Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: o
Hakutulos: 28 asiasanaa
Asiasana: obinugrilaiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: hantit
mansit
Index term: Ob-Ugric peoples
Asiasana: Odysseia
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Odyssey
Asiasana: oikeus
Rinnakkaistermit: lait
oikeusantropologia
oikeuskäytäntö
tapaoikeus
Index term: justice
Asiasana: oikeusantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: lait
oikeus
sosiaalinen kontrolli
tapaoikeus
Korvaa termit: lakiantropologia
Index term: anthropology of law
Used for: legal anthropology
Asiasana: oikeuskäytäntö
Rinnakkaistermit: jumalantuomiot
käräjät
lait
normit
oikeus
tapaoikeus
Index term: justice
Asiasana: okkultismi
Rinnakkaistermit: alkemia
astrologia
esoterismi
kabbala
magia
paranormaalit ilmiöt
rajatieto
Korvaa termit: salatieteet
Index term: occultism
Used for: occult
Asiasana: oksidentalismi
Rinnakkaistermit: länsimainen kulttuuri
orientalismi
Index term: occidentalism
Asiasana: olkityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: straw work
omaelämäkerrat
Käytä: muistelmat
Asiasana: omakustanteet
Index term: self-published writings
Asiasana: omistus
Suppeammat termit: maanomistus
yhteisomistus
Rinnakkaistermit: nautintaoikeus
omistusmerkit
varallisuus
Index term: ownership
Asiasana: omistusmerkit
Laajemmat termit: merkit
Rinnakkaistermit: omistus
puumerkit
Index term: proprietor's marks
Asiasana: onni
Rinnakkaistermit: kohtalo
Index term: luck
onnittelut
Käytä: toivotukset
Asiasana: opetus
Rinnakkaistermit: kasvatus
kinkerit
koulut
Index term: teaching
Asiasana: opiskelijaperinne
Laajemmat termit: perinne
Index term: student folklore
Asiasana: oppaat
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: guides
Asiasana: oppihistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: koulukunnat
tutkimushistoria
Index term: history of learning
Asiasana: organisaatiokulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
työpaikkaperinne
työyhteisöt
Index term: organizational culture
Asiasana: orientalismi
Rinnakkaistermit: itämainen kulttuuri
oksidentalismi
Index term: Orientalism
Asiasana: originellit
Rinnakkaistermit: kylähullut
Index term: eccentrics
Asiasana: orjat
Rinnakkaistermit: yhteiskuntaluokat
Index term: slaves
Asiasana: ornamentiikka
Laajemmat termit: koristetaide
Index term: ornamentation
Asiasana: ortodoksinen kirkko
Laajemmat termit: kirkot
Rinnakkaistermit: tsasounat
vanhauskoiset
Index term: Greek Orthodox Church
Asiasana: osakulttuurit
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: lastenkulttuuri
nuorisokulttuuri
porvariskulttuuri
talonpoikaiskulttuuri
työväenkulttuuri
yläluokan kulttuuri
Rinnakkaistermit: vastakulttuurit
viiteryhmät
Index term: subcultures
Asiasana: osallistuva havainnointi
Laajemmat termit: havainnointi
Index term: participant observation
Asiasana: Ossianin laulut
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Poems of Ossian
ostjakit
Käytä: hantit