Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: p
Hakutulos: 77 asiasanaa
Index term: pacifism
Asiasana: pasifismi
Laajemmat termit: maailmankatsomus
Index term: paeon
Asiasana: peoni
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
trokee
Index term: pamphlets
Asiasana: pamfletit
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: tendenssikirjallisuus
Index term: pamphlets
Asiasana: mielipidekirjallisuus
Laajemmat termit: maailmankatsomus
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: tendenssikirjallisuus
Index term: pantheism
Asiasana: panteismi
Laajemmat termit: uskonto
Index term: parable
Asiasana: paraabeli
Huomautus: tarinat vertauskuvallisuuden mukaan
Index term: Paradise lost
Asiasana: Kadotettu paratiisi
Index term: paralipsis
Definition: A rhetorical figure of speech wherein the speaker or writer invokes a subject by denying that it should be invoked.
Asiasana: paralipsis
Huomautus: Yhden tai useamman rakenne-elementin poisjättäminen tai sivuuttaminen tarinan jonkin ajanjakson kerronnasta.
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: ellipsit
kerronta
Korvaa termit: paralipsi
Index term: parallel universes
Asiasana: rinnakkaismaailmat
Index term: parallelism
Asiasana: parallelismi
Index term: paratext
Asiasana: parateksti
Huomautus: Tekstin ymmärtämistä säätelevä aputeksti eli kynnysteksti tai lieveteksti. (Gérard Genette)
Laajemmat termit: rakenne
strukturalismi
Suppeammat termit: epiteksti
periteksti
Rinnakkaistermit: konteksti
semantiikka
Index term: parody
Used for: travesty
Asiasana: parodia
Laajemmat termit: groteski
ironia
komediat
Rinnakkaistermit: burleski
commedia dell'arte
farssit
satiiri
Korvaa termit: travestia
Index term: pastoral dramas
Asiasana: pastoraalinäytelmät
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalirunous
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: pastoral lyric
Asiasana: pastoraalirunous
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: pastoraalinäytelmät
Index term: pastorals
Asiasana: pastoraalit
Huomautus: Paimenidylli tai paimenruno. Paimennäytelmästä käytetään termiä pastoraalinäytelmä.
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: pauses
Asiasana: tauot
Huomautus: Korvaa yksikön.
Rinnakkaistermit: kesuura
Korvaa termit: tauko
Index term: pentameter
Asiasana: pentametri
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
peoni
trokee
Index term: performance
Asiasana: performanssi
Rinnakkaistermit: happening
Index term: performing arts
Asiasana: esittävät taiteet
Laajemmat termit: taide
Suppeammat termit: musiikki
ooppera
tanssi
teatteri
Index term: period piece
Asiasana: ajankuva
Index term: periodicals
Asiasana: kausijulkaisut
Laajemmat termit: julkaisut
Suppeammat termit: aikakauslehdet
Index term: peritext
Asiasana: periteksti
Huomautus: Esimerkiksi kirjailijan nimi, teoksen otsikko, mahdollinen omistuskirjoitus, esipuhe, huomautukset ja kirjan takakansiteksti.
Laajemmat termit: parateksti
Rinnakkaistermit: epiteksti
Index term: personification
Asiasana: personifikaatio
perv studies
Use: queer studies
Index term: phenomenological criticism
Asiasana: fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: phenomenology
Asiasana: fenomenologia
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
metafysiikka
Index term: philosophy
Asiasana: filosofia
Suppeammat termit: maailmankatsomus
aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
metafysiikka
nietzscheläisyys
ontologia
tolstoilaisuus
Index term: photographers
Asiasana: valokuvaajat
Index term: photographs
Asiasana: valokuvat
Index term: picaresque novels
Asiasana: veijariromaanit
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
maaseuturomaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
yhdenpäivänromaanit
Korvaa termit: pikareskiromaani
Index term: picture books
Asiasana: kuvakirjat
Laajemmat termit: lastenkirjallisuus
Index term: place
Asiasana: paikka
Laajemmat termit: ympäristö
Suppeammat termit: fiktiiviset paikat
Rinnakkaistermit: kaupunkiympäristö
tila
Index term: plagiarism
Asiasana: plagiointi
Index term: playwriters
Asiasana: näytelmäkirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: plot
Asiasana: juoni
Laajemmat termit: rakenne
Rinnakkaistermit: kerronta
tyyli
tyylintutkimus
Index term: poems
Asiasana: runot
Huomautus: Käytetään puhuttaessa yksittäisistä runoista, kirjallisuudenlajista käytetään termiä lyriikka. Yksiköllinen muoto on ollut käytössä vuoden 2012 loppuun.
Suppeammat termit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
Kanteletar
limerikit
lorut
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
äänirunous
Korvaa termit: runo
Index term: poetics
Asiasana: poetiikka
Toim. huomautus : Runouden olemusta, ilmaisukeinoja ja lajeja käsittelevä tutkimussuuntaus, runouden teoria.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: runousoppi
Index term: poets
Definition: Korvaa yksikön.
Asiasana: runoilijat
Laajemmat termit: kirjailijat
lyriikka
Suppeammat termit: rahvaanrunoilijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
esseistit
lastenkirjailijat
nuortenkirjailijat
Index term: point of view
Asiasana: näkökulma
police procedural
Index term: political parties
Asiasana: puolueet
Laajemmat termit: politiikka
Index term: politics
Asiasana: politiikka
Laajemmat termit: ideologia
maailmankatsomus
Suppeammat termit: kulttuuripolitiikka
puolueet
sosialismi
työväenliike
Rinnakkaistermit: anarkismi
kansallisuusaate
nationalismi
Index term: pop lyrics
Asiasana: iskelmälyriikka
Laajemmat termit: laululyriikka
Suppeammat termit: sanoittajat
sanoitukset
Rinnakkaistermit: rocklyriikka
Index term: popular culture
Asiasana: populaarikulttuuri
Index term: popular literature
Asiasana: viihdekirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: eskapismi
kioskikirjallisuus
sarjakuva
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
Korvaa termit: ajanvietekirjallisuus
populaarikirjallisuus
Index term: pornography
Asiasana: pornografia
Index term: portrayal of society
Asiasana: yhteiskuntakuvaus
Laajemmat termit: yhteiskunta
Rinnakkaistermit: yhteiskuntakritiikki
Index term: Portuguese litarature
Asiasana: portugalinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: positivism
Asiasana: positivismi
Index term: postcolonialism
Asiasana: postkolonialismi
Toim. huomautus : Kolonialismin myöhäisvaihe. Tutkimussuunnan keskeisiä teemoja ovat kolonialististen diskurssien ja kerrontastrategioiden purkaminen ja monikulttuurisuuden edistäminen.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: jälkikolonialismi
Index term: postmodern
Asiasana: postmoderni
Index term: postmodernism
Asiasana: postmodernismi
Index term: poststructuralism
Asiasana: poststrukturalismi
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: jälkistrukturalismi
Index term: power
Asiasana: valta
Index term: pragmatics
Asiasana: pragmatiikka
Index term: press
Asiasana: lehdistö
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Suppeammat termit: aikakauslehdet
sanomalehdet
Rinnakkaistermit: radio
televisio
Index term: printing
Asiasana: kirjapainoala
Suppeammat termit: grafiikka
kirjataide
Index term: private detectives
Asiasana: yksityisetsivät
Laajemmat termit: henkilöt
jännityskirjallisuus
salapoliisikirjallisuus
Index term: prose
Asiasana: proosa
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: lyhytproosa
novelli
pakinat
sadut
Rinnakkaistermit: epiikka
lyriikka
näytelmät
Korvaa termit: kertomakirjallisuus
Index term: prose poems
Asiasana: proosarunot
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
rakkausrunot
sonetit
tilapäisrunot
Index term: prose poetry
Asiasana: proosarunous
Huomautus: Riittänee proosarunot.
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
rengat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: proverbs
Asiasana: sananlaskut
Laajemmat termit: kansanrunous
Rinnakkaistermit: aforismit
arvoitukset
sananparret
Index term: provincial novels
Definition: Korvaa yksikkömuodon
Asiasana: maaseuturomaanit
Huomautus: Maaseutua ja maalaisten elämää yleensä ihannoiden kuvaava romaani.
Rinnakkaistermit: aateromaanit
avainromaanit
dokumenttikirjallisuus
goottilaiset romaanit
historialliset romaanit
hyperromaani
kehitysromaanit
kirjeromaanit
konfliktiromaanit
pienoisromaanit
päiväkirjaromaani
sotakirjallisuus
sukuromaanit
taiteilijaromaanit
uusi romaani
veijariromaanit
yhdenpäivänromaanit
Index term: psalms
Asiasana: psalmit
Laajemmat termit: Raamattu
Index term: pseudonyms
Asiasana: salanimet
Korvaa termit: nimimerkit
pseudonyymit
Index term: psychoanalysis
Asiasana: psykoanalyysi
Index term: psychoanalytic criticism
Asiasana: psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: freudilainen kirjallisuudentutkimus
Index term: psychological criticism
Asiasana: psykologinen kirjallisuudentutkimus
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: psychology
Asiasana: psykologia
Index term: public image
Asiasana: julkisuuskuva
Index term: publications
Asiasana: julkaisut
Laajemmat termit: julkaisutoiminta
Suppeammat termit: elektroniset julkaisut
juhlajulkaisut
kausijulkaisut
kirjat
verkkojulkaisut
Index term: publishers
Asiasana: julkaisijat
Rinnakkaistermit: kustantajat
Index term: publishers
Asiasana: kustantajat
Laajemmat termit: kustannustoimi
Suppeammat termit: pienkustantajat
Rinnakkaistermit: julkaisijat
Index term: publishing
Asiasana: kustannustoimi
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Suppeammat termit: kirjahistoria
kirjallisuuden levitys
kustannuspolitiikka
kustantajat
käsikirjoitukset
käännökset
kääntäminen
Rinnakkaistermit: julkaisutoiminta
Index term: publishing policy
Asiasana: kustannuspolitiikka
Laajemmat termit: kustannustoimi
Index term: pulp fiction
Asiasana: kioskikirjallisuus
Laajemmat termit: viihdekirjallisuus
Index term: puppet shows
Asiasana: nukketeatterit
Laajemmat termit: teatterit
Rinnakkaistermit: kesäteatterit
lastenteatterit