Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: n
Hakutulos: 31 asiasanaa
Index term: narration
Asiasana: kerronta
Laajemmat termit: narratologia
rakenne
Suppeammat termit: avoin kohta
behaviorismi
dialogi
diegesis
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
kertoja
mimesis
monologit
sisäinen monologi
tajunnanvirta
Rinnakkaistermit: ellipsit
juoni
paralipsis
tyyli
tyylintutkimus
Index term: narratology
Asiasana: narratologia
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: diskurssi
kerronta
kertomus
mimesis
representaatio
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: narrator
Asiasana: kertoja
Laajemmat termit: henkilöt
kerronta
Rinnakkaistermit: kertomus
Index term: national authors
Asiasana: kansalliskirjailijat
Laajemmat termit: kansalliskirjallisuus
kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: national epics
Asiasana: kansalliseepokset
Laajemmat termit: eepokset
Suppeammat termit: Kalevala
Kalevipoeg
Rinnakkaistermit: kansaneepokset
Index term: national identity
Asiasana: kansallinen identiteetti
Index term: national literature
Asiasana: kansalliskirjallisuus
Suppeammat termit: kansalliskirjailijat
Rinnakkaistermit: kaanonit
Index term: national romanticism
Asiasana: kansallisromantiikka
Huomautus: Kansallisia aiheita suosiva tyyli, joka esiintyi useissa Euroopan maissa erityisesti v. 1890-1910.
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
modernismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: nationalism
Asiasana: nationalismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Rinnakkaistermit: anarkismi
kansallisuusaate
politiikka
romantiikka
uusromantiikka
Index term: nationality
Asiasana: kansallisuus
Index term: naturalism
Asiasana: naturalismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
modernismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: nature described in literature
Asiasana: luonnonkuvaus
Index term: neologisms
Asiasana: uudissanat
Laajemmat termit: kirjallisuuden kieli
Korvaa termit: neologismi
Index term: neorealism
Asiasana: neorealismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: neoromanticism
Asiasana: uusromantiikka
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
nationalismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
Index term: new criticism
Asiasana: uuskritiikki
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: lähiluku
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
tekstintutkimus
Index term: newspapers
Asiasana: sanomalehdet
Laajemmat termit: lehdistö
Rinnakkaistermit: aikakauslehdet
Index term: Nibelungenlied
Asiasana: Nibelungenlied
Laajemmat termit: kansaneepokset
Index term: Nietzscheanism
Asiasana: nietzscheläisyys
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
noir fiction
Use: crime fiction
Index term: nonfiction
Asiasana: tietokirjallisuus
Laajemmat termit: kirjallisuus
Suppeammat termit: antiikin kirjallisuus
dokumenttielokuvat
dokumenttikirjallisuus
eräkirjallisuus
käännöskirjallisuus
lasten- ja nuortenkirjallisuus
matkakirjallisuus
mielipidekirjallisuus
nuortenkirjallisuus
tendenssikirjallisuus
tietokirjailijat
Rinnakkaistermit: kaunokirjallisuus
Index term: nonfiction writers
Asiasana: tietokirjailijat
Laajemmat termit: tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: lastenkirjailijat
Index term: nonsense
Asiasana: nonsense
Laajemmat termit: lyriikka
Index term: Norwegian literature
Asiasana: norjankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: noveau roman
Asiasana: uusi romaani
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: novelettes
Asiasana: pienoisromaanit
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: novels
Asiasana: romaanit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Suppeammat termit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
jännitysromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
sarjakuvaromaanit
saturomaanit
novels of adventure
Index term: novels of ideas
Asiasana: aateromaanit
Huomautus: monikko
Rinnakkaistermit: aatedraama
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: aateromaani
Index term: nurseries
Asiasana: päiväkodit
Index term: nursery rhymes
Asiasana: lorut
Laajemmat termit: runot