Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: a
Hakutulos: 92 asiasanaa
aboriginals
Use: indigenous peoples -- Australia
Index term: academic societies
Asiasana: tieteelliset seurat
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: tutkimuslaitokset
Index term: acculturation
Asiasana: akkulturaatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: assimilaatio
integraatio
kulttuurikosketukset
sopeutuminen
Index term: acoustic analysis
Asiasana: akustinen analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Index term: acupuncture
Asiasana: akupunktio
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: moksibustio
Index term: adaptation
Asiasana: sopeutuminen
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
Korvaa termit: adaptaatio
Index term: adornment
Asiasana: korut
Index term: adulthood
Asiasana: aikuisuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: aikuiset
Index term: adults
Used for: grown-ups
Asiasana: aikuiset
Laajemmat termit: ikäryhmät
Rinnakkaistermit: aikuisuus
Index term: Advent
Asiasana: adventti
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: Adventism
Asiasana: adventismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: advertising
Asiasana: mainonta
Laajemmat termit: viestintä
Index term: Aeneid
Asiasana: Aeneis
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Afro-Americans
Asiasana: afroamerikkalaiset
Laajemmat termit: etniset ryhmät
Index term: afterlife
Asiasana: kuolemanjälkeinen elämä
Laajemmat termit: kuolemakäsitykset
Rinnakkaistermit: elämä
helvetti
jälleensyntyminen
kuolemattomuus
paratiisi
sielu
tuonela
vainajaolennot
age discrimination
Use: ageism
Index term: age groups
Asiasana: ikäryhmät
Laajemmat termit: ryhmät
Suppeammat termit: aikuiset
lapset
nuoret
vanhukset
Rinnakkaistermit: ikäkaudet
aged
Use: elderly
Index term: ageing
Asiasana: vanheneminen
Rinnakkaistermit: elämänkaari
ikäkaudet
vanhuus
Index term: ageism
Used for: age discrimination
Asiasana: ikäsyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Korvaa termit: ikärasismi
Index term: aggressions
Asiasana: aggressiot
Rinnakkaistermit: konfliktit
tappelut
väkivalta
Index term: agnosticism
Asiasana: agnostisismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: ateismi
teismi
uskonnottomuus
Index term: agricultural cultures
Asiasana: maanviljelyskulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Index term: agriculture
Asiasana: maanviljely
Laajemmat termit: maatalous
Suppeammat termit: kaskiviljely
kasvinviljely
sadonkorjuu
Index term: agriculture
Asiasana: maatalous
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: karjanhoito
maanviljely
Rinnakkaistermit: maatilat
metsätalous
Index term: alchemy
Asiasana: alkemia
Rinnakkaistermit: okkultismi
Index term: alcohol culture
Used for: drinking culture
Asiasana: alkoholikulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: juomatavat
Rinnakkaistermit: nautintoaineet
päihteet
ruokakulttuuri
Korvaa termit: juomakulttuuri
Index term: All Saints' Day
Asiasana: pyhäinpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: halloween
kekri
Index term: All Saints' Day (trad.)
Asiasana: kekri
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: pyhäinpäivä
Index term: alliteration
Asiasana: alkusointu
Rinnakkaistermit: kalevalamitta
loppusointu
Korvaa termit: allitteraatio
Index term: almanacs
Asiasana: almanakat
Rinnakkaistermit: kalenterit
Index term: almsboxes
Asiasana: vaivaisukot
Laajemmat termit: veistokset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
Index term: altered states of consciousness
Asiasana: muuntuneet tajunnantilat
Rinnakkaistermit: ekstaattiset ilmiöt
transsi
alterity
Use: otherness
alternative knowledge
Use: paranormal information
Index term: alternative medicine
Asiasana: vaihtoehtolääkintä
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
parannustavat
Korvaa termit: uskomuslääkintä
vaihtoehtoinen lääketiede
Index term: alternative movements
Asiasana: vaihtoehtoliikkeet
Rinnakkaistermit: joukkoliikkeet
uskonnolliset liikkeet
vastakulttuurit
Index term: American Indians
Definition: Names of Indian tribes can be used as specifying terms
Used for: Indians
Native Americans
Asiasana: intiaanit
Huomautus: Intiaaniheimojen nimiä voi käyttää asiasanoina monikkomuodossa, esim. apassit, inkat. Jos nimestä ei ole suomen kieleen vakiintunutta muotoa, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä nimimuotoa yksikössä.
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
Rinnakkaistermit: reservaatit
Korvaa termit: Amerikan alkuperäiskansat
Index term: amulets
Asiasana: amuletit
Laajemmat termit: kulttiesineet
Rinnakkaistermit: fetisismi
Index term: ancestor worship
Asiasana: esi-isäkultti
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: vainajainpalvonta
Index term: ancient costume
Asiasana: muinaispuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansallispuvut
kansanpuvut
ancient mythology
Use: mythology -- antiquity
Index term: ancient peoples
Definition: Names of ancient peoples can be used as index terms, e.g. Assyrians, Etruscans
Asiasana: muinaiskansat
Huomautus: Muinaiskansojen nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. assyrialaiset, etruskit
Laajemmat termit: kansat
Suppeammat termit: keltit
ancient religions
Use: religions -- antiquity
Index term: androgyny
Asiasana: androgynia
Rinnakkaistermit: sukupuoli
Index term: anecdotes
Asiasana: kaskut
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: henkilökaskut
Rinnakkaistermit: huumori
kiusoitteluperinne
pilailu
pilasadut
vitsit
Korvaa termit: anekdootit
Index term: angels
Asiasana: enkelit
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: Anglican Church
Asiasana: anglikaaninen kirkko
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: animal husbandry
Asiasana: karjanhoito
Laajemmat termit: maatalous
Rinnakkaistermit: karjankutsut
kotieläimet
laiduntaminen
ruokinta
Index term: animal tales
Definition: AT 1-299
Used for: fables
Asiasana: eläinsadut
Huomautus: AT 1-299
Laajemmat termit: kansansadut
Korvaa termit: faabelit
Index term: animals
Definition: The names of different animal species can be used as specifying index terms
Asiasana: eläimet
Huomautus: Eläinten nimiä voi käyttää tarkentavina asiasanoina. Nimiä käytetään laji- ja rotutasolla yksikössä, muuten monikossa (ks. YSA)
Suppeammat termit: hylkeet
kotieläimet
lemmikkieläimet
linnut
riistaeläimet
Index term: animism
Asiasana: animismi
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: luonnonpalvonta
sielu
vainajainpalvonta
Index term: anniversaries
Asiasana: merkkipäivät
Suppeammat termit: hääpäivät
nimipäivät
syntymäpäivät
Rinnakkaistermit: juhlat
toivotukset
vuotuisjuhlat
anniversary volumes
Use: Festschriften
anthropologists
Use: scholars -- cultural anthropology
anthropologists
Use: scholars -- social anthropology
Index term: anthropology
Asiasana: antropologia
Suppeammat termit: biologinen antropologia
kulttuuriantropologia
sosiaaliantropologia
Index term: anthropology of art
Asiasana: taideantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Index term: anthropology of law
Used for: legal anthropology
Asiasana: oikeusantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: lait
oikeus
sosiaalinen kontrolli
tapaoikeus
Korvaa termit: lakiantropologia
Index term: anthropology of media
Used for: media anthropology
Asiasana: media-antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: joukkoviestintä
anthropology of music
Use: ethnomusicology
Index term: anthropology of religion
Asiasana: uskontoantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
uskontotiede
Index term: anthropomorphism
Editorial note : Interpretation of what is not human or personal in terms of human or personal characteristics (Source: Merriam-Webster Dictionary)
Asiasana: antropomorfismi
Toim. huomautus : Inhimillistäminen. Jumaluuden, eläinten tai elottomien kohteiden näkeminen ihmishahmoisena tai ihmisen kaltaisena. (Lähde: Jargon)
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Korvaa termit: ihmisenkaltaistaminen
inhimillistäminen
Index term: anthroposophy
Asiasana: antroposofia
Rinnakkaistermit: teosofia
Index term: antiquity
Definition: Ancient times (cf. ancient Greece and Rome)
Asiasana: antiikki
Huomautus: Tarkoittaa antiikin aikaa, Kreikan ja Rooman muinaisaikaa
Laajemmat termit: aikakaudet
Index term: apparel
Used for: dressing
Asiasana: pukeutuminen
Rinnakkaistermit: vaatteet
Korvaa termit: vaatetus
Index term: appearance
Asiasana: ulkonäkö
Index term: applied anthropology
Asiasana: soveltava antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: soveltava tutkimus
Index term: applied research
Asiasana: soveltava tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: soveltava antropologia
Index term: April Fools' Day
Asiasana: aprillipäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: archaeology
Asiasana: arkeologia
Laajemmat termit: kulttuurien tutkimus
Index term: Archangel Michael's Day
Asiasana: mikkelinpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Mikon päivä
mikonpäivä
Index term: archetypes
Asiasana: arkkityypit
archives -- folklore
Use: folklore archives
archives -- sound recordings
Use: sound archives
Index term: arctic cultures
Asiasana: arktiset kulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Index term: arranged marriage
Asiasana: järjestetty avioliitto
Laajemmat termit: avioliitto
Rinnakkaistermit: lapsiavioliitto
Index term: Ascension Day
Asiasana: helatorstai
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: asceticism
Used for: ascetism
Asiasana: askeesi
Rinnakkaistermit: erakot
paasto
selibaatti
Korvaa termit: asketismi
ascetism
Use: asceticism
Index term: assimilation
Asiasana: assimilaatio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
integraatio
Korvaa termit: sulautuminen
associations
Use: organizations
Index term: astrology
Asiasana: astrologia
Rinnakkaistermit: ennustaminen
horoskoopit
okkultismi
taivaankappaleet
Index term: atheism
Asiasana: ateismi
Laajemmat termit: jumalakäsitykset
Rinnakkaistermit: agnostisismi
teismi
uskonnottomuus
Index term: atlases
Asiasana: kartastot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
kartat
Korvaa termit: atlakset
Index term: attitudes
Asiasana: asenteet
Rinnakkaistermit: arvot
stereotypiat
Index term: auction
Asiasana: huutokauppa
Laajemmat termit: kauppa
Australian aboriginals
Use: indigenous peoples -- Australia
Index term: authenticity
Used for: genuineness
Asiasana: aitous
Rinnakkaistermit: fakelore
Korvaa termit: autenttisuus
autobiographies
Use: memoirs
Index term: autoethnography
Asiasana: autoetnografia
Laajemmat termit: etnografia
Rinnakkaistermit: refleksiivisyys
Index term: autumn
Asiasana: syksy
Laajemmat termit: vuodenajat