Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: k
Hakutulos: 360 asiasanaa
kaavamaiset sadut
Käytä: ketjusadut
Asiasana: kabbala
Rinnakkaistermit: esoterismi
juutalaisuus
mystiikka
okkultismi
Index term: kabbalah
kainulaiset
Käytä: kveenit
Asiasana: kaivostyö
Laajemmat termit: elinkeinot
Index term: mining
Asiasana: kaivot
Index term: wells
Asiasana: kalastus
Laajemmat termit: pyyntielinkeinot
Rinnakkaistermit: kalastusvälineet
pyynti
ravustus
Index term: fishing
Asiasana: kalastusvälineet
Laajemmat termit: pyyntivälineet
Rinnakkaistermit: kalastus
Index term: fishing devices
kalendaarijuhlat
Käytä: vuotuisjuhlat
Asiasana: kalendaariperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: kalendaaririitit
kiertueet
kokot
paastonaika
tiernapojat
virpominen
vuodenkierto
vuotuisjuhlat
Index term: calendar customs
Asiasana: kalendaaririitit
Huomautus: YSA: kalendaaririitit KÄYTÄ kalendaariperinne
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: ukonvakat
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
vuodenkierto
Index term: calendar rites
Asiasana: kalenterit
Suppeammat termit: pyhimyskalenteri
Rinnakkaistermit: ajanlasku
almanakat
Index term: calendars
Asiasana: Kalevala
Laajemmat termit: eepokset
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
Kanteletar
Index term: Kalevala
kalevalainen runous
Käytä: kalevalamittaiset runot
Asiasana: kalevalamitta
Rinnakkaistermit: alkusointu
kalevalamittaiset runot
parallelismi
Index term: Kalevalameter
Asiasana: kalevalamittaiset runot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: eeppiset runot
helkavirret
Kalevala
kalevalamitta
kansanlaulut
Kanteletar
lyyriset kansanrunot
riittirunot
runonlaulu
Korvaa termit: kalevalainen runous
kansanrunot
Index term: Kalevalametric runes
Used for: Kalevala metric poetry
Kalevalametric poems
Asiasana: Kalevalan päivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Kalevalanpäivä
Index term: Kalevala's Day
Used for: Kalevala Day
Kalevalanpäivä
Käytä: Kalevalan päivä
Asiasana: Kalevipoeg
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Kalevipoeg
Asiasana: kalkinpoltto
Index term: limeburning
Asiasana: kalliotaide
Laajemmat termit: primitiivinen taide
Rinnakkaistermit: uskonnollinen taide
Index term: rock art
Asiasana: kampaukset
Index term: hairstyles
Asiasana: kankaankudonta
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: weaving
Asiasana: kankaanpainanta
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: cloth printing
kannel
Käytä: kantele
Asiasana: kannibalismi
Laajemmat termit: rituaalit
Korvaa termit: ihmissyönti
Index term: cannibalism
Asiasana: kansa
Rinnakkaistermit: kansat
Korvaa termit: kansanihmiset
Index term: folk
Used for: common people
Asiasana: kansainvälinen naistenpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: International Women's Day
kansalaisliikkeet
Käytä: joukkoliikkeet
Asiasana: kansalaisuskonto
Rinnakkaistermit: uskonnollisuus
uskontososiologia
Korvaa termit: yhteiskuntauskonto
Index term: civil religion
Used for: civic religion
kansallinen identiteetti
Käytä: kansallisuus -- identiteetti
Asiasana: kansallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: ylikansallinen kulttuuri
Index term: national culture
kansalliseepokset
Käytä: eepokset
Asiasana: kansallispuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansanpuvut
muinaispuvut
Index term: national costume
Asiasana: kansallispäivät
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: itsenäisyyspäivät
Index term: national days
Asiasana: kansallisuus
Rinnakkaistermit: etnisyys
nationalismi
Index term: nationality
Asiasana: kansallisuus -- identiteetti
Korvaa termit: kansallinen identiteetti
Index term: nationality -- identity
Used for: national identity
kansaneläinlääkintä
Käytä: kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Asiasana: kansanelämä
Rinnakkaistermit: arkielämä
elämä
elämäntapa
kansankulttuuri
tapakulttuuri
Index term: folklife
Asiasana: kansanhurskaus
Rinnakkaistermit: kansanuskonto
kirkollinen kansanperinne
spiritualiteetti
uskonnollisuus
Index term: folk piety
Asiasana: kansanhuvit
Toim. huomautus: YSA: kansanhuvit KÄYTÄ huvit
Suppeammat termit: iltamat
kukkotappelut
leikit
pelit
sirkukset
Index term: popular entertainment
kansanihmiset
Käytä: kansa
Asiasana: kansankertojat
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä kertojat.
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: kertomusperinne
Korvaa termit: kertojat
Index term: storytellers
kansankertomukset
Käytä: kertomusperinne
Asiasana: kansankirjailijat
Suppeammat termit: rahvaanrunoilijat
Rinnakkaistermit: kansankirjallisuus
Korvaa termit: itseoppineet kirjailijat
Index term: self-educated writers
Used for: folk writers
Asiasana: kansankirjallisuus
Huomautus: Itseoppineiden kansankirjailijoiden kirjoittama kirjallisuus
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
kansankirjailijat
rahvaanrunoilijat
Index term: literature by self-educated writers
Asiasana: kansankulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kansanelämä
kansanperinne
kansantaide
populaarikulttuuri
tapakulttuuri
Korvaa termit: kansanomainen kulttuuri
Index term: folk culture
Used for: vernacular culture
kansankuvaukset
Käytä: etnografia
Asiasana: kansanlaulajat
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä laulajat yhdessä laajemman termin perinteentaitajat kanssa.
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Suppeammat termit: runonlaulajat
Rinnakkaistermit: laulaminen
Index term: folksingers
Used for: folk singers
kansanlaulusävelmät
Käytä: melodiat
Asiasana: kansanlaulut
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: balladit
dainat
joiut
kehtolaulut
lastenlaulut
leikkilaulut
pilkkalaulut
riimilliset kansanlaulut
tanssilaulut
tsastuskat
työlaulut
uudestisanoitetut laulut
valituslaulut
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
kalevalamittaiset runot
kansanmusiikki
laulumusiikki
pyrkimäluvut
Index term: folk songs
kansanliikkeet
Käytä: joukkoliikkeet
Asiasana: kansanlääkintä
Huomautus: Kansanomaisesta eläinlääkinnästä käytä kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Rinnakkaistermit: eläinlääkintä
etnofarmakologia
kansanusko
parannustavat
parantajat
vaihtoehtolääkintä
Korvaa termit: kansanparannus
Index term: folk medicine
Note: For vernacular veterinary medicine, use folk medicine -- veterinary medicine
Used for: folk healing
Asiasana: kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Korvaa termit: kansaneläinlääkintä
kansanomainen eläinlääkintä
Index term: folk medicine -- veterinary medicine
Used for: folk veterinary medicine
vernacular veterinary medicine
kansanmusiikin tutkimus
Käytä: etnomusikologia
kansanmusiikintutkimus
Käytä: etnomusikologia
Asiasana: kansanmusiikki
Laajemmat termit: kansanperinne
perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kansanlaulut
laulumusiikki
maailmanmusiikki
soitinmusiikki
Index term: folk music
kansannäytelmä
Käytä: kansannäytelmät
Asiasana: kansannäytelmät
Rinnakkaistermit: draama
Korvaa termit: kansannäytelmä
Index term: folk plays
Used for: folk drama
kansanomainen eläinlääkintä
Käytä: kansanlääkintä -- eläinlääkintä
kansanomainen kulttuuri
Käytä: kansankulttuuri
Asiasana: kansanomaiset huonekalut
Rinnakkaistermit: kansantaide
Korvaa termit: huonekalut
Index term: folk furniture
Used for: furniture
kansanomaiset rakennukset
Käytä: rakennusperinne
kansanparannus
Käytä: kansanlääkintä
kansanparantajat
Käytä: parantajat
Asiasana: kansanperinne
Laajemmat termit: perinne
Suppeammat termit: kansanmusiikki
kansantanssi
kansanusko
kuvalore
leikit
suullinen perinne
Rinnakkaistermit: fakelore
folklorismi
folkloristiikka
kansankulttuuri
kollektiivitraditio
metafolklore
tapakulttuuri
Korvaa termit: folklore
Index term: folklore
Used for: folk tradition
Asiasana: kansanpuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansallispuvut
muinaispuvut
Index term: folk dress
kansanrunot
Käytä: kalevalamittaiset runot
kansanrunot
Käytä: runomuotoinen perinne
kansanrunoudentutkijat
Käytä: tutkijat -- folkloristiikka
kansanrunoudentutkimus
Käytä: folkloristiikka
kansanrunous
Käytä: suullinen perinne
Asiasana: kansansadut
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: eläinsadut
hölmöläissadut
ihmesadut
kansansadut -- paholainen
ketjusadut
legendasadut
novellisadut
pilasadut
valhesadut
Korvaa termit: sadut
Index term: folk tales
Used for: fairy tales
tales
Asiasana: kansansadut -- paholainen
Huomautus: Tarkoittaa satuja tyhmästä paholaisesta (AT 1000-1199).
Laajemmat termit: kansansadut
Korvaa termit: sadut tyhmästä paholaisesta
Index term: folk tales -- devil
Note: Used for tales of the stupid ogre (AT 1000-1199).
Used for: tales of the stupid ogre
Asiasana: kansansoittajat
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: katusoittajat
soittaminen
Korvaa termit: pelimannit
Index term: folk musicians
Asiasana: kansantaide
Rinnakkaistermit: kansankulttuuri
kansanomaiset huonekalut
kansantaiteilijat
koristetaide
kuvataide
käsityöperinne
nykykansantaide
primitiivinen taide
uskonnollinen taide
Index term: folk art
Asiasana: kansantaiteilijat
Rinnakkaistermit: kansantaide
nykykansantaide
perinteentaitajat
Index term: folk artists
Asiasana: kansantanssi
Laajemmat termit: kansanperinne
tanssi
Rinnakkaistermit: kansantanssit
pelimannimusiikki
tanssilaulut
Index term: folk dance
Asiasana: kansantanssit
Huomautus: Kansantanssien nimiä voidaan käyttää tarkentavina asiasanoina monikkomuodossa
Laajemmat termit: tanssit
Suppeammat termit: laulutanssit
piiritanssit
Rinnakkaistermit: kansantanssi
rituaalitanssit
Index term: folk dances
Note: The names of folk dances can be used as specifying index terms in plural form
Asiasana: kansantarinat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: fabulaatit
historialliset tarinat
nykytarinat
paikallistarinat
uskomustarinat
Rinnakkaistermit: huhut
juorut
Korvaa termit: tarinat
Index term: legends
Used for: folk legends
kansantavat
Käytä: tapakulttuuri
Asiasana: kansanusko
Laajemmat termit: kansanperinne
Rinnakkaistermit: etniset uskonnot
kansanlääkintä
kansanuskonto
magia
uskonto
uskomusperinne
Index term: folk belief
Asiasana: kansanuskonto
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
kansanusko
kirkollinen kansanperinne
Index term: folk religion
Used for: popular religion
vernacular religion
Asiasana: kansat
Huomautus: Kansojen nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. ruotsalaiset, venäläiset
Suppeammat termit: alkuperäiskansat
indoeurooppalaiset kansat
muinaiskansat
uralilaiset kansat
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
heimot
kansa
Index term: peoples
Note: Names of different peoples can be used as index terms, e.g. Swedes, Russians
Asiasana: kansatiede
Laajemmat termit: perinnetieteet
Suppeammat termit: kaupunkikansatiede
Rinnakkaistermit: kylätutkimus
Korvaa termit: etnologia
Index term: ethnology
kansatieteilijät
Käytä: tutkijat -- kansatiede
Asiasana: kantele
Laajemmat termit: soittimet
Korvaa termit: kannel
Index term: kantele
Used for: kannel
Asiasana: Kanteletar
Rinnakkaistermit: Kalevala
kalevalamittaiset runot
Index term: Kanteletar
Asiasana: karelianismi
Index term: Karelianism
Asiasana: karhukultti
Laajemmat termit: kultit
Korvaa termit: karhunpeijaiset
Index term: bear cult
Asiasana: Karhunkaataja
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Lacplesis
karhunpeijaiset
Käytä: karhukultti
karhunpeijaisrunot
Käytä: riittirunot -- karhukultti
Asiasana: karismaattiset liikkeet
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Index term: charismatic movements
Asiasana: karismaattisuus
Rinnakkaistermit: johtajuus
Index term: charisma
Asiasana: karjalaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
suomalaiset
Index term: Karelians
Asiasana: karjanhoito
Laajemmat termit: maatalous
Rinnakkaistermit: karjankutsut
kotieläimet
laiduntaminen
ruokinta
Index term: animal husbandry
Asiasana: karjankutsut
Laajemmat termit: työlaulut
Rinnakkaistermit: karjanhoito
Index term: cattle calls
karjasuojat
Käytä: eläinsuojat
Asiasana: karkauspäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: leap day
Asiasana: karma
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kohtalo
Index term: karma
Asiasana: karnevaalit
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: laskiainen
paastonaika
Index term: carnivals
Asiasana: karsikot
Index term: memorial trees
Asiasana: kartanot
Laajemmat termit: asuinrakennukset
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: maatilat
pappilat
Index term: manors
Asiasana: kartastot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
kartat
Korvaa termit: atlakset
Index term: atlases
Asiasana: kartat
Rinnakkaistermit: kartastot
Index term: maps
Asiasana: kaskiviljely
Laajemmat termit: maanviljely
Index term: swidden cultivation
Asiasana: kaskut
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: henkilökaskut
Rinnakkaistermit: huumori
kiusoitteluperinne
pilailu
pilasadut
vitsit
Korvaa termit: anekdootit
Index term: anecdotes
Asiasana: kaste
Laajemmat termit: sakramentit
siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: kummit
nimenanto
ristiäiset
Index term: baptism
Asiasana: kastijärjestelmä
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
yhteiskuntaluokat
Korvaa termit: kastit
kastilaitos
Index term: caste system
Used for: castes
kastilaitos
Käytä: kastijärjestelmä
kastit
Käytä: kastijärjestelmä
Asiasana: kasvatus
Rinnakkaistermit: enkulturaatio
kasvatusantropologia
opetus
sosialisaatio
Index term: child rearing
Asiasana: kasvatusantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: kasvatus
Index term: educational anthropology
Asiasana: kasvinviljely
Laajemmat termit: maanviljely
Rinnakkaistermit: puutarhaviljely
Index term: crop husbandry
Asiasana: kasvit
Huomautus: Kasvien nimiä voi käyttää asiasanoina. Nimiä käytetään laji- ja lajiketasolla yksikössä, muuten monikossa (ks. YSA)
Suppeammat termit: hamppu
lääkekasvit
pellava
tupakka
Rinnakkaistermit: etnobotaniikka
Index term: plants
Note: Plant names can be used as index terms
katolinen kirkko
Käytä: roomalaiskatolinen kirkko
Asiasana: katuelämä
Rinnakkaistermit: elämä
huudot
katutaide
kaupunkikulttuuri
Index term: street life
katuhuudot
Käytä: huudot
Asiasana: katumusiikki
Laajemmat termit: katutaide
musiikki
Rinnakkaistermit: katusoittajat
Index term: street music
Asiasana: katusoittajat
Rinnakkaistermit: kansansoittajat
katumusiikki
soittaminen
Index term: street musicians
Asiasana: katutaide
Suppeammat termit: graffitit
katumusiikki
katuteatteri
Rinnakkaistermit: katuelämä
Index term: street art
Asiasana: katuteatteri
Laajemmat termit: katutaide
Index term: street theatre
Used for: street theater
Asiasana: kauppa
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: huutokauppa
kulkukauppa
maakauppa
markkinat
vaihtokauppa
Rinnakkaistermit: maksuvälineet
talonpoikaispurjehdus
Index term: trade
Asiasana: kaupungistuminen
Rinnakkaistermit: modernisaatio
Korvaa termit: urbanisaatio
Index term: urbanization
Asiasana: kaupungit
Rinnakkaistermit: kaupunkikansatiede
kaupunkikulttuuri
kaupunkiväestö
kylät
slummit
Index term: towns
Used for: cities
kaupunkiantropologia
Käytä: kaupunkikansatiede
Asiasana: kaupunkikansatiede
Laajemmat termit: kansatiede
kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: kaupungit
kaupunkikulttuuri
Korvaa termit: kaupunkiantropologia
urbaaniantropologia
Index term: urban ethnology
Used for: urban anthropology
Asiasana: kaupunkikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: katuelämä
kaupungit
kaupunkikansatiede
Index term: urban culture
kaupunkilaiset
Käytä: kaupunkiväestö
kaupunkilegendat
Käytä: nykytarinat
kaupunkitarinat
Käytä: nykytarinat
Asiasana: kaupunkiväestö
Laajemmat termit: väestö
Rinnakkaistermit: kaupungit
Korvaa termit: kaupunkilaiset
Index term: urban population
Used for: townspeople
Asiasana: kausityö
Laajemmat termit: työ
Index term: seasonal work
Asiasana: kehitysmaat
Korvaa termit: kolmas maailma
Index term: developing countries
Used for: Third World
Asiasana: kehitysyhteistyö
Index term: development co-operation
kehonkieli
Käytä: ruumiinkieli
Asiasana: kehruu
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: spinning
Asiasana: kehtolaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: lastenlaulut
leikitys
Index term: lullabies
keijukaiset
Käytä: keijut
Asiasana: keijut
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Korvaa termit: keijukaiset
Index term: fairies
Asiasana: keinut
Korvaa termit: kyläkeinut
Index term: swings
Used for: village swings
Asiasana: keittokirjat
Rinnakkaistermit: ruoanvalmistus
ruokakulttuuri
Index term: cook books
Asiasana: kekri
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: pyhäinpäivä
Index term: All Saints' Day (trad.)
Asiasana: kelkat
Laajemmat termit: kulkuneuvot
Index term: sledges
Asiasana: keltit
Laajemmat termit: muinaiskansat
Index term: Celts
kenttätutkimus
Käytä: kenttätyö
Asiasana: kenttätyö
Rinnakkaistermit: etnografia
haastattelut
havainnointi
informantit
kenttätyöraportit
kyselyt
tutkimus
tutkimusmatkat
tutkimusmenetelmät
perinteenkeruu
Korvaa termit: kenttätutkimus
Index term: fieldwork
Used for: field research
Asiasana: kenttätyöraportit
Laajemmat termit: raportit
Rinnakkaistermit: kenttätyö
matkakertomukset
Korvaa termit: keruukertomukset
Index term: fieldwork reports
Asiasana: kerjäläiset
Rinnakkaistermit: köyhyys
köyhät
Index term: beggars
kerronnallisuus
Käytä: narratiivisuus
Asiasana: kerronta
Suppeammat termit: kokemuskerronta
Rinnakkaistermit: kertomusperinne
narratiivisuus
Index term: narration
kerto
Käytä: parallelismi
kertojat
Käytä: kansankertojat
kertomarunot
Käytä: eeppiset runot
Asiasana: kertomusperinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: kansansadut
kansantarinat
kaskut
kronikaatit
legendat
memoraatit
myytit
saagat
syntykertomukset
vitsit
Rinnakkaistermit: kansankertojat
kerronta
Korvaa termit: kansankertomukset
Index term: folk narrative
keruu
Käytä: perinteenkeruu
Asiasana: keruukehotukset
Huomautus: Tarkoittaa julkisia kutsuja ja kehotuksia kerätä kansanperinnettä
Rinnakkaistermit: keruukilpailut
perinteenkeruu
Index term: collecting requests
Note: Public invitations or requests to collect folklore
keruukertomukset
Käytä: kenttätyöraportit
Asiasana: keruukilpailut
Laajemmat termit: perinteenkeruu
Rinnakkaistermit: keruukehotukset
kirjoituskilpailut
Korvaa termit: perinteenkeruukilpailut
Index term: collecting competitions
Used for: folklore collecting competitions
Asiasana: keräily
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: keräilykulttuurit
metsästäjä-keräilijät
pyyntielinkeinot
Index term: gathering
Asiasana: keräilykulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: keräily
metsästäjä-keräilijät
pyyntikulttuurit
Index term: gathering cultures
kerääjät
Käytä: perinteenkerääjät
Asiasana: kerääjät
Toim. huomautus: Vuodesta 2015 lähtien käytetty asiasanaa perinteenkerääjät.
Index term: collectors
Asiasana: keskiluokka
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Index term: middle class
Asiasana: kestikievarit
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: hotellit
majatalot
Index term: inns
Asiasana: kesä
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: summer
Asiasana: ketjurunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: ketjusadut
Index term: formula poems
Asiasana: ketjusadut
Huomautus: AT 2000-2399
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: ketjurunot
Korvaa termit: kaavamaiset sadut
Index term: formula tales
Note: AT 2000-2399
Used for: chain tales
Asiasana: kevät
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: spring
Asiasana: kibbutsit
Rinnakkaistermit: yhteisöt
Index term: kibbutzes
Asiasana: kieli
Rinnakkaistermit: etnolingvistiikka
lingvistinen antropologia
Index term: language
Asiasana: kielilläpuhuminen
Laajemmat termit: ekstaattiset ilmiöt
Korvaa termit: glossolalia
Index term: glossolalia
Used for: gift of tongues
kiertoilmaukset
Käytä: perifraasit
Asiasana: kiertueet
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
kulkueet
Index term: touring companies
Asiasana: kihlaus
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: avioliitto
kosinta
morsiuslahjat
Index term: engagement
Used for: betrothal
Asiasana: kiitospäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Thanksgiving Day
Asiasana: kinkerit
Laajemmat termit: uskonnolliset tilaisuudet
Rinnakkaistermit: opetus
Index term: parish catechetical meetings
Asiasana: kirjallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kirjallistuminen
kirjallisuus
suullinen kulttuuri
Index term: literate culture
Asiasana: kirjalliset lähteet
Laajemmat termit: lähdeaineisto
Rinnakkaistermit: booklore
Index term: literary sources
Asiasana: kirjallistuminen
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: literalization
Asiasana: kirjallisuus
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: literature
Asiasana: kirjastot
Laajemmat termit: muistiorganisaatiot
Rinnakkaistermit: museot
Index term: libraries
Asiasana: kirjeet
Index term: letters
Asiasana: kirjoittamattomat lähteet
Laajemmat termit: lähdeaineisto
Korvaa termit: suulliset lähteet
Index term: unwritten sources
Used for: oral sources
Asiasana: kirjoittaminen
Rinnakkaistermit: lukeminen
Index term: writing
kirjoituksettomien kulttuurien uskonnot
Käytä: etniset uskonnot
Asiasana: kirjoitusjärjestelmät
Suppeammat termit: riimukirjoitus
Index term: writing systems
Asiasana: kirjoituskilpailut
Rinnakkaistermit: keruukilpailut
perinteenkeruu
Index term: writing competitions
Asiasana: kirjontatyöt
Laajemmat termit: tekstiilityöt
Index term: embroidery
kirkkokunnat
Käytä: kirkot
Asiasana: kirkkorakennukset
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
kirkonkellot
kristinusko
tsasounat
Index term: church buildings
Asiasana: kirkkorakennukset -- sisustus
Korvaa termit: kirkon sisustus
Index term: churches -- furnishings
Used for: church furnishings
Asiasana: kirkkotaide
Laajemmat termit: uskonnollinen taide
Rinnakkaistermit: ikonit
kirkkorakennukset
vaivaisukot
votiivit
Index term: ecclesiastic art
Asiasana: kirkkoveneet
Laajemmat termit: veneet
Index term: church boats
Asiasana: kirkollinen kansanperinne
Laajemmat termit: uskonnollinen perinne
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
kansanuskonto
Index term: church folklore
kirkon sisustus
Käytä: kirkkorakennukset -- sisustus
Asiasana: kirkonkellot
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
Index term: church bells
kirkossa käynti
Käytä: kirkossakäynti
Asiasana: kirkossakäynti
Rinnakkaistermit: uskonnollisuus
Korvaa termit: kirkossa käynti
Index term: churchgoing
Used for: church going
Asiasana: kirkot
Suppeammat termit: ortodoksinen kirkko
protestanttiset kirkot
roomalaiskatolinen kirkko
Rinnakkaistermit: kristinusko
Korvaa termit: kirkkokunnat
Index term: churches
Asiasana: kiroukset
Rinnakkaistermit: loitsut
rukoukset
sanamagia
toivotukset
Index term: curses
kiusoittelufolklore
Käytä: kiusoitteluperinne
Asiasana: kiusoitteluperinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: köllit
lisänimet
pilkkalaulut
Rinnakkaistermit: huumori
kaskut
pilailu
solvaukset
Korvaa termit: kiusoittelufolklore
Index term: taunting
Used for: taunts
Asiasana: klaanit
Rinnakkaistermit: sukulaisuus
Index term: clans
Asiasana: kodat
Laajemmat termit: asuinrakennukset
maatalousrakennukset
Index term: huts
Asiasana: kodinhoito
Suppeammat termit: pyykinpesu
siivous
Rinnakkaistermit: kotitalous
Index term: household management
Asiasana: kodintekstiilit
Laajemmat termit: tekstiilit
Suppeammat termit: käspaikat
Rinnakkaistermit: sisustustekstiilit
Index term: household textiles
koetusoikeus
Käytä: jumalantuomiot
Asiasana: kognitiivinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnosemantiikka
kognitiivinen uskontotiede
kognitio
Korvaa termit: ethnoscience
Index term: cognitive anthropology
Used for: ethnoscience
Asiasana: kognitiivinen uskontotiede
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
kognitio
Index term: cognitive science of religion
Asiasana: kognitio
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
kognitiivinen uskontotiede
kulttuuriset mallit
skeema
Index term: cognition
Asiasana: kohtalo
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: fatalismi
karma
onni
Index term: fate
kohtalousko
Käytä: fatalismi
Asiasana: kohteliaisuus
Rinnakkaistermit: tapakulttuuri
Index term: politeness
Asiasana: kokemuskerronta
Laajemmat termit: kerronta
Rinnakkaistermit: kronikaatit
memoraatit
muistitieto
Korvaa termit: henkilökohtainen kerronta
Index term: personal narrative
Used for: personal experience narrative
Asiasana: kokoelmat
Huomautus: Käytetään myös lisämääreenä ainesjulkaisuista, esim. kansansadut -- kokoelmat
Korvaa termit: ainesjulkaisut
Index term: collections
Note: Used also as additional term for folklore anthologies, e.g. folk tales -- collections
Used for: folklore anthologies
Asiasana: kokot
Huomautus: Aiemmin käytetty myös termiä juhlatulet.
Rinnakkaistermit: helluntai
juhannus
kalendaariperinne
pääsiäinen
Korvaa termit: juhannuskokot
juhlatulet
Index term: bonfires
Used for: Midsummer bonfires
Asiasana: kokoukset
Huomautus: Vuoteen 2002 asti käytetty myös termejä konferenssit, kongressit, seminaarit ja symposiumit
Korvaa termit: konferenssit
kongressit
seminaarit
symposiumit
Index term: meetings
Note: Until the year 2002 terms conferences, congresses, seminars and symposiums were also used
Used for: conferences
congresses
seminars
symposiums
Asiasana: kollektiivinen muisti
Laajemmat termit: muisti
Index term: collective memory
Asiasana: kollektiivitraditio
Rinnakkaistermit: kansanperinne
perinne
yhteisöt
Index term: collective tradition
kolmas maailma
Käytä: kehitysmaat
Asiasana: kolonialismi
Rinnakkaistermit: postkolonialismi
Index term: colonialism
koltat
Käytä: kolttasaamelaiset
Asiasana: kolttasaamelaiset
Laajemmat termit: saamelaiset
Korvaa termit: koltat
Index term: Skolt Sami
Used for: Skolts
Asiasana: komipermjakit
Laajemmat termit: permiläiset kansat
Index term: Komi Pemyak
Asiasana: komit
Laajemmat termit: permiläiset kansat
Korvaa termit: syrjäänit
Index term: Komi
Used for: Zyryans
kommunikaatio
Käytä: viestintä
Asiasana: kompakysymykset
Laajemmat termit: arvoitukset
Index term: sally questions
Asiasana: kompetenssi
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
reproduktio
Index term: competence
konferenssit
Käytä: kokoukset
Asiasana: konfirmaatio
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Index term: confirmation
Asiasana: konfliktit
Rinnakkaistermit: aggressiot
rikokset
sota
tappelut
Korvaa termit: ristiriidat
Index term: conflicts
konfutselaisuus
Käytä: kungfutselaisuus
kongressit
Käytä: kokoukset
Asiasana: konteksti
Rinnakkaistermit: esitystilanne
kontekstianalyysi
Index term: context
Asiasana: kontekstianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: konteksti
Index term: context analysis
Asiasana: Koraani
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: islam
Index term: Quran
Asiasana: koristeet
Index term: decoration
Asiasana: koristetaide
Suppeammat termit: ornamentiikka
Rinnakkaistermit: kansantaide
Index term: decorative art
Asiasana: korkeauskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: high religions
Asiasana: korut
Index term: adornment
Asiasana: kosinta
Rinnakkaistermit: avioliitto
kihlaus
seurustelu
Index term: proposal
Note: Offer of marriage
kosmogonia
Käytä: aurinkokunnan synty
Asiasana: kosmologia
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
eskatologia
maailmankuva
maailmanpuu
Index term: cosmology
Asiasana: kosto
Suppeammat termit: verikosto
Index term: revenge
Asiasana: koti
Rinnakkaistermit: kotielämä
Index term: home
Asiasana: kotieläimet
Laajemmat termit: eläimet
Rinnakkaistermit: karjanhoito
lemmikkieläimet
ruokinta
Index term: domestic animals
Asiasana: kotielämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: koti
perhe-elämä
Index term: domestic life
Asiasana: kotiseutu
Rinnakkaistermit: kotiseutututkimus
kotiseututyö
Index term: native region
Asiasana: kotiseutujuhlat
Laajemmat termit: juhlat
Rinnakkaistermit: kotiseututyö
Index term: local festivals
kotiseutujärjestöt
Käytä: kotiseutuyhdistykset
Asiasana: kotiseutututkimus
Rinnakkaistermit: kotiseutu
kotiseututyö
Index term: local history studies
Asiasana: kotiseututyö
Rinnakkaistermit: kotiseutu
kotiseutujuhlat
kotiseutututkimus
kotiseutuyhdistykset
Index term: preservation of local arts and crafts
Asiasana: kotiseutuyhdistykset
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: kotiseututyö
Korvaa termit: kotiseutujärjestöt
Index term: local heritage associations
Used for: local heritage organizations
Asiasana: kotitalous
Rinnakkaistermit: kodinhoito
Index term: housekeeping
Asiasana: kotiteollisuus
Rinnakkaistermit: käsityöläiset
käsityöperinne
Index term: cottage industries
Asiasana: koulujuhlat
Laajemmat termit: juhlat
Suppeammat termit: penkinpainajaiset
vanhojenpäivä
Rinnakkaistermit: koulut
Index term: school celebrations
Asiasana: koulukunnat
Rinnakkaistermit: oppihistoria
Index term: schools of science
Asiasana: koulurakennukset
Laajemmat termit: julkiset rakennukset
Rinnakkaistermit: koulut
Index term: school buildings
Asiasana: koulut
Rinnakkaistermit: koulujuhlat
koulurakennukset
opetus
Index term: schools
kreikkalainen mytologia
Käytä: mytologia -- antiikki -- Kreikka
Asiasana: kriisiriitit
Laajemmat termit: rituaalit
Index term: rites of crisis
Asiasana: Krishna-liike
Huomautus: Vuoteen 2007 saakka on käytetty myös termiä Hare Krišna -liike
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
uususkonnollisuus
Rinnakkaistermit: hindulaisuus
Korvaa termit: Hare Krishna -liike
Hare Krišna -liike
ISKCON
Krishna-tietoisuus
Krišna-liike
Index term: Krishna movement
Note: Term Hare Krišna -movement has also been used until the year 2007
Used for: Hare Krishna movement
Hare Krišna movement
ISKCON
Krishna Consciousness
Krišna movement
Krishna-tietoisuus
Käytä: Krishna-liike
Asiasana: kristillinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristinusko
kristityt
Index term: Christian culture
Asiasana: kristinusko
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
kirkot
kristillinen kulttuuri
kristityt
messianismi
Raamattu
Index term: Christianity
Asiasana: kristityt
Rinnakkaistermit: kristillinen kulttuuri
kristinusko
Index term: Christians
Asiasana: kritiikki
Suppeammat termit: kulttuurikritiikki
uskontokritiikki
Rinnakkaistermit: arvostelut
Index term: criticism
Krišna-liike
Käytä: Krishna-liike
Asiasana: kronikaatit
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: fabulaatit
historialliset tarinat
kokemuskerronta
memoraatit
Korvaa termit: henkilötarinat
Index term: chronicates
Used for: personal legends
Asiasana: kronologia
Rinnakkaistermit: aika
ajanlasku
ajoitus
Index term: kronologia
Asiasana: kuistit
Rinnakkaistermit: asuinrakennukset
Index term: porches
Asiasana: kukkotappelut
Laajemmat termit: kansanhuvit
Index term: cockfights
Asiasana: kula
Toim. huomautus: Trobriandsaarelaisten ja heidän melanesialaisten naapureidensa välinen symbolisen vaihdon järjestelmä (Lähde: Jargon)
Laajemmat termit: vaihto
Korvaa termit: kulapiiri
kulavaihto
Index term: kula
Editorial note: A ceremonial exchange system conducted in Papua New Guinea (Source: Jargon)
Used for: Kula Ring
Kula exchange
kulapiiri
Käytä: kula
kulavaihto
Käytä: kula
Asiasana: kulkueet
Rinnakkaistermit: kiertueet
Index term: processions
Used for: parades
Asiasana: kulkukauppa
Laajemmat termit: kauppa
Index term: peddling
Asiasana: kulkuneuvot
Suppeammat termit: kelkat
veneet
Rinnakkaistermit: kulkuväylät
sukset
Korvaa termit: kulkuvälineet
Index term: vehicles
Used for: means of transport
Asiasana: kulkurit
Index term: travellers
kulkuvälineet
Käytä: kulkuneuvot
Asiasana: kulkuväylät
Laajemmat termit: kulttuuriympäristö
Suppeammat termit: polut
tiet
Rinnakkaistermit: kulkuneuvot
Korvaa termit: liikenneväylät
Index term: routes
Used for: routes of transport
Asiasana: kultit
Suppeammat termit: cargo-kultti
esi-isäkultti
karhukultti
luonnonpalvonta
vainajainpalvonta
Rinnakkaistermit: kulttiesineet
rituaalit
uskonnolliset liikkeet
uskonnot
Index term: cults
Asiasana: kulttiesineet
Suppeammat termit: amuletit
noitarummut
käspaikat
Rinnakkaistermit: fetisismi
kultit
rituaalit
uskonnollinen taide
Korvaa termit: fetissit
rituaaliesineet
taikaesineet
Index term: cult objects
Used for: fetishes
ritual objects
magical objects
ceremonial objects
Asiasana: kulttuuri
Suppeammat termit: aineellinen kulttuuri
alkoholikulttuuri
digitaalinen kulttuuri
kansallinen kulttuuri
kansankulttuuri
kaupunkikulttuuri
kirjallinen kulttuuri
maaseutukulttuuri
mediakulttuuri
mieskulttuuri
musiikkikulttuuri
naiskulttuuri
nykykulttuuri
organisaatiokulttuuri
osakulttuurit
paikalliskulttuuri
populaarikulttuuri
ruokakulttuuri
sosiaalinen kulttuuri
suullinen kulttuuri
tapakulttuuri
vastakulttuurit
ylikansallinen kulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuurin kaava
kulttuurin muutokset
kulttuuriperintö
kulttuuriset mallit
kulttuurit
kulttuuriteoriat
perinne
Index term: culture
Asiasana: kulttuuri-identiteetti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: kulttuurierot
Index term: cultural identity
Asiasana: kulttuurialueet
Suppeammat termit: perinnealueet
Rinnakkaistermit: kulttuurirajat
kulttuurit
Index term: cultural areas
Used for: culture areas
Asiasana: kulttuuriantropologia
Huomautus: Suppeampina termeinä on sekä kulttuuri- että sosiaaliantropologian tutkimussuuntauksia
Laajemmat termit: antropologia
kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: dialoginen antropologia
fenomenologinen antropologia
filosofinen antropologia
historiallinen antropologia
kasvatusantropologia
kaupunkikansatiede
kognitiivinen antropologia
kulttuuriekologia
lingvistinen antropologia
lääketieteellinen antropologia
marxilainen antropologia
matemaattinen antropologia
media-antropologia
oikeusantropologia
poliittinen antropologia
psykologinen antropologia
soveltava antropologia
symboliantropologia
taideantropologia
taloudellinen antropologia
uskontoantropologia
visuaaliantropologia
Rinnakkaistermit: etnografia
kulttuuri
kulttuurienvälinen tutkimus
kulttuurimaantiede
kulttuuriteoriat
sosiaaliantropologia
Index term: cultural anthropology
Note: Narrower terms are subfields of social or cultural anthropology
kulttuuriantropologit
Käytä: tutkijat -- kulttuuriantropologia
Asiasana: kulttuuriekologia
Laajemmat termit: ekologia
kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: kulttuurimaantiede
perinne-ekologia
uskontoekologia
Korvaa termit: ekologinen antropologia
Index term: cultural ecology
Used for: ecological anthropology
Asiasana: kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: arkeologia
kulttuuriantropologia
perinnetieteet
uskontotiede
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kulttuurintutkimus
Index term: cultural research
kulttuurienvälinen avioliitto
Käytä: seka-avioliitto
Asiasana: kulttuurienvälinen tutkimus
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuurienvälisyys
Index term: cross cultural research
Asiasana: kulttuurienvälisyys
Rinnakkaistermit: kulttuurienvälinen tutkimus
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
monikulttuurisuus
Index term: interculturality
Asiasana: kulttuurierot
Rinnakkaistermit: kulttuuri-identiteetti
kulttuurienvälisyys
kulttuurikosketukset
monikulttuurisuus
ryhmien väliset suhteet
Index term: cultural differences
kulttuurigeenit
Käytä: meemit
Asiasana: kulttuuriheerokset
Rinnakkaistermit: sankari
Korvaa termit: kulttuuriheeros
heerokset
Index term: culture heroes
Used for: cultural heroes
heroes
kulttuuriheeros
Käytä: kulttuuriheerokset
Asiasana: kulttuurikosketukset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
kulttuurienvälisyys
kulttuurierot
kulttuurin välittyminen
monikulttuurisuus
ryhmien väliset suhteet
vuorovaikutus
ylikansallinen kulttuuri
Index term: cultural contacts
Asiasana: kulttuurikritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
Index term: cultural criticism
Asiasana: kulttuurimaantiede
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuuriekologia
uskontomaantiede
Korvaa termit: ihmismaantiede
Index term: human geography
Asiasana: kulttuurimaisema
Toim. huomautus: Maisema jossa on viljelyksiä, rakennuksia ym. ihmisen vaikutuksesta syntynyttä luonnonmaiseman vastakohtana (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: maisema
Rinnakkaistermit: kulttuuriympäristö
Korvaa termit: perinnemaisema
Index term: cultural landscape
Editorial note: Cultural landscapes represent the combined works of nature and of man. The term embraces a diversity of manifestations of the interaction between humankind and its natural environment. (Source: UNESCO World Heritage Cenre)
Asiasana: kulttuurin kaava
Toim. huomautus: Kulttuuriin vakiintunut käyttäytymisnormi, käyttäytymiskaava (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: kulttuuri
Index term: cultural pattern
Asiasana: kulttuurin muutokset
Huomautus: YSA: kulttuurin muutos
Suppeammat termit: akkulturaatio
assimilaatio
diffuusio
evoluutio
innovaatiot
integraatio
kirjallistuminen
sopeutuminen
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuurin välittyminen
modernisaatio
sosiaalinen muutos
uudenaikaistuminen
Korvaa termit: kulttuurin muutos
Index term: cultural change
Used for: culture change
kulttuurin muutos
Käytä: kulttuurin muutokset
Asiasana: kulttuurin välittyminen
Suppeammat termit: perinteen välittyminen
Rinnakkaistermit: kulttuurikosketukset
kulttuurin muutokset
meemit
Index term: cultural transmission
Asiasana: kulttuurintutkimus
Rinnakkaistermit: kulttuurien tutkimus
nykykulttuuri
Index term: cultural studies
Asiasana: kulttuuripaikan haltijat
Laajemmat termit: haltijat
Suppeammat termit: varallisuuden kartuttajat
Index term: residential guardian spirits
Asiasana: kulttuuriperintö
Rinnakkaistermit: kulttuuri
maailmanperintökohteet
perinne
perinnepolitiikka
Index term: cultural heritage
Asiasana: kulttuuripluralismi
Rinnakkaistermit: kulttuurirelativismi
monikulttuurisuus
Index term: cultural pluralism
Asiasana: kulttuurirajat
Rinnakkaistermit: kulttuurialueet
kulttuurit
rajat
Index term: cultural boundaries
Asiasana: kulttuurirelativismi
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kulttuuripluralismi
Index term: cultural relativism
Asiasana: kulttuuriset mallit
Rinnakkaistermit: kognitio
kulttuuri
Index term: cultural models
Asiasana: kulttuurit
Suppeammat termit: arktiset kulttuurit
buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
itämainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
keräilykulttuurit
kristillinen kulttuuri
länsimainen kulttuuri
maanviljelyskulttuurit
paimentolaiskulttuurit
primitiivinen kulttuuri
pyyntikulttuurit
saamelaiskulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuurialueet
kulttuurirajat
Index term: cultures
Asiasana: kulttuuriteoriat
Laajemmat termit: teoriat
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuuriantropologia
Index term: cultural theories
Asiasana: kulttuuriympäristö
Laajemmat termit: ympäristö
Suppeammat termit: kulkuväylät
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: kulttuurimaisema
Index term: cultural environment
Asiasana: kulutus
Index term: consumption
Asiasana: kummit
Rinnakkaistermit: kaste
Index term: godparents
Asiasana: kummitukset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: vainajaolennot
Index term: ghosts
Asiasana: kungfutselaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Korvaa termit: konfutselaisuus
Index term: Confucianism
Asiasana: Kuninkaiden kirja
Toim. huomautus: Nimimuotoa Kuninkaiden kirja käytetään nimimuotojen Šāh-nāma, Šahname, Shāhnāme, Shahnama ja Shahnameh sijasta
Laajemmat termit: eepokset
Korvaa termit: Sah-nama
Sahname
Shahnama
Shahname
Shahnameh
Index term: Book of Kings
Editorial note: Use Book of Kings for Šāh-nāma, Šahname, Shāhnāme, Shahnama and Shahnameh
Used for: Sah-nama
Sahname
Shahnama
Shahname
Shahnameh
Asiasana: kunnia
Rinnakkaistermit: häpeä
Index term: honour
Used for: honor
Asiasana: kuolema
Rinnakkaistermit: elämänkaari
hautajaiset
kuolemakäsitykset
vainajat
Index term: death
Asiasana: kuolemakäsitykset
Suppeammat termit: kuolemanjälkeinen elämä
kuolemattomuus
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kuolema
uskonnolliset käsitykset
Index term: conceptions of death
Asiasana: kuolemanjälkeinen elämä
Laajemmat termit: kuolemakäsitykset
Rinnakkaistermit: elämä
helvetti
jälleensyntyminen
kuolemattomuus
paratiisi
sielu
tuonela
vainajaolennot
Index term: afterlife
Asiasana: kuolemattomuus
Laajemmat termit: kuolemakäsitykset
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kuolemanjälkeinen elämä
sielu
Index term: immortality
Asiasana: kuppaus
Laajemmat termit: parannustavat
Index term: cupping
Asiasana: kuu
Laajemmat termit: taivaankappaleet
Index term: moon
Asiasana: kuukautiset
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
Index term: menstruation
Asiasana: kuva-arvoitukset
Laajemmat termit: kuvalore
Rinnakkaistermit: arvoitukset
Index term: rebuses
Asiasana: kuvalore
Laajemmat termit: kansanperinne
Suppeammat termit: kuva-arvoitukset
Index term: visual lore
Asiasana: kuvataide
Rinnakkaistermit: ikonografia
kansantaide
maalaukset
veistokset
Index term: visual arts
Asiasana: kuvatallenteet
Laajemmat termit: tallenteet
Suppeammat termit: elokuvat
piirrokset
valokuvat
Index term: visual recordings
Asiasana: kuvitus
Huomautus: Käytetään lisämääreenä, esim. Kalevala -- kuvitus
Index term: illustration
Note: Used as additional term, e.g. Kalevala -- illustration
Asiasana: kvalitatiivinen tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: kvantitatiivinen tutkimus
tutkimusmenetelmät
Korvaa termit: laadullinen tutkimus
Index term: qualitative methods
Asiasana: kvantitatiivinen tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: kvalitatiivinen tutkimus
tutkimusmenetelmät
Korvaa termit: määrällinen tutkimus
Index term: quantitative methods
Asiasana: kveenit
Toim. huomautus: Pohjois-Norjaan Ruijaan (Finnmarkiin) 1700- ja 1800-luvuilla asettuneet suomalaiset ja heidän jälkeläisensä (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Korvaa termit: kainulaiset
Index term: Kven people
Editorial note: Finns, who in the 18th and 19th century settled in Finnmark, Northern Norway, and their descendants (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Used for: Kvens
Asiasana: kylähullut
Rinnakkaistermit: originellit
Index term: local fools
Asiasana: kyläily
Rinnakkaistermit: sosiaaliset suhteet
Index term: visiting
kyläkeinut
Käytä: keinut
Asiasana: kylät
Rinnakkaistermit: kaupungit
kylätutkimus
maaseutukulttuuri
kyläyhteisöt
Index term: villages
Asiasana: kylätutkimus
Rinnakkaistermit: kansatiede
kylät
kyläyhteisöt
Index term: village research
Asiasana: kyläyhteisöt
Rinnakkaistermit: kylät
kylätutkimus
paikallisyhteisöt
Index term: village communities
Asiasana: kyselyt
Huomautus: YSA: kyselytutkimus
Rinnakkaistermit: kenttätyö
perinteenkeruu
Index term: questionnaires
Asiasana: kärsimys
Laajemmat termit: tunteet
Index term: suffering
Asiasana: käräjät
Rinnakkaistermit: lait
oikeuskäytäntö
tapaoikeus
Index term: courts
Asiasana: käsikirjoitukset
Index term: manuscripts
käsipaikat
Käytä: käspaikat
Asiasana: käsityöläiset
Rinnakkaistermit: kotiteollisuus
käsityöperinne
Index term: handicraftsmen
Asiasana: käsityöperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: kansantaide
kotiteollisuus
käsityöläiset
käsityöt
käspaikat
Index term: traditional handicrafts
Asiasana: käsityöt
Suppeammat termit: nahkatyöt
olkityöt
punontatyöt
puutyöt
savityöt
tekstiilityöt
tuohityöt
turkistyöt
Rinnakkaistermit: käsityöperinne
Index term: handicrafts
Asiasana: käspaikat
Huomautus: Pitkä, kapea, molemmista päistään kirjailuin koristeltu ortodoksiseen karjalaiseen perinteeseen kuuluva pyyheliina, jota käytetään myös ikonin päällä koristeliinana
Laajemmat termit: kodintekstiilit
kulttiesineet
Rinnakkaistermit: ikonit
käsityöperinne
Korvaa termit: käsipaikat
Index term: käspaikat
Note: Long, narrow Orthodox Karelian decorative ritual cloth, which serves as a towel and is often placed above the icon in the icon corner
Asiasana: käännökset
Huomautus: Käytetään lisämääreenä, esim. Kalevala -- käännökset
Index term: translations
Note: Used as additional term, e.g. Kalevala -- translations
Asiasana: kääntymys
Laajemmat termit: uskonnolliset kokemukset
Index term: conversion
Asiasana: kääpiöt
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: lintukotolaiset
Index term: dwarfs
Used for: dwarves
köllinimet
Käytä: köllit
Asiasana: köllit
Huomautus: YSA: köllit KÄYTÄ köllinimet
Laajemmat termit: kiusoitteluperinne
Rinnakkaistermit: lisänimet
sananparret
sutkaukset
Korvaa termit: köllinimet
Index term: ethnic slurs
körttiläisyys
Käytä: herännäisyys
Asiasana: köyhyys
Rinnakkaistermit: kerjäläiset
köyhät
slummit
varallisuus
Index term: poverty
Asiasana: köyhät
Rinnakkaistermit: kerjäläiset
köyhyys
rikkaat
sosiaalinen kerrostuneisuus
Index term: poor persons
Used for: paupers