Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: p
Hakutulos: 72 asiasanaa
Asiasana: paikka
Laajemmat termit: ympäristö
Suppeammat termit: fiktiiviset paikat
Rinnakkaistermit: kaupunkiympäristö
tila
Index term: place
Asiasana: pakinat
Huomautus: Korvaa yksikön.
Laajemmat termit: proosa
Rinnakkaistermit: lyhytproosa
novelli
sadut
Index term: causeries
Asiasana: pakinoitsijat
Index term: causerie writers
Asiasana: pakolaiskirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: afroamerikkalainen kirjallisuus
siirtolaiskirjallisuus
Korvaa termit: emigranttikirjallisuus
Index term: refugee literature
Asiasana: palaute
Laajemmat termit: vastaanotto
Index term: feedback
Asiasana: pamfletit
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: tendenssikirjallisuus
Index term: pamphlets
Asiasana: panteismi
Laajemmat termit: uskonto
Index term: pantheism
Asiasana: paraabeli
Huomautus: tarinat vertauskuvallisuuden mukaan
Index term: parable
paralipsi
Käytä: paralipsis
Asiasana: paralipsis
Huomautus: Yhden tai useamman rakenne-elementin poisjättäminen tai sivuuttaminen tarinan jonkin ajanjakson kerronnasta.
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: ellipsit
kerronta
Korvaa termit: paralipsi
Index term: paralipsis
Note: A rhetorical figure of speech wherein the speaker or writer invokes a subject by denying that it should be invoked.
Asiasana: parallelismi
Index term: parallelism
Asiasana: parateksti
Huomautus: Tekstin ymmärtämistä säätelevä aputeksti eli kynnysteksti tai lieveteksti. (Gérard Genette)
Laajemmat termit: rakenne
strukturalismi
Suppeammat termit: epiteksti
periteksti
Rinnakkaistermit: konteksti
semantiikka
Index term: paratext
Asiasana: parodia
Laajemmat termit: groteski
ironia
komediat
Rinnakkaistermit: burleski
commedia dell'arte
farssit
satiiri
Korvaa termit: travestia
Index term: parody
Used for: travesty
Asiasana: pasifismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Index term: pacifism
Asiasana: pastissit
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: tyyli
tyylintutkimus
Korvaa termit: jäljitelmä
Asiasana: pastoraalinäytelmät
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalirunous
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: pastoral dramas
Asiasana: pastoraalirunous
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: pastoraalinäytelmät
Index term: pastoral lyric
Asiasana: pastoraalit
Huomautus: Paimenidylli tai paimenruno. Paimennäytelmästä käytetään termiä pastoraalinäytelmä.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: pastorals
Asiasana: pehmodekkarit
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Rinnakkaistermit: kovaksikeitetty rikoskirjallisuus
Index term: cozy mysteries
Asiasana: pentametri
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
peoni
trokee
Index term: pentameter
Asiasana: peoni
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
trokee
Index term: paeon
Asiasana: performanssi
Rinnakkaistermit: happening
Index term: performance
Asiasana: perhe
Index term: family
Asiasana: periteksti
Huomautus: Esimerkiksi kirjailijan nimi, teoksen otsikko, mahdollinen omistuskirjoitus, esipuhe, huomautukset ja kirjan takakansiteksti.
Laajemmat termit: parateksti
Rinnakkaistermit: epiteksti
Index term: peritext
Asiasana: personifikaatio
Index term: personification
pervotutkimus
Käytä: queer-tutkimus
Asiasana: pienkustantajat
Laajemmat termit: kustantajat
Index term: small publishers
Asiasana: pienoisromaanit
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: novelettes
Asiasana: pienpainatteet
Index term: small publications
Asiasana: piirtäjät
Index term: drawers
piirtäminen
Käytä: piirustus
Asiasana: piirustus
Korvaa termit: piirtäminen
Index term: drawing
pikareskiromaani
Käytä: veijariromaanit
Asiasana: pilakuvat
Korvaa termit: karikatyyrit
Index term: caricatures
Asiasana: pilalehdet
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: joululehdet
kirjallisuuslehdet
kulttuurilehdet
lastenlehdet
Index term: humorous magazines
Asiasana: pilkkarunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: libellous poems
Asiasana: plagiointi
Index term: plagiarism
Asiasana: poetiikka
Toim. huomautus: Runouden olemusta, ilmaisukeinoja ja lajeja käsittelevä tutkimussuuntaus, runouden teoria.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: runousoppi
Index term: poetics
Asiasana: poikakirjat
Laajemmat termit: nuortenkirjat
Rinnakkaistermit: tyttökirjat
Index term: boys' books
Asiasana: poliisikirjallisuus
Laajemmat termit: salapoliisikirjallisuus
Rinnakkaistermit: rikosromaani
Korvaa termit: poliisiromaani
Used for: police procedural
poliisiromaani
Käytä: poliisikirjallisuus
Asiasana: politiikka
Laajemmat termit: ideologia
maailmankatsomus
Suppeammat termit: kulttuuripolitiikka
puolueet
sosialismi
työväenliike
Rinnakkaistermit: anarkismi
kansallisuusaate
nationalismi
Index term: politics
populaarikirjallisuus
Käytä: viihdekirjallisuus
Asiasana: populaarikulttuuri
Index term: popular culture
Asiasana: pornografia
Index term: pornography
Asiasana: portugalinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Portuguese litarature
Asiasana: positivismi
Index term: positivism
postillat
Käytä: saarnat
Asiasana: postkolonialismi
Toim. huomautus: Kolonialismin myöhäisvaihe. Tutkimussuunnan keskeisiä teemoja ovat kolonialististen diskurssien ja kerrontastrategioiden purkaminen ja monikulttuurisuuden edistäminen.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: jälkikolonialismi
Index term: postcolonialism
Asiasana: postmoderni
Index term: postmodern
Asiasana: postmodernismi
Index term: postmodernism
Asiasana: poststrukturalismi
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: jälkistrukturalismi
Index term: poststructuralism
Asiasana: pragmatiikka
Index term: pragmatics
proletaarikirjallisuus
Käytä: työläiskirjallisuus
Asiasana: proosa
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: lyhytproosa
novelli
pakinat
sadut
Rinnakkaistermit: epiikka
lyriikka
näytelmät
Korvaa termit: kertomakirjallisuus
Index term: prose
Asiasana: proosarunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: prose poems
Asiasana: proosarunous
Huomautus: Riittänee proosarunot.
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
rengat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: prose poetry
Asiasana: psalmit
Laajemmat termit: Raamattu
Index term: psalms
pseudonyymit
Käytä: salanimet
Asiasana: psykoanalyysi
Index term: psychoanalysis
Asiasana: psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: freudilainen kirjallisuudentutkimus
Index term: psychoanalytic criticism
Asiasana: psykologia
Index term: psychology
Asiasana: psykologinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: psychological criticism
Asiasana: psykoosit
Korvaa termit: mielisairaus
Index term: mental disease
Used for: mental disease
Asiasana: puhe
Index term: speech
Asiasana: puheakti
Index term: speech act
Asiasana: puheet
Index term: speeches
Asiasana: puolueet
Laajemmat termit: politiikka
Index term: political parties
Asiasana: päiväkirjaromaani
Huomautus: Käytetään vain monikkoa.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: diary novel
Asiasana: päiväkirjaromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: diary novels
Asiasana: päiväkirjat
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
henkilöhistoria
kirjeet
muistelmat
Index term: diaries
Asiasana: päiväkodit
Index term: nurseries