Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: d
Hakutulos: 41 asiasanaa
Index term: dactyl
Asiasana: daktyyli
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: dadaism
Asiasana: dadaismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
futurismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: dance
Asiasana: tanssi
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Rinnakkaistermit: teatteri
musiikki
ooppera
Index term: dandyism
Asiasana: dandyismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: Danish literature
Asiasana: tanskankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: death
Asiasana: kuolema
Index term: debut writers
Asiasana: esikoiskirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esseistit
kansalliskirjailijat
kansankirjailijat
lastenkirjailijat
mieskirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
näytelmäkirjailijat
runoilijat
työläiskirjailijat
Index term: decadence
Asiasana: dekadenssi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: deconstruction
Asiasana: dekonstruktio
Huomautus: !960- ja 1970-luvulla Ranskassa ja Yhdysvalloissa syntynyt poststrukturalismiin liittynyt tutkimussuuntaus, joka on kiinnittänyt erityistä huomiota metatason ongelmiin.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: description of folklife
Asiasana: kansankuvaus
Index term: detective fiction
Asiasana: salapoliisikirjallisuus
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
Suppeammat termit: poliisikirjallisuus
salapoliisiromaanit
yksityisetsivät
Rinnakkaistermit: seikkailukirjallisuus
Index term: detective novels
Asiasana: salapoliisiromaanit
Huomautus: Käytä salapoliisikirjallisuus
Laajemmat termit: jännitysromaanit
salapoliisikirjallisuus
Rinnakkaistermit: rikosromaanit
seikkailukirjallisuus
Index term: developmental novels
Asiasana: kehitysromaanit
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: dialect literature
Asiasana: murrekirjallisuus
Laajemmat termit: kirjallisuuden kieli
Suppeammat termit: murteet
slangi
Index term: dialects
Asiasana: murteet
Laajemmat termit: murrekirjallisuus
Rinnakkaistermit: slangi
Index term: dialogue
Asiasana: dialogi
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: avoin kohta
epäsuora esitys
monologit
sisäinen monologi
Index term: diaries
Asiasana: päiväkirjat
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
henkilöhistoria
kirjeet
muistelmat
Index term: diary novel
Asiasana: päiväkirjaromaani
Huomautus: Käytetään vain monikkoa.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: diary novels
Asiasana: päiväkirjaromaanit
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: dictionaries
Asiasana: sanakirjat
Laajemmat termit: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
käsikirjat
sanastot
tietosanakirjat
Index term: diegesis
Asiasana: diegesis
Huomautus: Puheen epäsuora esittäminen.
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: avoin kohta
behaviorismi
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
mimesis
tajunnanvirta
Index term: directions
Asiasana: ohjeet
Index term: discourse
Asiasana: diskurssi
Huomautus: Kerronnallisen ilmaisun taso.
Laajemmat termit: narratologia
Rinnakkaistermit: representaatio
Index term: dissertations
Asiasana: väitöskirjat
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Index term: Divine comedy
Asiasana: Jumalainen näytelmä
document novel
Use: documentary literature
Index term: documentary films
Asiasana: dokumenttielokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: documentary literature
Used for: document novel
Asiasana: dokumenttikirjallisuus
Laajemmat termit: dokumenttikirjallisuus
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: dokumenttiromaani
Index term: documentary literature
Asiasana: dokumenttikirjallisuus
Toim. huomautus : Todellisia tapahtumia autenttisen aineiston avulla mahdollisimman tarkasti kuvaamaan pyrkivä kirjallisuus.
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: dokumenttikirjallisuus
double
Use: doubles
Index term: doubles
Used for: double
Asiasana: kaksoisolennot
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: henkilöt
identiteetti
Korvaa termit: kaksoisolento
Index term: drama of ideas
Asiasana: aatedraama
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aateromaanit
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: dramas
Asiasana: näytelmät
Toim. huomautus : Vuoteen 2010 asti käytetty termiä näytelmä. Mutta nyt käytetään näytelmät-termiä.
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Rinnakkaistermit: epiikka
lyriikka
proosa
libretot
Korvaa termit: näytelmä
näytelmäkirjallisuus
draama
Index term: dramatization
Asiasana: dramatisointi
Rinnakkaistermit: filmatisointi
Index term: dramaturgy
Asiasana: dramaturgia
Laajemmat termit: teatteri
Index term: drawers
Asiasana: piirtäjät
Index term: drawing
Asiasana: piirustus
Korvaa termit: piirtäminen
Index term: dreams
Asiasana: unet
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Index term: drinking songs
Asiasana: juomalaulut
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: Dutch literature
Asiasana: hollanninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: dystopias
Asiasana: dystopiat
Huomautus: Ihanneyhteiskunnan vastakohta.
Laajemmat termit: tieteiskirjallisuus
Rinnakkaistermit: utopiat