Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: c
Hakutulos: 186 asiasanaa
Index term: calendar
Asiasana: ajanlasku
Rinnakkaistermit: aika
kalenterit
kronologia
Index term: calendar customs
Asiasana: kalendaariperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: kalendaaririitit
kiertueet
kokot
paastonaika
tiernapojat
virpominen
vuodenkierto
vuotuisjuhlat
Index term: calendar holidays
Definition: Annual national, international and religious holidays
Used for: public holidays
Asiasana: vuotuisjuhlat
Huomautus: Tarkoittaa vuosittain vietettäviä kansallisia ja kansainvälisiä merkkipäiviä ja kirkollisia juhlapäiviä
Laajemmat termit: juhlat
Suppeammat termit: adventti
aprillipäivä
halloween
helatorstai
helkajuhla
helluntai
isänpäivä
itsenäisyyspäivät
joulu
juhannus
Kalevalan päivä
kansainvälinen naistenpäivä
kansallispäivät
karkauspäivä
karnevaalit
kekri
kiitospäivä
laskiainen
loppiainen
Lucian päivä
mikkelinpäivä
nuutinpäivä
palmusunnuntai
pikkujoulut
praasniekat
pyhäinpäivä
Pyhän Urhon päivä
pääsiäinen
svenska dagen
unikeonpäivä
uusivuosi
vappu
venetsialaiset (juhlat)
vuodenvaihde
ystävänpäivä
äitienpäivä
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
merkkipäivät
Korvaa termit: kalendaarijuhlat
Index term: calendar of saints
Asiasana: pyhimyskalenteri
Laajemmat termit: kalenterit
Rinnakkaistermit: pyhimykset
Index term: calendar rites
Asiasana: kalendaaririitit
Huomautus: YSA: kalendaaririitit KÄYTÄ kalendaariperinne
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: ukonvakat
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
vuodenkierto
Index term: calendars
Asiasana: kalenterit
Suppeammat termit: pyhimyskalenteri
Rinnakkaistermit: ajanlasku
almanakat
Index term: Candomblé
Asiasana: candomblé
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: cannibalism
Asiasana: kannibalismi
Laajemmat termit: rituaalit
Korvaa termit: ihmissyönti
Index term: cardinal points
Used for: compass points
Asiasana: ilmansuunnat
Suppeammat termit: etelä
itä
länsi
pohjoinen
Index term: cargo cult
Asiasana: cargo-kultti
Toim. huomautus : YSA: cargo-kultit
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: messianismi
Korvaa termit: lastikultti
Index term: carnivals
Asiasana: karnevaalit
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: laskiainen
paastonaika
Index term: cartoons and comics
Asiasana: sarjakuvat
Rinnakkaistermit: populaarikulttuuri
Index term: case studies
Asiasana: tapaustutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Index term: caste system
Used for: castes
Asiasana: kastijärjestelmä
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
yhteiskuntaluokat
Korvaa termit: kastit
kastilaitos
castes
Use: caste system
Index term: castuskas
Asiasana: tsastuskat
Laajemmat termit: kansanlaulut
Korvaa termit: castuskat
Index term: catalogues
Asiasana: luettelot
Suppeammat termit: bibliografiat
hakemistot
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Catholic Church
Use: Roman Catholic Church
Index term: cattle calls
Asiasana: karjankutsut
Laajemmat termit: työlaulut
Rinnakkaistermit: karjanhoito
cattle shelters
Use: livestock shelters
Index term: celestial bodies
Asiasana: taivaankappaleet
Suppeammat termit: kuu
tähdet
Rinnakkaistermit: astrologia
Index term: celibacy
Asiasana: selibaatti
Rinnakkaistermit: askeesi
naimattomuus
seksuaalinen käyttäytyminen
Index term: Celts
Asiasana: keltit
Laajemmat termit: muinaiskansat
Index term: cemeteries
Asiasana: hautausmaat
Laajemmat termit: pyhät paikat
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
Index term: cereal products
Asiasana: viljavalmisteet
Rinnakkaistermit: leipä
ruoat
ceremonial exchange
Use: exchange
ceremonial objects
Use: cult objects
ceremonies
Use: rituals
chain tales
Use: formula tales
Index term: Chanson de Roland
Asiasana: Rolandin laulu
Laajemmat termit: eepokset
Index term: chapbooks
Asiasana: arkkikirjallisuus
Suppeammat termit: arkkiveisut
Rinnakkaistermit: booklore
kansankirjallisuus
Index term: charcoal burning
Asiasana: miilunpoltto
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: tervanpoltto
Index term: charisma
Asiasana: karismaattisuus
Rinnakkaistermit: johtajuus
Index term: charismatic movements
Asiasana: karismaattiset liikkeet
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Cheremis
Use: Mari
Index term: child care
Asiasana: lastenhoito
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: child marriage
Asiasana: lapsiavioliitto
Laajemmat termit: avioliitto
Rinnakkaistermit: järjestetty avioliitto
Index term: child rearing
Asiasana: kasvatus
Rinnakkaistermit: enkulturaatio
kasvatusantropologia
opetus
sosialisaatio
Index term: childbirth
Asiasana: synnytys
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskaus
syntymä
Index term: childhood
Asiasana: lapsuus
Laajemmat termit: ikäkaudet
Rinnakkaistermit: lapset
Index term: children
Asiasana: lapset
Laajemmat termit: ikäryhmät
perheenjäsenet
Suppeammat termit: pojat
tytöt
Rinnakkaistermit: lapsuus
lastenhoito
lastenjuhlat
lastenkulttuuri
lastenperinne
sisarukset
sukupolvet
Index term: children's culture
Asiasana: lastenkulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: lapset
lastenmusiikki
lastenperinne
nuorisokulttuuri
children's get-togethers
Use: children's parties
Index term: children's lore
Asiasana: lastenperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: lapset
lastenkulttuuri
lastenlaulut
leikit
lorut
Index term: children's music
Asiasana: lastenmusiikki
Laajemmat termit: musiikki
Suppeammat termit: lastenlaulut
Rinnakkaistermit: lastenkulttuuri
Index term: children's parties
Used for: children's get-togethers
Asiasana: lastenjuhlat
Huomautus: YSA: lastenjuhlat KÄYTÄ lastenkutsut
Laajemmat termit: juhlat
Rinnakkaistermit: lapset
syntymäpäivät
Korvaa termit: lastenkutsut
children's rhymes
Use: nursery rhymes
Index term: children's songs
Asiasana: lastenlaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
lastenmusiikki
Rinnakkaistermit: kehtolaulut
lastenperinne
leikkilaulut
Index term: chimneyless huts
Asiasana: savupirtit
Laajemmat termit: asuinrakennukset
Rinnakkaistermit: savutuvat
Index term: chimneyless huts
Asiasana: savutuvat
Huomautus: YSA: savutuvat KÄYTÄ savupirtit
Laajemmat termit: asuinrakennukset
Rinnakkaistermit: savupirtit
Index term: christenings
Asiasana: ristiäiset
Laajemmat termit: nimenantojuhlat
Rinnakkaistermit: kaste
Index term: Christian culture
Asiasana: kristillinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristinusko
kristityt
Index term: Christianity
Asiasana: kristinusko
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
kirkot
kristillinen kulttuuri
kristityt
messianismi
Raamattu
Index term: Christians
Asiasana: kristityt
Rinnakkaistermit: kristillinen kulttuuri
kristinusko
Index term: Christmas
Asiasana: joulu
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: joulupukit
pikkujoulut
tiernapojat
tontut
Index term: Christmas parties
Asiasana: pikkujoulut
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: joulu
juhlat
Korvaa termit: pikkujoulujuhlat
Index term: chronicates
Used for: personal legends
Asiasana: kronikaatit
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: fabulaatit
historialliset tarinat
kokemuskerronta
memoraatit
Korvaa termit: henkilötarinat
Index term: church bells
Asiasana: kirkonkellot
Rinnakkaistermit: kirkkorakennukset
Index term: church boats
Asiasana: kirkkoveneet
Laajemmat termit: veneet
Index term: church buildings
Asiasana: kirkkorakennukset
Laajemmat termit: uskonnolliset rakennukset
Rinnakkaistermit: kirkkotaide
kirkonkellot
kristinusko
tsasounat
Index term: church folklore
Asiasana: kirkollinen kansanperinne
Laajemmat termit: uskonnollinen perinne
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
kansanuskonto
church furnishings
Use: churches -- furnishings
church going
Use: churchgoing
Index term: churches
Asiasana: kirkot
Suppeammat termit: ortodoksinen kirkko
protestanttiset kirkot
roomalaiskatolinen kirkko
Rinnakkaistermit: kristinusko
Korvaa termit: kirkkokunnat
Index term: churches -- furnishings
Used for: church furnishings
Asiasana: kirkkorakennukset -- sisustus
Korvaa termit: kirkon sisustus
Index term: churchgoing
Used for: church going
Asiasana: kirkossakäynti
Rinnakkaistermit: uskonnollisuus
Korvaa termit: kirkossa käynti
Index term: Cid
Asiasana: Cid
Laajemmat termit: eepokset
Index term: cinema
Used for: film
Asiasana: elokuva
Rinnakkaistermit: elokuvat
Korvaa termit: elokuvataide
Index term: circumcision
Asiasana: ympärileikkaus
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Index term: circus
Asiasana: sirkukset
Laajemmat termit: kansanhuvit
cities
Use: towns
civic movements
Use: mass movements
civic religion
Use: civil religion
Index term: civil religion
Used for: civic religion
Asiasana: kansalaisuskonto
Rinnakkaistermit: uskonnollisuus
uskontososiologia
Korvaa termit: yhteiskuntauskonto
Index term: clairvoyance
Asiasana: selvänäkö
Laajemmat termit: paranormaalit ilmiöt
Korvaa termit: selvänäköisyys
Index term: clans
Asiasana: klaanit
Rinnakkaistermit: sukulaisuus
Index term: cleaning
Asiasana: siivous
Laajemmat termit: kodinhoito
Index term: close reading
Asiasana: lähiluku
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Index term: cloth printing
Asiasana: kankaanpainanta
Rinnakkaistermit: tekstiilityöt
Index term: clothes
Used for: clothing
Asiasana: vaatteet
Suppeammat termit: kansallispuvut
kansanpuvut
muinaispuvut
päähineet
rituaalinen vaatetus
Rinnakkaistermit: jalkineet
muoti
pukeutuminen
Korvaa termit: vaatetus
clothing
Use: clothes
Index term: coastal communities
Asiasana: rannikkoyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: saaristolaisyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt
Index term: cockfights
Asiasana: kukkotappelut
Laajemmat termit: kansanhuvit
Index term: cognition
Asiasana: kognitio
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
kognitiivinen uskontotiede
kulttuuriset mallit
skeema
Index term: cognitive anthropology
Used for: ethnoscience
Asiasana: kognitiivinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnosemantiikka
kognitiivinen uskontotiede
kognitio
Korvaa termit: ethnoscience
Index term: cognitive science of religion
Asiasana: kognitiivinen uskontotiede
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
kognitio
collecting
Use: folklore collecting
Index term: collecting competitions
Used for: folklore collecting competitions
Asiasana: keruukilpailut
Laajemmat termit: perinteenkeruu
Rinnakkaistermit: keruukehotukset
kirjoituskilpailut
Korvaa termit: perinteenkeruukilpailut
Index term: collecting requests
Definition: Public invitations or requests to collect folklore
Asiasana: keruukehotukset
Huomautus: Tarkoittaa julkisia kutsuja ja kehotuksia kerätä kansanperinnettä
Rinnakkaistermit: keruukilpailut
perinteenkeruu
Index term: collections
Definition: Used also as additional term for folklore anthologies, e.g. folk tales -- collections
Used for: folklore anthologies
Asiasana: kokoelmat
Huomautus: Käytetään myös lisämääreenä ainesjulkaisuista, esim. kansansadut -- kokoelmat
Korvaa termit: ainesjulkaisut
Index term: collective memory
Asiasana: kollektiivinen muisti
Laajemmat termit: muisti
Index term: collective ownership
Asiasana: yhteisomistus
Laajemmat termit: omistus
taloudellinen yhteistoiminta
Index term: collective tradition
Asiasana: kollektiivitraditio
Rinnakkaistermit: kansanperinne
perinne
yhteisöt
collectors
Use: folklore collectors
Index term: collectors
Asiasana: kerääjät
Toim. huomautus : Vuodesta 2015 lähtien käytetty asiasanaa perinteenkerääjät.
Index term: colonialism
Asiasana: kolonialismi
Rinnakkaistermit: postkolonialismi
colors
Use: colours
Index term: colours
Definition: The names of colours can be used as index terms
Used for: colors
Asiasana: värit
Huomautus: Värien nimiä voi käyttää asiasanoina
common law
Use: customary law
Index term: common law marriage
Asiasana: avoliitto
Rinnakkaistermit: avioliitto
naimattomuus
perhe
rekisteröity parisuhde
common people
Use: folk
Index term: communication
Asiasana: viestintä
Suppeammat termit: joukkoviestintä
mainonta
sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: diskurssi
puhe
sosiaalinen media
vuorovaikutus
Korvaa termit: kommunikaatio
Index term: communities
Asiasana: yhteisöt
Suppeammat termit: paikallisyhteisöt
rannikkoyhteisöt
saaristolaisyhteisöt
teollisuusyhteisöt
työyhteisöt
virtuaaliyhteisöt
vuoristolaisyhteisöt
Rinnakkaistermit: kibbutsit
kollektiivitraditio
sosiaalinen elämä
sosiaalinen ympäristö
comparative musicology
Use: ethnomusicology
comparative religion
Use: phenomenology of religion
Index term: comparative research
Asiasana: vertaileva tutkimus
Laajemmat termit: tutkimus
Rinnakkaistermit: tutkimusmenetelmät
compass points
Use: cardinal points
Index term: competence
Asiasana: kompetenssi
Rinnakkaistermit: perinteentaitajat
reproduktio
Index term: concept of man
Used for: human image
Asiasana: ihmiskuva
Rinnakkaistermit: maailmankuva
mielikuvat
mieskuva
naiskuva
Korvaa termit: ihmiskäsitys
Index term: conceptions of death
Asiasana: kuolemakäsitykset
Suppeammat termit: kuolemanjälkeinen elämä
kuolemattomuus
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kuolema
uskonnolliset käsitykset
Index term: conceptions of god
Asiasana: jumalakäsitykset
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Suppeammat termit: agnostisismi
ateismi
deismi
panteismi
teismi
Rinnakkaistermit: jumalat
jumalattaret
Index term: concepts of illness
Asiasana: sairauskäsitykset
Rinnakkaistermit: sairaus
taudinselitykset
taudit
conferences
Use: meetings
Index term: confirmation
Asiasana: konfirmaatio
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Index term: conflicts
Asiasana: konfliktit
Rinnakkaistermit: aggressiot
rikokset
sota
tappelut
Korvaa termit: ristiriidat
Index term: Confucianism
Asiasana: kungfutselaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Korvaa termit: konfutselaisuus
congresses
Use: meetings
Index term: conservation
Asiasana: suojelu
Index term: constructed environments
Asiasana: rakennettu ympäristö
Laajemmat termit: kulttuuriympäristö
Suppeammat termit: hautausmaat
kartanot
pihat
puistot
puutarhat
torit
Rinnakkaistermit: rakennukset
rakennusperinne
Index term: consumption
Asiasana: kulutus
Index term: contemporary culture
Asiasana: nykykulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuurintutkimus
nykyperinne
Index term: contemporary folk art
Used for: outsider art
Asiasana: nykykansantaide
Rinnakkaistermit: kansantaide
kansantaiteilijat
Korvaa termit: ITE-taide
contemporary folk music
Use: world music
Index term: contemporary folklore
Asiasana: nykyperinne
Laajemmat termit: perinne
Rinnakkaistermit: nykykulttuuri
nykytarinat
contemporary legends
Use: urban legends
Index term: content analysis
Asiasana: sisällönanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: tekstianalyysi
Index term: context
Asiasana: konteksti
Rinnakkaistermit: esitystilanne
kontekstianalyysi
Index term: context analysis
Asiasana: kontekstianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: konteksti
Index term: contraception
Used for: prevention of pregnancy
Asiasana: raskauden ehkäisy
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
raskaus
Korvaa termit: raskaudenehkäisy
convents
Use: monasteries and convents
Index term: conversion
Asiasana: kääntymys
Laajemmat termit: uskonnolliset kokemukset
Index term: cook books
Asiasana: keittokirjat
Rinnakkaistermit: ruoanvalmistus
ruokakulttuuri
Index term: corporality
Asiasana: ruumiillisuus
Rinnakkaistermit: ruumiinkuva
Index term: cosmic tree
Asiasana: maailmanpuu
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: elämänpuu
kosmologia
Index term: cosmogonical myths
Asiasana: maailmansyntymyytit
Laajemmat termit: myytit
Rinnakkaistermit: syntykertomukset
Index term: cosmogony
Used for: birth of the solar system
Asiasana: aurinkokunnan synty
Rinnakkaistermit: eskatologia
kosmologia
maailmankuva
Korvaa termit: kosmogonia
maailmankaikkeuden synty
Index term: cosmology
Asiasana: kosmologia
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
eskatologia
maailmankuva
maailmanpuu
Index term: cottage industries
Asiasana: kotiteollisuus
Rinnakkaistermit: käsityöläiset
käsityöperinne
Index term: counter cultures
Asiasana: vastakulttuurit
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: hiphop
hippiliike
Rinnakkaistermit: osakulttuurit
vaihtoehtoliikkeet
country people
Use: rural population
course of life
Use: life cycle
Index term: courts
Asiasana: käräjät
Rinnakkaistermit: lait
oikeuskäytäntö
tapaoikeus
Index term: courtship
Asiasana: seurustelu
Rinnakkaistermit: kosinta
Index term: crayfishing
Asiasana: ravustus
Laajemmat termit: pyynti
Rinnakkaistermit: kalastus
Index term: cremation
Asiasana: polttohautaus
Laajemmat termit: hautaus
Korvaa termit: tuhkaus
Index term: crimes
Asiasana: rikokset
Suppeammat termit: murha
Rinnakkaistermit: konfliktit
rangaistukset
Index term: criticism
Asiasana: kritiikki
Suppeammat termit: kulttuurikritiikki
uskontokritiikki
Rinnakkaistermit: arvostelut
Index term: critique of religion
Asiasana: uskontokritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
Index term: crofters
Asiasana: torpparit
Laajemmat termit: tilaton väestö
Index term: crop husbandry
Asiasana: kasvinviljely
Laajemmat termit: maanviljely
Rinnakkaistermit: puutarhaviljely
Index term: cross cultural research
Asiasana: kulttuurienvälinen tutkimus
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuurienvälisyys
cuisine
Use: food culture
culinary art
Use: food culture
Index term: cult objects
Used for: fetishes
ritual objects
magical objects
ceremonial objects
Asiasana: kulttiesineet
Suppeammat termit: amuletit
noitarummut
käspaikat
Rinnakkaistermit: fetisismi
kultit
rituaalit
uskonnollinen taide
Korvaa termit: fetissit
rituaaliesineet
taikaesineet
Index term: cult of the dead
Asiasana: vainajainpalvonta
Laajemmat termit: kultit
Rinnakkaistermit: animismi
esi-isäkultti
vainajaolennot
Index term: cults
Asiasana: kultit
Suppeammat termit: cargo-kultti
esi-isäkultti
karhukultti
luonnonpalvonta
vainajainpalvonta
Rinnakkaistermit: kulttiesineet
rituaalit
uskonnolliset liikkeet
uskonnot
cultural anthropologists
Use: scholars -- cultural anthropology
Index term: cultural anthropology
Definition: Narrower terms are subfields of social or cultural anthropology
Asiasana: kulttuuriantropologia
Huomautus: Suppeampina termeinä on sekä kulttuuri- että sosiaaliantropologian tutkimussuuntauksia
Laajemmat termit: antropologia
kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: dialoginen antropologia
fenomenologinen antropologia
filosofinen antropologia
historiallinen antropologia
kasvatusantropologia
kaupunkikansatiede
kognitiivinen antropologia
kulttuuriekologia
lingvistinen antropologia
lääketieteellinen antropologia
marxilainen antropologia
matemaattinen antropologia
media-antropologia
oikeusantropologia
poliittinen antropologia
psykologinen antropologia
soveltava antropologia
symboliantropologia
taideantropologia
taloudellinen antropologia
uskontoantropologia
visuaaliantropologia
Rinnakkaistermit: etnografia
kulttuuri
kulttuurienvälinen tutkimus
kulttuurimaantiede
kulttuuriteoriat
sosiaaliantropologia
Index term: cultural areas
Used for: culture areas
Asiasana: kulttuurialueet
Suppeammat termit: perinnealueet
Rinnakkaistermit: kulttuurirajat
kulttuurit
Index term: cultural boundaries
Asiasana: kulttuurirajat
Rinnakkaistermit: kulttuurialueet
kulttuurit
rajat
Index term: cultural change
Used for: culture change
Asiasana: kulttuurin muutokset
Huomautus: YSA: kulttuurin muutos
Suppeammat termit: akkulturaatio
assimilaatio
diffuusio
evoluutio
innovaatiot
integraatio
kirjallistuminen
sopeutuminen
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuurin välittyminen
modernisaatio
sosiaalinen muutos
uudenaikaistuminen
Korvaa termit: kulttuurin muutos
Index term: cultural contacts
Asiasana: kulttuurikosketukset
Rinnakkaistermit: akkulturaatio
kulttuurienvälisyys
kulttuurierot
kulttuurin välittyminen
monikulttuurisuus
ryhmien väliset suhteet
vuorovaikutus
ylikansallinen kulttuuri
Index term: cultural criticism
Asiasana: kulttuurikritiikki
Laajemmat termit: kritiikki
Index term: cultural differences
Asiasana: kulttuurierot
Rinnakkaistermit: kulttuuri-identiteetti
kulttuurienvälisyys
kulttuurikosketukset
monikulttuurisuus
ryhmien väliset suhteet
Index term: cultural ecology
Used for: ecological anthropology
Asiasana: kulttuuriekologia
Laajemmat termit: ekologia
kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: kulttuurimaantiede
perinne-ekologia
uskontoekologia
Korvaa termit: ekologinen antropologia
Index term: cultural environment
Asiasana: kulttuuriympäristö
Laajemmat termit: ympäristö
Suppeammat termit: kulkuväylät
rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: kulttuurimaisema
Index term: cultural heritage
Asiasana: kulttuuriperintö
Rinnakkaistermit: kulttuuri
maailmanperintökohteet
perinne
perinnepolitiikka
cultural heroes
Use: culture heroes
Index term: cultural identity
Asiasana: kulttuuri-identiteetti
Laajemmat termit: identiteetti
Rinnakkaistermit: kulttuurierot
Index term: cultural landscape
Editorial note : Cultural landscapes represent the combined works of nature and of man. The term embraces a diversity of manifestations of the interaction between humankind and its natural environment. (Source: UNESCO World Heritage Cenre)
Asiasana: kulttuurimaisema
Toim. huomautus : Maisema jossa on viljelyksiä, rakennuksia ym. ihmisen vaikutuksesta syntynyttä luonnonmaiseman vastakohtana (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: maisema
Rinnakkaistermit: kulttuuriympäristö
Korvaa termit: perinnemaisema
Index term: cultural models
Asiasana: kulttuuriset mallit
Rinnakkaistermit: kognitio
kulttuuri
Index term: cultural pattern
Asiasana: kulttuurin kaava
Toim. huomautus : Kulttuuriin vakiintunut käyttäytymisnormi, käyttäytymiskaava (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: kulttuuri
Index term: cultural pluralism
Asiasana: kulttuuripluralismi
Rinnakkaistermit: kulttuurirelativismi
monikulttuurisuus
Index term: cultural relativism
Asiasana: kulttuurirelativismi
Rinnakkaistermit: etnosentrismi
kulttuuripluralismi
Index term: cultural research
Asiasana: kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: arkeologia
kulttuuriantropologia
perinnetieteet
uskontotiede
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kulttuurintutkimus
Index term: cultural studies
Asiasana: kulttuurintutkimus
Rinnakkaistermit: kulttuurien tutkimus
nykykulttuuri
Index term: cultural theories
Asiasana: kulttuuriteoriat
Laajemmat termit: teoriat
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuuriantropologia
Index term: cultural transmission
Asiasana: kulttuurin välittyminen
Suppeammat termit: perinteen välittyminen
Rinnakkaistermit: kulttuurikosketukset
kulttuurin muutokset
meemit
Index term: culture
Asiasana: kulttuuri
Suppeammat termit: aineellinen kulttuuri
alkoholikulttuuri
digitaalinen kulttuuri
kansallinen kulttuuri
kansankulttuuri
kaupunkikulttuuri
kirjallinen kulttuuri
maaseutukulttuuri
mediakulttuuri
mieskulttuuri
musiikkikulttuuri
naiskulttuuri
nykykulttuuri
organisaatiokulttuuri
osakulttuurit
paikalliskulttuuri
populaarikulttuuri
ruokakulttuuri
sosiaalinen kulttuuri
suullinen kulttuuri
tapakulttuuri
vastakulttuurit
ylikansallinen kulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuurin kaava
kulttuurin muutokset
kulttuuriperintö
kulttuuriset mallit
kulttuurit
kulttuuriteoriat
perinne
culture areas
Use: cultural areas
culture change
Use: cultural change
Index term: culture heroes
Used for: cultural heroes
heroes
Asiasana: kulttuuriheerokset
Rinnakkaistermit: sankari
Korvaa termit: kulttuuriheeros
heerokset
Index term: cultures
Asiasana: kulttuurit
Suppeammat termit: arktiset kulttuurit
buddhalainen kulttuuri
hindulainen kulttuuri
islamilainen kulttuuri
itämainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
keräilykulttuurit
kristillinen kulttuuri
länsimainen kulttuuri
maanviljelyskulttuurit
paimentolaiskulttuurit
primitiivinen kulttuuri
pyyntikulttuurit
saamelaiskulttuuri
Rinnakkaistermit: kulttuuri
kulttuurialueet
kulttuurirajat
Index term: cupping
Asiasana: kuppaus
Laajemmat termit: parannustavat
Index term: curses
Asiasana: kiroukset
Rinnakkaistermit: loitsut
rukoukset
sanamagia
toivotukset
Index term: customary law
Used for: common law
Asiasana: tapaoikeus
Rinnakkaistermit: käräjät
lait
oikeus
oikeusantropologia
oikeuskäytäntö
Korvaa termit: tavanomainen oikeus