Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: s
Hakutulos: 177 asiasanaa
Asiasana: saagat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: eepokset
Index term: sagas
Asiasana: saamelaiset
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: kolttasaamelaiset
Rinnakkaistermit: saamelaiskulttuuri
seidat
Korvaa termit: lappalaiset
Index term: Sami
Used for: Lapps
Asiasana: saamelaiskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: saamelaiset
Index term: Sami culture
Asiasana: saaristolaisyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: rannikkoyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt
Index term: island communities
Asiasana: saarnaajat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Korvaa termit: maallikkosaarnaajat
Index term: preachers
Used for: lay preachers
Asiasana: saatananpalvonta
Rinnakkaistermit: satanismi
Index term: Devil worship
Asiasana: sadonkorjuu
Laajemmat termit: maanviljely
Suppeammat termit: heinänkorjuu
Index term: harvest
sadut
Käytä: kansansadut
sadut tyhmästä paholaisesta
Käytä: kansansadut -- paholainen
Sah-nama
Käytä: Kuninkaiden kirja
Sahname
Käytä: Kuninkaiden kirja
Asiasana: sairaalat
Rinnakkaistermit: parantolat
terveydenhuolto
Index term: hospitals
sairaudet
Käytä: taudit
Asiasana: sairaus
Rinnakkaistermit: sairauskäsitykset
taudit
terveys
Index term: illness
Asiasana: sairauskäsitykset
Rinnakkaistermit: sairaus
taudinselitykset
taudit
Index term: concepts of illness
Asiasana: sakraali kuninkuus
Rinnakkaistermit: johtajuus
uskonnon spesialistit
Korvaa termit: sakraalikuninkuus
Index term: sacral kingdom
sakraalikuninkuus
Käytä: sakraali kuninkuus
Asiasana: sakramentit
Suppeammat termit: kaste
Rinnakkaistermit: rituaalit
Index term: sacraments
Asiasana: salaseurat
Laajemmat termit: järjestöt
Suppeammat termit: vapaamuurarit
Index term: secret societies
salatieteet
Käytä: okkultismi
Asiasana: samojedit
Laajemmat termit: uralilaiset kansat
Suppeammat termit: enetsit
nenetsit
nganasanit
selkupit
Index term: Samoyedic peoples
Asiasana: sanakirjat
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: dictionaries
Asiasana: sanaleikit
Rinnakkaistermit: hokemat
leikit
lorut
sananparret
vitsit
Index term: puns
Asiasana: sanamagia
Laajemmat termit: magia
Rinnakkaistermit: kiroukset
loitsut
rukoukset
Index term: verbal magic
Asiasana: sananlaskut
Laajemmat termit: sananparret
Index term: proverbs
Asiasana: sananparret
Laajemmat termit: pienfolklore
Suppeammat termit: fraasit
sananlaskut
sutkaukset
vertaukset
wellerismit
Rinnakkaistermit: köllit
sanaleikit
Index term: sayings
Asiasana: sanaton viestintä
Laajemmat termit: viestintä
Suppeammat termit: eleet
ilmeet
ruumiinkieli
Korvaa termit: non-verbaalinen viestintä
nonverbaalinen viestintä
Index term: nonverbal communication
Asiasana: sankari
Huomautus: YSA: sankarit
Rinnakkaistermit: idolianalyysi
idolit
kulttuuriheerokset
trickster
sankaruus
Index term: hero
Asiasana: sankaruus
Rinnakkaistermit: sankari
Index term: heroism
Asiasana: sanktiot
Rinnakkaistermit: normit
rangaistukset
sosiaalinen kontrolli
Index term: sanctions
Asiasana: santeria
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: roomalaiskatolinen kirkko
Index term: Santería
Asiasana: sarjakuvat
Rinnakkaistermit: populaarikulttuuri
Index term: cartoons and comics
Asiasana: satanismi
Rinnakkaistermit: saatananpalvonta
Index term: Satanism
Asiasana: sateenkaaret
Rinnakkaistermit: luonto
revontulet
Index term: rainbow
Asiasana: saunat
Rinnakkaistermit: maatalousrakennukset
saunominen
Index term: sauna
Asiasana: saunominen
Rinnakkaistermit: saunat
Index term: sauna bathing
Asiasana: savityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: pottery
Asiasana: savupirtit
Laajemmat termit: asuinrakennukset
Rinnakkaistermit: savutuvat
Index term: chimneyless huts
Asiasana: savutuvat
Huomautus: YSA: savutuvat KÄYTÄ savupirtit
Laajemmat termit: asuinrakennukset
Rinnakkaistermit: savupirtit
Index term: chimneyless huts
Asiasana: seidat
Laajemmat termit: pyhät paikat
Rinnakkaistermit: saamelaiset
uhripaikat
Index term: Sami idols
seinäkirjoitukset
Käytä: graffitit
Asiasana: seka-avioliitto
Toim. huomautus: Eri kansallisuuksiin t. rotuihin kuuluvien, erikielisten t. eri uskontoa tunnustavien välinen avioliitto (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: avioliitto
Korvaa termit: kulttuurienvälinen avioliitto
Index term: intermarriage
Editorial note: Marriage between persons of different nationalities, races, languages or religious groups (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Used for: mixed marriage
Asiasana: seksuaalinen käyttäytyminen
Rinnakkaistermit: insesti
prostituutio
seksuaalisuus
selibaatti
Index term: sexual behaviour
seksuaalinen syrjintä
Käytä: sukupuolisyrjintä
Asiasana: seksuaalisuus
Suppeammat termit: biseksuaalisuus
heteroseksuaalisuus
homoseksuaalisuus
Rinnakkaistermit: erotiikka
queer-tutkimus
seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: sexuality
sekularisaatio
Käytä: maallistuminen
sekularisoituminen
Käytä: maallistuminen
Asiasana: selibaatti
Rinnakkaistermit: askeesi
naimattomuus
seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: celibacy
Asiasana: selkupit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: Selkups
Asiasana: selvänäkö
Laajemmat termit: paranormaalit ilmiöt
Korvaa termit: selvänäköisyys
Index term: clairvoyance
selvänäköisyys
Käytä: selvänäkö
Asiasana: semantiikka
Rinnakkaistermit: merkitys
Index term: semantics
seminaarit
Käytä: kokoukset
Asiasana: semiotiikka
Suppeammat termit: etnosemiotiikka
Rinnakkaistermit: merkit
Index term: semiotics
seremoniallinen vaihto
Käytä: vaihto
seremoniat
Käytä: rituaalit
Asiasana: setukaiset
Laajemmat termit: virolaiset
Index term: Setu-Estonians
Asiasana: seuratanssit
Laajemmat termit: tanssit
Rinnakkaistermit: lavatanssit
Index term: social dances
Asiasana: seurustelu
Rinnakkaistermit: kosinta
Index term: courtship
Shahnama
Käytä: Kuninkaiden kirja
Shahname
Käytä: Kuninkaiden kirja
Shahnameh
Käytä: Kuninkaiden kirja
shamaanit
Käytä: šamaanit
shamanismi
Käytä: šamanismi
shiialaisuus
Käytä: šiialaisuus
shintolaisuus
Käytä: šintolaisuus
Asiasana: sielu
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: animismi
jälleensyntyminen
kuolemanjälkeinen elämä
kuolemattomuus
possessio
sielunmenetys
Index term: soul
Asiasana: sielunmenetys
Rinnakkaistermit: sielu
taudinselitykset
Index term: soul loss
sielunvaellus
Käytä: jälleensyntyminen
Asiasana: siirtolaiset
Rinnakkaistermit: siirtolaisuus
siirtoväki
Index term: migrants
Asiasana: siirtolaisuus
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: maahanmuutto
maastamuutto
siirtolaiset
Index term: migration
Asiasana: siirtoväki
Laajemmat termit: väestö
Rinnakkaistermit: siirtolaiset
Korvaa termit: evakot
Index term: evacuees
Asiasana: siirtymäriitit
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: hautajaiset
häät
initiaatiot
kaste
kihlaus
konfirmaatio
muistajaiset
nimenantojuhlat
penkinpainajaiset
polttarit
ympärileikkaus
Rinnakkaistermit: elämänkaari
liminaalisuus
puhdistusriitit
status
Korvaa termit: elämänkausiriitit
Index term: rites of passage
Used for: life cycle rituals
Asiasana: siivous
Laajemmat termit: kodinhoito
Index term: cleaning
Asiasana: sikhiläisyys
Laajemmat termit: uskonnot
Korvaa termit: sikhismi
Index term: Sikhism
sikhismi
Käytä: sikhiläisyys
Asiasana: sirkukset
Laajemmat termit: kansanhuvit
Index term: circus
Asiasana: sisarukset
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Suppeammat termit: siskot
veljet
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: siblings
Asiasana: siskot
Laajemmat termit: sisarukset
Rinnakkaistermit: veljet
Index term: sisters
Asiasana: sisustus
Rinnakkaistermit: asunnot
sisustustekstiilit
Index term: furnishings
Asiasana: sisustustekstiilit
Laajemmat termit: tekstiilit
Suppeammat termit: raanut
ryijyt
Rinnakkaistermit: kodintekstiilit
sisustus
Index term: interior textiles
sisäinen muuttoliike
Käytä: maassamuutto
Asiasana: sisällönanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Index term: content analysis
sisäryhmäavioliitto
Käytä: endogamia
Asiasana: skaldirunous
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Index term: skaldic poetry
skandinaavinen mytologia
Käytä: mytologia -- Pohjoismaat
Asiasana: skeema
Huomautus: YSA: skeemat
Rinnakkaistermit: kognitio
meemit
skeema-analyysi
Index term: scheme
Asiasana: skeema-analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: skeema
Index term: schematic analysis
slaavilaiset kansat
Käytä: slaavit
Asiasana: slaavit
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä slaavilaiset kansat.
Laajemmat termit: indoeurooppalaiset kansat
Suppeammat termit: venäläiset
Korvaa termit: slaavilaiset kansat
Index term: Slavs
Used for: Slavic peoples
Asiasana: slummit
Rinnakkaistermit: asuminen
kaupungit
köyhyys
Index term: slums
Asiasana: sodat
Huomautus: Sotien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. ensimmäinen maailmansota, talvisota
Rinnakkaistermit: sota
Index term: wars
Note: Names of wars can be used as index terms
Asiasana: soitinmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: kansanmusiikki
soittimet
Index term: instrumental music
Asiasana: soitinrakennus
Rinnakkaistermit: soittimet
Index term: manufacture of musical instruments
Asiasana: soittaminen
Rinnakkaistermit: kansansoittajat
katusoittajat
soittimet
Index term: playing an instrument
Asiasana: soittimet
Huomautus: Soitinten nimiä voi käyttää tarkentavina asiasanoina yksikkömuodossa
Suppeammat termit: kantele
Rinnakkaistermit: soitinmusiikki
soitinrakennus
soittaminen
Index term: musical instruments
Note: Names of musical instruments can be used as specifying index terms in singular form
Asiasana: solvaukset
Rinnakkaistermit: kiusoitteluperinne
Index term: insults
Asiasana: sopeutuminen
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
Korvaa termit: adaptaatio
Index term: adaptation
Asiasana: sosiaaliantropologia
Huomautus: Sosiaali- ja kulttuuriantropologian tutkimussuuntaukset on koottu termin kulttuuriantropologia suppeammiksi termeiksi
Laajemmat termit: antropologia
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
sosiologia
Index term: social anthropology
Note: See subfields of social and cultural anthropology under the term cultural anthropology
sosiaaliantropologit
Käytä: tutkijat -- sosiaaliantropologia
sosiaalinen asema
Käytä: status
Asiasana: sosiaalinen elämä
Rinnakkaistermit: elämä
sosiaalinen kulttuuri
sosiaalinen muutos
sosiaaliset suhteet
yhteiskuntaelämä
yhteisöt
yksityistyminen
Index term: social life
Asiasana: sosiaalinen kerrostuneisuus
Laajemmat termit: sosiaalinen rakenne
Rinnakkaistermit: kastijärjestelmä
köyhät
rikkaat
sosiaalinen liikkuvuus
säädyt
yhteiskuntaluokat
Index term: social stratification
Asiasana: sosiaalinen kontrolli
Rinnakkaistermit: lait
normit
oikeusantropologia
sanktiot
Index term: social control
Asiasana: sosiaalinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: sosiaalinen elämä
Index term: social culture
Asiasana: sosiaalinen liikkuvuus
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
sosiaalinen rakenne
Index term: social mobility
Asiasana: sosiaalinen media
Rinnakkaistermit: Internet
viestintä
virtuaaliyhteisöt
Index term: social media
Asiasana: sosiaalinen muutos
Rinnakkaistermit: kulttuurin muutokset
modernisaatio
sosiaalinen elämä
taloudelliset muutokset
uudenaikaistuminen
Index term: social change
Asiasana: sosiaalinen rakenne
Suppeammat termit: sosiaalinen kerrostuneisuus
Rinnakkaistermit: sosiaalinen liikkuvuus
sosiaaliset suhteet
status
Index term: social structure
sosiaalinen sukupuoli
Käytä: sukupuoli
Asiasana: sosiaalinen ympäristö
Laajemmat termit: ympäristö
Rinnakkaistermit: yhteisöt
Index term: social environment
Asiasana: sosiaaliset suhteet
Rinnakkaistermit: kyläily
sosiaalinen elämä
sosiaalinen rakenne
sosiaaliset verkostot
vuorovaikutus
yksinäisyys
ystävyys
Index term: social relationships
Asiasana: sosiaaliset verkostot
Rinnakkaistermit: naapurit
perhe
sosiaaliset suhteet
suku
Index term: social networks
Asiasana: sosialisaatio
Rinnakkaistermit: enkulturaatio
initiaatiot
kasvatus
viiteryhmät
Index term: socialization
Asiasana: sosiologia
Suppeammat termit: tiedonsosiologia
uskontososiologia
Rinnakkaistermit: etnometodologia
sosiaaliantropologia
Index term: sociology
Asiasana: sota
Rinnakkaistermit: konfliktit
sodat
sotilaat
Index term: war
Asiasana: sotilaat
Rinnakkaistermit: sota
Index term: soldiers
Asiasana: soveltava antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: soveltava tutkimus
Index term: applied anthropology
Asiasana: soveltava tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: soveltava antropologia
Index term: applied research
Asiasana: spiritismi
Rinnakkaistermit: meediot
Index term: spiritism
Asiasana: spiritualiteetti
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
uskonnollisuus
uskonto
Index term: spirituality
starinat
Käytä: bylinat
starovierot
Käytä: vanhauskoiset
Asiasana: status
Huomautus: YSA: status KÄYTÄ sosiaalinen asema
Rinnakkaistermit: potlatch
roolit
siirtymäriitit
sosiaalinen rakenne
Korvaa termit: sosiaalinen asema
Index term: status
Used for: social status
Asiasana: stereotypiat
Rinnakkaistermit: asenteet
Index term: stereotypes
Asiasana: strukturalismi
Rinnakkaistermit: rakenne
rakenneanalyysi
Index term: structuralism
Asiasana: sufilaisuus
Laajemmat termit: islam
Rinnakkaistermit: mystiikka
Index term: Sufism
Asiasana: sukset
Rinnakkaistermit: kulkuneuvot
Index term: skis
Asiasana: suku
Rinnakkaistermit: perhe
perheenjäsenet
sosiaaliset verkostot
sukulaisuus
Index term: kin
Asiasana: sukulaisuus
Rinnakkaistermit: klaanit
matrilineaalinen polveutuminen
patrilineaalinen polveutuminen
suku
Index term: kinship
Asiasana: sukupolvet
Rinnakkaistermit: elämänkaari
isovanhemmat
lapset
vanhemmat
Index term: generations
sukupuolentutkimus
Käytä: sukupuolitutkimus
Asiasana: sukupuoli
Huomautus: Tarkoittaa sosiaalista sukupuolta
Rinnakkaistermit: androgynia
miehet
naiset
sukupuoliroolit
sukupuolitutkimus
Korvaa termit: sosiaalinen sukupuoli
Index term: gender
Asiasana: sukupuoliroolit
Laajemmat termit: roolit
Rinnakkaistermit: miehen asema
naisen asema
sukupuoli
Index term: gender roles
Asiasana: sukupuolisyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Korvaa termit: seksuaalinen syrjintä
Index term: gender discrimination
Used for: sex discrimination
Asiasana: sukupuolitutkimus
Rinnakkaistermit: miestutkimus
naistutkimus
queer-tutkimus
sukupuoli
Korvaa termit: gender-tutkimus
sukupuolentutkimus
Index term: gender studies
Used for: gender study
sulautuminen
Käytä: assimilaatio
Asiasana: sulhaset
Rinnakkaistermit: häät
morsiamet
Index term: bridegrooms
Asiasana: Sunjata
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Sunjata
Asiasana: sunnalaisuus
Laajemmat termit: islam
Index term: Sunnism
Asiasana: suojelu
Index term: conservation
suomalainen mytologia
Käytä: mytologia -- suomalaiset
Asiasana: suomalais-ugrilaiset kansat
Laajemmat termit: uralilaiset kansat
Suppeammat termit: itämerensuomalaiset kansat
obinugrilaiset kansat
permiläiset kansat
saamelaiset
unkarilaiset
volgansuomalaiset kansat
Index term: Finno-Ugric peoples
Asiasana: suomalaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Suppeammat termit: karjalaiset
ulkosuomalaiset
Rinnakkaistermit: suomenruotsalaiset
Index term: Finns
Asiasana: suomenruotsalaiset
Rinnakkaistermit: suomalaiset
Index term: Finland Swedes
Note: Term introduced 2001, prior to that term Swedish-speaking Finns has been used
suoneniskeminen
Käytä: suoneniskentä
Asiasana: suoneniskentä
Huomautus: Aiemmin: suoneniskeminen
Laajemmat termit: parannustavat
Korvaa termit: suoneniskeminen
Index term: bloodletting
Asiasana: suru
Laajemmat termit: tunteet
Index term: grief
Asiasana: sutkaukset
Laajemmat termit: sananparret
Rinnakkaistermit: köllit
vitsit
wellerismit
Index term: witticisms
Asiasana: suullinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
suullinen perinne
Index term: oral culture
Asiasana: suullinen perinne
Laajemmat termit: kansanperinne
Suppeammat termit: booklore
fiktit
kansanlaulut
kertomusperinne
kiusoitteluperinne
loitsut
luonnonäänen jäljittelyt
pienfolklore
runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: muistitieto
perinteenlajit
suullinen kulttuuri
Korvaa termit: kansanrunous
Index term: oral tradition
Used for: folk poetry
folk literature
suulliset lähteet
Käytä: kirjoittamattomat lähteet
Asiasana: suurperhe
Huomautus: YSA: suurperheet
Toim. huomautus: Suurperheeseen kuuluu useita yhteisessä taloudessa asuvia avioperheitä (ydinperheitä), jotka yleensä kuuluvat unilateraalisesti laskettuun sukuun (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: perhe
Rinnakkaistermit: laajentumaperhe
Korvaa termit: suurperheet
Index term: extended family
Editorial note: Related (nuclear) families living in one household (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Used for: extended families
suurperheet
Käytä: suurperhe
Asiasana: svenska dagen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: ruotsalaisuuden päivä
Index term: Swedish Day
Asiasana: syksy
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: autumn
Asiasana: symboliantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: symbolit
Index term: symbolic anthropology
Asiasana: symbolit
Rinnakkaistermit: merkit
symboliantropologia
Index term: symbols
symposiumit
Käytä: kokoukset
Asiasana: synagogat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: juutalaisuus
Index term: synagogues
Asiasana: synkretismi
Rinnakkaistermit: uskontojen vuorovaikutus
Index term: syncretism
Asiasana: synnytys
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskaus
syntymä
Index term: childbirth
Asiasana: syntykertomukset
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: maailmansyntymyytit
myytit
Korvaa termit: aitiologiset kertomukset
aitiologiset myytit
Index term: etiological legends
Used for: etiological myths
Asiasana: syntymä
Rinnakkaistermit: elämänkaari
synnytys
Index term: birth
Asiasana: syntymäpäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: lastenjuhlat
nimipäivät
Index term: birthdays
syntyperä
Käytä: alkuperä
Asiasana: syrjintä
Suppeammat termit: ikäsyrjintä
rasismi
sukupuolisyrjintä
Rinnakkaistermit: vainot
Index term: discrimination
syrjäänit
Käytä: komit
Asiasana: säeanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: maantieteellis-historiallinen menetelmä
Index term: verse analysis
Asiasana: säilöntä
Rinnakkaistermit: ruoanvalmistus
Index term: preservation
sävelmät
Käytä: melodiat
Asiasana: sää
Rinnakkaistermit: luonto
ukkonen
Index term: weather
Asiasana: säädyt
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
yhteiskuntaluokat
Index term: estates
Asiasana: šamaanit
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustajat
noidat
parantajat
šamanismi
tietäjät
Korvaa termit: shamaanit
Index term: shamans
Asiasana: šamanismi
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
noitarummut
rituaalit
šamaanit
Korvaa termit: shamanismi
Index term: shamanism
Asiasana: šiialaisuus
Laajemmat termit: islam
Korvaa termit: shiialaisuus
Index term: Shi'ism
Asiasana: šintolaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: etniset uskonnot
Korvaa termit: shintolaisuus
Index term: Shintō
Used for: Shintoism
Sinto