Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: i
Hakutulos: 28 asiasanaa
Index term: iamb
Asiasana: jambi
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: Icelandic literature
Asiasana: islanninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: idea of nationality
Asiasana: kansallisuusaate
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Suppeammat termit: fennomania
Rinnakkaistermit: nationalismi
politiikka
Index term: identity
Used for: ego
Asiasana: identiteetti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: minä
samuus
subjekti
toiseus
Korvaa termit: minuus
Index term: identity
Asiasana: identiteetti
Suppeammat termit: identiteetti
kaksoisolennot
minä
samuus
subjekti
toiseus
Rinnakkaistermit: etnisyys
Index term: ideology
Asiasana: ideologia
Suppeammat termit: politiikka
Index term: idylls
Asiasana: idyllit
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Korvaa termit: idylli
Index term: Iliad
Asiasana: Ilias
Index term: illustrated works
Asiasana: kuvateokset
Laajemmat termit: teokset
Index term: illustration
Asiasana: kuvitus
Laajemmat termit: kirjataide
kuvataide
Rinnakkaistermit: kansitaide
Index term: illustrators
Asiasana: kuvittajat
Laajemmat termit: kuvataiteilijat
Rinnakkaistermit: kirjailijat
Index term: image
Asiasana: kuva
Laajemmat termit: kuvallisuus
Rinnakkaistermit: metafora
trooppi
vertaukset
Index term: imagery
Asiasana: kuvallisuus
Suppeammat termit: kuva
topos
trooppi
vertaukset
Index term: imaginism
Asiasana: imaginismi
Huomautus: Venäjällä, erityisesti Moskovassa, v. 1919-1927 toiminut angloamerikkalaista imagismia esikuvanaan pitänyt kirjallinen ryhmittymä.
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: imagism
Asiasana: imagismi
Huomautus: Englantilais-yhdysvaltalainen 1910-luvulla vaikuttanut modernistirunoilijoiden ryhmä.
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: implied author
Asiasana: sisäistekijä
Index term: implied reader
Asiasana: sisäislukija
Index term: impressionism
Asiasana: impressionismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: indirect discourse
Asiasana: epäsuora esitys
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: behaviorismi
dialogi
diegesis
fiktionaalisuus
mimesis
monologit
sisäinen monologi
tajunnanvirta
Index term: individualism
Asiasana: individualismi
Index term: intention
Asiasana: intentio
Toim. huomautus : Pyrkimys, tavoite
Index term: interior monologue
Asiasana: sisäinen monologi
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: dialogi
epäsuora esitys
Index term: interpretation
Asiasana: tulkinta
Laajemmat termit: vastaanotto
Suppeammat termit: avoin kohta
lausunta
lukeminen
Index term: intertextuality
Asiasana: intertekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: interviews
Asiasana: haastattelut
Suppeammat termit: kirjailijahaastattelut
Index term: intrinsic criticism
Asiasana: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Huomautus: Sanataideteoksia itse tekstiin pitäytymällä erittelevä ja tulkitseva tutkimussuuntaus, teoskeskeinen metodi.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kommentaarit
kontekstuaalisuus
kriittiset editiot
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: irony
Asiasana: ironia
Laajemmat termit: huumori
trooppi
Suppeammat termit: burleski
parodia
satiiri
Rinnakkaistermit: groteski
komiikka
Index term: Italian literature
Asiasana: italiankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus