Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: f
Hakutulos: 29 asiasanaa
faabelit
Käytä: eläinsadut
Asiasana: fabulaatit
Laajemmat termit: kansantarinat
Rinnakkaistermit: kronikaatit
memoraatit
Index term: fabulates
Asiasana: fakelore
Rinnakkaistermit: folklorismi
kansanperinne
aitous
Korvaa termit: epäaito kansanperinne
Index term: fakelore
Used for: fake folklore
fanit
Käytä: fanius
fanit
Käytä: ihailijat
Asiasana: fanius
Rinnakkaistermit: ihailijat
Korvaa termit: fanit
Index term: fandom
Asiasana: fatalismi
Rinnakkaistermit: kohtalo
Korvaa termit: kohtalousko
Index term: fatalism
Used for: belief in fate
Asiasana: feminismi
Rinnakkaistermit: naisen asema
naiset
Index term: feminism
Asiasana: fenomenologia
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: fenomenologinen antropologia
uskontofenomenologia
Index term: phenomenology
Asiasana: fenomenologinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: fenomenologia
uskontofenomenologia
Index term: phenomenological anthropology
Asiasana: fetisismi
Rinnakkaistermit: amuletit
kulttiesineet
Index term: fetishism
fetissit
Käytä: kulttiesineet
Asiasana: fiktiiviset paikat
Rinnakkaistermit: utopiat
Index term: fictious places
Asiasana: fiktit
Toim. huomautus: Opetus-, varoitus-, selitys- tai huvittamistarkoituksessa sepitetty kvasiuskomus, -tarina tai -sanonta, joka on epätosi, leikillinen tms., mutta jota tarjotaan totena jollekin kuulijaryhmälle, esim. lapsille (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: suullinen perinne
Korvaa termit: lastenpelotukset
Index term: ficts
Asiasana: filosofia
Suppeammat termit: etiikka
fenomenologia
hermeneutiikka
tieteenfilosofia
tietoteoria
uskonnonfilosofia
Rinnakkaistermit: etnofilosofia
filosofinen antropologia
Index term: philosophy
Asiasana: filosofinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnofilosofia
filosofia
Index term: philosophical anthropology
folklore
Käytä: kansanperinne
Asiasana: folklorismi
Toim. huomautus: Perinteen elementtien tietoista soveltamista kaupallisiin, kansallisiin, matkailullisiin, ideologisiin tai viihteellisiin tarkoituksiin (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: fakelore
kansanperinne
Index term: folklorism
Editorial note: The conscious adaptation of traditional expressions for commercial, national, touristic, ideological or entertaining purposes (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Asiasana: folkloristiikka
Laajemmat termit: perinnetieteet
Rinnakkaistermit: kansanperinne
perinne-ekologia
Korvaa termit: kansanrunoudentutkimus
perinteentutkimus
Index term: folkloristics
Used for: folklore studies
study of folklore
folkloristit
Käytä: tutkijat -- folkloristiikka
Asiasana: formula-analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: formulat
Index term: formula analysis
Asiasana: formulat
Toim. huomautus: 1) Pienfolkloren pohjakaava, muotti, johon voidaan valaa uusia konformisia sanaparsia, arvoituksia jne. 2) Eeppisessä runoudessa sanaryhmä, jota toistuvasti käytetään tietyn olennaisen ajatuksen ilmaisemiseen (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: formula-analyysi
rakenne
reproduktio
Index term: formulas
Asiasana: fraasit
Laajemmat termit: sananparret
Suppeammat termit: perifraasit
Rinnakkaistermit: vertaukset
Korvaa termit: puheenparret
Index term: phrases
Asiasana: frekvenssianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Index term: frequency analysis
Asiasana: fundamentalismi
Index term: fundamentalism
Asiasana: funktioanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: funktionalismi
Index term: functional analysis
Asiasana: funktionalismi
Rinnakkaistermit: funktioanalyysi
Index term: functionalism
fytoterapia
Käytä: yrttilääkintä
fyysinen antropologia
Käytä: biologinen antropologia