Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: s
Hakutulos: 81 asiasanaa
Index term: sagas
Asiasana: saagat
Rinnakkaistermit: eepokset
Index term: sameness
Asiasana: samuus
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
subjekti
toiseus
Index term: Sami literature
Asiasana: saamenkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: satire
Asiasana: satiiri
Laajemmat termit: groteski
ironia
komediat
Rinnakkaistermit: burleski
commedia dell'arte
farssit
parodia
Index term: satyr plays
Asiasana: satyyrinäytelmät
Huomautus: Yksikkö korvataan monikolla.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: satyyrinäytelmä
Index term: sayings
Asiasana: sananparret
Laajemmat termit: kansanrunous
Rinnakkaistermit: aforismit
arvoitukset
sananlaskut
Index term: scandinavism
Asiasana: skandinavismi
Index term: scholars
Asiasana: tutkijat
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Index term: school
Asiasana: koulu
Index term: schools
Asiasana: koulut
Index term: science fiction
Asiasana: tieteiskirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: aikamatkat
Suppeammat termit: dystopiat
kyberpunk
utopiat
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiselokuvat
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Korvaa termit: science fiction
Index term: science-fiction films
Asiasana: tieteiselokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
Rinnakkaistermit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiskirjallisuus
Index term: scientific societies
Asiasana: tieteelliset seurat
Rinnakkaistermit: tutkimuslaitokset
Index term: scientific work
Asiasana: tieteellinen kirjoittaminen
Index term: screen adaptation
Asiasana: filmatisointi
Rinnakkaistermit: dramatisointi
Index term: screenplays
Asiasana: elokuvakäsikirjoitukset
Laajemmat termit: käsikirjoitukset
Index term: scriptwriters
Asiasana: käsikirjoittajat
Rinnakkaistermit: kirjailijat
Index term: sea literature
Asiasana: merikirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
matkakirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: search engine poetry
Asiasana: hakukonerunous
Toim. huomautus : Runous, jota on tehty internetin hakuko­neilla, hakukoneiden tuloksia yhdistellen tai hyödyntäen. Suomeen hakukonerunous tuli 2000-lu­vun alkupuoliskolla. Nykyään hakuko­neita käytetään yleisesti kirjoittamisen apu­välineinä, täysin huomaamattomasti, min­
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
Index term: second-hand bookshops
Asiasana: antikvariaatit
Laajemmat termit: kirjakaupat
kirjallisuuden levitys
Index term: self
Asiasana: minä
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
Index term: self-educated writers
Asiasana: kansankirjailijat
Laajemmat termit: kirjailijat
Rinnakkaistermit: esikoiskirjailijat
lastenkirjailijat
rahvaanrunoilijat
työläiskirjailijat
Index term: semantics
Asiasana: semantiikka
Laajemmat termit: strukturalismi
Rinnakkaistermit: parateksti
tekstianalyysi
Index term: semiotics
Asiasana: semiotiikka
Laajemmat termit: strukturalismi
Index term: serial books
Asiasana: jatkokirjat
Laajemmat termit: kirjat
Rinnakkaistermit: kirjasarjat
Index term: serial books
Asiasana: sarjakirjat
Index term: serial stories
Asiasana: jatkokertomukset
Laajemmat termit: kertomukset
Index term: sexuality
Asiasana: seksuaalisuus
Suppeammat termit: homoseksuaalisuus
Rinnakkaistermit: erotiikka
rakkaus
Index term: short films
Asiasana: lyhytelokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
Rinnakkaistermit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityselokuvat
kauhuelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: short prose
Asiasana: lyhytproosa
Laajemmat termit: proosa
Rinnakkaistermit: novelli
pakinat
sadut
Index term: short stories
Asiasana: novellit
Rinnakkaistermit: esseet
Index term: short story
Asiasana: novelli
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: epiikka
proosa
Rinnakkaistermit: lyhytproosa
pakinat
sadut
Index term: similes
Asiasana: vertaukset
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: kuvallisuus
Rinnakkaistermit: kuva
metafora
trooppi
topos
Index term: slang
Editorial note : Slang is the use of informal words and expressions that are not considered standard in the speaker's dialect or language.
Asiasana: slangi
Toim. huomautus : Jonkin ikä-, ammatti-, harrastaja- tms. sosiaalisen ryhmän käyttämä, sanastoltaan ja tyyliltään yleiskielestä poikkeava puhekieli. Slangi ei ole paikallismurre eikä erikoisalan kieltä. (Kielitoimiston sanakirja, Wikipedia)
Laajemmat termit: murrekirjallisuus
Rinnakkaistermit: murteet
Index term: Slovak literature
Asiasana: slovakinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: Slovenian literature
Asiasana: sloveeninkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: small publications
Asiasana: pienpainatteet
Index term: small publishers
Asiasana: pienkustantajat
Laajemmat termit: kustantajat
Index term: social classes
Asiasana: sosiaaliluokat
Laajemmat termit: yhteiskunta
Index term: social psychology
Asiasana: sosiaalipsykologia
Index term: socialism
Asiasana: sosialismi
Laajemmat termit: politiikka
Index term: Socialist realism
Asiasana: sosialistinen realismi
Index term: societies dedicated to some author
Asiasana: kirjailijain nimikkoseurat
Laajemmat termit: kirjalliset yhdistykset
Index term: society
Asiasana: yhteiskunta
Suppeammat termit: sosiaaliluokat
yhteiskuntakritiikki
yhteiskuntakuvaus
Index term: sonets
Asiasana: sonetit
Laajemmat termit: runot
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
balladit
eeppiset runot
elegiat
eläinrunot
epigrammit
esinerunot
haikut
juomalaulut
limerikit
muistorunot
oodit
pastoraalit
pilkkarunot
proosarunot
rakkausrunot
tilapäisrunot
Index term: song lyrics
Asiasana: laululyriikka
Laajemmat termit: lyriikka
Suppeammat termit: iskelmälyriikka
rocklyriikka
Rinnakkaistermit: hakukonerunous
proosarunous
rengat
sonetit
tankat
tilapäisrunous
Index term: Song of Hiawatha
Asiasana: Laulu Hiawathasta
Index term: sonnets
Asiasana: sonetit
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
rengat
tankat
tilapäisrunous
Korvaa termit: sonetti
Index term: sosiology of literature
Asiasana: kirjallisuuden sosiologia
Laajemmat termit: kulttuuripolitiikka
Suppeammat termit: apurahat
kirjailijat
kirjallisuusinstituutio
Index term: sound recordings
Asiasana: äänitteet
Suppeammat termit: äänikirjat
Index term: source material
Used for: research literature
Asiasana: lähdeaineisto
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: tutkimuskirjallisuus
Index term: space
Asiasana: tila
Laajemmat termit: ympäristö
Rinnakkaistermit: kaupunkiympäristö
paikka
Index term: Spanish literature
Asiasana: espanjankielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: speculative fiction
Asiasana: spekulatiivinen fiktio
Index term: speech
Asiasana: puhe
Index term: speech act
Asiasana: puheakti
Index term: speeches
Asiasana: puheet
Index term: sports
Asiasana: urheilu
Index term: spy literature
Asiasana: vakoilukirjallisuus
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
stilistics
Use: stylistic research
Index term: stilistics
Definition: Use stylistic research
Asiasana: stilistiikka
Index term: stories
Asiasana: kertomukset
Laajemmat termit: tarinat
Suppeammat termit: jatkokertomukset
Rinnakkaistermit: esseet
legendat
Index term: story
Asiasana: kertomus
Huomautus: Käytetään monikkoa.
Laajemmat termit: narratologia
Suppeammat termit: kehyskertomus
sisäkertomus
Rinnakkaistermit: kertoja
Index term: story within a story
Asiasana: sisäkertomus
Laajemmat termit: kertomus
rakenne
Rinnakkaistermit: kehyskertomus
Index term: stream of consciousness
Asiasana: tajunnanvirta
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: behaviorismi
diegesis
epäsuora esitys
fiktionaalisuus
mimesis
Index term: structuralism
Asiasana: strukturalismi
Huomautus: Kulttuuristen ilmiöiden rakenteita alun perin kielitieteestä johdettujen periaatteiden mukaan analysoiva monitieteellinen tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: parateksti
semantiikka
semiotiikka
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
tyylintutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Index term: structure
Asiasana: rakenne
Suppeammat termit: ellipsit
henkilöt
juoni
kehyskertomus
kerronta
kompositio
konteksti
mise en abyme
normipoikkeama
paralipsis
parateksti
sisäkertomus
takaumat
tyyli
Index term: student nations
Asiasana: osakunnat
Index term: style
Asiasana: tyyli
Laajemmat termit: rakenne
Suppeammat termit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
pastissit
realismi
rokokoo
romantiikka
symbolismi
underground
uusromantiikka
Rinnakkaistermit: juoni
kerronta
Index term: stylistic research
Used for: stilistics
Asiasana: tyylintutkimus
Huomautus: Sanataideteoksen tyylin yksityiskohtaiseen analyysiin paneutuva tutkimussuuntaus.
Laajemmat termit: kirjallisuudentutkimus
Suppeammat termit: pastissit
toisto
Rinnakkaistermit: biografinen kirjallisuudentutkimus
dekonstruktio
ekokritiikki
empiirinen kirjallisuudentutkimus
fenomenologinen kirjallisuudentutkimus
formalismi
geneettinen kirjallisuudentutkimus
juoni
kerronta
kirjallisuussosiologia
kognitiivinen kirjallisuudentutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
moraalikritiikki
myyttikritiikki
narratologia
poetiikka
postkolonialismi
poststrukturalismi
psykoanalyyttinen kirjallisuudentutkimus
psykologinen kirjallisuudentutkimus
reseptioestetiikka
strukturalismi
tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
vertaileva kirjallisuudentutkimus
Korvaa termit: stilistiikka
Index term: sub-text
Asiasana: subteksti
Index term: subject
Asiasana: subjekti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: identiteetti
samuus
Index term: subject analysis
Asiasana: sisällönanalyysi
Index term: supernatural beings
Asiasana: yliluonnolliset olennot
Index term: surrealism
Asiasana: surrealismi
Rinnakkaistermit: futurismi
Index term: suspense fiction
Asiasana: jännityskirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Suppeammat termit: jännitysromaanit
kauhukirjallisuus
salapoliisikirjallisuus
seikkailukirjallisuus
vakoilukirjallisuus
yksityisetsivät
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityselokuvat
matkakirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: suspense films
Asiasana: jännityselokuvat
Laajemmat termit: elokuvat
Rinnakkaistermit: dokumenttielokuvat
fantasiaelokuvat
jännityskirjallisuus
kauhuelokuvat
lyhytelokuvat
tieteiselokuvat
Index term: Sweden-Finnish literature
Asiasana: ruotsinsuomalainen kirjallisuus
Laajemmat termit: vähemmistökirjallisuus
Rinnakkaistermit: siirtolaiskirjallisuus
suomenruotsalainen kirjallisuus
afroamerikkalainen kirjallisuus
Index term: Swedish literature
Asiasana: ruotsinkielinen kirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
Index term: symbolism
Asiasana: symbolismi
Laajemmat termit: tyyli
Rinnakkaistermit: avantgarde
dadaismi
dandyismi
dekadenssi
ekspressionismi
imaginismi
imagismi
impressionismi
kansallisromantiikka
modernismi
naturalismi
neorealismi
realismi
rokokoo
romantiikka
underground
uusromantiikka
Index term: symbols
Asiasana: symbolit
Huomautus: Termiä käytetään yleensä ketjun osana, jolloin sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. lyriikka - symbolit - joutsenet
Rinnakkaistermit: allegoriat