Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: u
Hakutulos: 71 asiasanaa
Asiasana: udmurtit
Laajemmat termit: permiläiset kansat
Korvaa termit: votjakit
Index term: Udmurt
Used for: Votyaks
Asiasana: ufot
Rinnakkaistermit: paranormaalit ilmiöt
Korvaa termit: lentävät lautaset
Index term: UFO
Used for: flying saucers
Asiasana: uhkapelit
Laajemmat termit: pelit
Index term: gambling
Asiasana: uhraaminen
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: uhripaikat
uhrit
ukonvakat
Index term: sacrifice
Asiasana: uhripaikat
Laajemmat termit: pyhät paikat
Rinnakkaistermit: seidat
uhraaminen
uhrit
Index term: sacrificial places
Asiasana: uhrit
Rinnakkaistermit: uhraaminen
uhripaikat
Index term: sacrifices
Asiasana: uitto
Laajemmat termit: metsätyö
Index term: floating
Asiasana: ukkonen
Rinnakkaistermit: jumalat
luonto
sää
Index term: thunder
ukon vakat
Käytä: ukonvakat
Asiasana: ukonvakat
Laajemmat termit: kalendaaririitit
Rinnakkaistermit: uhraaminen
Korvaa termit: ukon vakat
vakkajuhlat
Index term: ukonvakat
Editorial note: Ancient Finnish spring ritual or feast
Used for: ukon vakat
Asiasana: ulkomuseot
Laajemmat termit: museot
Index term: open air museums
Asiasana: ulkonäkö
Index term: appearance
ulkorakennukset
Käytä: maatalousrakennukset
ulkoryhmäavioliitto
Käytä: eksogamia
Asiasana: ulkosuomalaiset
Laajemmat termit: suomalaiset
Suppeammat termit: amerikansuomalaiset
kveenit
metsäsuomalaiset
ruotsinsuomalaiset
Index term: expatriate Finns
Asiasana: unet
Huomautus: Unientulkinnasta käytä unet -- tulkinta
Rinnakkaistermit: enteet
näyt
painajaiset
unikirjat
Index term: dreams
Note: For interpretation of dreams, use dreams -- interpretation
Asiasana: unet -- tulkinta
Korvaa termit: unien tulkinta
unientulkinta
Index term: dreams -- interpretation
Used for: interpretation of dreams
unien tulkinta
Käytä: unet -- tulkinta
unientulkinta
Käytä: unet -- tulkinta
Asiasana: unikeonpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Seven Sleepers' Day
Asiasana: unikirjat
Rinnakkaistermit: unet
Index term: dream books
Asiasana: unkarilaiset
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Index term: Hungarians
Asiasana: uralilaiset kansat
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: samojedit
suomalais-ugrilaiset kansat
Index term: Uralic peoples
urbaaniantropologia
Käytä: kaupunkikansatiede
urbaanilegendat
Käytä: nykytarinat
urbanisaatio
Käytä: kaupungistuminen
Asiasana: urheilu
Rinnakkaistermit: pelit
Index term: sports
Asiasana: uskomukset
Laajemmat termit: uskomusperinne
Index term: folk beliefs
uskomuslääkintä
Käytä: vaihtoehtolääkintä
Asiasana: uskomusperinne
Suppeammat termit: enteet
uskomukset
Rinnakkaistermit: etiäiset
kansanusko
memoraatit
uskomustarinat
Index term: belief tradition
Used for: folk belief systems
Asiasana: uskomustarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Suppeammat termit: varoitustarinat
Rinnakkaistermit: memoraatit
uskomusperinne
Index term: belief legends
Asiasana: uskonnollinen lähdeaineisto
Laajemmat termit: lähdeaineisto
Index term: religious source material
uskonnollinen musiikki
Käytä: uskonnot -- musiikki
Asiasana: uskonnollinen perinne
Laajemmat termit: perinne
Suppeammat termit: kirkollinen kansanperinne
Rinnakkaistermit: uskonto
Index term: religious folklore
Asiasana: uskonnollinen taide
Suppeammat termit: kirkkotaide
thangkat
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
kalliotaide
kansantaide
kulttiesineet
Index term: religious art
Asiasana: uskonnolliset kokemukset
Suppeammat termit: ihmeet
kääntymys
näyt
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
uskonto
Index term: religious experiences
Asiasana: uskonnolliset käsitykset
Suppeammat termit: animismi
antropomorfismi
dualismi
helvetti
jumalakäsitykset
jälleensyntyminen
karma
kohtalo
mana
paratiisi
profaani
pyhä
rituaalinen puhtaus
sielu
tabu
totemismi
tuonela
väki
Rinnakkaistermit: kuolemakäsitykset
maailmankuva
uskonto
Index term: religious concepts
Asiasana: uskonnolliset liikkeet
Huomautus: Sanasto sisältää joidenkin uskonnollisten liikkeiden nimiä, myös muita voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: Ghost Dance
helluntailiike
herätysliikkeet
karismaattiset liikkeet
Krishna-liike
millenarismi
pietismi
rastafari
uususkonnollisuus
voodoo
Rinnakkaistermit: joukkoliikkeet
kultit
uskonnolliset yhteisöt
uskonnot
vaihtoehtoliikkeet
Index term: religious movements
Note: Names of some religious movements are included, others can also be used as index terms
Asiasana: uskonnolliset rakennukset
Laajemmat termit: julkiset rakennukset
Suppeammat termit: kirkkorakennukset
moskeijat
synagogat
temppelit
tsasounat
Rinnakkaistermit: pyhät paikat
Korvaa termit: pyhät rakennukset
Index term: religious buildings
Used for: sacred buildings
Asiasana: uskonnolliset tilaisuudet
Suppeammat termit: kinkerit
Rinnakkaistermit: jumalanpalvelus
Index term: religious meetings
Asiasana: uskonnolliset yhteisöt
Suppeammat termit: gnostilaisuus
Jehovan todistajat
mormonit
Rinnakkaistermit: uskonnolliset liikkeet
uskonnot
Index term: religious communities
Asiasana: uskonnollisuus
Rinnakkaistermit: kansalaisuskonto
kansanhurskaus
kirkossakäynti
spiritualiteetti
uskonto
Index term: religiosity
Asiasana: uskonnon spesialistit
Suppeammat termit: ennustajat
gurut
meediot
munkit
mystikot
noidat
nunnat
papit
profeetat
pyhimykset
saarnaajat
šamaanit
tietäjät
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
sakraali kuninkuus
Index term: religious specialists
Asiasana: uskonnonfilosofia
Laajemmat termit: filosofia
uskontotiede
Korvaa termit: uskontofilosofia
Index term: philosophy of religion
Asiasana: uskonnot
Suppeammat termit: baha'i-usko
bon
buddhalaisuus
candomblé
etniset uskonnot
hindulaisuus
islam
jainalaisuus
juutalaisuus
korkeauskonnot
kristinusko
kungfutselaisuus
mysteeriuskonnot
santeria
sikhiläisyys
šintolaisuus
taolaisuus
zarathustralaisuus
lamalaisuus
Rinnakkaistermit: kultit
uskonnolliset liikkeet
uskonnolliset yhteisöt
uskonto
uskontojen vuorovaikutus
Index term: religions
Asiasana: uskonnot -- antiikki
Korvaa termit: antiikin uskonnot
Index term: religions -- antiquity
Used for: ancient religions
Asiasana: uskonnot -- musiikki
Korvaa termit: uskonnollinen musiikki
Index term: religions -- music
Used for: religious music
Asiasana: uskonnottomuus
Rinnakkaistermit: agnostisismi
ateismi
maallistuminen
Index term: non-religiousness
Asiasana: uskonto
Rinnakkaistermit: kansanusko
magia
spiritualiteetti
uskonnollinen perinne
uskonnolliset kokemukset
uskonnolliset käsitykset
uskonnollisuus
uskonnot
uskontotiede
Index term: religion
Asiasana: uskontoantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
uskontotiede
Index term: anthropology of religion
Asiasana: uskontoekologia
Laajemmat termit: ekologia
uskontotiede
Rinnakkaistermit: kulttuuriekologia
perinne-ekologia
Index term: ecology of religion
Asiasana: uskontoetnografia
Laajemmat termit: etnografia
Rinnakkaistermit: uskontotiede
Index term: ethnography of religion
Asiasana: uskontofenomenologia
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: fenomenologia
fenomenologinen antropologia
Korvaa termit: vertaileva uskontotiede
Index term: phenomenology of religion
Used for: comparative religion
uskontofilosofia
Käytä: uskonnonfilosofia
Asiasana: uskontohistoria
Laajemmat termit: uskontotiede
Index term: history of religion
Asiasana: uskontojen vuorovaikutus
Laajemmat termit: vuorovaikutus
Rinnakkaistermit: synkretismi
uskonnot
Index term: religious interaction
Asiasana: uskontokritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
Index term: critique of religion
Asiasana: uskontomaantiede
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: kulttuurimaantiede
Index term: geography of religion
Asiasana: uskontopsykologia
Rinnakkaistermit: psykologia
Laajemmat termit: uskontotiede
Index term: psychology of religion
Asiasana: uskontososiologia
Laajemmat termit: sosiologia
uskontotiede
Rinnakkaistermit: kansalaisuskonto
Index term: sociology of religion
Asiasana: uskontotiede
Laajemmat termit: kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: kognitiivinen uskontotiede
uskonnonfilosofia
uskontoantropologia
uskontoekologia
uskontofenomenologia
uskontohistoria
uskontomaantiede
uskontopsykologia
uskontososiologia
Rinnakkaistermit: uskonto
uskontoetnografia
Index term: study of religion
Used for: religious studies
uskontotieteilijät
Käytä: tutkijat -- uskontotiede
Asiasana: uskonvainot
Laajemmat termit: vainot
Index term: religious persecutions
Asiasana: utopiat
Rinnakkaistermit: fiktiiviset paikat
Index term: utopias
Asiasana: uudenaikaistuminen
Rinnakkaistermit: kulttuurin muutokset
modernisaatio
sosiaalinen muutos
Index term: modernization
Asiasana: uudestisanoitetut laulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: parodia
pilailu
Index term: rewritten songs
Note: Rewritten song lyrics
uudet uskonnolliset liikkeet
Käytä: uususkonnollisuus
Asiasana: uunit
Rinnakkaistermit: tulisijat
Index term: ovens
Asiasana: uusivuosi
Huomautus: Termi otettu käyttöön vuonna 2006, sitä ennen ks. vuodenvaihde
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: vuodenvaihde
Index term: New Year
Note: Term introduced 2006, prior to that see turn of the year
Asiasana: uuspietismi
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: viides herätysliike
Index term: New Pietism
Asiasana: uususkonnollisuus
Huomautus: Uusien uskonnollisten liikkeiden nimiä voi käyttää asiasanoina. - Käytä myös asiasanaketjuja, esim. uususkonnollisuus - šamanismi
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Suppeammat termit: Krishna-liike
Rinnakkaistermit: New Age -liike
Korvaa termit: uudet uskonnolliset liikkeet
Index term: new religiousness
Note: The names of new religious movements can be used as index terms. - Use also combinations, e.g. new religiousness -- shamanism
Used for: new religious movements