Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: d
Hakutulos: 12 asiasanaa
Asiasana: dainat
Laajemmat termit: kansanlaulut
Index term: dainas
Asiasana: deismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: teismi
Index term: deism
Asiasana: demonit
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: eksorkismi
paholainen
Index term: demons
Asiasana: dialoginen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: dialogical anthropology
Asiasana: diaspora
Huomautus: Tarkoittaa etnisten, kulttuuristen tai uskonnollisten ryhmien hajaantumista alkuperäisestä kotimaasta muihin osiin maailmaa
Korvaa termit: diasporat
Index term: diaspora
Note: The dispersal of ethnic, cultural or religious groups from their original homeland to other parts of the world
Used for: diasporas
diasporat
Käytä: diaspora
Asiasana: diffuusio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: innovaatiot
levinneisyys
Index term: diffusion
Asiasana: digitaalinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: mediakulttuuri
Index term: digital culture
Asiasana: diskurssi
Rinnakkaistermit: diskurssianalyysi
puhe
viestintä
vuorovaikutus
Index term: discourse
Asiasana: diskurssianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: diskurssi
etnometodologia
Index term: discourse analysis
Asiasana: draama
Huomautus: YSA: draama KÄYTÄ näytelmäkirjallisuus näytelmät
Rinnakkaistermit: kansannäytelmät
Index term: drama
Asiasana: dualismi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Index term: dualism