Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: l
Hakutulos: 44 asiasanaa
Asiasana: lapsikuvaus
Index term: children in literature
Asiasana: lapsuus
Index term: childhood
Asiasana: lasten- ja nuortenkirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: nuortenkirjallisuus
Index term: children's and youth literature
Asiasana: lastenkirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
esseistit
kansalliskirjailijat
kansankirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
näytelmäkirjailijat
runoilijat
tietokirjailijat
työläiskirjailijat
Index term: children's authors
Asiasana: lastenkirjallisuus
Laajemmat termit: kirjat
Suppeammat termit: kuvakirjat
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
Korvaa termit: lastenkirjat
Index term: children's literature
Used for: children's books
lastenkirjat
Käytä: lastenkirjallisuus
Asiasana: lastenkulttuuri
Index term: children's culture
Asiasana: lastenkuunnelmat
Index term: children's radio plays
Asiasana: lastenlehdet
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: joululehdet
kirjallisuuslehdet
kulttuurilehdet
pilalehdet
Index term: children's magazines
lastenlyriikka
Käytä: lastenrunot
Asiasana: lastennäytelmät
Rinnakkaistermit: nuortennäytelmät
satunäytelmät
Index term: children's plays
Asiasana: lastenoopperat
Index term: children's operas
Asiasana: lastenrunot
Laajemmat termit: lyriikka
Korvaa termit: lastenlyriikka
Index term: children's poems
Asiasana: lastenteatterit
Laajemmat termit: teatterit
Rinnakkaistermit: kesäteatterit
nukketeatterit
Index term: children's theatre
Asiasana: latinankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: antiikin kirjallisuus
Rinnakkaistermit: kreikankielinen kirjallisuus
Index term: literature in Latin
Asiasana: Laulu Hiawathasta
Index term: Song of Hiawatha
Asiasana: laululyriikka
Laajemmat termit: lyriikka
Suppeammat termit: iskelmälyriikka
rocklyriikka
Rinnakkaistermit: hakukonerunous
proosarunous
rengat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: song lyrics
Asiasana: lausunta
Laajemmat termit: tulkinta
Index term: recitation
Asiasana: legendat
Huomautus: Vuoteen 2010 asti käytössä on ollut yksikkömuoto.
Laajemmat termit: tarinat
Rinnakkaistermit: kaskut
kertomukset
sadut
Index term: legends
Asiasana: lehdistö
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Suppeammat termit: aikakauslehdet
sanomalehdet
Rinnakkaistermit: radio
televisio
Index term: press
Asiasana: lesbokirjallisuus
Laajemmat termit: queer-kirjallisuus
Rinnakkaistermit: gay-kirjallisuus
Index term: lesbian literature
Asiasana: liberalismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Index term: Liberalism
Asiasana: libretot
Laajemmat termit: ooppera
Rinnakkaistermit: näytelmät
Korvaa termit: libretto
Index term: libretto
libretto
Käytä: libretot
Asiasana: limerikit
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: limericks
Asiasana: loppusointu
Laajemmat termit: metriikka
Rinnakkaistermit: alkusointu
rytmi
vapaa mitta
Korvaa termit: riimi
Index term: rhyme
Asiasana: lorut
Laajemmat termit: runot
Index term: nursery rhymes
Asiasana: lukeminen
Laajemmat termit: tulkinta
Suppeammat termit: lukijat
Rinnakkaistermit: avoin kohta
kirjallisuuden opetus
Index term: reading
Asiasana: lukemistot
Index term: readers
Asiasana: lukemistutkimus
Suppeammat termit: lukijat
Rinnakkaistermit: vastaanotto
Korvaa termit: lukijatutkimus
Used for: reader survey
Asiasana: lukijat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
Laajemmat termit: lukeminen
lukemistutkimus
vastaanotto
Index term: readers
lukijatutkimus
Käytä: lukemistutkimus
Asiasana: lukukirjat
Suppeammat termit: aapiset
Index term: reading books
Asiasana: luonnonkuvaus
Index term: nature described in literature
Asiasana: luova kirjoittaminen
Laajemmat termit: kirjoittaminen
Rinnakkaistermit: kirjallinen ilmaisu
Index term: creative writing
Asiasana: luovuus
Suppeammat termit: kirjoittaminen
Index term: creativity
Asiasana: lyhytelokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
Rinnakkaistermit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: short films
Asiasana: lyhytproosa
Laajemmat termit: proosa
Rinnakkaistermit: novelli
pakinat
sadut
Index term: short prose
Asiasana: lyriikka
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: hakukonerunous
kansanlaulut
keskeislyriikka
lastenrunot
laululyriikka
lyyrinen minä
nonsense
pastoraalirunous
proosarunous
ritarirunous
rocklyriikka
runoilijat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
virret
Rinnakkaistermit: epiikka
näytelmät
proosa
Korvaa termit: runous
Index term: lyric
Asiasana: lyyrinen minä
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: lyrical voice
Asiasana: lähdeaineisto
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: tutkimuskirjallisuus
Index term: source material
Used for: research literature
Asiasana: lähiluku
Laajemmat termit: uuskritiikki
Korvaa termit: close reading
Index term: close-reading
lääninkirjailijat
Käytä: läänintaiteilijat
Asiasana: läänintaiteilijat
Laajemmat termit: taiteilijat
Korvaa termit: lääninkirjailijat
Index term: regional artists