Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: i
Hakutulos: 62 asiasanaa
Asiasana: identiteetti
Huomautus: Täsmentävinä termeinä käytä asiasanaketjuja esim. etnisyys -- identiteetti, kansallisuus -- identiteetti, sukupuoli -- identiteetti
Suppeammat termit: kulttuuri-identiteetti
Rinnakkaistermit: itse
persoonallisuus
Index term: identity
Note: As specifying terms use combinations, e.g. ethnicity -- identity, nationality -- identity, gender -- identity
Asiasana: idolianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: idolit
sankari
Index term: idol analysis
Asiasana: idolit
Rinnakkaistermit: idolianalyysi
ihailijat
sankari
Index term: idols
Asiasana: ihailijat
Rinnakkaistermit: idolit
fanius
Korvaa termit: fanit
Index term: fans
Used for: devotees
Asiasana: ihmeet
Laajemmat termit: uskonnolliset kokemukset
Rinnakkaistermit: legendat
näyt
Index term: miracles
ihmeparannus
Käytä: henkiparannus
Asiasana: ihmesadut
Huomautus: AT 300-749
Laajemmat termit: kansansadut
Index term: tales of magic
Note: AT 300-749
ihmisenkaltaistaminen
Käytä: antropomorfismi
Asiasana: ihmiskuva
Rinnakkaistermit: maailmankuva
mielikuvat
mieskuva
naiskuva
Korvaa termit: ihmiskäsitys
Index term: concept of man
Used for: human image
ihmiskäsitys
Käytä: ihmiskuva
ihmismaantiede
Käytä: kulttuurimaantiede
Asiasana: ihmissudet
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Index term: werewolves
ihmissyönti
Käytä: kannibalismi
Asiasana: ikonit
Laajemmat termit: maalaukset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
käspaikat
Index term: icons
Asiasana: ikonografia
Rinnakkaistermit: kuvataide
Index term: iconography
Asiasana: ikäkaudet
Suppeammat termit: aikuisuus
lapsuus
nuoruus
vanhuus
Rinnakkaistermit: elämänkaari
ikäryhmät
vanheneminen
Index term: stages of life
ikärasismi
Käytä: ikäsyrjintä
Asiasana: ikäryhmät
Laajemmat termit: ryhmät
Suppeammat termit: aikuiset
lapset
nuoret
vanhukset
Rinnakkaistermit: ikäkaudet
Index term: age groups
Asiasana: ikäsyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Korvaa termit: ikärasismi
Index term: ageism
Used for: age discrimination
ikääntyneet
Käytä: vanhukset
Asiasana: Ilias
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Iliad
Asiasana: ilmansuunnat
Suppeammat termit: etelä
itä
länsi
pohjoinen
Index term: cardinal points
Used for: compass points
Asiasana: ilmeet
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: eleet
ruumiinkieli
Index term: facial expressions
Asiasana: ilo
Laajemmat termit: tunteet
Index term: joy
Asiasana: iltamat
Laajemmat termit: kansanhuvit
Rinnakkaistermit: juhlat
Index term: soirees
Asiasana: imago
Toim. huomautus: Henkilön, liikeyrityksen tms. tietoisesti itsestään antama kuva (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Rinnakkaistermit: mielikuvat
Korvaa termit: julkisuuskuva
Index term: image
Used for: popular conception
imettäminen
Käytä: imetys
Asiasana: imetys
Laajemmat termit: ruokinta
Korvaa termit: imettäminen
rintaruokinta
Index term: breastfeeding
Asiasana: immanenssi
Rinnakkaistermit: transsendenssi
Index term: immanence
improvisaatio
Käytä: improvisointi
Asiasana: improvisointi
Rinnakkaistermit: performanssi
Korvaa termit: improvisaatio
Index term: improvisation
Asiasana: indoeurooppalaiset kansat
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: slaavit
Index term: Indo-European peoples
Asiasana: informantit
Rinnakkaistermit: kenttätyö
Index term: informants
inhimillistäminen
Käytä: antropomorfismi
Asiasana: initiaatiot
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: sosialisaatio
Index term: initiation rites
Asiasana: inkeriläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: Ingrians
Asiasana: innovaatiot
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: diffuusio
Index term: innovations
Asiasana: insesti
Rinnakkaistermit: seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: incest
Asiasana: integraatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
assimilaatio
Index term: integration
Asiasana: Internet
Rinnakkaistermit: sosiaalinen media
virtuaaliyhteisöt
Index term: Internet
Asiasana: intertekstuaalisuus
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Korvaa termit: tekstienvälisyys
Index term: intertextuality
Asiasana: intiaanit
Huomautus: Intiaaniheimojen nimiä voi käyttää asiasanoina monikkomuodossa, esim. apassit, inkat. Jos nimestä ei ole suomen kieleen vakiintunutta muotoa, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä nimimuotoa yksikössä.
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
Rinnakkaistermit: reservaatit
Korvaa termit: Amerikan alkuperäiskansat
Index term: American Indians
Note: Names of Indian tribes can be used as specifying terms
Used for: Indians
Native Americans
inuiitit
Käytä: inuitit
Asiasana: inuitit
Huomautus: Eskimokansa, jonka perinteinen asuma-alue on Grönlannissa, arktisessa Kanadassa ja pohjoisessa Alaskassa
Laajemmat termit: eskimot
Rinnakkaistermit: jupikit
Korvaa termit: inuiitit
Index term: Inuit
Note: Eskimo people traditionally residing in Greenland, Arctic Canada and northern Alaska
Used for: Innuit
ISKCON
Käytä: Krishna-liike
Asiasana: islam
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: šiialaisuus
sufilaisuus
sunnalaisuus
Rinnakkaistermit: islamilainen kulttuuri
Koraani
messianismi
moskeijat
muslimit
Index term: Islam
Asiasana: islamilainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islam
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
muslimit
Index term: Islamic culture
Asiasana: isovanhemmat
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Rinnakkaistermit: sukupolvet
Index term: grandparents
Asiasana: isänpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Father's Day
Asiasana: isäpuolet
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: isät
Index term: stepfathers
Asiasana: isät
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: isäpuolet
Index term: fathers
ITE-taide
Käytä: nykykansantaide
Asiasana: itkijät
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: itkut
Index term: lamenters
Asiasana: itkut
Laajemmat termit: riittirunot
Rinnakkaistermit: itkijät
valituslaulut
Korvaa termit: itkuvirret
Index term: laments
itkuvirret
Käytä: itkut
Asiasana: itse
Rinnakkaistermit: identiteetti
minäkuva
Index term: self
Asiasana: itsemurha
Rinnakkaistermit: murha
Index term: suicide
Asiasana: itsenäisyyspäivät
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: kansallispäivät
Index term: Independence Days
itseoppineet kirjailijat
Käytä: kansankirjailijat
Asiasana: itä
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: east
Asiasana: itämainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: länsimainen kulttuuri
orientalismi
Index term: oriental culture
Asiasana: itämerensuomalaiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: inkeriläiset
karjalaiset
liiviläiset
lyydiläiset
suomalaiset
vatjalaiset
vepsäläiset
virolaiset
Index term: Baltic-Finnic peoples