Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: l
Hakutulos: 89 asiasanaa
laadullinen tutkimus
Käytä: kvalitatiivinen tutkimus
Asiasana: laajentumaperhe
Toim. huomautus: Laajentumaperheessä voi puolisoiden ja heidän lastensa lisäksi elää miehen tai vaimon vanhempia, naimattomia sisaruksia tai muita sukulaisia (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: perhe
Rinnakkaistermit: suurperhe
Korvaa termit: laajentumaperheet
Index term: extended family
Editorial note: A family that includes in one household near relatives in addition to a nuclear family (Source: Merriam-Webster Dictionary)
Used for: extended families
laajentumaperheet
Käytä: laajentumaperhe
Asiasana: labyrintit
Rinnakkaistermit: jatulintarhat
Index term: labyrinths
Asiasana: ladot
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: barns
Asiasana: lahjat
Suppeammat termit: morsiuslahjat
Rinnakkaistermit: vaihto
Index term: gifts
Asiasana: laiduntaminen
Rinnakkaistermit: karjanhoito
poronhoito
Index term: pasturage
Asiasana: lait
Rinnakkaistermit: käräjät
normit
oikeus
oikeusantropologia
oikeuskäytäntö
sosiaalinen kontrolli
tapaoikeus
Index term: laws
lakiantropologia
Käytä: oikeusantropologia
Asiasana: lamalaisuus
Huomautus: Aiemmin käytetty myös asiasanaketjua buddhalaisuus -- Tiibet
Laajemmat termit: buddhalaisuus
uskonnot
Rinnakkaistermit: bon
Korvaa termit: Tiibetin buddhalaisuus
tiibetinbuddhalaisuus
buddhalaisuus -- Tiibet
Index term: Lamaism
Used for: Tibetan Buddhism
Buddhism -- Tibet
lappalaiset
Käytä: saamelaiset
Asiasana: lapsenmurha
Laajemmat termit: murha
Index term: infanticide
Asiasana: lapset
Laajemmat termit: ikäryhmät
perheenjäsenet
Suppeammat termit: pojat
tytöt
Rinnakkaistermit: lapsuus
lastenhoito
lastenjuhlat
lastenkulttuuri
lastenperinne
sisarukset
sukupolvet
Index term: children
Asiasana: lapsiavioliitto
Laajemmat termit: avioliitto
Rinnakkaistermit: järjestetty avioliitto
Index term: child marriage
Asiasana: lapsuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: childhood
Asiasana: laskiainen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: karnevaalit
paastonaika
Index term: Shrovetide
Asiasana: lastenhoito
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: child care
Asiasana: lastenjuhlat
Huomautus: YSA: lastenjuhlat KÄYTÄ lastenkutsut
Laajemmat termit: juhlat
Rinnakkaistermit: lapset
syntymäpäivät
Korvaa termit: lastenkutsut
Index term: children's parties
Used for: children's get-togethers
Asiasana: lastenkulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: lapset
lastenmusiikki
lastenperinne
nuorisokulttuuri
Index term: children's culture
lastenkutsut
Käytä: lastenjuhlat
Asiasana: lastenlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
lastenmusiikki
Rinnakkaistermit: kehtolaulut
lastenperinne
leikkilaulut
Index term: children's songs
lastenlorut
Käytä: lorut
Asiasana: lastenmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Suppeammat termit: lastenlaulut
Rinnakkaistermit: lastenkulttuuri
Index term: children's music
lastenpelotukset
Käytä: fiktit
Asiasana: lastenperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: lapset
lastenkulttuuri
lastenlaulut
leikit
lorut
Index term: children's lore
lastikultti
Käytä: cargo-kultti
Asiasana: laulaminen
Rinnakkaistermit: kansanlaulajat
Index term: singing
Asiasana: Laulu Hiawathasta
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Song of Hiawatha
Asiasana: laulukirjat
Rinnakkaistermit: nuottijulkaisut
Index term: songbooks
Asiasana: laululeikit
Laajemmat termit: leikit
Rinnakkaistermit: laulutanssit
leikkilaulut
Index term: singing games
Asiasana: laulumusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: kansanlaulut
kansanmusiikki
Index term: vocal music
Asiasana: laulutanssit
Laajemmat termit: kansantanssit
Rinnakkaistermit: laululeikit
tanssilaulut
Index term: song dances
Asiasana: lavatanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: seuratanssit
tanssilavat
Index term: open-air dance
Asiasana: legendasadut
Huomautus: AT 750-849
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: legendat
Index term: religious tales
Note: AT 750-849
Asiasana: legendat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: ihmeet
legendasadut
pyhimykset
Index term: sacred legends
Asiasana: lehdistö
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Index term: press
Asiasana: leikit
Huomautus: Leikkien nimiä voidaan käyttää tarkentavina asiasanoina
Laajemmat termit: kansanhuvit
kansanperinne
Suppeammat termit: laululeikit
ryhmäleikit
Rinnakkaistermit: lastenperinne
leikitys
leikki
leikkikalut
leikkilaulut
lorut
pelit
sanaleikit
Index term: play and games
Note: Names of plays and games can be used as specifying index terms
Asiasana: leikitys
Rinnakkaistermit: kehtolaulut
leikit
lorut
Index term: infant play
Asiasana: leikki
Rinnakkaistermit: leikit
pelit
Index term: play and game
Asiasana: leikkikalut
Rinnakkaistermit: leikit
Korvaa termit: lelut
Index term: toys
Asiasana: leikkilaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: lastenlaulut
laululeikit
leikit
lorut
Index term: game songs
Asiasana: leipä
Rinnakkaistermit: ruoat
viljavalmisteet
Index term: bread
lelut
Käytä: leikkikalut
Asiasana: lemmikkieläimet
Laajemmat termit: eläimet
Rinnakkaistermit: kotieläimet
Index term: pets
lentävät lautaset
Käytä: ufot
Asiasana: lestadiolaisuus
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Index term: Laestadianism
Asiasana: levinneisyys
Rinnakkaistermit: diffuusio
Index term: diffusion
liikanimet
Käytä: lisänimet
liikenneväylät
Käytä: kulkuväylät
Asiasana: liiviläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: Livonians
Asiasana: liminaalisuus
Rinnakkaistermit: siirtymäriitit
Index term: liminality
Asiasana: lingvistinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnolingvistiikka
kieli
Index term: linguistic anthropology
Asiasana: linnustus
Laajemmat termit: pyynti
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: fowling
Asiasana: linnut
Laajemmat termit: eläimet
Index term: birds
Asiasana: lintukotolaiset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: kääpiöt
Korvaa termit: taivaanääreläiset
Index term: lintukotolaiset
Note: Small fairy folk in Finnish folklore
Asiasana: lisänimet
Laajemmat termit: henkilönnimet
kiusoitteluperinne
Rinnakkaistermit: köllit
Korvaa termit: liikanimet
Index term: nicknames
Asiasana: lisääntyminen
Rinnakkaistermit: hedelmällisyys
kuukautiset
raskauden ehkäisy
raskaus
synnytys
Index term: reproduction (biology)
Asiasana: lohikäärmeet
Laajemmat termit: taruolennot
Index term: dragons
Asiasana: loitsut
Laajemmat termit: riittirunot
suullinen perinne
Rinnakkaistermit: kiroukset
mantrat
rukoukset
sanamagia
verenseisautus
Index term: incantations
Asiasana: loma
Rinnakkaistermit: vapaa-aika
Index term: vacation
Asiasana: loppiainen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: vuodenvaihde
Index term: Epiphany
Asiasana: loppusointu
Rinnakkaistermit: alkusointu
Korvaa termit: riimi
Index term: rhyme
Asiasana: lorut
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: hokemat
lastenperinne
leikit
leikitys
leikkilaulut
sanaleikit
Korvaa termit: lastenlorut
Index term: nursery rhymes
Used for: children's rhymes
Asiasana: Lucian päivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: lucianpäivä
lusianpäivä
Index term: St. Lucia's Day
lucianpäivä
Käytä: Lucian päivä
Asiasana: luettelot
Suppeammat termit: bibliografiat
hakemistot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: catalogues
Asiasana: lukeminen
Rinnakkaistermit: kirjoittaminen
Index term: reading
Asiasana: luokittelu
Huomautus: YSA: luokittelu KÄYTÄ luokitus
Rinnakkaistermit: perinteenlajit
Index term: taxonomy
luonnonhaltiat
Käytä: luonnonhaltijat
Asiasana: luonnonhaltijat
Laajemmat termit: haltijat
Rinnakkaistermit: maahiset
metsänpeitto
Korvaa termit: luonnonhaltiat
Index term: natural guardian spirits
Asiasana: luonnonkuidut
Suppeammat termit: hamppu
pellava
villa
Rinnakkaistermit: tekstiilit
Index term: natural fibres
Asiasana: luonnonpalvonta
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: animismi
luonto
panteismi
Index term: nature worship
Asiasana: luonnonäänen jäljittelyt
Laajemmat termit: suullinen perinne
Index term: nature imitations
Used for: onomatopoeia
Asiasana: luonto
Rinnakkaistermit: luonnonpalvonta
revontulet
sateenkaaret
sää
ukkonen
ympäristö
Index term: nature
Asiasana: luostarit
Rinnakkaistermit: munkit
nunnat
Korvaa termit: munkkiluostarit
nunnaluostarit
Index term: monasteries and convents
Used for: monasteries
convents
lusianpäivä
Käytä: Lucian päivä
Asiasana: luterilaiset kirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: Lutheran churches
Asiasana: lyydiläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: Ludians
Asiasana: lyyriset kansanrunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
Korvaa termit: tunnelmarunot
lyyriset runot
Index term: lyric folk poetry
Used for: lyric poems
lyyriset runot
Käytä: lyyriset kansanrunot
Asiasana: lähdeaineisto
Suppeammat termit: kirjalliset lähteet
kirjoittamattomat lähteet
uskonnollinen lähdeaineisto
Rinnakkaistermit: lähdekritiikki
tutkimusaineisto
Index term: source material
Asiasana: lähdekritiikki
Rinnakkaistermit: lähdeaineisto
perinnelajianalyysi
Index term: source criticism
Asiasana: lähetystyö
Index term: missionary work
Used for: mission
Asiasana: lähiluku
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Index term: close reading
Asiasana: länsi
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: west
Asiasana: länsimainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: itämainen kulttuuri
oksidentalismi
Index term: occidental culture
Asiasana: lääkekasvit
Laajemmat termit: kasvit
Rinnakkaistermit: lääkkeet
yrttilääkintä
Index term: medicinal herbs
Asiasana: lääketieteellinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: medical anthropology
Asiasana: lääkkeet
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: huumeet
lääkekasvit
Index term: medicines