Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: b
Hakutulos: 68 asiasanaa
bachelor parties
Use: stag parties and hen parties
bachelorette parties
Use: stag parties and hen parties
Index term: Baha'i faith
Asiasana: baha'i-usko
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: ballads
Asiasana: balladit
Laajemmat termit: kansanlaulut
runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
helkavirret
Index term: Baltic-Finnic peoples
Asiasana: itämerensuomalaiset kansat
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Suppeammat termit: inkeriläiset
karjalaiset
liiviläiset
lyydiläiset
suomalaiset
vatjalaiset
vepsäläiset
virolaiset
Index term: Baptism
Asiasana: baptismi
Laajemmat termit: vapaakirkot
Index term: baptism
Asiasana: kaste
Laajemmat termit: sakramentit
siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: kummit
nimenanto
ristiäiset
Index term: barns
Asiasana: ladot
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Index term: barter
Asiasana: vaihtokauppa
Laajemmat termit: kauppa
Rinnakkaistermit: vaihto
Index term: bear cult
Asiasana: karhukultti
Laajemmat termit: kultit
Korvaa termit: karhunpeijaiset
Index term: beekeeping
Asiasana: mehiläishoito
Laajemmat termit: elinkeinot
Index term: bees (gatherings)
Definition: Barn raisings etc.
Asiasana: talkoot
Rinnakkaistermit: taloudellinen yhteistoiminta
Index term: beggars
Asiasana: kerjäläiset
Rinnakkaistermit: köyhyys
köyhät
belief in fate
Use: fatalism
Index term: belief legends
Asiasana: uskomustarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Suppeammat termit: varoitustarinat
Rinnakkaistermit: memoraatit
uskomusperinne
Index term: belief tradition
Used for: folk belief systems
Asiasana: uskomusperinne
Suppeammat termit: enteet
uskomukset
Rinnakkaistermit: etiäiset
kansanusko
memoraatit
uskomustarinat
Index term: Beowulf
Asiasana: Beowulf
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Beseecher Movement
Asiasana: rukoilevaisuus
Laajemmat termit: herätysliikkeet
betrothal
Use: engagement
Index term: Bible
Asiasana: Raamattu
Laajemmat termit: pyhät kirjat
Rinnakkaistermit: kristinusko
Index term: bibliographies
Asiasana: bibliografiat
Laajemmat termit: luettelot
Suppeammat termit: henkilöbibliografiat
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: biographies
Asiasana: elämäkerrat
Rinnakkaistermit: elämäkertatutkimus
elämänhistoria
muistelmat
Index term: biological anthropology
Used for: physical anthropology
Asiasana: biologinen antropologia
Huomautus: Aiemmin käytetty varsinaisena asiasanana termiä biologinen antropologia.
Laajemmat termit: antropologia
Korvaa termit: fyysinen antropologia
Index term: birchbark work
Asiasana: tuohityöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: birds
Asiasana: linnut
Laajemmat termit: eläimet
Index term: birth
Asiasana: syntymä
Rinnakkaistermit: elämänkaari
synnytys
birth of the solar system
Use: cosmogony
Index term: birthdays
Asiasana: syntymäpäivät
Laajemmat termit: merkkipäivät
Rinnakkaistermit: lastenjuhlat
nimipäivät
Index term: bisexuality
Asiasana: biseksuaalisuus
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Rinnakkaistermit: homoseksuaalisuus
Index term: blood feud
Asiasana: verikosto
Laajemmat termit: kosto
Rinnakkaistermit: väkivalta
Index term: bloodletting
Asiasana: suoneniskentä
Huomautus: Aiemmin: suoneniskeminen
Laajemmat termit: parannustavat
Korvaa termit: suoneniskeminen
Index term: bloodstopping
Asiasana: verenseisautus
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: loitsut
blue-collar workers
Use: factory workers
Index term: boats
Asiasana: veneet
Laajemmat termit: kulkuneuvot
Suppeammat termit: kirkkoveneet
Index term: body image
Asiasana: ruumiinkuva
Rinnakkaistermit: mielikuvat
minäkuva
ruumiillisuus
Index term: body language
Asiasana: ruumiinkieli
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: eleet
ilmeet
Korvaa termit: kehonkieli
Index term: bon
Used for: bon po
bön
bön po
Asiasana: bon
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: buddhalaisuus
lamalaisuus
Korvaa termit: bon-po
bön
bön-po
bon po
Use: bon
Index term: bone setting
Asiasana: jäsenkorjaus
Laajemmat termit: parannustavat
Index term: bonfires
Used for: Midsummer bonfires
Asiasana: kokot
Huomautus: Aiemmin käytetty myös termiä juhlatulet.
Rinnakkaistermit: helluntai
juhannus
kalendaariperinne
pääsiäinen
Korvaa termit: juhannuskokot
juhlatulet
Index term: Book of Kings
Editorial note : Use Book of Kings for Šāh-nāma, Šahname, Shāhnāme, Shahnama and Shahnameh
Used for: Sah-nama
Sahname
Shahnama
Shahname
Shahnameh
Asiasana: Kuninkaiden kirja
Toim. huomautus : Nimimuotoa Kuninkaiden kirja käytetään nimimuotojen Šāh-nāma, Šahname, Shāhnāme, Shahnama ja Shahnameh sijasta
Laajemmat termit: eepokset
Korvaa termit: Sah-nama
Sahname
Shahnama
Shahname
Shahnameh
Index term: booklore
Editorial note : Oral tradition based on written and printed sources (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Asiasana: booklore
Toim. huomautus : Tarkoittaa sellaista suullisen perinteen aineistoa, joka välittömästi tai välillisesti pohjautuu kirjallisiin ja painettuihin lähteisiin
Laajemmat termit: suullinen perinne
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
kirjalliset lähteet
Index term: border regions
Asiasana: rajaseudut
Rinnakkaistermit: rajat
Index term: borders
Asiasana: rajat
Rinnakkaistermit: kulttuurirajat
rajaseudut
Index term: bourgeois culture
Asiasana: porvariskulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: porvaristo
Index term: bourgeoisie
Asiasana: porvaristo
Laajemmat termit: yhteiskuntaluokat
Rinnakkaistermit: porvariskulttuuri
Index term: boys
Asiasana: pojat
Laajemmat termit: lapset
Rinnakkaistermit: miehet
Index term: Brahmanism
Asiasana: brahmalaisuus
Laajemmat termit: hindulaisuus
Rinnakkaistermit: Veda
veda-uskonto
Index term: braiding
Asiasana: punontatyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Index term: bread
Asiasana: leipä
Rinnakkaistermit: ruoat
viljavalmisteet
Index term: breastfeeding
Asiasana: imetys
Laajemmat termit: ruokinta
Korvaa termit: imettäminen
rintaruokinta
Index term: bridal gifts
Editorial note : Gifts given by the bride
Asiasana: morsiuslahjat
Toim. huomautus : Morsiamen jakamat lahjat
Laajemmat termit: lahjat
Rinnakkaistermit: häät
kihlaus
morsiamenhinta
myötäjäiset
bride price
Use: bridewealth
Index term: bridegrooms
Asiasana: sulhaset
Rinnakkaistermit: häät
morsiamet
Index term: brides
Asiasana: morsiamet
Rinnakkaistermit: häät
sulhaset
Index term: bridewealth
Editorial note : Payment made by a groom or his kin to the kin of the bride in order to ratify a marriage (Source: Encyclopedia Britannica)
Used for: bride price
Asiasana: morsiamenhinta
Toim. huomautus : Maksu jonka sulhanen tai hänen sukuryhmänsä antaa morsiamen sukuryhmälle (Lähde: Jargon)
Rinnakkaistermit: avioliitto
morsiuslahjat
myötäjäiset
Index term: broadside ballads
Asiasana: arkkiveisut
Laajemmat termit: arkkikirjallisuus
Rinnakkaistermit: balladit
kansanlaulut
runomuotoinen perinne
Index term: brothers
Asiasana: veljet
Laajemmat termit: sisarukset
Rinnakkaistermit: siskot
Index term: Buddhism
Asiasana: buddhalaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: zenbuddhalaisuus
lamalaisuus
Rinnakkaistermit: bon
buddhalainen kulttuuri
buddhalaiset
mantrat
tantrismi
thangkat
Buddhism -- Tibet
Use: Lamaism
Index term: Buddhist culture
Asiasana: buddhalainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalaiset
buddhalaisuus
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
Index term: Buddhists
Asiasana: buddhalaiset
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
buddhalaisuus
Index term: building techniques
Asiasana: rakennustekniikka
Rinnakkaistermit: rakennusperinne
Index term: buildings
Asiasana: rakennukset
Suppeammat termit: asuinrakennukset
julkiset rakennukset
maatalousrakennukset
Rinnakkaistermit: rakennettu ympäristö
rakennusperinne
Index term: burial
Asiasana: hautaus
Suppeammat termit: polttohautaus
Rinnakkaistermit: hautajaiset
Index term: bylinas
Asiasana: bylinat
Laajemmat termit: eeppiset runot
Korvaa termit: starinat
bön
Use: bon
bön po
Use: bon