat
kansankirjailijat
lastenkirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
näytelmäkirjailijat
runoilijat
työläiskirjailijat
Index term: debut writers
esikoiskirjat
Käytä: esikoisteokset
Asiasana: esikoisteokset
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
Korvaa termit: esikoiskirjat
Index term: first works
Asiasana: esinerunot
Toim. huomautus: Esinerunossa pyritään kuvaamaan ja vangitsemaan mahdollisimman tarkasti jonkun ulkomaailman objektin olemus.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
ekfrasis
elegiat
eläinrunot
epigrammit
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: object poems
Editorial note: An object poem describes an inanimate object in detail, focusing on singular characteristics of an animal, natural phenomenon or manufactured good. A vivid description of the object's physical form, functions and potential is used as a literary device to
Asiasana: esittävät taiteet
Laajemmat termit: taide
Suppeammat termit: musiikki
ooppera
tanssi
teatteri
Index term: performing arts
Asiasana: eskapismi
Laajemmat termit: viihdekirjallisuus
Rinnakkaistermit: eksotismi
orientalismi
todellisuus
Index term: escapism
Asiasana: espanjankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Spanish literature
Asiasana: esseet
Rinnakkaistermit: aforismit
kertomukset
kolumnit
novellit
tarinat
Index term: essays
Asiasana: esseistiikka
Index term: essayistic literature
Asiasana: esseistit
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
runoilijat
Index term: essayists
Asiasana: estetiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: katharsis
ympäristöestetiikka
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: aesthetics
Asiasana: etiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: moraali
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: ethics
Asiasana: etnisyys
Rinnakkaistermit: identiteetti
Index term: ethnicity