Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: h
Hakutulos: 80 asiasanaa
Asiasana: haastattelut
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: interviews
habitaatti
Käytä: ympäristö
Asiasana: hakemistot
Laajemmat termit: luettelot
Suppeammat termit: motiiviluettelot
tyyppiluettelot
Index term: indexes
Asiasana: hakuteokset
Rinnakkaistermit: bibliografiat
kartastot
luettelot
oppaat
sanakirjat
tilastot
Index term: reference books
Asiasana: halloween
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: pyhäinpäivä
Index term: Halloween
haltiat
Käytä: haltijat
Asiasana: haltijat
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Suppeammat termit: kulttuuripaikan haltijat
luonnonhaltijat
Rinnakkaistermit: tontut
Korvaa termit: haltiat
Index term: guardian spirits
Asiasana: hamppu
Laajemmat termit: kasvit
luonnonkuidut
Index term: hemp
Asiasana: hantit
Laajemmat termit: obinugrilaiset kansat
Korvaa termit: ostjakit
Index term: Khant
Used for: Ostyak
Hare Krishna -liike
Käytä: Krishna-liike
Hare Krišna -liike
Käytä: Krishna-liike
Asiasana: harrastukset
Rinnakkaistermit: vapaa-aika
Index term: hobbies
Asiasana: hautajaiset
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: hautaus
kuolema
muistajaiset
vainajat
Index term: funeral
Asiasana: hautakirjoitukset
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
nekrologit
Korvaa termit: epitafit
Index term: epitaphs
Used for: tombstone inscriptions
Asiasana: hautamuistomerkit
Rinnakkaistermit: hautakirjoitukset
hautausmaat
uskonnollinen taide
Index term: memorial stones
Asiasana: hautaus
Suppeammat termit: polttohautaus
Rinnakkaistermit: hautajaiset
Index term: burial
Asiasana: hautausmaat
Laajemmat termit: pyhät paikat
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
Index term: cemeteries
Asiasana: havainnointi
Suppeammat termit: osallistuva havainnointi
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: observation
Asiasana: hedelmällisyys
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
Index term: fertility
heerokset
Käytä: kulttuuriheerokset
Asiasana: heimot
Huomautus: Heimojen nimiä voi käyttää asiasanoina
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
kansat
Index term: tribes
Note: Tribal names can be used as index terms
Asiasana: heinänkorjuu
Laajemmat termit: sadonkorjuu
Index term: haymaking
Asiasana: helatorstai
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Ascension Day
Asiasana: helkajuhla
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: helkavirret
helluntai
Index term: Whitsuntide festival
Asiasana: helkavirret
Rinnakkaistermit: balladit
helkajuhla
kalevalamittaiset runot
Index term: Whitsuntide poetry
Asiasana: helluntai
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: helkajuhla
kokot
Index term: Whitsuntide
Asiasana: helluntailiike
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Index term: Pentecostal movement
Asiasana: helmenpyynti
Laajemmat termit: pyynti
Index term: pearlfishing
Asiasana: helvetti
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: kuolemanjälkeinen elämä
paratiisi
tuonela
Index term: hell
Asiasana: hengellinen musiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: rituaalimusiikki
Index term: spiritual music
hengentunkeutuminen
Käytä: possessio
Asiasana: henget
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: spirits
Asiasana: henkilöbibliografiat
Laajemmat termit: bibliografiat
Index term: personal bibliographies
Asiasana: henkilökaskut
Laajemmat termit: kaskut
Index term: personal anecdotes
henkilökohtainen kerronta
Käytä: kokemuskerronta
Asiasana: henkilönnimet
Laajemmat termit: nimet
Suppeammat termit: lisänimet
Rinnakkaistermit: nimipäivät
Index term: personal names
henkilötarinat
Käytä: kronikaatit
Asiasana: henkiparannus
Huomautus: YSA: henkiparannus KÄYTÄ ihmeparannus
Laajemmat termit: parannustavat
Korvaa termit: ihmeparannus
Index term: faith healing
Used for: miraculous cures
Asiasana: hermeneutiikka
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: tieteenfilosofia
tulkinta
Index term: hermeneutics
Asiasana: herännäisyys
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: körttiläisyys
Index term: Revivalism
Asiasana: herätysliikkeet
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Suppeammat termit: evankelinen liike
herännäisyys
lestadiolaisuus
rukoilevaisuus
uuspietismi
Rinnakkaistermit: pietismi
Index term: revivalist movements
Asiasana: heteroseksuaalisuus
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Index term: heterosexuality
Asiasana: hierojat
Laajemmat termit: parantajat
Index term: masseurs / masseuses
hindukulttuuri
Käytä: hindulainen kulttuuri
Asiasana: hindulainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulaisuus
hindut
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
Korvaa termit: hindukulttuuri
Index term: Hindu culture
Asiasana: hindulaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: brahmalaisuus
veda-uskonto
Rinnakkaistermit: hindulainen kulttuuri
hindut
Krishna-liike
mantrat
tantrismi
Veda
Index term: Hinduism
Asiasana: hindut
Rinnakkaistermit: hindulainen kulttuuri
hindulaisuus
Index term: Hindus
hip hop
Käytä: hiphop
hip hop -musiikki
Käytä: rap
Asiasana: hiphop
Huomautus: Kirjoitusasun lähde: Kielitoimiston sanakirja. - YSA: hip hop
Laajemmat termit: vastakulttuurit
Rinnakkaistermit: nuorisokulttuuri
rap
Korvaa termit: hip hop
Index term: hip hop
Used for: hiphop
hiphop-musiikki
Käytä: rap
Asiasana: hippiliike
Laajemmat termit: vastakulttuurit
Rinnakkaistermit: nuorisokulttuuri
Index term: hippie movement
Asiasana: historia
Suppeammat termit: elämänhistoria
etnohistoria
mikrohistoria
oppihistoria
tutkimushistoria
Rinnakkaistermit: historiallinen antropologia
historiantutkimus
muistitieto
Index term: history
Asiasana: historiallinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: historia
Index term: historical anthropology
Asiasana: historialliset tarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Rinnakkaistermit: kronikaatit
Index term: historical legends
historian aikakaudet
Käytä: aikakaudet
Asiasana: historiantutkimus
Rinnakkaistermit: historia
Index term: historical research
Asiasana: hokemat
Toim. huomautus: YSA: hokemat KÄYTÄ lorut
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: lorut
sanaleikit
Index term: nonsense rhymes
Asiasana: homoseksuaalisuus
Huomautus: Tarkoittaa sekä miesten että naisten homoseksuaalisuutta, täsmentävinä termeinä käytä homoseksuaalisuus -- miehet tai homoseksuaalisuus -- naiset
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Rinnakkaistermit: biseksuaalisuus
Index term: homosexuality
Note: Includes both male and female homosexuality, to specify use homosexuality -- men or homosexuality -- women
Asiasana: horoskoopit
Rinnakkaistermit: astrologia
ennustaminen
Index term: horoscopes
Asiasana: hotellit
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: kestikievarit
majatalot
Index term: hotels
houkat
Käytä: pyhät hullut
Asiasana: huhut
Rinnakkaistermit: juorut
kansantarinat
nykytarinat
Index term: rumours
huonekalut
Käytä: kansanomaiset huonekalut
Asiasana: huudot
Huomautus: Esim. katukaupustelijoiden huudot
Rinnakkaistermit: katuelämä
työlaulut
Korvaa termit: katuhuudot
Index term: street cries
Asiasana: huumeet
Laajemmat termit: päihteet
Rinnakkaistermit: lääkkeet
Index term: drugs
Asiasana: huumori
Rinnakkaistermit: kaskut
kiusoitteluperinne
parodia
pilailu
vitsit
Index term: humour
Asiasana: huutokauppa
Laajemmat termit: kauppa
Index term: auction
Asiasana: hygienia
Rinnakkaistermit: rituaalinen puhtaus
Korvaa termit: puhtaus
Index term: hygiene
Used for: purity
Asiasana: hylkeenpyynti
Laajemmat termit: pyynti
Index term: sealing
Used for: seal hunting
Asiasana: hylkeet
Laajemmat termit: eläimet
Index term: seals
häjyt
Käytä: puukkojunkkarit
Asiasana: häpeä
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: kunnia
Index term: shame
Asiasana: hätäravinto
Rinnakkaistermit: ravinto
Index term: emergency food
Asiasana: häälaulut
Laajemmat termit: riittirunot
Rinnakkaistermit: häät
Korvaa termit: häärunot
Index term: wedding songs
Used for: wedding poems
Asiasana: hääpäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: avioliitto
häät
Index term: wedding anniversaries
häärunot
Käytä: häälaulut
Asiasana: häät
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: avioliitto
häälaulut
hääpäivät
morsiamet
morsiuslahjat
sulhaset
Index term: wedding
Asiasana: hölmöläiset
Laajemmat termit: taruolennot
Rinnakkaistermit: hölmöläissadut
Index term: numskulls
Asiasana: hölmöläissadut
Huomautus: AT 1200-1349
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: hölmöläiset
pilasadut
Korvaa termit: pilasadut -- hölmöläiset
Index term: numskull tales
Note: AT 1200-1349
Used for: humorous tales -- numskulls