Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: e
Hakutulos: 95 asiasanaa
Asiasana: Edda
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Edda
Asiasana: eepokset
Huomautus: Myös muiden kuin sanastossa mainittujen eeposten nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: Aeneis
Beowulf
Cid
Edda
Gesar
Gilgameš
Ilias
Jukar
Kalevala
Kalevipoeg
Karhunkaataja
Kuninkaiden kirja
Laulu Hiawathasta
Mabinogion
Mahabharata
Mireille
Nibelungenlied
Odysseia
Ossianin laulut
Pantterintaljainen
Pekko
Popol Vuh
Ramayana
Rolandin laulu
Sunjata
Rinnakkaistermit: eeppiset runot
saagat
Korvaa termit: epiikka
kansalliseepokset
Index term: epics
Note: Other epic titles can also be used as index terms
Used for: national epics
Asiasana: eeppiset runot
Huomautus: YSA: eeppiset runot KÄYTÄ kertomarunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Suppeammat termit: bylinat
Rinnakkaistermit: eepokset
kalevalamittaiset runot
Korvaa termit: epiikka
kertomarunot
Index term: epic poetry
eestiläiset
Käytä: virolaiset
Asiasana: ekologia
Suppeammat termit: kulttuuriekologia
perinne-ekologia
uskontoekologia
Rinnakkaistermit: ympäristö
Index term: ecology
ekologinen antropologia
Käytä: kulttuuriekologia
ekonominen antropologia
Käytä: taloudellinen antropologia
Asiasana: eksogamia
Rinnakkaistermit: avioliitto
endogamia
Korvaa termit: ulkoryhmäavioliitto
Index term: exogamy
Used for: out-marriage
Asiasana: eksorkismi
Toim. huomautus: Tarkoittaa pahojen henkien poismanaamista (Lähde: YSA)
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: demonit
possessio
Korvaa termit: eksorsismi
Index term: exorcism
Editorial note: Expulsion of evil spirits (Source: YSA)
eksorsismi
Käytä: eksorkismi
ekstaasi
Käytä: ekstaattiset ilmiöt
Asiasana: ekstaattiset ilmiöt
Suppeammat termit: kielilläpuhuminen
possessio
transsi
Rinnakkaistermit: muuntuneet tajunnantilat
rituaalit
šamanismi
uskonnolliset kokemukset
Korvaa termit: ekstaasi
Index term: ecstatic phenomena
Used for: ecstacy
Asiasana: eleet
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: ilmeet
ruumiinkieli
Index term: gestures
Asiasana: elinkeinot
Suppeammat termit: kaivostyö
kauppa
keräily
maatalous
mehiläishoito
metsätalous
paimentolaisuus
poronhoito
puutarhaviljely
pyyntielinkeinot
teollisuus
Rinnakkaistermit: ammatit
Index term: livelihood
Asiasana: elokuva
Rinnakkaistermit: elokuvat
Korvaa termit: elokuvataide
Index term: cinema
Used for: film
Asiasana: elokuvat
Laajemmat termit: kuvatallenteet
Rinnakkaistermit: elokuva
populaarikulttuuri
Index term: films
elokuvataide
Käytä: elokuva
Asiasana: eläimet
Huomautus: Eläinten nimiä voi käyttää tarkentavina asiasanoina. Nimiä käytetään laji- ja rotutasolla yksikössä, muuten monikossa (ks. YSA)
Suppeammat termit: hylkeet
kotieläimet
lemmikkieläimet
linnut
riistaeläimet
Index term: animals
Note: The names of different animal species can be used as specifying index terms
Asiasana: eläinlääkintä
Huomautus: Kansanomaisesta eläinlääkinnästä käytä kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
Index term: veterinary medicine
Note: For vernacular veterinary medicine, use folk medicine -- veterinary medicine
Asiasana: eläinsadut
Huomautus: AT 1-299
Laajemmat termit: kansansadut
Korvaa termit: faabelit
Index term: animal tales
Note: AT 1-299
Used for: fables
Asiasana: eläinsuojat
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Korvaa termit: karjasuojat
Index term: livestock shelters
Used for: cattle shelters
Asiasana: eläinten herra
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: lord of the animals
Used for: master of animals
Asiasana: elämä
Suppeammat termit: arkielämä
kotielämä
perhe-elämä
työelämä
Rinnakkaistermit: kansanelämä
katuelämä
kuolemanjälkeinen elämä
sosiaalinen elämä
yhteiskuntaelämä
Index term: life
Asiasana: elämäkerrat
Rinnakkaistermit: elämäkertatutkimus
elämänhistoria
muistelmat
Index term: biographies
Asiasana: elämäkertatutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämänhistoria
muistelmat
yksilötutkimus
Index term: life history research
elämän kulku
Käytä: elämänkaari
Asiasana: elämänhistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämäkertatutkimus
elämänkaari
muistelmat
Index term: life history
Asiasana: elämänkaari
Rinnakkaistermit: elämänhistoria
ikäkaudet
kuolema
siirtymäriitit
syntymä
vanheneminen
sukupolvet
Korvaa termit: elämän kulku
elämänkulku
Index term: life cycle
Used for: course of life
life course
elämänkausiriitit
Käytä: siirtymäriitit
elämänkulku
Käytä: elämänkaari
Asiasana: elämänpuu
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: maailmanpuu
Index term: tree of life
Asiasana: elämäntapa
Rinnakkaistermit: arkielämä
kansanelämä
tapakulttuuri
Index term: way of life
Asiasana: endogamia
Rinnakkaistermit: avioliitto
eksogamia
Korvaa termit: sisäryhmäavioliitto
Index term: endogamy
Used for: in-marriage
Asiasana: enetsit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: Enets
Asiasana: enkelit
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: angels
Asiasana: enkulturaatio
Toim. huomautus: YSA: enkulturaatio KÄYTÄ sosialisaatio
Rinnakkaistermit: kasvatus
sosialisaatio
Index term: enculturation
Asiasana: ennustajat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustaminen
profeetat
šamaanit
tietäjät
Index term: diviners
Asiasana: ennustaminen
Laajemmat termit: magia
Rinnakkaistermit: astrologia
ennustajat
enteet
horoskoopit
Index term: divination
Asiasana: enteet
Laajemmat termit: uskomusperinne
Rinnakkaistermit: ennustaminen
etiäiset
näyt
unet
Index term: omens
epiikka
Käytä: eepokset
epiikka
Käytä: eeppiset runot
epistemologia
Käytä: tietoteoria
epitafit
Käytä: hautakirjoitukset
epäaito kansanperinne
Käytä: fakelore
Asiasana: erakot
Rinnakkaistermit: askeesi
Korvaa termit: eremiitit
Index term: hermits
Used for: eremites
eremiitit
Käytä: erakot
Asiasana: erotiikka
Rinnakkaistermit: pyrkimäluvut
seksuaalisuus
Index term: eroticism
Asiasana: esi-isäkultti
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: vainajainpalvonta
Index term: ancestor worship
esihistoriallinen taide
Käytä: primitiivinen taide
esineellinen kulttuuri
Käytä: aineellinen kulttuuri
Asiasana: esinetutkimus
Rinnakkaistermit: aineellinen kulttuuri
Index term: study of artifacts
Asiasana: esitystapa
Laajemmat termit: performanssi
Rinnakkaistermit: esitystilanne
Index term: performance
Asiasana: esitystilanne
Laajemmat termit: performanssi
Rinnakkaistermit: esitystapa
konteksti
reproduktio
Index term: performance
Asiasana: eskapismi
Rinnakkaistermit: todellisuus
Korvaa termit: todellisuuspakoisuus
Index term: escapism
Used for: escape from reality
Asiasana: eskatologia
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
kosmologia
millenarismi
Index term: eschatology
eskimokansat
Käytä: eskimot
Asiasana: eskimot
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
Suppeammat termit: inuitit
jupikit
Korvaa termit: eskimokansat
Index term: Eskimos
Used for: Eskimo people
Asiasana: esoterismi
Rinnakkaistermit: kabbala
okkultismi
rajatieto
Index term: esoterism
Asiasana: etelä
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: south
ethnoscience
Käytä: kognitiivinen antropologia
Asiasana: etiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: tutkimusetiikka
Rinnakkaistermit: arvot
normit
Index term: ethics
Asiasana: etiäiset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: enteet
uskomusperinne
Index term: ominous beings
etninen identiteetti
Käytä: etnisyys -- identiteetti
etninen musiikki
Käytä: perinnemusiikki
Asiasana: etniset ryhmät
Huomautus: Etnisten ryhmien nimiä voi käyttää asiasanoina monikkomuodossa, esim. fulbet, hmongit. Jos nimestä ei ole suomen kieleen vakiintunutta muotoa, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä nimimuotoa yksikössä.
Laajemmat termit: ryhmät
Suppeammat termit: afroamerikkalaiset
romanit
Rinnakkaistermit: alkuperäiskansat
etnisyys
heimot
kansat
Index term: ethnic groups
Note: Names of ethnic groups can be used as index terms
Asiasana: etniset uskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: kansanusko
šintolaisuus
Korvaa termit: kirjoituksettomien kulttuurien uskonnot
varhaiskantaiset uskonnot
Index term: ethnic religions
Used for: religions of nonliterate cultures
primitive religions
Asiasana: etnisyys
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
kansallisuus
Korvaa termit: etnos
Index term: ethnicity
Used for: ethnos
Asiasana: etnisyys -- identiteetti
Korvaa termit: etninen identiteetti
Index term: ethnicity -- identity
Used for: ethnic identity
Asiasana: etnobiologia
Index term: ethnobiology
Asiasana: etnobotaniikka
Rinnakkaistermit: kasvit
Index term: ethnobotany
Asiasana: etnofarmakologia
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
Index term: ethnopharmacology
Asiasana: etnofilosofia
Rinnakkaistermit: filosofia
filosofinen antropologia
Index term: ethnophilosophy
Asiasana: etnografia
Huomautus: Tarkoittaa sekä kansojen ja yhteisöjen kuvauksia että etnografisia menetelmiä
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Suppeammat termit: autoetnografia
uskontoetnografia
Rinnakkaistermit: kenttätyö
kulttuuriantropologia
Korvaa termit: kansankuvaukset
Index term: ethnography
Note: Includes both the descriptions of peoples and communities and the ethnographic methods
Used for: descriptions of peoples
Asiasana: etnohistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: muistitieto
Index term: ethnohistory
Asiasana: etnolingvistiikka
Rinnakkaistermit: kieli
lingvistinen antropologia
Index term: ethnolinguistics
etnologia
Käytä: kansatiede
etnologit
Käytä: tutkijat -- kansatiede
Asiasana: etnometodologia
Rinnakkaistermit: diskurssianalyysi
sosiologia
Index term: ethnomethodology
etnomusiikki
Käytä: perinnemusiikki
Asiasana: etnomusikologia
Laajemmat termit: musiikkitiede
Rinnakkaistermit: kansanmusiikki
kulttuurien tutkimus
maailmanmusiikki
perinnemusiikki
Korvaa termit: kansanmusiikin tutkimus
kansanmusiikintutkimus
musiikkiantropologia
musiikkietnologia
vertaileva musiikkitiede
Index term: ethnomusicology
Used for: study of folk music
folk music research
anthropology of music
ethnology of music
comparative musicology
etnomusikologit
Käytä: tutkijat -- etnomusikologia
Asiasana: etnopoetiikka
Rinnakkaistermit: metapoetiikka
Index term: ethnopoetics
etnopop
Käytä: maailmanmusiikki
Asiasana: etnopsykiatria
Rinnakkaistermit: etnopsykoanalyysi
etnopsykologia
psykologinen antropologia
Index term: ethnopsychiatry
Asiasana: etnopsykoanalyysi
Rinnakkaistermit: etnopsykiatria
etnopsykologia
psykologinen antropologia
Index term: ethnopsychoanalysis
Asiasana: etnopsykologia
Laajemmat termit: psykologia
Rinnakkaistermit: etnopsykiatria
etnopsykoanalyysi
psykologinen antropologia
Index term: ethnopsychology
etnos
Käytä: etnisyys
Asiasana: etnosemantiikka
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
Index term: ethnosemantics
Asiasana: etnosemiotiikka
Laajemmat termit: semiotiikka
Index term: ethnosemiotics
Asiasana: etnosentrismi
Rinnakkaistermit: kulttuurirelativismi
nationalismi
rasismi
ryhmien väliset suhteet
Index term: ethnocentrism
eufemismit
Käytä: perifraasit
evakot
Käytä: siirtoväki
Asiasana: evankelinen liike
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: evankelisuus
Index term: Evangelicalism
evankelisuus
Käytä: evankelinen liike
Asiasana: evoluutio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Index term: evolution