Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: m
Hakutulos: 65 asiasanaa
maahanmuuttajakirjallisuus
Käytä: siirtolaiskirjallisuus
Asiasana: maailmankatsomus
Suppeammat termit: filosofia
anarkismi
kansallisuusaate
liberalismi
mielipidekirjallisuus
nationalismi
pasifismi
politiikka
Rinnakkaistermit: metafysiikka
Index term: world view
Asiasana: maaltamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Index term: migration from country to town
Asiasana: maaseuturomaanit
Huomautus: Maaseutua ja maalaisten elämää yleensä ihannoiden kuvaava romaani.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: provincial novels
Note: Korvaa yksikkömuodon
Asiasana: maisema
Index term: landscape
Asiasana: maku
Index term: taste
Asiasana: manifestit
Toim. huomautus: Esim. poliittinen, uskonnollinen, filosofinen, taiteellinen tai kirjallinen julkinen ohjelmajulistus.
Index term: manifests
Editorial note: A public declaration of principles and intentions, often political, religious, philosophic, artistic or literary in nature.
Asiasana: marxilainen kirjallisuudentutkimus
Toim. huomautus: Karl Marxin filosofiseen ajatteluun pohjautuva tutkimussuunta, jonka mukaan sanataideteos heijastaa ympäröivää yhteiskunnallista todellisuutta.
Laajemmat termit: moraalikritiikki
Rinnakkaistermit: feministinen kirjallisuudentutkimus
Index term: Marxist criticism
Asiasana: materialismi
Index term: materialism
Asiasana: matkakertomukset
Laajemmat termit: matkakirjallisuus
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
Korvaa termit: matkaraportit
Index term: travel reports
Asiasana: matkakertomukset
Laajemmat termit: matkakirjallisuus
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
Korvaa termit: travel descriptions
Index term: travel descriptions
Asiasana: matkakirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: matkakertomukset
matkakertomukset
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: travel literature
matkaraportit
Käytä: matkakertomukset
Asiasana: matkat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
Index term: travels
Asiasana: matkustaminen
Index term: travelling
Asiasana: melodraamat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: melodramas
Asiasana: menetelmät
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: tutkimusmenetelmät
metodit
Index term: methods
Asiasana: merikirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: sea literature
Asiasana: merkkipäivät
Index term: anniversaries
messiadit
Käytä: uskonnolliset runot
Asiasana: metafiktio
Huomautus: Fiktiivisyyttään korostava fiktio, fiktio fiktiosta.
Laajemmat termit: metatekstuaalisuus
Suppeammat termit: metalyriikka
Index term: metafiction
Note: Fiction on fiction.
Asiasana: metafora
Laajemmat termit: trooppi
Rinnakkaistermit: kuva
metonymia
vertaukset
topos
Korvaa termit: kielikuva
Index term: metaphor
Asiasana: metafysiikka
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
maailmankatsomus
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
Index term: metaphysics
Asiasana: metalyriikka
Laajemmat termit: metafiktio
Index term: metalyric
Asiasana: metatekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: metafiktio
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kommentaarit
kontekstuaalisuus
kriittiset editiot
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: metatextualism
metodit
Käytä: menetelmät
Asiasana: metonymia
Huomautus: Sanan korvaaminen toisella siihen olennaisesti liittyvällä ilmaisulla.
Laajemmat termit: trooppi
Rinnakkaistermit: metafora
Index term: metonymy
Asiasana: metriikka
Laajemmat termit: runomitat
Suppeammat termit: alkusointu
loppusointu
rytmi
vapaa mitta
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
kalevalamitta
peoni
trokee
Index term: metrics
Asiasana: mielipidekirjallisuus
Laajemmat termit: maailmankatsomus
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: tendenssikirjallisuus
Index term: pamphlets
mielisairaus
Käytä: psykoosit
Asiasana: mies
Laajemmat termit: henkilöt
Rinnakkaistermit: naiset
Index term: man
Asiasana: mieskirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: male authors
Asiasana: miestutkimus
Index term: men's studies
mietelmät
Käytä: aforismit
Asiasana: miljöö
Huomautus: Käytetään miljöökuvaus-termiä
Index term: milieu
Asiasana: miljöökuvaus
Asiasana: mimesis
Toim. huomautus: Mimesiksellä tarkoitetaan luonnon tai todellisuuden jäljittelyä ja esittämistä taiteen keinoin. Narratologiassa mimesis merkitsee kertojan poissaoloa tai ainakin mahdollsimman vähäistä läsnäoloa.
Laajemmat termit: kerronta
narratologia
Rinnakkaistermit: avoin kohta
behaviorismi
diegesis
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
tajunnanvirta
Index term: mimesis
Editorial note: The imitative representation of nature or human behaviour. (http://dictionary.reference.com/browse/mimesis 12.8.2010)
minuus
Käytä: identiteetti
Asiasana: minä
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
Index term: self
miraakkelinäytelmä
Käytä: uskonnolliset näytelmät
Asiasana: mise en abyme
Huomautus: Upotus, fiktion sisään pantu toinen fiktio, joka on samalla oman kehyksensä pienoismalli. (Tammi, Pekka: Kerronnallisista paradokseista ja itsensä tiedostavista fiktioista // Taiteen monta taso, 1984, s. 121-137)
Laajemmat termit: rakenne
Index term: mise en abyme
Asiasana: moderni
Index term: modern
Asiasana: modernisaatio
Index term: modernization
Asiasana: modernismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: modernism
Asiasana: monikulttuurisuus
Index term: multiculturalism
monologi
Käytä: monologit
Asiasana: monologit
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: dialogi
epäsuora esitys
Korvaa termit: monologi
Index term: monologies
Asiasana: montaasi
Index term: montage
Asiasana: moraali
Laajemmat termit: etiikka
Suppeammat termit: arvottaminen
sukupuolimoraali
Index term: morals
Asiasana: moraalikritiikki
Huomautus: Sanataideteosten erittely ja arvottaminen moraalikäsitysten pohjalta, eettinen kritiikki.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: feministinen kirjallisuudentutkimus
marxilainen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: moral criticism
Asiasana: moraliteetit
Toim. huomautus: Ihme- ja mysteerinäytelmistä kehittynyt uskonnollinen, opettavainen allegorianäytelmä.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: morality plays
Editorial note: An allegory in dramatic form. Its drazmatic origins are to be found in the miracle and mystery plays.
Asiasana: motiivit
Huomautus: Termiä käytetään yleensä ketjun osana, ja sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. proosa - motiivit - ruusut
Toim. huomautus: Vuoden 2012 loppuun on käytössä ollut yksiköllinen muoto.
Rinnakkaistermit: teemat
Index term: motifs
Asiasana: muistelmat
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
henkilöhistoria
kirjeet
päiväkirjat
Korvaa termit: omaelämäkerrat
Index term: memoirs
Used for: autobiographies
Asiasana: muistokirjoitukset
Rinnakkaistermit: muistorunot
Index term: obituaries
Asiasana: muistorunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistokirjoitukset
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: memorial poems
Asiasana: mukaelmat
Index term: variations
Asiasana: murrekirjallisuus
Laajemmat termit: kirjallisuuden kieli
Suppeammat termit: murteet
slangi
Index term: dialect literature
Asiasana: murteet
Laajemmat termit: murrekirjallisuus
Rinnakkaistermit: slangi
Index term: dialects
Asiasana: musiikki
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Suppeammat termit: virret
Rinnakkaistermit: tanssi
teatteri
ooppera
Index term: music
Asiasana: muuttoliike
Suppeammat termit: maaltamuutto
siirtolaisuus
Index term: migration
Asiasana: mysteerinäytelmä
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: mystery drama
Asiasana: mytologia
Suppeammat termit: myytit
Index term: mythology
Asiasana: myytit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: mytologia
myyttikritiikki
Korvaa termit: myytti
Index term: myths
myytti
Käytä: myytit
Asiasana: myyttikritiikki
Huomautus: Sanataideteoksia toistuvien myyttisten mallien tai ajattomien arkkityyppien ilmentäjinä tarkasteleva tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: myytit
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: myth theory