Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: a
Hakutulos: 90 asiasanaa
aboriginaalit
Käytä: alkuperäiskansat -- Australia
adaptaatio
Käytä: sopeutuminen
Asiasana: adventismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: Adventism
Asiasana: adventti
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Advent
Asiasana: Aeneis
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Aeneid
Asiasana: afroamerikkalaiset
Laajemmat termit: etniset ryhmät
Index term: Afro-Americans
Asiasana: aggressiot
Rinnakkaistermit: konfliktit
tappelut
väkivalta
Index term: aggressions
Asiasana: agnostisismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: ateismi
teismi
uskonnottomuus
Index term: agnosticism
Asiasana: aika
Rinnakkaistermit: ajanlasku
kronologia
Index term: time
Asiasana: aikakaudet
Huomautus: Historiallisten ja esihistoriallisten aikakausien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. keskiaika, kivikausi
Suppeammat termit: antiikki
Korvaa termit: historian aikakaudet
Index term: time periods
Note: Names of historical and prehistorical periods can be used as index terms, e.g. Middle Ages, Stone Age
Used for: eras
Asiasana: aikuiset
Laajemmat termit: ikäryhmät
Rinnakkaistermit: aikuisuus
Index term: adults
Used for: grown-ups
Asiasana: aikuisuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: aikuiset
Index term: adulthood
Asiasana: aineellinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: esinetutkimus
perinne
Korvaa termit: esineellinen kulttuuri
materiaalinen kulttuuri
Index term: material culture
ainesjulkaisut
Käytä: kokoelmat
Asiasana: aistit
Huomautus: Aistien nimiä voi käyttää asiasanoina
Index term: senses
Note: The names of senses can be used as index terms
Asiasana: aitat
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: storehouses
aitiologiset kertomukset
Käytä: syntykertomukset
aitiologiset myytit
Käytä: syntykertomukset
Asiasana: aitous
Rinnakkaistermit: fakelore
Korvaa termit: autenttisuus
Index term: authenticity
Used for: genuineness
Asiasana: ajanlasku
Rinnakkaistermit: aika
kalenterit
kronologia
Index term: calendar
Asiasana: ajoitus
Rinnakkaistermit: kronologia
typologiset menetelmät
tyylianalyysi
Index term: dating
Asiasana: akkulturaatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: assimilaatio
integraatio
kulttuurikosketukset
sopeutuminen
Index term: acculturation
Asiasana: akupunktio
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: moksibustio
Index term: acupuncture
Asiasana: akustinen analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Index term: acoustic analysis
Asiasana: alkemia
Rinnakkaistermit: okkultismi
Index term: alchemy
Asiasana: alkoholikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: juomatavat
Rinnakkaistermit: nautintoaineet
päihteet
ruokakulttuuri
Korvaa termit: juomakulttuuri
Index term: alcohol culture
Used for: drinking culture
Asiasana: alkuperä
Korvaa termit: syntyperä
Index term: origin
Asiasana: alkuperäiskansat
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: eskimot
intiaanit
saamelaiset
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
Index term: indigenous peoples
Asiasana: alkuperäiskansat -- Australia
Korvaa termit: aboriginaalit
Australian aboriginaalit
Index term: indigenous peoples -- Australia
Used for: aboriginals
Australian aboriginals
Asiasana: alkusointu
Rinnakkaistermit: kalevalamitta
loppusointu
Korvaa termit: allitteraatio
Index term: alliteration
allitteraatio
Käytä: alkusointu
Asiasana: almanakat
Rinnakkaistermit: kalenterit
Index term: almanacs
Asiasana: alueellisuus
Rinnakkaistermit: paikallisuus
Index term: regionality
Amerikan alkuperäiskansat
Käytä: intiaanit
Asiasana: amerikansuomalaiset
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: Finns in America
Asiasana: ammatit
Huomautus: Ammattiryhmien nimiä ja ammattinimikkeitä voi käyttää asiasanoina, esim. palveluammatit, opettajat
Suppeammat termit: palveluammatit
papit
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
elinkeinot
Index term: occupations
Note: Names of occupational groups and occupational titles can be used as index terms
Asiasana: ammattiperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: ammatit
organisaatiokulttuuri
työpaikkaperinne
Index term: occupational folklore
Asiasana: amuletit
Laajemmat termit: kulttiesineet
Rinnakkaistermit: fetisismi
Index term: amulets
analyysimenetelmät
Käytä: tutkimusmenetelmät
Asiasana: androgynia
Rinnakkaistermit: sukupuoli
Index term: androgyny
anekdootit
Käytä: kaskut
Asiasana: anglikaaninen kirkko
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: Anglican Church
Asiasana: animismi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: luonnonpalvonta
sielu
vainajainpalvonta
Index term: animism
Asiasana: anopit
Laajemmat termit: appivanhemmat
Rinnakkaistermit: apet
Index term: mothers-in-law
antiikin mytologia
Käytä: mytologia -- antiikki
antiikin uskonnot
Käytä: uskonnot -- antiikki
Asiasana: antiikki
Huomautus: Tarkoittaa antiikin aikaa, Kreikan ja Rooman muinaisaikaa
Laajemmat termit: aikakaudet
Index term: antiquity
Note: Ancient times (cf. ancient Greece and Rome)
Asiasana: antropologia
Suppeammat termit: biologinen antropologia
kulttuuriantropologia
sosiaaliantropologia
Index term: anthropology
antropologit
Käytä: tutkijat -- kulttuuriantropologia
antropologit
Käytä: tutkijat -- sosiaaliantropologia
Asiasana: antropomorfismi
Toim. huomautus: Inhimillistäminen. Jumaluuden, eläinten tai elottomien kohteiden näkeminen ihmishahmoisena tai ihmisen kaltaisena. (Lähde: Jargon)
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Korvaa termit: ihmisenkaltaistaminen
inhimillistäminen
Index term: anthropomorphism
Editorial note: Interpretation of what is not human or personal in terms of human or personal characteristics (Source: Merriam-Webster Dictionary)
Asiasana: antroposofia
Rinnakkaistermit: teosofia
Index term: anthroposophy
Asiasana: apet
Laajemmat termit: appivanhemmat
Rinnakkaistermit: anopit
Index term: fathers-in-law
Asiasana: appivanhemmat
Suppeammat termit: anopit
apet
Rinnakkaistermit: miniät
perheenjäsenet
vanhemmat
vävyt
Index term: parents-in-law
Asiasana: aprillipäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: April Fools' Day
Asiasana: arkeologia
Laajemmat termit: kulttuurien tutkimus
Index term: archaeology
Asiasana: arkielämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: elämäntapa
kansanelämä
Index term: everyday life
Used for: daily life
arkistot -- kansanperinne
Käytä: perinnearkistot
arkistot -- äänitteet
Käytä: ääniarkistot
Asiasana: arkkikirjallisuus
Suppeammat termit: arkkiveisut
Rinnakkaistermit: booklore
kansankirjallisuus
Index term: chapbooks
Asiasana: arkkityypit
Index term: archetypes
Asiasana: arkkiveisut
Laajemmat termit: arkkikirjallisuus
Rinnakkaistermit: balladit
kansanlaulut
runomuotoinen perinne
Index term: broadside ballads
Asiasana: arktiset kulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Index term: arctic cultures
Asiasana: arvoitukset
Laajemmat termit: pienfolklore
Suppeammat termit: kompakysymykset
Rinnakkaistermit: kuva-arvoitukset
Index term: riddles
Asiasana: arvostelut
Rinnakkaistermit: kritiikki
Index term: reviews
Asiasana: arvot
Rinnakkaistermit: asenteet
etiikka
normit
Index term: values
Asiasana: aseet
Suppeammat termit: metsästysaseet
Index term: weapons
Asiasana: asenteet
Rinnakkaistermit: arvot
stereotypiat
Index term: attitudes
Asiasana: askeesi
Rinnakkaistermit: erakot
paasto
selibaatti
Korvaa termit: asketismi
Index term: asceticism
Used for: ascetism
asketismi
Käytä: askeesi
Asiasana: assimilaatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
integraatio
Korvaa termit: sulautuminen
Index term: assimilation
Asiasana: astiat
Laajemmat termit: taloustarvikkeet
Index term: vessels
Asiasana: astrologia
Rinnakkaistermit: ennustaminen
horoskoopit
okkultismi
taivaankappaleet
Index term: astrology
asuinolot
Käytä: asuminen
Asiasana: asuinrakennukset
Laajemmat termit: rakennukset
Suppeammat termit: kartanot
kodat
pappilat
savupirtit
savutuvat
Rinnakkaistermit: asunnot
kuistit
maatalousrakennukset
Index term: residential buildings
Asiasana: asuminen
Rinnakkaistermit: asunnot
slummit
Korvaa termit: asuinolot
Index term: housing
Used for: housing conditions
Asiasana: asunnot
Rinnakkaistermit: asuinrakennukset
asuminen
sisustus
Index term: dwellings
Asiasana: asutus
Rinnakkaistermit: väestö
Index term: settlement
Asiasana: ateismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: agnostisismi
teismi
uskonnottomuus
Index term: atheism
Asiasana: ateriat
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: ruokailutavat
Index term: meals
atlakset
Käytä: kartastot
Asiasana: aurat
Index term: ploughs
Asiasana: aurinko
Laajemmat termit: tähdet
Index term: sun
Asiasana: aurinkokunnan synty
Rinnakkaistermit: eskatologia
kosmologia
maailmankuva
Korvaa termit: kosmogonia
maailmankaikkeuden synty
Index term: cosmogony
Used for: birth of the solar system
Australian aboriginaalit
Käytä: alkuperäiskansat -- Australia
autenttisuus
Käytä: aitous
Asiasana: autoetnografia
Laajemmat termit: etnografia
Rinnakkaistermit: refleksiivisyys
Index term: autoethnography
Asiasana: avioero
Rinnakkaistermit: avioliitto
Index term: divorce
Note: Dissolving a marriage
Asiasana: avioliitto
Suppeammat termit: järjestetty avioliitto
lapsiavioliitto
seka-avioliitto
Rinnakkaistermit: avioero
avoliitto
eksogamia
endogamia
hääpäivät
häät
kihlaus
kosinta
moniavioisuus
morsiamenhinta
myötäjäiset
naimattomuus
perhe
rekisteröity parisuhde
yksiavioisuus
Index term: marriage
Asiasana: avoliitto
Rinnakkaistermit: avioliitto
naimattomuus
perhe
rekisteröity parisuhde
Index term: common law marriage