Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: c
Hakutulos: 89 asiasanaa
Index term: caesura
Asiasana: kesuura
Rinnakkaistermit: tauot
Index term: calendars
Asiasana: kalenterit
Korvaa termit: almanakat
Index term: canons
Asiasana: kaanonit
Toim. huomautus : Kirjallisuuden sisäistä arvojärjestystä määrittelevät, ajan mittaan kirjallisuuden vastaanoton muuttuessa muuttuvat hierarkiat.
Rinnakkaistermit: kansalliskirjallisuus
Index term: caricatures
Asiasana: pilakuvat
Korvaa termit: karikatyyrit
Index term: carnivalism
Asiasana: karnevalismi
Index term: carnivals
Asiasana: karnevaalit
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Index term: catharsis
Asiasana: katharsis
Laajemmat termit: estetiikka
Index term: causerie writers
Asiasana: pakinoitsijat
Index term: causeries
Asiasana: pakinat
Huomautus: Korvaa yksikön.
Laajemmat termit: proosa
Rinnakkaistermit: lyhytproosa
novelli
sadut
Index term: censorship
Asiasana: sensuuri
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Rinnakkaistermit: kirjasodat
sananvapaus
Index term: central lysics
Asiasana: keskeislyriikka
Laajemmat termit: lyriikka
Korvaa termit: keskuslyriikka
Index term: Chanson de Roland
Asiasana: Rolandin laulu
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: character development
Asiasana: henkilökuvaus
Laajemmat termit: henkilöt
Suppeammat termit: fiktiiviset henkilöt
Index term: characters
Asiasana: henkilöt
Huomautus: Käytetään monikkomuotoa.
Laajemmat termit: rakenne
Suppeammat termit: henkilökuvaus
kaksoisolennot
kertoja
mies
naiset
sankarit
yksityisetsivät
Korvaa termit: henkilö
Index term: childhood
Asiasana: lapsuus
Index term: children in literature
Asiasana: lapsikuvaus
Index term: children's and youth literature
Asiasana: lasten- ja nuortenkirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: nuortenkirjallisuus
Index term: children's authors
Asiasana: lastenkirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
esseistit
kansalliskirjailijat
kansankirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
näytelmäkirjailijat
runoilijat
tietokirjailijat
työläiskirjailijat
children's books
Use: children's literature
Index term: children's culture
Asiasana: lastenkulttuuri
Index term: children's literature
Used for: children's books
Asiasana: lastenkirjallisuus
Laajemmat termit: kirjat
Suppeammat termit: kuvakirjat
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
klassikot
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
Korvaa termit: lastenkirjat
Index term: children's magazines
Asiasana: lastenlehdet
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: joululehdet
kirjallisuuslehdet
kulttuurilehdet
pilalehdet
Index term: children's operas
Asiasana: lastenoopperat
Index term: children's plays
Asiasana: lastennäytelmät
Rinnakkaistermit: nuortennäytelmät
satunäytelmät
Index term: children's poems
Asiasana: lastenrunot
Laajemmat termit: lyriikka
Korvaa termit: lastenlyriikka
Index term: children's radio plays
Asiasana: lastenkuunnelmat
Index term: children's theatre
Asiasana: lastenteatterit
Laajemmat termit: teatterit
Rinnakkaistermit: kesäteatterit
nukketeatterit
Index term: chinese literature
Asiasana: kiinankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: chivalric novels
Asiasana: ritariromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: chivalric poetry
Asiasana: ritarirunous
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: Christmas magazines
Asiasana: joululehdet
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: joulukertomukset
kirjallisuuslehdet
lastenlehdet
pilalehdet
kulttuurilehdet
Index term: Christmas stories
Asiasana: joulukertomukset
Rinnakkaistermit: joululehdet
Index term: chronicles
Asiasana: kronikat
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Korvaa termit: kronikka
Index term: chronotope
Asiasana: kronotooppi
Index term: Cid
Asiasana: Cid
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: classical literature
Asiasana: antiikin kirjallisuus
Laajemmat termit: antiikki
kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: kreikankielinen kirjallisuus
latinankielinen kirjallisuus
Index term: classicism
Asiasana: klassisismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
Index term: classics
Asiasana: klassikot
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: bestsellerit
esikoisteokset
harvinaiskirjat
helppolukuiset kirjat
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
Index term: close-reading
Asiasana: lähiluku
Laajemmat termit: uuskritiikki
Korvaa termit: close reading
Index term: co-operation
Asiasana: yhteistyö
Index term: cognitive criticism
Asiasana: kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
Huomautus: Kirjallisuuden ja tietämisen yhteyttä korostava tutkimussuuntaus, jonka mukaan kirjallisuudessa välittyy aina kuva ihmisestä häntä ympäröivän todellisuuden keskellä.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: cognitive science
Asiasana: kognitiotiede
Korvaa termit: kognitiotutkimus
Index term: coherence
Definition: Coherentism describes an epistemologic theory.
Asiasana: koherenssi
Huomautus: Tieteenfilosofinen yhteensopivuusteoria.
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: collages
Asiasana: kollaasit
Index term: collected works
Asiasana: kootut teokset
Laajemmat termit: teokset
Index term: collectivity
Asiasana: kollektiivisuus
Index term: columns
Asiasana: kolumnit
Rinnakkaistermit: esseet
Index term: comedies
Asiasana: komediat
Laajemmat termit: komiikka
näytelmät
Suppeammat termit: burleski
commedia dell'arte
farssit
parodia
satiiri
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: comic art
Asiasana: komiikka
Laajemmat termit: huumori
Suppeammat termit: komediat
Rinnakkaistermit: groteski
ironia
Index term: comic strip
Asiasana: sarjakuva
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: viihdekirjallisuus
Suppeammat termit: sarjakuvat
Index term: comics
Asiasana: sarjakuvat
Laajemmat termit: sarjakuva
Index term: commedia dell'arte
Asiasana: commedia dell'arte
Laajemmat termit: komediat
Rinnakkaistermit: burleski
farssit
parodia
satiiri
Index term: commentaries
Asiasana: kommentaarit
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: metatekstuaalisuus
Index term: communication theory
Asiasana: kommunikaatioteoria
Index term: comparative criticism
Asiasana: vertaileva kirjallisuudentutkimus
Huomautus: Esim. sanataideteosten, tyylivirtausten ja eri maiden kirjallisuuksien vertailuun keskittyvä tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
Korvaa termit: komparatiivinen kirjallisuudentutkimus
Index term: compiled works
Asiasana: kokoomateokset
Laajemmat termit: teokset
Rinnakkaistermit: antologiat
Index term: composition
Asiasana: kompositio
Laajemmat termit: rakenne
Index term: conceptualism
Asiasana: konseptualismi
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: concreticism
Asiasana: konkretismi
Index term: conflict novels
Asiasana: konfliktiromaanit
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: context
Asiasana: konteksti
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: parateksti
Index term: convention
Asiasana: konventio
Index term: copyright
Asiasana: tekijänoikeus
Index term: corporality
Asiasana: ruumiillisuus
Index term: cover art
Asiasana: kansitaide
Laajemmat termit: kirjataide
kuvataide
Rinnakkaistermit: grafiikka
kuvitus
Index term: cozy mysteries
Asiasana: pehmodekkarit
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Rinnakkaistermit: kovaksikeitetty rikoskirjallisuus
Index term: creative writing
Asiasana: luova kirjoittaminen
Laajemmat termit: kirjoittaminen
Rinnakkaistermit: kirjallinen ilmaisu
Index term: creativity
Asiasana: luovuus
Suppeammat termit: kirjoittaminen
Index term: crime fiction
Used for: noir fiction
Asiasana: rikoskirjallisuus
Korvaa termit: noir-kirjallisuus
Index term: crime novel
Asiasana: rikosromaani
Huomautus: Käytä: rikoskirjallisuus
Rinnakkaistermit: poliisikirjallisuus
Index term: crime novels
Asiasana: rikosromaanit
Huomautus: Käytä: rikoskirjallisuus
Rinnakkaistermit: salapoliisiromaanit
seikkailukirjallisuus
Index term: critical editions
Asiasana: kriittiset editiot
Laajemmat termit: editio
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: metatekstuaalisuus
Index term: critics
Asiasana: arvostelijat
Laajemmat termit: kritiikki
Rinnakkaistermit: kirja-arvostelut
Korvaa termit: kriitikot
Index term: critique
Asiasana: kritiikki
Suppeammat termit: arvostelijat
elokuvakritiikki
kirjallisuuskritiikki
teatterikritiikki
Korvaa termit: arvostelu
Index term: critique of society
Asiasana: yhteiskuntakritiikki
Laajemmat termit: yhteiskunta
Rinnakkaistermit: yhteiskuntakuvaus
Index term: cubism
Asiasana: kubismi
Index term: cultural contacts
Asiasana: kulttuurikosketukset
Index term: cultural criticism
Asiasana: kulttuurikritiikki
Suppeammat termit: elokuvakritiikki
kirjallisuuskritiikki
teatterikritiikki
Index term: cultural differences
Asiasana: kulttuurierot
Index term: cultural events
Asiasana: kulttuuritapahtumat
Index term: cultural history
Asiasana: kulttuurihistoria
Suppeammat termit: kirjalliset yhdistykset
kirjallisuudenhistoria
Rinnakkaistermit: aatehistoria
Index term: cultural identity
Asiasana: kulttuuri-identiteetti
Index term: cultural impacts
Asiasana: kulttuurivaikutukset
Index term: cultural journals
Asiasana: kulttuurilehdet
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: joululehdet
kirjallisuuslehdet
lastenlehdet
pilalehdet
Index term: cultural policy
Asiasana: kulttuuripolitiikka
Laajemmat termit: politiikka
Suppeammat termit: kirjallisuuden sosiologia
kirjallisuuspalkinnot
kirjallisuuspolitiikka
kirjasodat
kulttuuriala
kustannustoimi
sensuuri
Index term: culture
Asiasana: kulttuuri
Suppeammat termit: elokuvakulttuuri
kirjallinen kulttuuri
Index term: culture sector
Asiasana: kulttuuriala
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Index term: cyberpunk
Asiasana: kyberpunk
Laajemmat termit: tieteiskirjallisuus
Index term: cybertext
Asiasana: kyberteksti
Rinnakkaistermit: hyperteksti