Asiasanastot »
Kitu – Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: t
Hakutulos: 51 asiasanaa
Index term: tales
Asiasana: tarinat
Suppeammat termit: kaskut
kertomukset
legendat
sadut
Rinnakkaistermit: esseet
Index term: tankas
Asiasana: tankat
Huomautus: Korva yksikkömuodon
Toim. huomautus : Tanka on japanilainen tiivis runo tai laulu, joka rakentuu viidestä 5-, 7-, 5-, 7- ja 7-tavuisesta säkeestä. Tanka-runous (waka) syntyi Japanin Heian-aikakauden (v. 794–1185) aikana. (Hosiaisluoma, Wikipedia)
Laajemmat termit: lyriikka
Rinnakkaistermit: laululyriikka
proosarunous
rengat
sonetit
tilapäisrunous
Korvaa termit: tanka
Index term: taste
Asiasana: maku
Index term: teaching of literature
Asiasana: kirjallisuuden opetus
Laajemmat termit: koululaitos
Rinnakkaistermit: kirjoitusharrastus
lukeminen
Index term: television
Asiasana: televisio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Rinnakkaistermit: lehdistö
radio
Index term: television plays
Asiasana: televisionäytelmät
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Index term: temperance movement
Asiasana: raittiusliike
Index term: tempo
Asiasana: tempo
Index term: tendencies
Asiasana: suuntaukset
Index term: tendentious literature
Asiasana: tendenssikirjallisuus
Laajemmat termit: tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: mielipidekirjallisuus
pamfletit
Index term: terminology
Asiasana: terminologia
Index term: text analysis
Asiasana: tekstianalyysi
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
semantiikka
tekstikritiikki
tekstintutkimus
uuskritiikki
Index term: text research
Asiasana: tekstintutkimus
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstikritiikki
uuskritiikki
Index term: texts
Asiasana: tekstit
Korvaa termit: teksti
Index term: textual criticism
Asiasana: tekstikritiikki
Laajemmat termit: tekstilähtöinen kirjallisuudentutkimus
Rinnakkaistermit: arkkitekstuaalisuus
intertekstuaalisuus
kontekstuaalisuus
metatekstuaalisuus
tekstianalyysi
tekstintutkimus
uuskritiikki
Korvaa termit: filologinen kirjallisuudentutkimus
Index term: textuality
Asiasana: tekstuaalisuus
Index term: the Wild West
Asiasana: Villi länsi
Laajemmat termit: seikkailukirjallisuus
Index term: theatre
Asiasana: teatteri
Laajemmat termit: esittävät taiteet
Suppeammat termit: teatteritiede
dramaturgia
nuorisoteatterit
radioteatterit
teatterikritiikki
teatteriohjaajat
teatterit
Rinnakkaistermit: musiikki
ooppera
tanssi
Index term: theatre critique
Asiasana: teatterikritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
kulttuurikritiikki
teatteri
Suppeammat termit: teatteriarvostelut
Rinnakkaistermit: elokuvakritiikki
kirjallisuuskritiikki
Index term: theatre directors
Asiasana: teatteriohjaajat
Laajemmat termit: taiteilijat
teatteri
Rinnakkaistermit: elokuvaohjaajat
Index term: theatre research
Asiasana: teatteritiede
Suppeammat termit: teatteri
Index term: theatre reviews
Asiasana: teatteriarvostelut
Laajemmat termit: arvostelut
teatterikritiikki
Rinnakkaistermit: elokuva-arvostelut
kirja-arvostelut
videoarvostelut
Index term: theatres
Asiasana: teatterit
Huomautus: Käytetään vain monikkoa.
Laajemmat termit: teatteri
Suppeammat termit: kesäteatterit
lastenteatterit
nukketeatterit
Index term: themes
Asiasana: teemat
Huomautus: Termiä käytetään aina ketjun osana, ja sen yhteydessä käytetään tarkentavaa sanaa, vaikkei se esiintyisikään sanastossa. Esim. lyriikka - teemat - rakkaus
Toim. huomautus : Vuoden 2012 loppuun on käytetty yksikkömuotoista termiä teema.
Rinnakkaistermit: aiheet
motiivit
Index term: thrillers
Asiasana: jännitysromaanit
Laajemmat termit: jännityskirjallisuus
romaanit
Suppeammat termit: salapoliisiromaanit
seikkailukirjallisuus
Rinnakkaistermit: elämäkertaromaanit
fantasiaromaanit
päiväkirjaromaanit
rakkausromaanit
ritariromaanit
saturomaanit
sarjakuvaromaanit
Index term: time
Asiasana: aika
Index term: time travels
Asiasana: aikamatkat
Laajemmat termit: fantasiakirjallisuus
Rinnakkaistermit: tieteiskirjallisuus
Index term: Tolstoyism
Asiasana: tolstoilaisuus
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: aatehistoria
eksistentialismi
estetiikka
etiikka
fenomenologia
finalismi
hermeneutiikka
koherenssi
konseptualismi
nietzscheläisyys
ontologia
metafysiikka
Index term: topics
Asiasana: aiheet
Rinnakkaistermit: teemat
Index term: topos
Asiasana: topos
Laajemmat termit: kuvallisuus
retoriikka
Rinnakkaistermit: metafora
trooppi
vertaukset
Index term: tradition
Asiasana: traditio
Index term: tragedies
Asiasana: tragediat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: tragedia
Index term: tragedy
Asiasana: traagisuus
Index term: tragi-comedies
Asiasana: tragikomediat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon.
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
kolmiodraama
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: tragikomedia
Index term: translated literature
Asiasana: käännöskirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
kääntäminen
tietokirjallisuus
Rinnakkaistermit: käännökset
Index term: translating
Asiasana: kääntäminen
Laajemmat termit: kustannustoimi
Suppeammat termit: käännökset
käännöskirjallisuus
kääntäjät
Index term: translations
Asiasana: käännökset
Laajemmat termit: kustannustoimi
kääntäminen
Rinnakkaistermit: käännöskirjallisuus
Index term: translators
Asiasana: kääntäjät
Laajemmat termit: kääntäminen
Index term: travel descriptions
Asiasana: matkakertomukset
Laajemmat termit: matkakirjallisuus
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
Korvaa termit: travel descriptions
Index term: travel literature
Asiasana: matkakirjallisuus
Laajemmat termit: kaunokirjallisuus
tietokirjallisuus
Suppeammat termit: matkakertomukset
matkakertomukset
Rinnakkaistermit: eräkirjallisuus
fantasiakirjallisuus
jännityskirjallisuus
merikirjallisuus
tieteiskirjallisuus
työläiskirjallisuus
uskonnollinen kirjallisuus
viihdekirjallisuus
Index term: travel reports
Asiasana: matkakertomukset
Laajemmat termit: matkakirjallisuus
Rinnakkaistermit: matkakertomukset
Korvaa termit: matkaraportit
Index term: travelling
Asiasana: matkustaminen
Index term: travels
Asiasana: matkat
Huomautus: Korvaa yksikkömuodon
travesty
Use: burlesque
travesty
Use: parody
Index term: triangle
Asiasana: kolmiodraama
Laajemmat termit: näytelmät
Rinnakkaistermit: aatedraama
historialliset näytelmät
komediat
melodraamat
moraliteetit
mysteerinäytelmä
pastoraalinäytelmät
satyyrinäytelmät
seuranäytelmät
televisionäytelmät
tragediat
tragikomediat
uskonnolliset näytelmät
Korvaa termit: triangelidraama
Index term: trochee
Asiasana: trokee
Laajemmat termit: runomitat
Rinnakkaistermit: anapesti
daktyyli
heksametri
jambi
metriikka
pentametri
peoni
Index term: trope
Definition: Figurative language in literature, or a figure of speech, or something recurring across a genre or type of creative work. (Wikipedia)
Asiasana: trooppi
Huomautus: Kuvallinen ilmaus, kielikuva, retorinen kuvio, jossa sanoja käytetään niiden kirjaimellisesta merkityksestä poikkeavalla tavalla. (Hosiaisluoma, 2003)
Laajemmat termit: kuvallisuus
Suppeammat termit: ironia
metafora
metonymia
Rinnakkaistermit: kuva
vertaukset
topos
Index term: truth
Asiasana: totuus
Laajemmat termit: arvottaminen
Index term: type
Asiasana: tyyppi
Toim. huomautus : Selvästi tunnettavaa luokkaa tai ihmisryhmää edustava fiktiivinen henkilöhahmo, jolta puuttuvat yksilöllistävät piirteet. (Hosiaisluoma)
Index term: typography
Asiasana: typografia