Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: s
Hakutulos: 89 asiasanaa
Asiasana: saagat
Rinnakkaistermit: eepokset
Index term: sagas
Asiasana: saamenkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Sami literature
Asiasana: saarnat
Huomautus: Korva yksikkömuodon.
Laajemmat termit: uskonnollinen kirjallisuus
Korvaa termit: postillat
Index term: homilies
Asiasana: sadut
Huomautus: Käytetään vain monikkomuotoa.
Laajemmat termit: fantasiakirjallisuus
proosa
Rinnakkaistermit: lyhytproosa
novelli
pakinat
Korvaa termit: satu
Index term: fairy tales
Asiasana: sadut
Laajemmat termit: tarinat
Suppeammat termit: eläinsadut
faabelit
kansansadut
Rinnakkaistermit: legendat
Index term: fairy tales
Asiasana: saksankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: German literature
Asiasana: salanimet
Korvaa termit: nimimerkit
pseudonyymit
Index term: pseudonyms
Asiasana: salapoliisikirjallisuus
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
Suppeammat termit: poliisikirjallisuus
salapoliisiromaanit
yksityisetsivät
Rinnakkaistermit: seikkailukirjallisuus
Index term: detective fiction
Asiasana: salapoliisiromaanit
Huomautus: Käytä salapoliisikirjallisuus
Laajemmat termit: jännitysromaanit
salapoliisikirjallisuus
Rinnakkaistermit: rikosromaanit
seikkailukirjallisuus
Index term: detective novels
Asiasana: samuus
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
subjekti
toiseus
Index term: sameness
Asiasana: sanakirjat
Laajemmat termit: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
käsikirjat
sanastot
tietosanakirjat
Index term: dictionaries
Asiasana: sananlaskut
Laajemmat termit: kansanrunous
Rinnakkaistermit: aforismit
arvoitukset
sananparret
Index term: proverbs
Asiasana: sananparret
Laajemmat termit: kansanrunous
Rinnakkaistermit: aforismit
arvoitukset
sananlaskut
Index term: sayings
Asiasana: sananvapaus
Rinnakkaistermit: sensuuri
Index term: freedom of speech
Asiasana: sanastot
Laajemmat termit: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
käsikirjat
sanakirjat
tietosanakirjat
Index term: vocabularies
Asiasana: sanataide
Index term: literary art
Asiasana: sanataidekasvatus
Laajemmat termit: taidekasvatus
Rinnakkaistermit: elokuvakasvatus
Index term: literary art education
sankari
Käytä: sankarit
Asiasana: sankarit
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla
Laajemmat termit: henkilöt
Suppeammat termit: antisankarit
Korvaa termit: sankari
Index term: heroes
Asiasana: sanoittajat
Laajemmat termit: iskelmälyriikka
Index term: lyricists
Asiasana: sanoitukset
Laajemmat termit: iskelmälyriikka
Index term: lyrics
Asiasana: sanomalehdet
Laajemmat termit: lehdistö
Rinnakkaistermit: aikakauslehdet
Index term: newspapers
Asiasana: sarjakirjat
Index term: serial books
Asiasana: sarjakuva
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: viihdekirjallisuus
Suppeammat termit: sarjakuvat
Index term: comic strip
Asiasana: sarjakuvaromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
saturomaanit
Index term: graphic novels
Asiasana: sarjakuvat
Laajemmat termit: sarjakuva
Index term: comics
Asiasana: satiiri
Laajemmat termit: groteski
ironia
komediat
Rinnakkaistermit: burleski
commedia dell'arte
farssit
parodia
Index term: satire
satu
Käytä: sadut
Asiasana: satunäytelmät
Rinnakkaistermit: lastennäytelmät
nuortennäytelmät
Index term: fairy plays
Asiasana: saturomaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: fairy novels
satyyrinäytelmä
Käytä: satyyrinäytelmät
Asiasana: satyyrinäytelmät
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: satyyrinäytelmä
Index term: satyr plays
science fiction
Käytä: tieteiskirjallisuus
Asiasana: seikkailukirjallisuus
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
Suppeammat termit: robinsonadit
seikkailukirjallisuus
Villi länsi
Rinnakkaistermit: salapoliisikirjallisuus
Index term: adventure literature
Asiasana: seikkailukirjallisuus
Laajemmat termit: jännitysromaanit
seikkailukirjallisuus
Rinnakkaistermit: rikosromaanit
salapoliisiromaanit
Korvaa termit: seikkailuromaanit
seikkailuromaani
Used for: novels of adventure
seikkailuromaani
Käytä: seikkailukirjallisuus
seikkailuromaanit
Käytä: seikkailukirjallisuus
Asiasana: seksuaalisuus
Suppeammat termit: homoseksuaalisuus
Rinnakkaistermit: erotiikka
rakkaus
Index term: sexuality
Asiasana: selkokirjat
Index term: easy readers
Asiasana: semantiikka
Laajemmat termit: strukturalismi
Rinnakkaistermit: parateksti
tekstianalyysi
Index term: semantics
Asiasana: semiotiikka
Laajemmat termit: strukturalismi
Index term: semiotics
Asiasana: sensuuri
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Rinnakkaistermit: kirjasodat
sananvapaus
Index term: censorship
seuranäytelmä
Käytä: seuranäytelmät
Asiasana: seuranäytelmät
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: seuranäytelmä
Index term: amateur plays
Asiasana: siirtolaiskirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: afroamerikkalainen kirjallisuus
pakolaiskirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
Korvaa termit: maahanmuuttajakirjallisuus
Index term: migration literature
Asiasana: siirtolaisuus
Laajemmat termit: muuttoliike
Suppeammat termit: amerikansuomalaiset
ruotsinsuomalaiset
Index term: emigration
Asiasana: sisäinen monologi
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: dialogi
epäsuora esitys
Index term: interior monologue
Asiasana: sisäislukija
Index term: implied reader
Asiasana: sisäistekijä
Index term: implied author
Asiasana: sisäkertomus
Laajemmat termit: kertomus
rakenne
Rinnakkaistermit: kehyskertomus
Index term: story within a story
Asiasana: sisällönanalyysi
Index term: subject analysis
Asiasana: skandinavismi
Index term: scandinavism
Asiasana: slangi
Toim. huomautus: Jonkin ikä-, ammatti-, harrastaja- tms. sosiaalisen ryhmän käyttämä, sanastoltaan ja tyyliltään yleiskielestä poikkeava puhekieli. Slangi ei ole paikallismurre eikä erikoisalan kieltä. (Kielitoimiston sanakirja, Wikipedia)
Laajemmat termit: murrekirjallisuus
Rinnakkaistermit: murteet
Index term: slang
Editorial note: Slang is the use of informal words and expressions that are not considered standard in the speaker's dialect or language.
Asiasana: slovakinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Slovak literature
Asiasana: sloveeninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Slovenian literature
Asiasana: sonetit
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
rengat
tankat
tilapäisrunous
Korvaa termit: sonetti
Index term: sonnets
Asiasana: sonetit
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
tilapäisrunot
Index term: sonets
sonetti
Käytä: sonetit
Asiasana: sortovuodet
Korvaa termit: routavuodet
Index term: years of oppression
Asiasana: sosiaaliluokat
Laajemmat termit: yhteiskunta
Index term: social classes
Asiasana: sosiaalipsykologia
Index term: social psychology
Asiasana: sosialismi
Laajemmat termit: politiikka
Index term: socialism
Asiasana: sosialistinen realismi
Index term: Socialist realism
Asiasana: sota
Index term: war
Asiasana: sotakirjallisuus
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: sotaromaani
Index term: war literature
Used for: war novel
sotaromaani
Käytä: sotakirjallisuus
Asiasana: spekulatiivinen fiktio
Index term: speculative fiction
stilistiikka
Käytä: tyylintutkimus
Asiasana: strukturalismi
Huomautus: Kulttuuristen ilmiöiden rakenteita alun perin kielitieteestä johdettujen periaatteiden mukaan analysoiva monitieteellinen tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: parateksti
semantiikka
semiotiikka
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: structuralism
Asiasana: subjekti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
samuus
Index term: subject
Asiasana: subteksti
Index term: sub-text
Asiasana: sukupuoli
Index term: gender
Asiasana: sukupuolimoraali
Laajemmat termit: moraali
Index term: moral conception
Asiasana: sukupuoliroolit
Index term: gender roles
sukuromaani
Käytä: sukuromaanit
Asiasana: sukuromaanit
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: sukuromaani
Index term: family novels
Asiasana: suomalaisuus
Index term: Finnishness
suomalaisuusaate
Käytä: fennomania
Asiasana: suomenkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Finnish literature
Asiasana: suomenruotsalainen kirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: afroamerikkalainen kirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
Index term: Finland-Swedish literature
Asiasana: suosikkikirjat
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: bestsellerit
esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
äänikirjat
Index term: favourite books
Asiasana: surrealismi
Rinnakkaistermit: futurismi
Index term: surrealism
Asiasana: suullinen perinne
Index term: oral tradition
Asiasana: suuntaukset
Index term: tendencies
Asiasana: suurlakko
Index term: general strike 1905
Asiasana: symbolismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
underground
uusromantiikka
Index term: symbolism
Asiasana: symbolit
Huomautus: Termiä käytetään yleensä ketjun osana, jolloin sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. lyriikka - symbolit - joutsenet
Rinnakkaistermit: allegoriat
Index term: symbols
Asiasana: syntyhistoria
Index term: genesis
sähkökirjat
Käytä: e-kirjat