Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: q
Hakutulos: 3 asiasanaa
Index term: quantitative methods
Asiasana: kvantitatiivinen tutkimus
Toim. huomautus : Kvantitatiivisessa eli määrällisessä kirjallisuudentutkimuksessa käytetään täsmällisisä ja laskennallisia, usein tilastollisia menetelmiä tutkittaessa esimerkiksi yksittäisen sanan tai tietyn ilmauksen esiintymistiheyttä.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: kvantitatiivinen kirjallisuudentutkimus
Index term: queer literature
Asiasana: queer-kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: gay-kirjallisuus
lesbokirjallisuus
Index term: queer studies
Editorial note : In contemporary usage, some use queer as an inclusive, unifying sociopolitical umbrella term for people who are gay, lesbian, bisexual, pansexual, transgender, transsexual, intersexual, genderqueer, or of any other non-heterosexual sexuality, sexual anato
Used for: perv studies
Asiasana: queer-tutkimus
Huomautus: Queer-tutkimuksella tarkoitetaan kriittistä sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimusta, esimerkiksi lesbo-, homo-, trans- ja bi-tutkimusta sekä heteronormatiivisuuden ja heteroseksuaalisuuden tutkimusta.
Korvaa termit: pervotutkimus