Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: i
Hakutulos: 18 asiasanaa
Asiasana: identiteetti
Suppeammat termit: identiteetti
kaksoisolennot
minä
samuus
subjekti
toiseus
Rinnakkaistermit: etnisyys
Index term: identity
Asiasana: identiteetti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: minä
samuus
subjekti
toiseus
Korvaa termit: minuus
Index term: identity
Used for: ego
Asiasana: ideologia
Suppeammat termit: politiikka
Index term: ideology
idylli
Käytä: idyllit
Asiasana: idyllit
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Korvaa termit: idylli
Index term: idylls
ihmenäytelmä
Käytä: uskonnolliset näytelmät
Asiasana: ihmissuhteet
Index term: human relations
Asiasana: Ilias
Index term: Iliad
Asiasana: imaginismi
Huomautus: Venäjällä, erityisesti Moskovassa, v. 1919-1927 toiminut angloamerikkalaista imagismia esikuvanaan pitänyt kirjallinen ryhmittymä.
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: imaginism
Asiasana: imagismi
Huomautus: Englantilais-yhdysvaltalainen 1910-luvulla vaikuttanut modernistirunoilijoiden ryhmä.
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: imagism
Asiasana: impressionismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: impressionism
Asiasana: individualismi
Index term: individualism
Asiasana: intentio
Toim. huomautus: Pyrkimys, tavoite
Index term: intention
Asiasana: intertekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: intertextuality
Asiasana: ironia
Laajemmat termit: huumori
trooppi
Suppeammat termit: burleski
parodia
satiiri
Rinnakkaistermit: groteski
komiikka
Index term: irony
Asiasana: iskelmälyriikka
Laajemmat termit: laululyriikka
Suppeammat termit: sanoittajat
sanoitukset
Rinnakkaistermit: rocklyriikka
Index term: pop lyrics
Asiasana: islanninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Icelandic literature
Asiasana: italiankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Italian literature