Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: v
Hakutulos: 97 asiasanaa
vaatetus
Käytä: pukeutuminen
vaatetus
Käytä: vaatteet
Asiasana: vaatteet
Suppeammat termit: kansallispuvut
kansanpuvut
muinaispuvut
päähineet
rituaalinen vaatetus
Rinnakkaistermit: jalkineet
muoti
pukeutuminen
Korvaa termit: vaatetus
Index term: clothes
Used for: clothing
Asiasana: vaihto
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: kula
potlatch
Rinnakkaistermit: lahjat
vaihtokauppa
Korvaa termit: rituaalinen vaihto
seremoniallinen vaihto
Index term: exchange
Used for: ritual exchange
ceremonial exchange
vaihtoehtoinen lääketiede
Käytä: vaihtoehtolääkintä
Asiasana: vaihtoehtoliikkeet
Rinnakkaistermit: joukkoliikkeet
uskonnolliset liikkeet
vastakulttuurit
Index term: alternative movements
Asiasana: vaihtoehtolääkintä
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
parannustavat
Korvaa termit: uskomuslääkintä
vaihtoehtoinen lääketiede
Index term: alternative medicine
Asiasana: vaihtokauppa
Laajemmat termit: kauppa
Rinnakkaistermit: vaihto
Index term: barter
Asiasana: vainajainpalvonta
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: animismi
esi-isäkultti
vainajaolennot
Index term: cult of the dead
Asiasana: vainajaolennot
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: kummitukset
kuolemanjälkeinen elämä
tuonela
vainajainpalvonta
vainajat
vampyyrit
Index term: spirits of the dead
Asiasana: vainajat
Rinnakkaistermit: hautajaiset
kuolema
muistajaiset
vainajaolennot
Index term: the dead
Asiasana: vainot
Suppeammat termit: noitavainot
uskonvainot
Rinnakkaistermit: syrjintä
Index term: oppression
Asiasana: vaivaisukot
Laajemmat termit: veistokset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
Index term: almsboxes
vakkajuhlat
Käytä: ukonvakat
Asiasana: valehtelu
Index term: lying (speech act)
Valentinen päivä
Käytä: ystävänpäivä
Valentinin päivä
Käytä: ystävänpäivä
Asiasana: valhesadut
Huomautus: AT 1875-1999
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: pilasadut
Index term: tall tales
Note: AT 1875-1999
Used for: lying tales
tales of lying
Asiasana: valituslaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: itkut
Index term: dirges
Asiasana: valokuvat
Laajemmat termit: kuvatallenteet
Rinnakkaistermit: valokuvaus
Index term: photographs
Asiasana: valokuvaus
Rinnakkaistermit: valokuvat
Index term: photography
Asiasana: valta
Rinnakkaistermit: johtajuus
Index term: power
Asiasana: valtio
Rinnakkaistermit: yhteiskunta
Index term: state
Asiasana: vampyyrit
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: vainajaolennot
Index term: vampires
Asiasana: vanhauskoiset
Rinnakkaistermit: ortodoksinen kirkko
Korvaa termit: raskolnikot
starovierot
Index term: Old Believers
Used for: Raskolniki
Asiasana: vanhemmat
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Suppeammat termit: isäpuolet
isät
äidit
äitipuolet
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
sukupolvet
Index term: parents
Asiasana: vanheneminen
Rinnakkaistermit: elämänkaari
ikäkaudet
vanhuus
Index term: ageing
vanhojen päivä
Käytä: vanhojenpäivä
vanhojen tanssit
Käytä: vanhojenpäivä
Asiasana: vanhojenpäivä
Laajemmat termit: koulujuhlat
Korvaa termit: vanhojen päivä
vanhojen tanssit
Index term: vanhojenpäivä
Editorial note: Finnish upper secondary school tradition; 2nd year students' (or junior students') formal dance, prom, when they become the oldest of the school
Used for: vanhojen päivä
vanhojen tanssit
Asiasana: vanhukset
Laajemmat termit: ikäryhmät
Rinnakkaistermit: vanhuus
Korvaa termit: ikääntyneet
Index term: elderly
Used for: aged
Asiasana: vanhuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: vanheneminen
vanhukset
Index term: old age
Asiasana: vapaa-aika
Rinnakkaistermit: harrastukset
loma
Index term: leisure
Asiasana: vapaakirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Suppeammat termit: adventismi
baptismi
metodismi
Index term: free churches
Asiasana: vapaamuurarit
Laajemmat termit: salaseurat
Index term: Freemasons
Asiasana: vappu
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: May Day
varakkaat
Käytä: rikkaat
Asiasana: varallisuuden kartuttajat
Laajemmat termit: kulttuuripaikan haltijat
Suppeammat termit: para
Index term: good luck bearers
Asiasana: varallisuus
Rinnakkaistermit: köyhyys
omistus
potlatch
Index term: wealth
varhaiskantaiset uskonnot
Käytä: etniset uskonnot
variaatio
Käytä: muuntelu
Asiasana: varoitustarinat
Laajemmat termit: uskomustarinat
Index term: warning legends
Asiasana: vastakulttuurit
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: hiphop
hippiliike
Rinnakkaistermit: osakulttuurit
vaihtoehtoliikkeet
Index term: counter cultures
Asiasana: vatjalaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: Votians
Asiasana: Veda
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: brahmalaisuus
hindulaisuus
veda-uskonto
Index term: Veda
Asiasana: veda-uskonto
Laajemmat termit: hindulaisuus
Rinnakkaistermit: brahmalaisuus
Veda
Index term: Vedism
vedenneidot
Käytä: merenneidot
Asiasana: veistokset
Suppeammat termit: vaivaisukot
Rinnakkaistermit: kuvataide
Index term: sculpture
Asiasana: veljet
Laajemmat termit: sisarukset
Rinnakkaistermit: siskot
Index term: brothers
Asiasana: veneet
Laajemmat termit: kulkuneuvot
Suppeammat termit: kirkkoveneet
Index term: boats
venetsialainen ilta
Käytä: venetsialaiset (juhlat)
Asiasana: venetsialaiset (juhlat)
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä venetsialainen ilta.
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: venetsialainen ilta
Index term: Venetian night festivals
Used for: Venetian evening
Asiasana: venäläiset
Laajemmat termit: slaavit
Index term: Russians
Vephistqaosani
Käytä: Pantterintaljainen
Asiasana: vepsäläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: Vepsians
Asiasana: verenseisautus
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: loitsut
Index term: bloodstopping
Asiasana: verikosto
Laajemmat termit: kosto
Rinnakkaistermit: väkivalta
Index term: blood feud
verkkoyhteisöt
Käytä: virtuaaliyhteisöt
vertaileva musiikkitiede
Käytä: etnomusikologia
Asiasana: vertaileva tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: tutkimusmenetelmät
Index term: comparative research
vertaileva uskontotiede
Käytä: uskontofenomenologia
Asiasana: vertaukset
Laajemmat termit: sananparret
Rinnakkaistermit: fraasit
Index term: similes
Asiasana: vesi
Index term: water
Asiasana: viestintä
Suppeammat termit: joukkoviestintä
mainonta
sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: diskurssi
puhe
sosiaalinen media
vuorovaikutus
Korvaa termit: kommunikaatio
Index term: communication
viides herätysliike
Käytä: uuspietismi
Asiasana: viihde
Rinnakkaistermit: populaarikulttuuri
Index term: entertainment
Asiasana: viikonpäivät
Huomautus: Viikonpäivien nimiä voi käyttää asiasanoina
Index term: days of the week
Note: The names of the days of the week can be used as index terms
Asiasana: viiteryhmät
Laajemmat termit: ryhmät
Rinnakkaistermit: osakulttuurit
sosialisaatio
Index term: reference groups
Asiasana: viljavalmisteet
Rinnakkaistermit: leipä
ruoat
Index term: cereal products
Asiasana: villa
Laajemmat termit: luonnonkuidut
Index term: wool
Asiasana: virolaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Suppeammat termit: setukaiset
Rinnakkaistermit: vironruotsalaiset
Korvaa termit: eestiläiset
Index term: Estonians
Asiasana: vironruotsalaiset
Rinnakkaistermit: virolaiset
Index term: Swedes in Estonia
Asiasana: virpominen
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
palmusunnuntai
pääsiäinen
Index term: virpominen
Editorial note: Traditional Easter custom on Palm Sunday
Asiasana: virtuaaliyhteisöt
Huomautus: YSA: virtuaaliyhteisöt KÄYTÄ verkkoyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: Internet
sosiaalinen media
Korvaa termit: verkkoyhteisöt
Index term: virtual communities
Asiasana: visuaaliantropologia
Huomautus: YSA: visuaalinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Korvaa termit: visuaalinen antropologia
Index term: visual anthropology
visuaalinen antropologia
Käytä: visuaaliantropologia
Asiasana: visuaalisuus
Index term: visuality
Asiasana: vitsit
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: huumori
kaskut
pilailu
sanaleikit
sutkaukset
Index term: jokes
vogulit
Käytä: mansit
Asiasana: volgansuomalaiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: marit
merjalaiset
mordvalaiset
muromat
Index term: Volga-Finnic peoples
Asiasana: voodoo
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Index term: Voodoo
Asiasana: votiivit
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
Index term: votives
votjakit
Käytä: udmurtit
Asiasana: vuodenajat
Suppeammat termit: kesä
kevät
syksy
talvi
Index term: seasons
Asiasana: vuodenkierto
Huomautus: Lisätty v. 2015, aiemmin käytetty mm. termiä työvuosi.
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
kalendaaririitit
Korvaa termit: työvuosi
Asiasana: vuodenvaihde
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: loppiainen
uusivuosi
Index term: turn of the year
Asiasana: vuoristolaisyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: rannikkoyhteisöt
saaristolaisyhteisöt
Index term: mountain communities
Asiasana: vuorovaikutus
Suppeammat termit: uskontojen vuorovaikutus
Rinnakkaistermit: diskurssi
kulttuurikosketukset
ryhmien väliset suhteet
sosiaaliset suhteet
viestintä
Index term: interaction
Asiasana: vuotuisjuhlat
Huomautus: Tarkoittaa vuosittain vietettäviä kansallisia ja kansainvälisiä merkkipäiviä ja kirkollisia juhlapäiviä
Laajemmat termit: juhlat
Suppeammat termit: adventti
aprillipäivä
halloween
helatorstai
helkajuhla
helluntai
isänpäivä
itsenäisyyspäivät
joulu
juhannus
Kalevalan päivä
kansainvälinen naistenpäivä
kansallispäivät
karkauspäivä
karnevaalit
kekri
kiitospäivä
laskiainen
loppiainen
Lucian päivä
mikkelinpäivä
nuutinpäivä
palmusunnuntai
pikkujoulut
praasniekat
pyhäinpäivä
Pyhän Urhon päivä
pääsiäinen
svenska dagen
unikeonpäivä
uusivuosi
vappu
venetsialaiset (juhlat)
vuodenvaihde
ystävänpäivä
äitienpäivä
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
merkkipäivät
Korvaa termit: kalendaarijuhlat
Index term: calendar holidays
Note: Annual national, international and religious holidays
Used for: public holidays
Asiasana: väestö
Suppeammat termit: kaupunkiväestö
maaseutuväestö
siirtoväki
Rinnakkaistermit: asutus
väestönmuutokset
vähemmistöt
Index term: population
Asiasana: väestönmuutokset
Rinnakkaistermit: muuttoliike
väestö
Index term: demographic changes
vähemmistöryhmät
Käytä: vähemmistöt
Asiasana: vähemmistöt
Laajemmat termit: ryhmät
Rinnakkaistermit: väestö
Korvaa termit: vähemmistöryhmät
Index term: minorities
Used for: minority groups
Asiasana: väki
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: tabu
Index term: mana
Asiasana: väkivalta
Rinnakkaistermit: aggressiot
tappelut
verikosto
Index term: violence
Asiasana: värit
Huomautus: Värien nimiä voi käyttää asiasanoina
Index term: colours
Note: The names of colours can be used as index terms
Used for: colors
Asiasana: vävyt
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
miniät
perheenjäsenet
Index term: sons-in-law