Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: r
Hakutulos: 40 asiasanaa
Index term: racism
Asiasana: rasismi
Index term: radio
Asiasana: radio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Rinnakkaistermit: lehdistö
televisio
Index term: radio plays
Asiasana: kuunnelmat
Index term: radio theatres
Asiasana: radioteatterit
Laajemmat termit: teatteri
Rinnakkaistermit: nuorisoteatterit
Index term: rare books
Asiasana: harvinaiskirjat
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: esikoisteokset
helppolukuiset kirjat
klassikot
lastenkirjallisuus
nuortenkirjat
suosikkikirjat
äänikirjat
reader survey
Index term: readers
Asiasana: lukijat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
Laajemmat termit: lukeminen
lukemistutkimus
vastaanotto
Index term: readers
Asiasana: lukemistot
Index term: reading
Asiasana: lukeminen
Laajemmat termit: tulkinta
Suppeammat termit: lukijat
Rinnakkaistermit: avoin kohta
kirjallisuuden opetus
Index term: reading books
Asiasana: lukukirjat
Suppeammat termit: aapiset
Index term: realism
Asiasana: realismi
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: reality
Asiasana: todellisuus
Rinnakkaistermit: eskapismi
Index term: reception
Asiasana: vastaanotto
Laajemmat termit: reseptioestetiikka
Suppeammat termit: bestsellerit
lukijat
palaute
tulkinta
Rinnakkaistermit: kirjallisuuden levitys
lukemistutkimus
Korvaa termit: reseptio
Index term: reception aesthetics
Asiasana: reseptioestetiikka
Huomautus: Kirjallisuuden vastaanottoa historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissa käsittelevä tutkimussuunta.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: odotushorisontti
vastaanotto
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: vastaanottotutkimus
Index term: recitation
Asiasana: lausunta
Laajemmat termit: tulkinta
Index term: reference books
Asiasana: hakuteokset
Laajemmat termit: teokset
Suppeammat termit: bibliografiat
käsikirjat
sanakirjat
sanastot
tietosanakirjat
Index term: refugee literature
Asiasana: pakolaiskirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: afroamerikkalainen kirjallisuus
siirtolaiskirjallisuus
Korvaa termit: emigranttikirjallisuus
Index term: regional artists
Asiasana: läänintaiteilijat
Laajemmat termit: taiteilijat
Korvaa termit: lääninkirjailijat
Index term: religion
Asiasana: uskonto
Suppeammat termit: herätysliikkeet
panteismi
Raamattu
uskonnollinen kirjallisuus
Index term: religious literature
Asiasana: uskonnollinen kirjallisuus
Laajemmat termit: uskonto
Suppeammat termit: Raamattu
saarnat
virsikirjat
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: renga
Editorial note : A renga is a series of short verses linked into a long poem, composed collaboratively by a group. Each verse must make sense independently, and it should also connect with the verses that precede and follow. (www.renga-platform.co.uk)
Asiasana: rengat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Toim. huomautus : Renga on kahden tai useamman henkilön kirjoittama. Renga muodostuu useammasta kahden säkeistön kokonaisuudesta, niin että ensimmäistä ja viimeistä säkeistöä lukuun ottamatta jokainen säkeistö kuuluu kahteen runoon. (Wikipedia)
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: repetition
Asiasana: toisto
Laajemmat termit: tyylintutkimus
Index term: representation
Asiasana: representaatio
Huomautus: esitys, kuvaus
Laajemmat termit: narratologia
Rinnakkaistermit: diskurssi
Index term: research
Asiasana: tutkimus
Index term: research institutes
Asiasana: tutkimuslaitokset
Rinnakkaistermit: tieteelliset seurat
research literature
Use: source material
Index term: reviews
Asiasana: arvostelut
Suppeammat termit: elokuva-arvostelut
kirja-arvostelut
teatteriarvostelut
videoarvostelut
Rinnakkaistermit: kirjallisuuskritiikki
Index term: revivalist movements
Asiasana: herätysliikkeet
Laajemmat termit: uskonto
Index term: rhetoric
Asiasana: retoriikka
Suppeammat termit: topos
Index term: rhyme
Asiasana: loppusointu
Laajemmat termit: metriikka
Rinnakkaistermit: alkusointu
rytmi
vapaa mitta
Korvaa termit: riimi
Index term: rhythm
Asiasana: rytmi
Laajemmat termit: metriikka
Suppeammat termit: vapaa rytmi
Rinnakkaistermit: alkusointu
loppusointu
vapaa mitta
Index term: riddles
Asiasana: arvoitukset
Rinnakkaistermit: aforismit
sananlaskut
sananparret
Index term: Robisonnades
Asiasana: robinsonadit
Laajemmat termit: seikkailukirjallisuus
Index term: rock lyrics
Asiasana: rocklyriikka
Laajemmat termit: laululyriikka
lyriikka
Rinnakkaistermit: iskelmälyriikka
Index term: rococo
Asiasana: rokokoo
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: romances
Asiasana: romanssit
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
romantic popular literature
Index term: romanticism
Asiasana: romantiikka
Laajemmat termit: kirjallisuudenhistoria
tyyli
Suppeammat termit: karelianismi
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
nationalismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
symbolismi
underground
uusromantiikka
Index term: Romany literature
Asiasana: romanikielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Russian literature
Asiasana: venäjänkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus