Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: e
Hakutulos: 43 asiasanaa
Index term: e-ebooks
Used for: electronic books
Asiasana: e-kirjat
Laajemmat termit: elektroniset julkaisut
kirjat
Korvaa termit: sähkökirjat
Index term: easy readers
Asiasana: helppolukuiset kirjat
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
harvinaiskirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
Index term: easy readers
Asiasana: selkokirjat
Index term: ecocriticism
Editorial note : Ecocriticism is the study of literature and environment from an interdisciplinary point of view where all sciences come together to analyze the environment and brainstorm possible solutions for the correction of the contemporary environmental situation.
Asiasana: ekokritiikki
Toim. huomautus : Esim. kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön yhteyksiä käsittelevä yhteiskuntakriittinen tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: Edda
Asiasana: Edda
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: edition
Asiasana: editio
Huomautus: Sanataideteoksen toimitettu laitos.
Suppeammat termit: kriittiset editiot
Index term: education
Asiasana: koulutus
Index term: education system
Asiasana: koululaitos
Suppeammat termit: kirjallisuuden opetus
ego
Use: identity
Index term: ekphrasis
Editorial note : An intense pictorial description of an object.
Asiasana: ekfrasis
Toim. huomautus : Todellisen tai fiktiivisen kuvallisen esityksen verbalisointi sanataideteoksessa.
Rinnakkaistermit: esinerunot
electronic books
Use: e-ebooks
Index term: electronic publications
Asiasana: elektroniset julkaisut
Laajemmat termit: julkaisut
Suppeammat termit: e-kirjat
Rinnakkaistermit: verkkojulkaisut
Index term: elegies
Asiasana: elegiat
Huomautus: Pohjasävyltään melankolista lyriikkaa.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: ellipses
Asiasana: ellipsit
Toim. huomautus : Sanan tai sanojen pois jättäminen ilmauksesta merkityksen silti muuttumatta.
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: kerronta
paralipsis
Index term: emigration
Asiasana: siirtolaisuus
Laajemmat termit: muuttoliike
Suppeammat termit: amerikansuomalaiset
ruotsinsuomalaiset
Index term: empirical literature research
Asiasana: empiirinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: encyclopedia
Asiasana: tietosanakirjat
Laajemmat termit: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
käsikirjat
sanakirjat
sanastot
Index term: English literature
Asiasana: englanninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: enlightenment
Asiasana: valistus
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
Index term: environment
Asiasana: ympäristö
Suppeammat termit: fiktiiviset paikat
kaupunkiympäristö
paikka
tila
Index term: environmental aesthetics
Asiasana: ympäristöestetiikka
Laajemmat termit: estetiikka
Index term: epic
Asiasana: epiikka
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: novelli
Rinnakkaistermit: lyriikka
näytelmät
proosa
Index term: epic poems
Asiasana: eeppiset runot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: epics
Asiasana: eepokset
Suppeammat termit: kansalliseepokset
kansaneepokset
Rinnakkaistermit: saagat
Index term: epigrams
Asiasana: epigrammit
Huomautus: Lyhyt runo tai proosateksti, jossa on lopussa terävä pisto, tai lakoninen tai kiusoitteleva toteamus.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: epistolary novels
Asiasana: kirjeromaanit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: epitext
Asiasana: epiteksti
Huomautus: Esimerkiksi luonnokset, käsikirjoitukset, teokseen liittyvät kirjeet, haastattelut ja arvostelut.
Laajemmat termit: parateksti
Rinnakkaistermit: periteksti
Index term: epoch
Definition: Käytettävä epookkiromaanit jne.
Asiasana: epookki
Huomautus: Ajankohta, josta uusi aikakausi alkaa, käännekohta tai aikakausi, ajanjakso.
Index term: erotism
Asiasana: erotiikka
Rinnakkaistermit: rakkaus
seksuaalisuus
Index term: escapism
Asiasana: eskapismi
Laajemmat termit: viihdekirjallisuus
Rinnakkaistermit: eksotismi
orientalismi
todellisuus
Index term: essayistic literature
Asiasana: esseistiikka
Index term: essayists
Asiasana: esseistit
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
runoilijat
Index term: essays
Asiasana: esseet
Rinnakkaistermit: aforismit
kertomukset
kolumnit
novellit
tarinat
Index term: Esthonian literature
Asiasana: vironkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: ethics
Asiasana: etiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: moraali
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: ethnicity
Asiasana: etnisyys
Rinnakkaistermit: identiteetti
Index term: exhibitions
Asiasana: näyttelyt
Index term: existentialism
Editorial note : Existentialism attempts to describe our desire to make rational decisions despite existing in an irrational universe.
Asiasana: eksistentialismi
Toim. huomautus : Yksilön kokemuksen ainutlaatuisuutta korostava mannermaisen filosofian ja kirjallisuuden suuntaus.
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: exotism
Asiasana: eksotismi
Rinnakkaistermit: eskapismi
orientalismi
Index term: experiences
Asiasana: kokemukset
Index term: experimental literature
Asiasana: kokeellinen kirjallisuus
Index term: expressionism
Asiasana: ekspressionismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: extracts
Asiasana: katkelmat