Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: t
Hakutulos: 154 asiasanaa
Asiasana: tabu
Huomautus: YSA: tabut
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: pyhä
tabut
väki
Index term: taboo
Asiasana: tabut
Rinnakkaistermit: tabu
Index term: taboos
taiat
Käytä: magia
Asiasana: taideantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: anthropology of art
taikaesineet
Käytä: kulttiesineet
taikuus
Käytä: magia
Asiasana: taivaankappaleet
Suppeammat termit: kuu
tähdet
Rinnakkaistermit: astrologia
Index term: celestial bodies
taivaanääreläiset
Käytä: lintukotolaiset
Asiasana: talkoot
Rinnakkaistermit: taloudellinen yhteistoiminta
Index term: bees (gatherings)
Note: Barn raisings etc.
Asiasana: tallenteet
Suppeammat termit: kuvatallenteet
äänitteet
Index term: recordings
Asiasana: Talmud
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: juutalaisuus
Index term: Talmud
Asiasana: talonpoikaiskulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: maaseutukulttuuri
talonpojat
Index term: peasant culture
Asiasana: talonpoikaispurjehdus
Rinnakkaistermit: kauppa
Index term: peasant sailing
talonpoikaisrunoilijat
Käytä: rahvaanrunoilijat
Asiasana: talonpojat
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Rinnakkaistermit: maaseutuväestö
talonpoikaiskulttuuri
tilaton väestö
Index term: peasants
Asiasana: taloudellinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: talous
Korvaa termit: ekonominen antropologia
talousantropologia
Index term: economic anthropology
Asiasana: taloudellinen yhteistoiminta
Suppeammat termit: työliitot
yhteisomistus
Rinnakkaistermit: talkoot
Index term: economic cooperation
Asiasana: taloudelliset muutokset
Rinnakkaistermit: modernisaatio
sosiaalinen muutos
talous
Index term: taloudelliset muutokset
Asiasana: talous
Rinnakkaistermit: taloudellinen antropologia
taloudelliset muutokset
talousjärjestelmät
Index term: economy
talousantropologia
Käytä: taloudellinen antropologia
Asiasana: talousjärjestelmät
Rinnakkaistermit: talous
Index term: economic systems
talousrakennukset
Käytä: maatalousrakennukset
Asiasana: taloustarvikkeet
Suppeammat termit: astiat
Korvaa termit: taloustavarat
Index term: housewares
taloustavarat
Käytä: taloustarvikkeet
Asiasana: talvi
Laajemmat termit: vuodenajat
Index term: winter
tangkat
Käytä: thangkat
tankat (uskonnollinen taide)
Käytä: thangkat
Asiasana: tanssi
Suppeammat termit: kansantanssi
Rinnakkaistermit: tanssimusiikki
tanssit
Index term: dance
Asiasana: tanssilaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: kansantanssi
laulutanssit
tanssimusiikki
Index term: dance songs
Asiasana: tanssilavat
Rinnakkaistermit: lavatanssit
Index term: open-air dance floors
Asiasana: tanssimusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Suppeammat termit: pelimannimusiikki
Rinnakkaistermit: tanssi
tanssilaulut
Index term: dance music
Asiasana: tanssit
Huomautus: Tanssien nimiä voidaan käyttää tarkentavina asiasanoina monikkomuodossa
Suppeammat termit: kansantanssit
lavatanssit
rituaalitanssit
seuratanssit
Rinnakkaistermit: tanssi
Index term: dances
Note: The names of dances can be used as specifying index terms in plural form
tantra
Käytä: tantrismi
Asiasana: tantrismi
Huomautus: YSA: tantra
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
hindulaisuus
mantrat
Korvaa termit: tantra
Index term: Tantrism
Used for: Tantra
Asiasana: taolaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: Taoism
Used for: Daoism
Asiasana: tapakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: elämäntapa
juomatavat
kansanelämä
kansankulttuuri
kansanperinne
kohteliaisuus
rituaalit
ruokailutavat
Korvaa termit: kansantavat
Index term: folk customs
Asiasana: tapaoikeus
Rinnakkaistermit: käräjät
lait
oikeus
oikeusantropologia
oikeuskäytäntö
Korvaa termit: tavanomainen oikeus
Index term: customary law
Used for: common law
Asiasana: tapaustutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Index term: case studies
Asiasana: tappelut
Rinnakkaistermit: aggressiot
konfliktit
väkivalta
Index term: fights
tarinat
Käytä: kansantarinat
Asiasana: taruolennot
Suppeammat termit: hölmöläiset
ihmissudet
joulupukit
jättiläiset
keijut
kääpiöt
lohikäärmeet
merenneidot
peikot
tontut
Rinnakkaistermit: yliluonnolliset olennot
Index term: fabulous beings
Asiasana: tatuointi
Index term: tattoos
Asiasana: taudinselitykset
Huomautus: YSA: taudinselitykset KÄYTÄ sairauskäsitykset
Suppeammat termit: projektiiliselitys
Rinnakkaistermit: painajaiset
possessio
sairauskäsitykset
sielunmenetys
taudit
Index term: explanations for disease
Asiasana: taudit
Rinnakkaistermit: sairaus
sairauskäsitykset
taudinselitykset
Korvaa termit: sairaudet
Index term: diseases
Used for: illnesses
taulaaminen
Käytä: moksibustio
tavanomainen oikeus
Käytä: tapaoikeus
Asiasana: tehdastyöläiset
Huomautus: YSA: tehdastyöläiset KÄYTÄ teollisuustyöntekijät
Laajemmat termit: työväestö
Rinnakkaistermit: teollisuus
Korvaa termit: tehdastyöntekijät
Index term: factory workers
Used for: blue-collar workers
tehdastyöntekijät
Käytä: tehdastyöläiset
Asiasana: teismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Suppeammat termit: monoteismi
polyteismi
Rinnakkaistermit: agnostisismi
ateismi
deismi
Index term: theism
Asiasana: tekstianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: lähiluku
sisällönanalyysi
tekstualisaatio
intertekstuaalisuus
Index term: textual analysis
tekstienvälisyys
Käytä: intertekstuaalisuus
Asiasana: tekstiilit
Suppeammat termit: kodintekstiilit
sisustustekstiilit
Rinnakkaistermit: luonnonkuidut
tekstiilityöt
Index term: textiles
Asiasana: tekstiilityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Suppeammat termit: kirjontatyöt
Rinnakkaistermit: kankaankudonta
kankaanpainanta
tekstiilit
kehruu
Index term: textile works
Asiasana: tekstualisaatio
Huomautus: Tarkoittaa tekstiksi tuottamista, liittyy mm. suullisen perinteen (suullisuuden) kirjalliseen esittämiseen ja siihen liittyviin käytänteisiin (ks. http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/Anttonen/mita.htm)
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
perinteenkeruu
Index term: textualization
Note: The process of textualizing, e.g. rendering oral tradition (orality) as text
Asiasana: televisio
Laajemmat termit: joukkoviestimet
Index term: television
Asiasana: temppelit
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Index term: temples
Asiasana: teollistuminen
Rinnakkaistermit: modernisaatio
teollisuus
Index term: industrialization
Asiasana: teollisuus
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: tehdastyöläiset
teollistuminen
teollisuusyhteisöt
Index term: industry
Asiasana: teollisuusyhteisöt
Huomautus: YSA: teollisuusyhdyskunnat
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: teollisuus
Index term: industrial communities
Asiasana: teoriat
Huomautus: Teorioiden nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: kulttuuriteoriat
Rinnakkaistermit: tutkimus
tutkimusmenetelmät
Index term: theories
Note: Names of theories can be used as index terms
Asiasana: teosofia
Rinnakkaistermit: antroposofia
Index term: theosophy
Asiasana: terminologia
Index term: terminology
Asiasana: tervanpoltto
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: miilunpoltto
Index term: tarburning
Asiasana: tervehdykset
Rinnakkaistermit: toivotukset
Index term: greetings
Asiasana: terveydenhoito
Rinnakkaistermit: terveydenhuolto
terveys
Index term: health care
Asiasana: terveydenhuolto
Rinnakkaistermit: parantolat
sairaalat
terveydenhoito
Index term: public health service
Asiasana: terveys
Rinnakkaistermit: sairaus
terveydenhoito
Index term: health
Asiasana: thangkat
Toim. huomautus: Tiibetin buddhalaisen perinteen pyhät kuvat, jotka voivat olla maalauksia tai kuvakudoksia
Laajemmat termit: uskonnollinen taide
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
maalaukset
Korvaa termit: tangkat
tankat (uskonnollinen taide)
thankat
Index term: thangkas
Editorial note: Tibetan Buddhist religious pictures, which can be painted or embroidered
Used for: tangkas
tankas (religious art)
thankas
thankat
Käytä: thangkat
Asiasana: tiedonsosiologia
Laajemmat termit: sosiologia
Index term: sociology of knowledge
tiedotusvälineet
Käytä: joukkoviestimet
Asiasana: tiernapojat
Rinnakkaistermit: joulu
kalendaariperinne
Index term: Epiphany carol singers
Asiasana: tiet
Laajemmat termit: kulkuväylät
Rinnakkaistermit: polut
Index term: roads
Asiasana: tieteelliset seurat
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: tutkimuslaitokset
Index term: academic societies
Asiasana: tieteenfilosofia
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: hermeneutiikka
paradigmat
tietoteoria
Index term: philosophy of science
Asiasana: tietoteoria
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: tieteenfilosofia
Korvaa termit: epistemologia
Index term: epistemology
Asiasana: tietäjät
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Rinnakkaistermit: ennustajat
noidat
parantajat
šamaanit
Korvaa termit: näkijät
Index term: sorcerers
Used for: seers
Tiibetin buddhalaisuus
Käytä: lamalaisuus
tiibetinbuddhalaisuus
Käytä: lamalaisuus
Asiasana: tila
Rinnakkaistermit: paikka
Index term: space
Asiasana: tilastollinen analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tilastot
Index term: statistical analysis
Asiasana: tilastot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
tilastollinen analyysi
Index term: statistics
Asiasana: tilaton väestö
Suppeammat termit: torpparit
Rinnakkaistermit: maaseutuväestö
talonpojat
Korvaa termit: tilattomat
Index term: landless population
tilattomat
Käytä: tilaton väestö
Asiasana: todellisuus
Rinnakkaistermit: eskapismi
Index term: reality
todellisuuspakoisuus
Käytä: eskapismi
Asiasana: toiseus
Index term: otherness
Used for: alterity
Asiasana: toisinnot
Rinnakkaistermit: maantieteellis-historiallinen menetelmä
muuntelu
redaktio
Index term: variants
Asiasana: toivotukset
Rinnakkaistermit: kiroukset
merkkipäivät
tervehdykset
Korvaa termit: onnittelut
Index term: good wishes
Asiasana: tontut
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: haltijat
joulu
joulupukit
Index term: elves
Asiasana: torit
Laajemmat termit: rakennettu ympäristö
Index term: market places
Asiasana: torpparit
Laajemmat termit: tilaton väestö
Index term: crofters
Asiasana: totemismi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Index term: totemism
Asiasana: transnationaalisuus
Rinnakkaistermit: globalisaatio
ylikansallinen kulttuuri
Korvaa termit: poikkikansallisuus
ylirajaisuus
Index term: transnationality
Asiasana: transsendenssi
Rinnakkaistermit: immanenssi
Index term: transcendence
Asiasana: transsi
Laajemmat termit: ekstaattiset ilmiöt
Rinnakkaistermit: muuntuneet tajunnantilat
Index term: trance
Asiasana: trickster
Rinnakkaistermit: sankari
Index term: trickster
Note: YSA: tricksterit
Asiasana: tsasounat
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
ortodoksinen kirkko
Index term: tsasounas
Asiasana: tsastuskat
Laajemmat termit: kansanlaulut
Korvaa termit: castuskat
Index term: castuskas
tseremissit
Käytä: marit
tuhkaus
Käytä: polttohautaus
Asiasana: tulenteko
Rinnakkaistermit: tuli
Index term: firemaking
Asiasana: tuli
Rinnakkaistermit: tulenteko
Index term: tuli
Asiasana: tulisijat
Rinnakkaistermit: uunit
Index term: fireplaces
Asiasana: tulkinta
Rinnakkaistermit: hermeneutiikka
Index term: interpretation
tunnelmarunot
Käytä: lyyriset kansanrunot
Asiasana: tunteet
Suppeammat termit: häpeä
ilo
kärsimys
nostalgia
rakkaus
suru
yksinäisyys
ystävyys
Index term: emotions
Asiasana: tuohityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: birchbark work
Asiasana: tuonela
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: helvetti
kuolemanjälkeinen elämä
paratiisi
vainajaolennot
Index term: underworld
Asiasana: tupakka
Laajemmat termit: kasvit
nautintoaineet
Index term: tobacco
turismi
Käytä: matkailu
Asiasana: turkistyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Rinnakkaistermit: nahkatyöt
Index term: furrier's craft
Asiasana: turve
Index term: peat
Asiasana: tutkijat
Huomautus: Eri alojen tutkijat asiasanaketjuina, esim. tutkijat -- folkloristiikka
Rinnakkaistermit: perinteenkerääjät
Index term: scholars
Note: Use combinations, e.g. scholars -- folkloristics
Asiasana: tutkijat -- etnomusikologia
Korvaa termit: etnomusikologit
Index term: scholars -- ethnomusicology
Used for: ethnomusicologists
Asiasana: tutkijat -- folkloristiikka
Huomautus: YSA: folkloristit KÄYTÄ kansanrunoudentutkijat
Korvaa termit: folkloristit
kansanrunoudentutkijat
Index term: scholars -- folkloristics
Used for: folklorists
folklore scholars
Asiasana: tutkijat -- kansatiede
Huomautus: YSA: kansatieteilijät
Korvaa termit: etnologit
kansatieteilijät
Index term: scholars -- ethnology
Used for: ethnologists
Asiasana: tutkijat -- kulttuuriantropologia
Huomautus: YSA: kulttuuriantropologit
Korvaa termit: antropologit
kulttuuriantropologit
Index term: scholars -- cultural anthropology
Used for: anthropologists
cultural anthropologists
Asiasana: tutkijat -- sosiaaliantropologia
Korvaa termit: antropologit
sosiaaliantropologit
Index term: scholars -- social anthropology
Used for: anthropologists
social anthropologists
Asiasana: tutkijat -- uskontotiede
Huomautus: YSA: uskontotieteilijät
Korvaa termit: uskontotieteilijät
Index term: scholars -- study of religion
Used for: religious studies scholars
Asiasana: tutkimus
Suppeammat termit: kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
soveltava tutkimus
tapaustutkimus
vertaileva tutkimus
Rinnakkaistermit: kenttätyö
teoriat
tutkimusmenetelmät
tutkimusraportit
Index term: research
Asiasana: tutkimusaineisto
Rinnakkaistermit: lähdeaineisto
Index term: research material
Asiasana: tutkimusetiikka
Laajemmat termit: etiikka
Index term: research ethics
Asiasana: tutkimushistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: oppihistoria
Index term: history of research
Asiasana: tutkimuslaitokset
Rinnakkaistermit: tieteelliset seurat
yliopistot
Index term: research institutes
Asiasana: tutkimusmatkat
Rinnakkaistermit: kenttätyö
matkakertomukset
Index term: expeditions
Asiasana: tutkimusmenetelmät
Huomautus: Sanastossa on joitakin tutkimus- ja analyysimenetelmien nimiä, myös muita voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: akustinen analyysi
diskurssianalyysi
etnografia
formula-analyysi
frekvenssianalyysi
funktioanalyysi
idolianalyysi
kontekstianalyysi
lähiluku
maantieteellis-historiallinen menetelmä
motiivianalyysi
perinnelajianalyysi
rakenneanalyysi
repertuaarianalyysi
sisällönanalyysi
skeema-analyysi
säeanalyysi
tekstianalyysi
tilastollinen analyysi
typologiset menetelmät
tyylianalyysi
Rinnakkaistermit: kenttätyö
kvalitatiivinen tutkimus
kvantitatiivinen tutkimus
metodologia
teoriat
tutkimus
vertaileva tutkimus
Korvaa termit: analyysimenetelmät
Index term: research methods
Note: Names of research methods and analyses can be used as index terms
Used for: methods of analysis
Asiasana: tutkimusraportit
Laajemmat termit: raportit
Rinnakkaistermit: tutkimus
Index term: research reports
Asiasana: typologiat
Rinnakkaistermit: typologiset menetelmät
tyypit
tyyppiluettelot
Index term: typologies
Asiasana: typologiset menetelmät
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: ajoitus
typologiat
tyypit
Index term: typological methods
Asiasana: tytöt
Laajemmat termit: lapset
Rinnakkaistermit: naiset
Index term: girls
Asiasana: tyyli
Rinnakkaistermit: tyylianalyysi
Index term: style
Asiasana: tyylianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: ajoitus
tyyli
Index term: stylistic analysis
Asiasana: tyypit
Rinnakkaistermit: redaktio
typologiat
typologiset menetelmät
tyyppiluettelot
Index term: types
Asiasana: tyyppiluettelot
Laajemmat termit: hakemistot
Rinnakkaistermit: motiiviluettelot
typologiat
tyypit
Index term: type indexes
Asiasana: työ
Suppeammat termit: kausityö
Rinnakkaistermit: työnjako
Index term: work
Asiasana: työelämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: työyhteisöt
yhteiskuntaelämä
Index term: working life
työkalut
Käytä: työvälineet
Asiasana: työlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Suppeammat termit: karjankutsut
paimenlaulut
Rinnakkaistermit: huudot
Index term: work songs
Asiasana: työliitot
Huomautus: Esim. nuottakunnat, lohipatojen yhteiskäyttö ym.
Laajemmat termit: taloudellinen yhteistoiminta
Index term: traditional working groups
Note: E.g. seine-fishing groups or gangs
Asiasana: työnjako
Rinnakkaistermit: työ
Index term: division of labour
Asiasana: työpaikkaperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: ammattiperinne
organisaatiokulttuuri
työyhteisöt
Index term: organizational folklore
työvuosi
Käytä: vuodenkierto
työväenjärjestöt
Käytä: työväenyhdistykset
Asiasana: työväenkulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: työväenmusiikki
työväenperinne
työväestö
Index term: working-class culture
työväenluokka
Käytä: työväestö
Asiasana: työväenmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväestö
Index term: working-class music
Asiasana: työväenperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväestö
Index term: working-class folklore
Asiasana: työväenyhdistykset
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: työväestö
Korvaa termit: työväenjärjestöt
Index term: workers' associations
Asiasana: työväestö
Huomautus: YSA: työväestö KÄYTÄ työväenluokka työläiset
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Suppeammat termit: tehdastyöläiset
Rinnakkaistermit: työväenkulttuuri
työväenmusiikki
työväenperinne
työväenyhdistykset
Korvaa termit: työväenluokka
Index term: workers
Used for: working class
Asiasana: työvälineet
Huomautus: maataloustyökaluista KÄYTÄ maatalous + työvälineet
Korvaa termit: työkalut
maataloustyökalut
Index term: tools
Note: for farming implements USE farming + tools
Used for: farming implements
Asiasana: työyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: organisaatiokulttuuri
työelämä
työpaikkaperinne
Index term: workplace communities
tšeremissit
Käytä: marit
Asiasana: tähdet
Laajemmat termit: taivaankappaleet
Suppeammat termit: aurinko
Index term: stars