Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: y
Hakutulos: 26 asiasanaa
yhdistykset
Käytä: järjestöt
Asiasana: yhteiskunta
Rinnakkaistermit: valtio
yhteiskuntaelämä
Index term: society
Asiasana: yhteiskuntaelämä
Rinnakkaistermit: elämä
sosiaalinen elämä
työelämä
yhteiskunta
Index term: social life
Asiasana: yhteiskuntaluokat
Suppeammat termit: keskiluokka
porvaristo
talonpojat
työväestö
yläluokka
Rinnakkaistermit: kastijärjestelmä
orjat
sosiaalinen kerrostuneisuus
säädyt
Index term: social classes
yhteiskuntauskonto
Käytä: kansalaisuskonto
Asiasana: yhteisomistus
Laajemmat termit: omistus
taloudellinen yhteistoiminta
Index term: collective ownership
Asiasana: yhteisöt
Suppeammat termit: paikallisyhteisöt
rannikkoyhteisöt
saaristolaisyhteisöt
teollisuusyhteisöt
työyhteisöt
virtuaaliyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt
Rinnakkaistermit: kibbutsit
kollektiivitraditio
sosiaalinen elämä
sosiaalinen ympäristö
Index term: communities
Asiasana: yksiavioisuus
Rinnakkaistermit: avioliitto
moniavioisuus
Korvaa termit: monogamia
Index term: monogamy
Asiasana: yksilö
Rinnakkaistermit: yksilötutkimus
Index term: individual
Asiasana: yksilötutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkertatutkimus
repertuaarianalyysi
yksilö
Index term: study of individuals
Asiasana: yksinäisyys
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: sosiaaliset suhteet
Index term: loneliness
Asiasana: yksityistyminen
Rinnakkaistermit: sosiaalinen elämä
Korvaa termit: privatisoituminen
Index term: privatization
Asiasana: yksityisyys
Rinnakkaistermit: julkisuus
Index term: privacy
Asiasana: ylikansallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kansallinen kulttuuri
kulttuurikosketukset
transnationaalisuus
Index term: supranational culture
yliluonnolliset ilmiöt
Käytä: paranormaalit ilmiöt
Asiasana: yliluonnolliset olennot
Huomautus: Myös muiden kuin sanastossa mainittujen yliluonnollisten olentojen nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: demonit
eläinten herra
enkelit
etiäiset
haltijat
henget
ihmissudet
jumalat
jumalattaret
jättiläiset
keijut
kummitukset
kääpiöt
lintukotolaiset
maahiset
merenneidot
paholainen
peikot
poltergeist
tontut
vainajaolennot
vampyyrit
Rinnakkaistermit: painajaiset
taruolennot
Index term: supernatural beings
Note: Names of supernatural beings can be used as index terms
Asiasana: yliopistot
Rinnakkaistermit: tutkimuslaitokset
Index term: universities
ylirajaisuus
Käytä: transnationaalisuus
Asiasana: yläluokan kulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: yläluokka
Index term: elite culture
Asiasana: yläluokka
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Rinnakkaistermit: yläluokan kulttuuri
Index term: upper class
Asiasana: ympärileikkaus
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Index term: circumcision
Asiasana: ympäristö
Suppeammat termit: kulttuuriympäristö
sosiaalinen ympäristö
Rinnakkaistermit: ekologia
luonto
maisema
Korvaa termit: habitaatti
Index term: environment
Used for: habitat
yoga
Käytä: jooga
Asiasana: yrttilääkintä
Huomautus: YSA: yrttilääkintä KÄYTÄ fytoterapia
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: lääkekasvit
Korvaa termit: fytoterapia
Index term: herbalism
Used for: phytotherapy
Asiasana: ystävyys
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: sosiaaliset suhteet
Index term: friendship
Asiasana: ystävänpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Valentinen päivä
Valentinin päivä
Index term: St. Valentine's Day