Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: t
Hakutulos: 88 asiasanaa
Asiasana: taide
Suppeammat termit: elokuva
elokuvaohjaus
esittävät taiteet
kuvataide
Index term: art
Asiasana: taidekasvatus
Suppeammat termit: elokuvakasvatus
sanataidekasvatus
Index term: art education
Asiasana: taidenäyttelyt
Index term: art exhibitions
Asiasana: taiteen tukeminen
Suppeammat termit: apurahat
Index term: art sponsorship
taiteilijaromaani
Käytä: taiteilijaromaanit
Asiasana: taiteilijaromaanit
Huomautus: Korvataan yksikkömuoto.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: taiteilijaromaani
Index term: artist novels
Asiasana: taiteilijat
Suppeammat termit: elokuvaohjaajat
kirjailijat
läänintaiteilijat
teatteriohjaajat
Index term: artists
Asiasana: tajunnanvirta
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: behaviorismi
diegesis
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
mimesis
Index term: stream of consciousness
takauma
Käytä: takaumat
Asiasana: takaumat
Huomautus: Korvaa yksikön.
Laajemmat termit: rakenne
Korvaa termit: takauma
Index term: flashbacks
tanka
Käytä: tankat
Asiasana: tankat
Huomautus: Korva yksikkömuodon
Toim. huomautus: Tanka on japanilainen tiivis runo tai laulu, joka rakentuu viidestä 5-, 7-, 5-, 7- ja 7-tavuisesta säkeestä. Tanka-runous (waka) syntyi Japanin Heian-aikakauden (v. 794–1185) aikana. (Hosiaisluoma, Wikipedia)
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
rengat
sonetit
tilapäisrunous
Korvaa termit: tanka
Index term: tankas
Asiasana: tanskankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Danish literature
Asiasana: tanssi
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Rinnakkaistermit: teatteri
musiikki
ooppera
Index term: dance
Asiasana: tapahtumat
Suppeammat termit: kirjallisuustapahtumat
Index term: happenings
Asiasana: tarinat
Suppeammat termit: kaskut
kertomukset
legendat
sadut
Rinnakkaistermit: esseet
Index term: tales
Asiasana: taruolennot
Index term: fabulous beings
tauko
Käytä: tauot
Asiasana: tauot
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: kesuura
Korvaa termit: tauko
Index term: pauses
Asiasana: teatteri
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Suppeammat termit: teatteritiede
dramaturgia
nuorisoteatterit
radioteatterit
teatterikritiikki
teatteriohjaajat
teatterit
Rinnakkaistermit: musiikki
ooppera
tanssi
Index term: theatre
Asiasana: teatteriarvostelut
Laajemmat termit: arvostelut
teatterikritiikki
Rinnakkaistermit: elokuva-arvostelut
kirja-arvostelut
videoarvostelut
Index term: theatre reviews
Asiasana: teatterikritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
kulttuurikritiikki
teatteri
Suppeammat termit: teatteriarvostelut
Rinnakkaistermit: elokuvakritiikki
kirjallisuuskritiikki
Index term: theatre critique
Asiasana: teatteriohjaajat
Laajemmat termit: taiteilijat
teatteri
Rinnakkaistermit: elokuvaohjaajat
Index term: theatre directors
Asiasana: teatterit
Huomautus: Käytetään vain monikkoa.
Laajemmat termit: teatteri
Suppeammat termit: kesäteatterit
lastenteatterit
nukketeatterit
Index term: theatres
Asiasana: teatteritiede
Suppeammat termit: teatteri
Index term: theatre research
Asiasana: teemat
Huomautus: Termiä käytetään aina ketjun osana, ja sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. lyriikka - teemat - rakkaus
Toim. huomautus: Vuoden 2012 loppuun on käytetty yksikkömuotoista termiä teema.
Rinnakkaistermit: aiheet
motiivit
Index term: themes
Asiasana: tekijyys
Index term: authorship
Asiasana: tekijä
Asiasana: tekijänoikeus
Index term: copyright
teksti
Käytä: tekstit
Asiasana: tekstianalyysi
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
semantiikka
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: text analysis
Asiasana: tekstikritiikki
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstintutkimus
uuskritiikki
Korvaa termit: filologinen kirjallisuudentutkimus
Index term: textual criticism
Asiasana: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Huomautus: Sanataideteoksia itse tekstiin pitäytymällä erittelevä ja tulkitseva tutkimussuuntaus, teoskeskeinen metodi.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kommentaarit
kontekstuaalisuus
kriittiset editiot
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: intrinsic criticism
Asiasana: tekstintutkimus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
uuskritiikki
Index term: text research
Asiasana: tekstit
Korvaa termit: teksti
Index term: texts
Asiasana: tekstuaalisuus
Index term: textuality
Asiasana: televisio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Rinnakkaistermit: lehdistö
radio
Index term: television
Asiasana: televisionäytelmät
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: television plays
Asiasana: tempo
Index term: tempo
Asiasana: tendenssikirjallisuus
Laajemmat termit: tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: mielipidekirjallisuus
pamfletit
Index term: tendentious literature
Asiasana: teokset
Suppeammat termit: antologiat
hakuteokset
kokoomateokset
kootut teokset
kuvateokset
Index term: works
Asiasana: terminologia
Index term: terminology
Asiasana: tieteellinen kirjoittaminen
Index term: scientific work
Asiasana: tieteelliset seurat
Rinnakkaistermit: tutkimuslaitokset
Index term: scientific societies
Asiasana: tieteiselokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
Rinnakkaistermit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiskirjallisuus
Index term: science-fiction films
Asiasana: tieteiskirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: aikamatkat
Suppeammat termit: dystopiat
kyberpunk
utopiat
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiselokuvat
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Korvaa termit: science fiction
Index term: science fiction
Asiasana: tietokirjailijat
Laajemmat termit: tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: lastenkirjailijat
Index term: nonfiction writers
Asiasana: tietokirjallisuus
Laajemmat termit: kirjallisuus
Suppeammat termit: antiikin kirjallisuus
dokumenttielokuvat
dokumenttikirjallisuus
eräkirjallisuus
käännöskirjallisuus
lasten- ja nuortenkirjallisuus
matkakirjallisuus
mielipidekirjallisuus
nuortenkirjallisuus
tendenssikirjallisuus
tietokirjailijat
Rinnakkaistermit: kaunokirjallisuus
Index term: nonfiction
Asiasana: tietosanakirjat
Laajemmat termit: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
käsikirjat
sanakirjat
sanastot
Index term: encyclopedia
Asiasana: tila
Laajemmat termit: ympäristö
Rinnakkaistermit: kaupunkiympäristö
paikka
Index term: space
Asiasana: tilapäisrunot
Laajemmat termit: runot
tilapäisrunous
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
Index term: occasional verses
Asiasana: tilapäisrunous
Laajemmat termit: lyriikka
Suppeammat termit: tilapäisrunot
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
rengat
sonetit
tankat
Index term: occasional verse
Asiasana: todellisuus
Rinnakkaistermit: eskapismi
Index term: reality
Asiasana: toiseus
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
samuus
Index term: othernes
Asiasana: toisto
Laajemmat termit: tyylintutkimus
Index term: repetition
Asiasana: tolstoilaisuus
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
metafysiikka
Index term: Tolstoyism
Asiasana: topos
Laajemmat termit: kuvallisuus
retoriikka
Rinnakkaistermit: metafora
trooppi
vertaukset
Index term: topos
Asiasana: totuus
Laajemmat termit: arvottaminen
Index term: truth
Asiasana: traagisuus
Index term: tragedy
Asiasana: traditio
Index term: tradition
tragedia
Käytä: tragediat
Asiasana: tragediat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: tragedia
Index term: tragedies
tragikomedia
Käytä: tragikomediat
Asiasana: tragikomediat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: tragikomedia
Index term: tragi-comedies
travel descriptions
Käytä: matkakertomukset
travestia
Käytä: burleski
travestia
Käytä: parodia
triangelidraama
Käytä: kolmiodraama
Asiasana: trokee
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
Index term: trochee
Asiasana: trooppi
Huomautus: Kuvallinen ilmaus, kielikuva, retorinen kuvio, jossa sanoja käytetään niiden kirjaimellisesta merkityksestä poikkeavalla tavalla. (Hosiaisluoma, 2003)
Laajemmat termit: kuvallisuus
Suppeammat termit: ironia
metafora
metonymia
Rinnakkaistermit: kuva
vertaukset
topos
Index term: trope
Note: Figurative language in literature, or a figure of speech, or something recurring across a genre or type of creative work. (Wikipedia)
Asiasana: tulevaisuus
Index term: future
Asiasana: tulkinta
Laajemmat termit: vastaanotto
Suppeammat termit: avoin kohta
lausunta
lukeminen
Index term: interpretation
Asiasana: tuonela
Index term: underworld
Asiasana: tutkijat
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Index term: scholars
Asiasana: tutkimus
Index term: research
Asiasana: tutkimushistoria
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Index term: history of research
tutkimuskirjallisuus
Käytä: lähdeaineisto
Asiasana: tutkimuslaitokset
Rinnakkaistermit: tieteelliset seurat
Index term: research institutes
tutkimusmenetelmät
Käytä: menetelmät
Asiasana: typografia
Index term: typography
Asiasana: tyttökirjat
Laajemmat termit: nuortenkirjat
Suppeammat termit: hevoskirjat
Rinnakkaistermit: poikakirjat
Index term: girls' books
Asiasana: tyyli
Laajemmat termit: rakenne
Suppeammat termit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
pastissit
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Rinnakkaistermit: juoni
kerronta
Index term: style
Asiasana: tyylintutkimus
Huomautus: Sanataideteoksen tyylin yksityiskohtaiseen analyysiin paneutuva tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: pastissit
toisto
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
juoni
kerronta
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: stilistiikka
Index term: stylistic research
Used for: stilistics
Asiasana: tyyppi
Toim. huomautus: Selvästi tunnettavaa luokkaa tai ihmisryhmää edustava fiktiivinen henkilöhahmo, jolta puuttuvat yksilöllistävät piirteet. (Hosiaisluoma)
Index term: type
Asiasana: työ
Index term: work
Asiasana: työläiskirjailijat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
kansankirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: working-class writers
Asiasana: työläiskirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Korvaa termit: proletaarikirjallisuus
Index term: working-class literature
Asiasana: työväenliike
Laajemmat termit: politiikka
Index term: labor movement