Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: r
Hakutulos: 47 asiasanaa
Asiasana: Raamattu
Laajemmat termit: uskonnollinen kirjallisuus
uskonto
Suppeammat termit: psalmit
Index term: Bible
Asiasana: radio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Rinnakkaistermit: lehdistö
televisio
Index term: radio
Asiasana: radioteatterit
Laajemmat termit: teatteri
Rinnakkaistermit: nuorisoteatterit
Index term: radio theatres
Asiasana: rahvaanrunoilijat
Laajemmat termit: kirjailijat
runoilijat
Rinnakkaistermit: kansankirjailijat
Index term: folk poets
Asiasana: raittiusliike
Index term: temperance movement
Asiasana: rakenne
Suppeammat termit: ellipsit
henkilöt
juoni
kehyskertomus
kerronta
kompositio
konteksti
mise en abyme
normipoikkeama
paralipsis
parateksti
sisäkertomus
takaumat
tyyli
Index term: structure
Asiasana: rakkaus
Rinnakkaistermit: erotiikka
seksuaalisuus
Index term: love
Asiasana: rakkauskertomukset
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Index term: love stories
Asiasana: rakkausromaanit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausrunot
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: love novels
Asiasana: rakkausromaanit
Korvaa termit: romanttinen viihdekirjallisuus
Used for: romantic popular literature
Asiasana: rakkausrunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausromaanit
sonetit
tilapäisrunot
Index term: love poems
Asiasana: rasismi
Index term: racism
Asiasana: realismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: realism
Asiasana: rengat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Toim. huomautus: Renga on kahden tai useamman henkilön kirjoittama. Renga muodostuu useammasta kahden säkeistön kokonaisuudesta, niin että ensimmäistä ja viimeistä säkeistöä lukuun ottamatta jokainen säkeistö kuuluu kahteen runoon. (Wikipedia)
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: renga
Editorial note: A renga is a series of short verses linked into a long poem, composed collaboratively by a group. Each verse must make sense independently, and it should also connect with the verses that precede and follow. (www.renga-platform.co.uk)
Asiasana: representaatio
Huomautus: esitys, kuvaus
Laajemmat termit: narratologia
Rinnakkaistermit: diskurssi
Index term: representation
reseptio
Käytä: vastaanotto
Asiasana: reseptioestetiikka
Huomautus: Kirjallisuuden vastaanottoa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa käsittelevä tutkimussuunta.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: odotushorisontti
vastaanotto
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: vastaanottotutkimus
Index term: reception aesthetics
Asiasana: retoriikka
Suppeammat termit: topos
Index term: rhetoric
riimi
Käytä: loppusointu
Asiasana: rikoskirjallisuus
Korvaa termit: noir-kirjallisuus
Index term: crime fiction
Used for: noir fiction
Asiasana: rikosromaani
Huomautus: Käytä: rikoskirjallisuus
Rinnakkaistermit: poliisikirjallisuus
Index term: crime novel
Asiasana: rikosromaanit
Huomautus: Käytä: rikoskirjallisuus
Rinnakkaistermit: salapoliisiromaanit
seikkailukirjallisuus
Index term: crime novels
Asiasana: rinnakkaismaailmat
Index term: parallel universes
Asiasana: ritariromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: chivalric novels
Asiasana: ritarirunous
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: chivalric poetry
Asiasana: robinsonadit
Laajemmat termit: seikkailukirjallisuus
Index term: Robisonnades
Asiasana: rocklyriikka
Laajemmat termit: laululyriikka
lyriikka
Rinnakkaistermit: iskelmälyriikka
Index term: rock lyrics
Asiasana: rokokoo
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: rococo
Asiasana: Rolandin laulu
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: Chanson de Roland
Asiasana: romaanit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Suppeammat termit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
sarjakuvaromaanit
saturomaanit
Index term: novels
Asiasana: romanikielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Romany literature
Asiasana: romanssit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Index term: romances
Asiasana: romantiikka
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Suppeammat termit: karelianismi
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
nationalismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: romanticism
romanttinen viihdekirjallisuus
Käytä: rakkausromaanit
routavuodet
Käytä: sortovuodet
runo
Käytä: runot
Asiasana: runoilijat
Laajemmat termit: kirjailijat
lyriikka
Suppeammat termit: rahvaanrunoilijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
esseistit
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: poets
Note: Korvaa yksikön.
Asiasana: runomitat
Suppeammat termit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: metre
Asiasana: runot
Huomautus: Käytetään puhuttaessa yksittäisistä runoista, kirjallisuudenlajista käytetään termiä lyriikka. Yksiköllinen muoto on ollut käytössä vuoden 2012 loppuun.
Suppeammat termit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
Kanteletar
limerikit
lorut
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
äänirunous
Korvaa termit: runo
Index term: poems
runous
Käytä: lyriikka
runousoppi
Käytä: poetiikka
Asiasana: ruotsinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Swedish literature
Asiasana: ruotsinsuomalainen kirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: siirtolaiskirjallisuus
suomenruotsalainen kirjallisuus
afroamerikkalainen kirjallisuus
Index term: Sweden-Finnish literature
Asiasana: ruotsinsuomalaiset
Laajemmat termit: siirtolaisuus
Rinnakkaistermit: amerikansuomalaiset
Index term: Finnish Swedes
Asiasana: ruumiillisuus
Index term: corporality
Asiasana: ruumiinkuva
Index term: body image
Asiasana: rytmi
Laajemmat termit: metriikka
Suppeammat termit: vapaa rytmi
Rinnakkaistermit: alkusointu
loppusointu
vapaa mitta
Index term: rhythm