Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: a
Hakutulos: 54 asiasanaa
Index term: abc-books
Asiasana: aapiset
Laajemmat termit: lukukirjat
Index term: aberration
Asiasana: normipoikkeama
Laajemmat termit: kirjallisuuden kieli
rakenne
Index term: absurd
Asiasana: absurdi
acoustic poems
Index term: adventure literature
Asiasana: seikkailukirjallisuus
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
Suppeammat termit: robinsonadit
seikkailukirjallisuus
Villi länsi
Rinnakkaistermit: salapoliisikirjallisuus
Index term: Aeneid
Asiasana: Aeneis
Index term: aesthetics
Asiasana: estetiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: katharsis
ympäristöestetiikka
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: African American literature
Asiasana: afroamerikkalainen kirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: pakolaiskirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
siirtolaiskirjallisuus
suomenruotsalainen kirjallisuus
Index term: alienation
Asiasana: vieraantuminen
Index term: allegories
Asiasana: allegoriat
Rinnakkaistermit: symbolit
Index term: alliteration
Asiasana: alkusointu
Laajemmat termit: kalevalamitta
metriikka
Rinnakkaistermit: loppusointu
rytmi
Korvaa termit: allitteraatio
Index term: allusion
Asiasana: alluusio
Toim. huomautus : Kirjallisessa esityksessä tai puheessa esiintyvä epäsuora viittaus kaunokirjalliseen tai tieteelliseen teokseen. Kiertoilmaus, joka ei lainaa lähdettään suoraan. (Hosiaisluoma)
Index term: amateur plays
Asiasana: seuranäytelmät
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: seuranäytelmä
Index term: amateur writer training
Asiasana: kirjoittajakoulutus
Laajemmat termit: kirjoitusharrastus
Rinnakkaistermit: kirjoituskilpailut
Index term: amateur writers
Asiasana: harrastajakirjoittajat
Laajemmat termit: kirjoittaminen
Rinnakkaistermit: kirjoitusharrastus
Index term: amateur writing
Asiasana: kirjoitusharrastus
Laajemmat termit: kirjoittaminen
Suppeammat termit: kirjoittajakoulutus
kirjoituskilpailut
käsikirjoitukset
Rinnakkaistermit: harrastajakirjoittajat
kirjailijat
kirjallisuuden opetus
Index term: anapest
Asiasana: anapesti
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: anarchism
Asiasana: anarkismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Rinnakkaistermit: nationalismi
politiikka
Index term: anecdotes
Asiasana: kaskut
Laajemmat termit: tarinat
Rinnakkaistermit: legendat
Index term: animal poems
Asiasana: eläinrunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinsadut
epigrammit
esinerunot
faabelit
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: animal tales
Asiasana: eläinsadut
Laajemmat termit: sadut
Rinnakkaistermit: eläinrunot
faabelit
kansansadut
Korvaa termit: eläinkertomukset
Index term: anniversaries
Asiasana: merkkipäivät
Index term: annual reviews
Asiasana: vuosikatsaukset
Rinnakkaistermit: kirjaesittelyt
Index term: anthologies
Asiasana: antologiat
Laajemmat termit: teokset
Rinnakkaistermit: kokoomateokset
Index term: anthropology
Asiasana: antropologia
anti-hero
Use: anti-heroes
Index term: anti-heroes
Used for: anti-hero
Asiasana: antisankarit
Laajemmat termit: sankarit
Korvaa termit: antisankari
anti-novels
Use: anti-novels
Index term: anti-novels
Used for: anti-novels
Asiasana: kokeelliset romaanit
Korvaa termit: antiromaanit
Index term: antiquity
Asiasana: antiikki
Laajemmat termit: historia
Suppeammat termit: antiikin kirjallisuus
Index term: aphorisms
Asiasana: aforismit
Rinnakkaistermit: arvoitukset
esseet
sananlaskut
sananparret
Korvaa termit: mietelmät
Index term: Arabic literature
Asiasana: arabiankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: archaisms
Asiasana: arkaismit
Huomautus: Käytetään vanhentunueista tai vanhahtavista, yleisestä käytöstä jääneistä sanoista tai ilmaisuista.
Index term: architextuality
Asiasana: arkkitekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: archival materials
Asiasana: arkistoaineistot
Laajemmat termit: arkistot
Index term: archives
Asiasana: arkistot
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
Suppeammat termit: arkistoaineistot
Rinnakkaistermit: kirjastot
Index term: art
Asiasana: taide
Suppeammat termit: elokuva
elokuvaohjaus
esittävät taiteet
kuvataide
Index term: art education
Asiasana: taidekasvatus
Suppeammat termit: elokuvakasvatus
sanataidekasvatus
Index term: art exhibitions
Asiasana: taidenäyttelyt
Index term: art sponsorship
Asiasana: taiteen tukeminen
Suppeammat termit: apurahat
Index term: artist novels
Asiasana: taiteilijaromaanit
Huomautus: Korvataan yksikkömuoto.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: taiteilijaromaani
Index term: artists
Asiasana: kuvataiteilijat
Laajemmat termit: kuvataide
Suppeammat termit: kuvittajat
Index term: artists
Asiasana: taiteilijat
Suppeammat termit: elokuvaohjaajat
kirjailijat
läänintaiteilijat
teatteriohjaajat
Index term: audio books
Asiasana: äänikirjat
Laajemmat termit: kirjat
äänitteet
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
suosikkikirjat
Index term: authenticity
Asiasana: autenttisuus
Rinnakkaistermit: huijaus
Index term: author interviews
Asiasana: kirjailijahaastattelut
Laajemmat termit: haastattelut
Index term: author's editions
Asiasana: omakustanteet
Index term: authorial image
Asiasana: kirjailijakuva
Laajemmat termit: kirjailijat
Index term: authors
Asiasana: kirjailijat
Huomautus: Vuoteen 2010 asti on käytetty myös termiä kirjailija. Sen jälkeen on käytetty vain monikollista muotoa.
Laajemmat termit: kirjallisuuden sosiologia
kirjoittaminen
taiteilijat
Suppeammat termit: esikoiskirjailijat
esseistit
haamukirjoittajat
kansalliskirjailijat
kansankirjailijat
kirjailijakuva
käsikirjoitukset
lastenkirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
näytelmäkirjailijat
rahvaanrunoilijat
runoilijat
työläiskirjailijat
Rinnakkaistermit: kirjoitusharrastus
kuvittajat
käsikirjoittajat
Korvaa termit: kirjailija
Index term: authorship
Asiasana: tekijyys
Index term: autobiographical nature
Asiasana: omaelämäkerrallisuus
Suppeammat termit: omaelämäkerrallinen romaani
Index term: autobiographical novel
Asiasana: omaelämäkerrallinen romaani
Laajemmat termit: omaelämäkerrallisuus
autobiographies
Use: memoirs
Index term: avant-garde
Asiasana: avantgarde
Laajemmat termit: tyyli
Suppeammat termit: futurismi
Rinnakkaistermit: dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka