Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: n
Hakutulos: 35 asiasanaa
naisasialiike
Käytä: feminismi
Asiasana: naiset
Huomautus: Korvaa yksikön
Laajemmat termit: henkilöt
Suppeammat termit: äidit
Rinnakkaistermit: mies
Index term: women
Asiasana: naiskirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
naiskirjallisuus
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
mieskirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: women authors
Asiasana: naiskirjallisuus
Toim. huomautus: Naisten kirjoittamaa ja naisia kuvaavaa, joskus emansipatorista kirjallisuutta.
Laajemmat termit: feminismi
Suppeammat termit: naiskirjailijat
Rinnakkaistermit: naisnäkökulma
Index term: women's literature
Editorial note: Écriture féminine, literally "women's writing," more closely, the inscription of the female body and female difference in language and text. (Wikipedia)
Asiasana: naisnäkökulma
Huomautus: Naiskulttuurille ominainen tarkastelu-, näkökulma.
Rinnakkaistermit: feminismi
naiskirjallisuus
Index term: women's point of view
Note: Feminine viewpoint.
Asiasana: naistutkimus
Rinnakkaistermit: feminismi
Index term: women's studies
Asiasana: narratologia
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: diskurssi
kerronta
kertomus
mimesis
representaatio
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: narratology
Asiasana: nationalismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Rinnakkaistermit: anarkismi
kansallisuusaate
politiikka
romantiikka
uusromantiikka
Index term: nationalism
Asiasana: naturalismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
modernismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: naturalism
neologismi
Käytä: uudissanat
Asiasana: neorealismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: neorealism
Asiasana: Nibelungenlied
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: Nibelungenlied
Asiasana: nietzscheläisyys
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: Nietzscheanism
nimimerkit
Käytä: salanimet
noir-kirjallisuus
Käytä: rikoskirjallisuus
Asiasana: nonsense
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: nonsense
Asiasana: norjankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Norwegian literature
Asiasana: normipoikkeama
Laajemmat termit: kirjallisuuden kieli
rakenne
Index term: aberration
Asiasana: novelli
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: epiikka
proosa
Rinnakkaistermit: lyhytproosa
pakinat
sadut
Index term: short story
Asiasana: novellit
Rinnakkaistermit: esseet
Index term: short stories
Asiasana: nukketeatterit
Laajemmat termit: teatterit
Rinnakkaistermit: kesäteatterit
lastenteatterit
Index term: puppet shows
nuorisokirjallisuus
Käytä: nuortenkirjallisuus
Asiasana: nuorisoteatterit
Laajemmat termit: teatteri
Rinnakkaistermit: radioteatterit
Index term: youth theatres
Asiasana: nuortenkirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
esseistit
kansalliskirjailijat
lastenkirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
näytelmäkirjailijat
runoilijat
työläiskirjailijat
Index term: youth authors
Asiasana: nuortenkirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
lasten- ja nuortenkirjallisuus
tietokirjallisuus
Korvaa termit: nuorisokirjallisuus
Index term: youth literature
Asiasana: nuortenkirjat
Laajemmat termit: kirjat
Suppeammat termit: poikakirjat
tyttökirjat
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
suosikkikirjat
äänikirjat
Index term: juvenile books
Asiasana: nuortennäytelmät
Rinnakkaistermit: lastennäytelmät
satunäytelmät
Index term: youth plays
Asiasana: näköispainokset
Laajemmat termit: julkaisutoiminta
Index term: facsimile editions
Asiasana: näkökulma
Index term: point of view
Asiasana: nälkävuodet
Index term: years of famine
näytelmä
Käytä: näytelmät
Asiasana: näytelmäkirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: playwriters
näytelmäkirjallisuus
Käytä: näytelmät
Asiasana: näytelmät
Toim. huomautus: Vuoteen 2010 asti käytetty termiä näytelmä. Mutta nyt käytetään näytelmät-termiä.
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Rinnakkaistermit: epiikka
lyriikka
proosa
libretot
Korvaa termit: näytelmä
näytelmäkirjallisuus
draama
Index term: dramas
Asiasana: näyttelyt
Index term: exhibitions