Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: b
Hakutulos: 18 asiasanaa
Asiasana: baha'i-usko
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: Baha'i faith
Asiasana: balladit
Laajemmat termit: kansanlaulut
runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
helkavirret
Index term: ballads
Asiasana: baptismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: Baptism
Asiasana: Beowulf
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Beowulf
Asiasana: bibliografiat
Laajemmat termit: luettelot
Suppeammat termit: henkilöbibliografiat
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: bibliographies
Asiasana: biologinen antropologia
Huomautus: Aiemmin käytetty varsinaisena asiasanana termiä biologinen antropologia.
Laajemmat termit: antropologia
Korvaa termit: fyysinen antropologia
Index term: biological anthropology
Used for: physical anthropology
Asiasana: biseksuaalisuus
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Rinnakkaistermit: homoseksuaalisuus
Index term: bisexuality
Asiasana: bon
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
lamalaisuus
Korvaa termit: bon-po
bön
bön-po
Index term: bon
Used for: bon po
bön
bön po
bon-po
Käytä: bon
Asiasana: booklore
Toim. huomautus: Tarkoittaa sellaista suullisen perinteen aineistoa, joka välittömästi tai välillisesti pohjautuu kirjallisiin ja painettuihin lähteisiin
Laajemmat termit: suullinen perinne
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
kirjalliset lähteet
Index term: booklore
Editorial note: Oral tradition based on written and printed sources (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Asiasana: brahmalaisuus
Laajemmat termit: hindulaisuus
Rinnakkaistermit: Veda
veda-uskonto
Index term: Brahmanism
Asiasana: buddhalainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalaiset
buddhalaisuus
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
Index term: Buddhist culture
Asiasana: buddhalaiset
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
buddhalaisuus
Index term: Buddhists
Asiasana: buddhalaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: zenbuddhalaisuus
lamalaisuus
Rinnakkaistermit: bon
buddhalainen kulttuuri
buddhalaiset
mantrat
tantrismi
thangkat
Index term: Buddhism
buddhalaisuus -- Tiibet
Käytä: lamalaisuus
Asiasana: bylinat
Laajemmat termit: eeppiset runot
Korvaa termit: starinat
Index term: bylinas
bön
Käytä: bon
bön-po
Käytä: bon