Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: r
Hakutulos: 101 asiasanaa
Asiasana: Raamattu
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: kristinusko
Index term: Bible
Asiasana: raanut
Laajemmat termit: sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: ryijyt
Index term: raanu-blankets
Asiasana: radio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Index term: radio
Asiasana: raha
Laajemmat termit: maksuvälineet
Index term: money
Asiasana: rahvaanrunoilijat
Huomautus: Sääty-yhteiskunnan ajan itseoppineet talonpoikaisrunoilijat (1800-l.)
Laajemmat termit: kansankirjailijat
Rinnakkaistermit: kansankirjallisuus
runonlaulajat
Korvaa termit: talonpoikaisrunoilijat
Index term: folk poets
Note: Self-educated peasant poets of the 19th century class society
Used for: peasant poets
Asiasana: rajaseudut
Rinnakkaistermit: rajat
Index term: border regions
Asiasana: rajat
Rinnakkaistermit: kulttuurirajat
rajaseudut
Index term: borders
Asiasana: rajatieto
Rinnakkaistermit: esoterismi
okkultismi
paranormaalit ilmiöt
parapsykologia
Index term: paranormal information
Note: Term alternative knowledge has been used until the year 2010
Used for: alternative knowledge
paranormal knowledge
Asiasana: rakenne
Rinnakkaistermit: formulat
juoni
motiivi
rakenneanalyysi
strukturalismi
Index term: structure
Asiasana: rakenneanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: rakenne
strukturalismi
Index term: structural analysis
Asiasana: rakennettu ympäristö
Laajemmat termit: kulttuuriympäristö
Suppeammat termit: hautausmaat
kartanot
pihat
puistot
puutarhat
torit
Rinnakkaistermit: rakennukset
rakennusperinne
Index term: constructed environments
Asiasana: rakennukset
Suppeammat termit: asuinrakennukset
julkiset rakennukset
maatalousrakennukset
Rinnakkaistermit: rakennettu ympäristö
rakennusperinne
Index term: buildings
Asiasana: rakennusperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: rakennettu ympäristö
rakennukset
rakennustekniikka
Korvaa termit: kansanomaiset rakennukset
Index term: vernacular architecture
Note: The term folk architecture has been used until 2006.
Used for: folk buildings
Asiasana: rakennustekniikka
Rinnakkaistermit: rakennusperinne
Index term: building techniques
Asiasana: rakkaus
Laajemmat termit: tunteet
Index term: love
Asiasana: Ramayana
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Ramayana
Asiasana: rangaistukset
Rinnakkaistermit: rikokset
sanktiot
Index term: punishment
Asiasana: rannikkoyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: saaristolaisyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt
Index term: coastal communities
Asiasana: rap
Laajemmat termit: populaarimusiikki
Suppeammat termit: raplyriikka
Rinnakkaistermit: hiphop
Korvaa termit: hip hop -musiikki
hiphop-musiikki
rapmusiikki
Index term: rap
Used for: hip hop music
rap music
hip-hop music
Asiasana: raplyriikka
Laajemmat termit: rap
Index term: rap poetry
rapmusiikki
Käytä: rap
Asiasana: raportit
Suppeammat termit: kenttätyöraportit
tutkimusraportit
Index term: reports
Asiasana: rasismi
Huomautus: Vuoteen 2010 saakka käytetty termiä rotusyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
Korvaa termit: rotusorto
rotusyrjintä
Index term: racism
Used for: racial discrimination
racial oppression
Asiasana: raskauden ehkäisy
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskaus
Korvaa termit: raskaudenehkäisy
Index term: contraception
Used for: prevention of pregnancy
raskaudenehkäisy
Käytä: raskauden ehkäisy
Asiasana: raskaus
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskauden ehkäisy
synnytys
Index term: pregnancy
raskolnikot
Käytä: vanhauskoiset
Asiasana: rastafari
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Korvaa termit: rastafarianismi
rastafarilaisuus
Index term: Rastafari
Used for: Rastafarian movement
Rastafarianism
rastafarianismi
Käytä: rastafari
rastafarilaisuus
Käytä: rastafari
Asiasana: ravinto
Rinnakkaistermit: hätäravinto
ruoat
ruokinta
Index term: nourishment
Asiasana: ravustus
Laajemmat termit: pyynti
Rinnakkaistermit: kalastus
Index term: crayfishing
Asiasana: redaktio
Rinnakkaistermit: maantieteellis-historiallinen menetelmä
muuntelu
toisinnot
tyypit
Index term: redaction
Asiasana: refleksiivisyys
Rinnakkaistermit: autoetnografia
Index term: reflexivity
Asiasana: reformoidut kirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: Reformed churches
rekilaulut
Käytä: riimilliset kansanlaulut
Asiasana: rekisteröity parisuhde
Rinnakkaistermit: avioliitto
avoliitto
naimattomuus
perhe
Index term: registered relationship
Asiasana: repertuaari
Huomautus: YSA: repertuaarit KÄYTÄ ohjelmistot
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
repertuaarianalyysi
Index term: repertoire
Asiasana: repertuaarianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: repertuaari
yksilötutkimus
Index term: repertoire analysis
Asiasana: representaatio
Index term: representation
Asiasana: reproduktio
Huomautus: Tarkoittaa folkloren uudelleentuottamista
Rinnakkaistermit: esitystilanne
formulat
kompetenssi
muuntelu
Index term: reproduction
Note: Reproduction of folklore
Asiasana: reservaatit
Rinnakkaistermit: intiaanit
Index term: reservations
Asiasana: revontulet
Rinnakkaistermit: luonto
sateenkaaret
Index term: Northern lights
Asiasana: riihet
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: drying barns
riimi
Käytä: loppusointu
Asiasana: riimilliset kansanlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Korvaa termit: rekilaulut
Index term: rhymed folksongs
Asiasana: riimukirjoitus
Laajemmat termit: kirjoitusjärjestelmät
Index term: runic writing
Asiasana: riistaeläimet
Laajemmat termit: eläimet
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: game animals
Asiasana: riitit
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: riittitekniikat
Index term: rites
Asiasana: riittirunot
Huomautus: Karhunpeijaisrunoista käytä riittirunot -- karhukultti
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Suppeammat termit: häälaulut
itkut
loitsut
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
myytit
rituaalit
Korvaa termit: riittiruous
Index term: ritual poetry
Used for: ritual poems
Asiasana: riittirunot -- karhukultti
Korvaa termit: karhunpeijaisrunot
Index term: ritual poetry -- bear cult
riittiruous
Käytä: riittirunot
Asiasana: riittitekniikat
Toim. huomautus: YSA: riittitekniikat KÄYTÄ riitit
Rinnakkaistermit: riitit
rituaalit
Index term: rite techniques
Asiasana: rikkaat
Rinnakkaistermit: köyhät
sosiaalinen kerrostuneisuus
Korvaa termit: varakkaat
Index term: rich people
Used for: wealthy persons
Asiasana: rikokset
Suppeammat termit: murha
Rinnakkaistermit: konfliktit
rangaistukset
Index term: crimes
rintaruokinta
Käytä: imetys
ristiriidat
Käytä: konfliktit
Asiasana: ristiäiset
Laajemmat termit: nimenantojuhlat
Rinnakkaistermit: kaste
Index term: christenings
rituaaliesineet
Käytä: kulttiesineet
Asiasana: rituaalimusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: hengellinen musiikki
rituaalit
Index term: ritual music
Asiasana: rituaalinen puhtaus
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: hygienia
puhdistusriitit
Korvaa termit: puhtaus
Index term: ritual purity
Used for: purity
Asiasana: rituaalinen vaatetus
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: naamiot
rituaalit
Index term: ritual garb
rituaalinen vaihto
Käytä: vaihto
Asiasana: rituaalit
Suppeammat termit: eksorkismi
jumalanpalvelus
kalendaaririitit
kannibalismi
kriisiriitit
magia
parantamisnäytelmä
puhdistusriitit
pyhiinvaellukset
pääkallonmetsästys
riitit
siirtymäriitit
uhraaminen
vaihto
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
kultit
kulttiesineet
myytit
riittirunot
riittitekniikat
rituaalimusiikki
rituaalinen vaatetus
rituaalitanssit
sakramentit
šamanismi
tapakulttuuri
Korvaa termit: seremoniat
Index term: rituals
Used for: ceremonies
Asiasana: rituaalitanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: kansantanssit
rituaalit
Index term: ritual dances
Asiasana: Rolandin laulu
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Chanson de Roland
Asiasana: romanikulttuuri
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanimusiikki
romanit
Korvaa termit: mustalaiskulttuuri
Index term: Romany culture
Used for: Gypsy culture
Asiasana: romanimusiikki
Huomautus: Tarkoittaa romaniväestön pääasiassa omassa keskuudessaan esittämää perinnemusiikkia
Laajemmat termit: perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanikulttuuri
romanit
Index term: Romany music
Note: Traditional music of the Romany people, performed by Romany people
Used for: Romani music
Asiasana: romanit
Laajemmat termit: etniset ryhmät
Rinnakkaistermit: mustalaismusiikki
romanikulttuuri
romanimusiikki
Korvaa termit: mustalaiset
Index term: Romany
Used for: Gypsies
Romani
Asiasana: roolit
Suppeammat termit: sukupuoliroolit
Rinnakkaistermit: status
Index term: roles
roomalainen mytologia
Käytä: mytologia -- antiikki -- Rooma
Asiasana: roomalaiskatolinen kirkko
Laajemmat termit: kirkot
Rinnakkaistermit: santeria
Korvaa termit: katolinen kirkko
Index term: Roman Catholic Church
Used for: Catholic Church
rotusorto
Käytä: rasismi
rotusyrjintä
Käytä: rasismi
Asiasana: rukoilevaisuus
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Index term: Beseecher Movement
Asiasana: rukoukset
Rinnakkaistermit: kiroukset
loitsut
sanamagia
Index term: prayers
runolaulu
Käytä: runonlaulu
runomittaoppi
Käytä: metriikka
Asiasana: runomuotoinen perinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: balladit
eeppiset runot
hokemat
kalevalamittaiset runot
ketjurunot
lorut
lyyriset kansanrunot
pyrkimäluvut
riittirunot
skaldirunous
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
Korvaa termit: kansanrunot
Index term: folk poetry
Used for: folk poems
Asiasana: runonlaulajat
Laajemmat termit: kansanlaulajat
perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: rahvaanrunoilijat
runonlaulu
Index term: rune singers
Asiasana: runonlaulu
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
runonlaulajat
Korvaa termit: runolaulu
Index term: rune singing
runosävelmät
Käytä: melodiat
Asiasana: ruoanvalmistus
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: keittokirjat
säilöntä
Index term: preparation of food
Asiasana: ruoat
Huomautus: Ruokalajien nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: perinneruoat
Rinnakkaistermit: juomat
leipä
ravinto
ruokakulttuuri
viljavalmisteet
Korvaa termit: ruoka
ruokalajit
ruuat
Index term: food dishes
Note: The names of food dishes can be used as index terms
Used for: food
ruoka
Käytä: ruoat
Asiasana: ruokailutavat
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: ateriat
juomatavat
tapakulttuuri
Index term: food habits
Asiasana: ruokakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: ateriat
perinneruoat
ruoanvalmistus
ruokailutavat
Rinnakkaistermit: alkoholikulttuuri
keittokirjat
perinne
ruoat
Korvaa termit: ruokaperinne
Index term: food culture
Used for: foodways
cuisine
culinary art
ruokalajit
Käytä: ruoat
ruokaperinne
Käytä: ruokakulttuuri
Asiasana: ruokinta
Suppeammat termit: imetys
Rinnakkaistermit: karjanhoito
kotieläimet
ravinto
Index term: feeding
ruotsalaisuuden päivä
Käytä: svenska dagen
Asiasana: ruotsinsuomalaiset
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: Finns in Sweden
ruuat
Käytä: ruoat
Asiasana: ruumiillisuus
Rinnakkaistermit: ruumiinkuva
Index term: corporality
Asiasana: ruumiinkieli
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: eleet
ilmeet
Korvaa termit: kehonkieli
Index term: body language
Asiasana: ruumiinkuva
Rinnakkaistermit: mielikuvat
minäkuva
ruumiillisuus
Index term: body image
Asiasana: ryhmien väliset suhteet
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kulttuurierot
kulttuurikosketukset
ryhmät
vuorovaikutus
Index term: intergroup relations
Asiasana: ryhmäleikit
Laajemmat termit: leikit
Index term: group games
Asiasana: ryhmät
Suppeammat termit: etniset ryhmät
ikäryhmät
viiteryhmät
vähemmistöt
Rinnakkaistermit: ryhmien väliset suhteet
Index term: groups
Asiasana: ryijyt
Laajemmat termit: sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: raanut
Index term: rugs
räyhähenget
Käytä: poltergeist