Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: m
Hakutulos: 48 asiasanaa
Index term: machine romanticism
Asiasana: koneromantiikka
Laajemmat termit: futurismi
Index term: male authors
Asiasana: mieskirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
naiskirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: man
Asiasana: mies
Laajemmat termit: henkilöt
Rinnakkaistermit: naiset
Index term: manifests
Editorial note : A public declaration of principles and intentions, often political, religious, philosophic, artistic or literary in nature.
Asiasana: manifestit
Toim. huomautus : Esim. poliittinen, uskonnollinen, filosofinen, taiteellinen tai kirjallinen julkinen ohjelmajulistus.
Index term: manuscripts
Asiasana: käsikirjoitukset
Laajemmat termit: kirjailijat
kirjoitusharrastus
kustannustoimi
Suppeammat termit: elokuvakäsikirjoitukset
Index term: Marxist criticism
Asiasana: marxilainen kirjallisuudentutkimus
Toim. huomautus : Karl Marxin filosofiseen ajatteluun pohjautuva tutkimussuunta, jonka mukaan sanataideteos heijastaa ympäröivää yhteiskunnallista todellisuutta.
Laajemmat termit: moraalikritiikki
Rinnakkaistermit: feministinen kirjallisuudentutkimus
Index term: mass communication
Asiasana: joukkoviestintä
Suppeammat termit: joukkoviestimet
Index term: materialism
Asiasana: materialismi
Index term: media
Asiasana: joukkoviestimet
Laajemmat termit: joukkoviestintä
Suppeammat termit: lehdistö
radio
televisio
Index term: meetings
Asiasana: kokoukset
Index term: melodramas
Asiasana: melodraamat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: memoirs
Used for: autobiographies
Asiasana: muistelmat
Laajemmat termit: biografinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
henkilöhistoria
kirjeet
päiväkirjat
Korvaa termit: omaelämäkerrat
Index term: memorial poems
Asiasana: muistorunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistokirjoitukset
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: men's studies
Asiasana: miestutkimus
mental disease
Use: mental disease
Index term: mental disease
Used for: mental disease
Asiasana: psykoosit
Korvaa termit: mielisairaus
Index term: metafiction
Definition: Fiction on fiction.
Asiasana: metafiktio
Huomautus: Fiktiivisyyttään korostava fiktio, fiktio fiktiosta.
Laajemmat termit: metatekstuaalisuus
Suppeammat termit: metalyriikka
Index term: metalyric
Asiasana: metalyriikka
Laajemmat termit: metafiktio
Index term: metaphor
Asiasana: metafora
Laajemmat termit: trooppi
Rinnakkaistermit: kuva
metonymia
vertaukset
topos
Korvaa termit: kielikuva
Index term: metaphysics
Asiasana: metafysiikka
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
maailmankatsomus
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
Index term: metatextualism
Asiasana: metatekstuaalisuus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: metafiktio
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kommentaarit
kontekstuaalisuus
kriittiset editiot
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: methods
Asiasana: menetelmät
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: tutkimusmenetelmät
metodit
Index term: metonymy
Asiasana: metonymia
Huomautus: Sanan korvaaminen toisella siihen olennaisesti liittyvällä ilmaisulla.
Laajemmat termit: trooppi
Rinnakkaistermit: metafora
Index term: metre
Asiasana: runomitat
Suppeammat termit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
trokee
Index term: metrics
Asiasana: metriikka
Laajemmat termit: runomitat
Suppeammat termit: alkusointu
loppusointu
rytmi
vapaa mitta
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
kalevalamitta
peoni
trokee
Index term: migration
Asiasana: muuttoliike
Suppeammat termit: maaltamuutto
siirtolaisuus
Index term: migration from country to town
Asiasana: maaltamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Index term: migration literature
Asiasana: siirtolaiskirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: afroamerikkalainen kirjallisuus
pakolaiskirjallisuus
ruotsinsuomalainen kirjallisuus
Korvaa termit: maahanmuuttajakirjallisuus
Index term: milieu
Asiasana: miljöö
Huomautus: Käytetään miljöökuvaus-termiä
Index term: mimesis
Editorial note : The imitative representation of nature or human behaviour. (http://dictionary.reference.com/browse/mimesis 12.8.2010)
Asiasana: mimesis
Toim. huomautus : Mimesiksellä tarkoitetaan luonnon tai todellisuuden jäljittelyä ja esittämistä taiteen keinoin. Narratologiassa mimesis merkitsee kertojan poissaoloa tai ainakin mahdollsimman vähäistä läsnäoloa.
Laajemmat termit: kerronta
narratologia
Rinnakkaistermit: avoin kohta
behaviorismi
diegesis
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
tajunnanvirta
Index term: mise en abyme
Asiasana: mise en abyme
Huomautus: Upotus, fiktion sisään pantu toinen fiktio, joka on samalla oman kehyksensä pienoismalli. (Tammi, Pekka: Kerronnallisista paradokseista ja itsensä tiedostavista fiktioista // Taiteen monta taso, 1984, s. 121-137)
Laajemmat termit: rakenne
Index term: modern
Asiasana: moderni
Index term: modernism
Asiasana: modernismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: modernization
Asiasana: modernisaatio
Index term: monologies
Asiasana: monologit
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: dialogi
epäsuora esitys
Korvaa termit: monologi
Index term: montage
Asiasana: montaasi
Index term: moral conception
Asiasana: sukupuolimoraali
Laajemmat termit: moraali
Index term: moral criticism
Asiasana: moraalikritiikki
Huomautus: Sanataideteosten erittely ja arvottaminen moraalikäsitysten pohjalta, eettinen kritiikki.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: feministinen kirjallisuudentutkimus
marxilainen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: morality plays
Editorial note : An allegory in dramatic form. Its drazmatic origins are to be found in the miracle and mystery plays.
Asiasana: moraliteetit
Toim. huomautus : Ihme- ja mysteerinäytelmistä kehittynyt uskonnollinen, opettavainen allegorianäytelmä.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: morals
Asiasana: moraali
Laajemmat termit: etiikka
Suppeammat termit: arvottaminen
sukupuolimoraali
Index term: mothers
Asiasana: äidit
Laajemmat termit: naiset
Index term: motifs
Asiasana: motiivit
Huomautus: Termiä käytetään yleensä ketjun osana, ja sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. proosa - motiivit - ruusut
Toim. huomautus : Vuoden 2012 loppuun on käytössä ollut yksiköllinen muoto.
Rinnakkaistermit: teemat
Index term: multiculturalism
Asiasana: monikulttuurisuus
Index term: music
Asiasana: musiikki
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Suppeammat termit: virret
Rinnakkaistermit: tanssi
teatteri
ooppera
Index term: mystery drama
Asiasana: mysteerinäytelmä
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: myth theory
Asiasana: myyttikritiikki
Huomautus: Sanataideteoksia toistuvien myyttisten mallien tai ajattomien arkkityyppien ilmentäjinä tarkasteleva tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: myytit
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: mythology
Asiasana: mytologia
Suppeammat termit: myytit
Index term: myths
Asiasana: myytit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: mytologia
myyttikritiikki
Korvaa termit: myytti