Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: n
Hakutulos: 57 asiasanaa
Asiasana: naamiot
Rinnakkaistermit: rituaalinen vaatetus
Index term: masks
Asiasana: naapurit
Rinnakkaistermit: sosiaaliset verkostot
Index term: neighbours
Used for: neighbors
Asiasana: nahkatyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Rinnakkaistermit: turkistyöt
Index term: leatherwork
Asiasana: naimattomuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
avoliitto
rekisteröity parisuhde
selibaatti
Index term: single life
Asiasana: naisen asema
Rinnakkaistermit: feminismi
miehen asema
naiset
naistutkimus
sukupuoliroolit
Index term: position of women
Asiasana: naiset
Rinnakkaistermit: feminismi
naisen asema
naiskulttuuri
naiskuva
sukupuoli
tytöt
Index term: women
Asiasana: naiskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: mieskulttuuri
naiset
Korvaa termit: naisten kulttuuri
Index term: female culture
Used for: women's culture
Asiasana: naiskuva
Rinnakkaistermit: ihmiskuva
mielikuvat
naiset
Index term: image of woman
naisten kulttuuri
Käytä: naiskulttuuri
Asiasana: naistutkimus
Rinnakkaistermit: miestutkimus
naisen asema
sukupuolitutkimus
Index term: women's studies
Asiasana: narratiivisuus
Rinnakkaistermit: kerronta
Korvaa termit: kerronnallisuus
Index term: narrativity
Asiasana: narrit
Index term: fools
Asiasana: nationalismi
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kansallisuus
Index term: nationalism
Asiasana: nautintaoikeus
Rinnakkaistermit: omistus
Index term: usufruct
Asiasana: nautintoaineet
Suppeammat termit: tupakka
Rinnakkaistermit: alkoholikulttuuri
Index term: stimulants
Asiasana: Neitsyt Maria
Index term: Virgin Mary
Asiasana: nekrologit
Rinnakkaistermit: hautakirjoitukset
Korvaa termit: muistokirjoitukset
Index term: obituaries
Used for: necrologies
Asiasana: nenetsit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: Nenets
Asiasana: New Age -liike
Rinnakkaistermit: uususkonnollisuus
Index term: New Age
Asiasana: nganasanit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: Nganasans
Asiasana: Nibelungenlied
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Nibelungenlied
Asiasana: nimenanto
Rinnakkaistermit: kaste
nimenantojuhlat
nimet
Korvaa termit: nimeäminen
Index term: naming
Used for: name-giving
Asiasana: nimenantojuhlat
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Suppeammat termit: ristiäiset
Rinnakkaistermit: nimenanto
Korvaa termit: nimenantorituaalit
Index term: naming ceremonies
Used for: naming rituals
nimenantorituaalit
Käytä: nimenantojuhlat
Asiasana: nimet
Suppeammat termit: henkilönnimet
paikannimet
Rinnakkaistermit: nimenanto
Index term: names
nimeäminen
Käytä: nimenanto
Asiasana: nimipäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: henkilönnimet
praasniekat
syntymäpäivät
Index term: name days
Asiasana: noidat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: noitavainot
noituus
parantajat
šamaanit
tietäjät
Index term: witches
Asiasana: noitarummut
Laajemmat termit: kulttiesineet
Rinnakkaistermit: šamanismi
Index term: shaman's drums
Asiasana: noitavainot
Laajemmat termit: vainot
Rinnakkaistermit: noidat
Index term: witch-hunts
Asiasana: noituus
Laajemmat termit: magia
Rinnakkaistermit: noidat
Index term: witchcraft
nomadismi
Käytä: paimentolaisuus
nomadit
Käytä: paimentolaiset
non-verbaalinen viestintä
Käytä: sanaton viestintä
nonverbaalinen viestintä
Käytä: sanaton viestintä
Asiasana: normit
Rinnakkaistermit: arvot
etiikka
lait
oikeuskäytäntö
sanktiot
sosiaalinen kontrolli
Index term: norms
Asiasana: nostalgia
Laajemmat termit: tunteet
Index term: nostalgia
Asiasana: novellisadut
Huomautus: AT 850-999
Laajemmat termit: kansansadut
Index term: romantic tales
Note: AT 850-999
Used for: novelle
Asiasana: numerot
Index term: numbers
nunnaluostarit
Käytä: luostarit
Asiasana: nunnat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: luostarit
munkit
Index term: nuns
Asiasana: nuoret
Laajemmat termit: ikäryhmät
Rinnakkaistermit: nuorisokulttuuri
nuorisotutkimus
nuoruus
Index term: youths
Asiasana: nuorisokulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: hiphop
hippiliike
lastenkulttuuri
nuoret
nuorisotutkimus
Index term: youth culture
Asiasana: nuorisotutkimus
Rinnakkaistermit: nuoret
nuorisokulttuuri
Index term: youth research
Asiasana: nuoruus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: nuoret
Index term: youth
Asiasana: nuottijulkaisut
Rinnakkaistermit: laulukirjat
melodiat
Index term: music publications
Note: Publications of notated music
Nuutin päivä
Käytä: nuutinpäivä
Asiasana: nuutinpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Nuutin päivä
Index term: St Knut's Day
nykykansanmusiikki
Käytä: maailmanmusiikki
Asiasana: nykykansantaide
Rinnakkaistermit: kansantaide
kansantaiteilijat
Korvaa termit: ITE-taide
Index term: contemporary folk art
Used for: outsider art
Asiasana: nykykulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuurintutkimus
nykyperinne
Index term: contemporary culture
Asiasana: nykyperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: nykykulttuuri
nykytarinat
Index term: contemporary folklore
Asiasana: nykytarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Rinnakkaistermit: huhut
nykyperinne
Korvaa termit: kaupunkilegendat
kaupunkitarinat
urbaanilegendat
Index term: urban legends
Used for: contemporary legends
Asiasana: nähtävyydet
Index term: sights
näkijät
Käytä: tietäjät
Asiasana: näyt
Laajemmat termit: uskonnolliset kokemukset
Rinnakkaistermit: enteet
ihmeet
unet
Index term: visions
Asiasana: näyttelyt
Rinnakkaistermit: museot
Index term: exhibitions