Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: l
Hakutulos: 48 asiasanaa
Index term: labor movement
Asiasana: työväenliike
Laajemmat termit: politiikka
Index term: landscape
Asiasana: maisema
Index term: language
Asiasana: kieli
Index term: language of fiction
Asiasana: kirjallisuuden kieli
Suppeammat termit: murrekirjallisuus
normipoikkeama
uudissanat
Index term: language use
Asiasana: kielenkäyttö
Index term: legends
Asiasana: legendat
Huomautus: Vuoteen 2010 asti käytössä on ollut yksikkömuoto.
Laajemmat termit: tarinat
Rinnakkaistermit: kaskut
kertomukset
sadut
Index term: lesbian literature
Asiasana: lesbokirjallisuus
Laajemmat termit: queer-kirjallisuus
Rinnakkaistermit: gay-kirjallisuus
Index term: letters
Asiasana: kirjeet
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
henkilöhistoria
muistelmat
päiväkirjat
Index term: libellous poems
Asiasana: pilkkarunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: Liberalism
Asiasana: liberalismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Index term: libraries
Asiasana: kirjastot
Laajemmat termit: kirjallisuuden levitys
Rinnakkaistermit: arkistot
Index term: libretto
Asiasana: libretot
Laajemmat termit: ooppera
Rinnakkaistermit: näytelmät
Korvaa termit: libretto
Index term: limericks
Asiasana: limerikit
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: literalization
Asiasana: kirjallistuminen
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: literariness
Editorial note : The sum of special linguistic and formal properties that distinguish literary texts from non‐literary texts, according to the theories of Russian Formalism.
Asiasana: kirjallisuudellisuus
Toim. huomautus : Tekstin ja taideteoksen itsenäisyyttä ja erillisyyttä niin kirjailijasta itsestään kuin yhteiskunnallisista oloista korostava tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: formalismi
Index term: literary art
Asiasana: sanataide
Index term: literary art education
Asiasana: sanataidekasvatus
Laajemmat termit: taidekasvatus
Rinnakkaistermit: elokuvakasvatus
Index term: literary associations
Asiasana: kirjalliset yhdistykset
Laajemmat termit: järjestöt
kulttuurihistoria
Suppeammat termit: kirjailijain nimikkoseurat
kirjailijayhdistykset
Index term: literary circles
Asiasana: kirjallisuuspiirit
Index term: literary competitions
Asiasana: kirjoituskilpailut
Laajemmat termit: kirjoittaminen
kirjoitusharrastus
Rinnakkaistermit: kirjoittajakoulutus
Index term: literary contacts
Asiasana: kirjalliset suhteet
Index term: literary criticism
Asiasana: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuudentutkijat
kirjallisuudentutkimuksen historia
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
lähdeaineisto
menetelmät
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tutkijat
tutkimushistoria
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
väitöskirjat
Rinnakkaistermit: kirjallisuusteoria
Korvaa termit: kirjallisuustiede
Index term: literary critique
Asiasana: kirjallisuuskritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
kulttuurikritiikki
Suppeammat termit: kirja-arvostelut
Rinnakkaistermit: arvostelut
elokuvakritiikki
teatterikritiikki
Korvaa termit: kirjallisuusarvostelu
Index term: literary disputes
Asiasana: kirjasodat
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Rinnakkaistermit: sensuuri
Index term: literary events
Asiasana: kirjallisuustapahtumat
Laajemmat termit: tapahtumat
Index term: literary groups
Asiasana: kirjailijaryhmät
Index term: literary institution
Asiasana: kirjallisuusinstituutio
Laajemmat termit: kirjallisuuden sosiologia
Index term: literary magazines
Asiasana: kirjallisuuslehdet
Huomautus: Vuoteen 2003 käytetty termiä kirjalliset lehdet.
Laajemmat termit: aikakauslehdet
Rinnakkaistermit: lastenlehdet
pilalehdet
joululehdet
kulttuurilehdet
Korvaa termit: kirjalliset lehdet
Index term: literary policy
Asiasana: kirjallisuuspolitiikka
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Index term: literary prizes
Asiasana: kirjallisuuspalkinnot
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Index term: literary scholars
Asiasana: kirjallisuudentutkijat
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Index term: literary sosiology
Asiasana: kirjallisuussosiologia
Huomautus: Kirjallisuuden yhteiskunnallista luonnetta korostava, kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteita käsittelevä tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: literary theory
Asiasana: kirjallisuusteoria
Rinnakkaistermit: kirjallisuudentutkimus
Index term: literate culture
Asiasana: kirjallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: elokuvakulttuuri
kirjallistuminen
Index term: literature
Asiasana: kirjallisuus
Huomautus: Tämän termin suppeampina termeinä voidaan käyttää myös kaikkia erikielisiä kirjallisuuksia kuvaavia termejä.
Suppeammat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Index term: literature : marketing
Asiasana: kirjallisuuden markkinointi
Laajemmat termit: kirjallisuuden levitys
Rinnakkaistermit: kirjamessut
Index term: literature in Greek
Asiasana: kreikankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: antiikin kirjallisuus
kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: latinankielinen kirjallisuus
Index term: literature in Latin
Asiasana: latinankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: antiikin kirjallisuus
Rinnakkaistermit: kreikankielinen kirjallisuus
Index term: literature of minorities
Asiasana: vähemmistökirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: afroamerikkalainen kirjallisuus
pakolaiskirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
siirtolaiskirjallisuus
suomenruotsalainen kirjallisuus
Index term: literature of Victorian age
Asiasana: viktoriaaninen kirjallisuus
Index term: love
Asiasana: rakkaus
Rinnakkaistermit: erotiikka
seksuaalisuus
Index term: love novels
Asiasana: rakkausromaanit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: romaanit
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausrunot
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: love poems
Asiasana: rakkausrunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausromaanit
sonetit
tilapäisrunot
Index term: love stories
Asiasana: rakkauskertomukset
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Index term: lyric
Asiasana: lyriikka
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: hakukonerunous
kansanlaulut
keskeislyriikka
lastenrunot
laululyriikka
lyyrinen minä
nonsense
pastoraalirunous
proosarunous
ritarirunous
rocklyriikka
runoilijat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
virret
Rinnakkaistermit: epiikka
näytelmät
proosa
Korvaa termit: runous
Index term: lyrical voice
Asiasana: lyyrinen minä
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: lyricists
Asiasana: sanoittajat
Laajemmat termit: iskelmälyriikka
Index term: lyrics
Asiasana: sanoitukset
Laajemmat termit: iskelmälyriikka