Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: e
Hakutulos: 99 asiasanaa
Index term: east
Asiasana: itä
Laajemmat termit: ilmansuunnat
Index term: Easter
Asiasana: pääsiäinen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: kokot
paastonaika
palmusunnuntai
virpominen
Index term: eccentrics
Asiasana: originellit
Rinnakkaistermit: kylähullut
Index term: ecclesiastic art
Asiasana: kirkkotaide
Laajemmat termit: uskonnollinen taide
Rinnakkaistermit: ikonit
kirkkorakennukset
vaivaisukot
votiivit
ecological anthropology
Use: cultural ecology
Index term: ecology
Asiasana: ekologia
Suppeammat termit: kulttuuriekologia
perinne-ekologia
uskontoekologia
Rinnakkaistermit: ympäristö
Index term: ecology of religion
Asiasana: uskontoekologia
Laajemmat termit: ekologia
uskontotiede
Rinnakkaistermit: kulttuuriekologia
perinne-ekologia
Index term: economic anthropology
Asiasana: taloudellinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: talous
Korvaa termit: ekonominen antropologia
talousantropologia
Index term: economic cooperation
Asiasana: taloudellinen yhteistoiminta
Suppeammat termit: työliitot
yhteisomistus
Rinnakkaistermit: talkoot
Index term: economic systems
Asiasana: talousjärjestelmät
Rinnakkaistermit: talous
Index term: economy
Asiasana: talous
Rinnakkaistermit: taloudellinen antropologia
taloudelliset muutokset
talousjärjestelmät
ecstacy
Use: ecstatic phenomena
Index term: ecstatic phenomena
Used for: ecstacy
Asiasana: ekstaattiset ilmiöt
Suppeammat termit: kielilläpuhuminen
possessio
transsi
Rinnakkaistermit: muuntuneet tajunnantilat
rituaalit
šamanismi
uskonnolliset kokemukset
Korvaa termit: ekstaasi
Index term: Edda
Asiasana: Edda
Laajemmat termit: eepokset
Index term: educational anthropology
Asiasana: kasvatusantropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: kasvatus
Index term: elderly
Used for: aged
Asiasana: vanhukset
Laajemmat termit: ikäryhmät
Rinnakkaistermit: vanhuus
Korvaa termit: ikääntyneet
Index term: elite culture
Asiasana: yläluokan kulttuuri
Laajemmat termit: osakulttuurit
Rinnakkaistermit: yläluokka
Index term: elves
Asiasana: tontut
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: haltijat
joulu
joulupukit
Index term: embroidery
Asiasana: kirjontatyöt
Laajemmat termit: tekstiilityöt
Index term: emergency food
Asiasana: hätäravinto
Rinnakkaistermit: ravinto
Index term: emigration
Asiasana: maastamuutto
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: siirtolaisuus
Index term: emotions
Asiasana: tunteet
Suppeammat termit: häpeä
ilo
kärsimys
nostalgia
rakkaus
suru
yksinäisyys
ystävyys
Index term: enculturation
Asiasana: enkulturaatio
Toim. huomautus : YSA: enkulturaatio KÄYTÄ sosialisaatio
Rinnakkaistermit: kasvatus
sosialisaatio
endeavor rhymes
Use: endeavour rhymes
Index term: endeavour rhymes
Used for: endeavor rhymes
Asiasana: pyrkimäluvut
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: erotiikka
kansanlaulut
Index term: endogamy
Used for: in-marriage
Asiasana: endogamia
Rinnakkaistermit: avioliitto
eksogamia
Korvaa termit: sisäryhmäavioliitto
Index term: Enets
Asiasana: enetsit
Laajemmat termit: samojedit
Index term: engagement
Used for: betrothal
Asiasana: kihlaus
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: avioliitto
kosinta
morsiuslahjat
Index term: entertainment
Asiasana: viihde
Rinnakkaistermit: populaarikulttuuri
Index term: environment
Used for: habitat
Asiasana: ympäristö
Suppeammat termit: kulttuuriympäristö
sosiaalinen ympäristö
Rinnakkaistermit: ekologia
luonto
maisema
Korvaa termit: habitaatti
Index term: epic poetry
Asiasana: eeppiset runot
Huomautus: YSA: eeppiset runot KÄYTÄ kertomarunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Suppeammat termit: bylinat
Rinnakkaistermit: eepokset
kalevalamittaiset runot
Korvaa termit: epiikka
kertomarunot
Index term: epics
Definition: Other epic titles can also be used as index terms
Used for: national epics
Asiasana: eepokset
Huomautus: Myös muiden kuin sanastossa mainittujen eeposten nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: Aeneis
Beowulf
Cid
Edda
Gesar
Gilgameš
Ilias
Jukar
Kalevala
Kalevipoeg
Karhunkaataja
Kuninkaiden kirja
Laulu Hiawathasta
Mabinogion
Mahabharata
Mireille
Nibelungenlied
Odysseia
Ossianin laulut
Pantterintaljainen
Pekko
Popol Vuh
Ramayana
Rolandin laulu
Sunjata
Rinnakkaistermit: eeppiset runot
saagat
Korvaa termit: epiikka
kansalliseepokset
Index term: Epiphany
Asiasana: loppiainen
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: vuodenvaihde
Index term: Epiphany carol singers
Asiasana: tiernapojat
Rinnakkaistermit: joulu
kalendaariperinne
Index term: epistemology
Asiasana: tietoteoria
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: tieteenfilosofia
Korvaa termit: epistemologia
Index term: epitaphs
Used for: tombstone inscriptions
Asiasana: hautakirjoitukset
Rinnakkaistermit: hautamuistomerkit
nekrologit
Korvaa termit: epitafit
eras
Use: time periods
eremites
Use: hermits
Index term: eroticism
Asiasana: erotiikka
Rinnakkaistermit: pyrkimäluvut
seksuaalisuus
escape from reality
Use: escapism
Index term: escapism
Used for: escape from reality
Asiasana: eskapismi
Rinnakkaistermit: todellisuus
Korvaa termit: todellisuuspakoisuus
Index term: eschatology
Asiasana: eskatologia
Rinnakkaistermit: aurinkokunnan synty
kosmologia
millenarismi
Eskimo people
Use: Eskimos
Index term: Eskimos
Used for: Eskimo people
Asiasana: eskimot
Laajemmat termit: alkuperäiskansat
Suppeammat termit: inuitit
jupikit
Korvaa termit: eskimokansat
Index term: esoterism
Asiasana: esoterismi
Rinnakkaistermit: kabbala
okkultismi
rajatieto
Index term: estates
Asiasana: säädyt
Rinnakkaistermit: sosiaalinen kerrostuneisuus
yhteiskuntaluokat
Index term: Estonians
Asiasana: virolaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Suppeammat termit: setukaiset
Rinnakkaistermit: vironruotsalaiset
Korvaa termit: eestiläiset
Index term: ethics
Asiasana: etiikka
Laajemmat termit: filosofia
Suppeammat termit: tutkimusetiikka
Rinnakkaistermit: arvot
normit
Index term: ethnic groups
Definition: Names of ethnic groups can be used as index terms
Asiasana: etniset ryhmät
Huomautus: Etnisten ryhmien nimiä voi käyttää asiasanoina monikkomuodossa, esim. fulbet, hmongit. Jos nimestä ei ole suomen kieleen vakiintunutta muotoa, käytetään ensisijaisesti englanninkielistä nimimuotoa yksikössä.
Laajemmat termit: ryhmät
Suppeammat termit: afroamerikkalaiset
romanit
Rinnakkaistermit: alkuperäiskansat
etnisyys
heimot
kansat
ethnic identity
Use: ethnicity -- identity
ethnic music
Use: traditional music
Index term: ethnic religions
Used for: religions of nonliterate cultures
primitive religions
Asiasana: etniset uskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Rinnakkaistermit: kansanusko
šintolaisuus
Korvaa termit: kirjoituksettomien kulttuurien uskonnot
varhaiskantaiset uskonnot
Index term: ethnic slurs
Asiasana: köllit
Huomautus: YSA: köllit KÄYTÄ köllinimet
Laajemmat termit: kiusoitteluperinne
Rinnakkaistermit: lisänimet
sananparret
sutkaukset
Korvaa termit: köllinimet
Index term: ethnicity
Used for: ethnos
Asiasana: etnisyys
Rinnakkaistermit: etniset ryhmät
kansallisuus
Korvaa termit: etnos
Index term: ethnicity -- identity
Used for: ethnic identity
Asiasana: etnisyys -- identiteetti
Korvaa termit: etninen identiteetti
ethno-pop
Use: world music
Index term: ethnobiology
Asiasana: etnobiologia
Index term: ethnobotany
Asiasana: etnobotaniikka
Rinnakkaistermit: kasvit
Index term: ethnocentrism
Asiasana: etnosentrismi
Rinnakkaistermit: kulttuurirelativismi
nationalismi
rasismi
ryhmien väliset suhteet
Index term: ethnography
Definition: Includes both the descriptions of peoples and communities and the ethnographic methods
Used for: descriptions of peoples
Asiasana: etnografia
Huomautus: Tarkoittaa sekä kansojen ja yhteisöjen kuvauksia että etnografisia menetelmiä
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Suppeammat termit: autoetnografia
uskontoetnografia
Rinnakkaistermit: kenttätyö
kulttuuriantropologia
Korvaa termit: kansankuvaukset
Index term: ethnography of religion
Asiasana: uskontoetnografia
Laajemmat termit: etnografia
Rinnakkaistermit: uskontotiede
Index term: ethnohistory
Asiasana: etnohistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: muistitieto
Index term: ethnolinguistics
Asiasana: etnolingvistiikka
Rinnakkaistermit: kieli
lingvistinen antropologia
ethnologists
Use: scholars -- ethnology
Index term: ethnology
Asiasana: kansatiede
Laajemmat termit: perinnetieteet
Suppeammat termit: kaupunkikansatiede
Rinnakkaistermit: kylätutkimus
Korvaa termit: etnologia
ethnology of music
Use: ethnomusicology
Index term: ethnomethodology
Asiasana: etnometodologia
Rinnakkaistermit: diskurssianalyysi
sosiologia
ethnomusic
Use: traditional music
ethnomusicologists
Use: scholars -- ethnomusicology
Index term: ethnomusicology
Used for: study of folk music
folk music research
anthropology of music
ethnology of music
comparative musicology
Asiasana: etnomusikologia
Laajemmat termit: musiikkitiede
Rinnakkaistermit: kansanmusiikki
kulttuurien tutkimus
maailmanmusiikki
perinnemusiikki
Korvaa termit: kansanmusiikin tutkimus
kansanmusiikintutkimus
musiikkiantropologia
musiikkietnologia
vertaileva musiikkitiede
Index term: ethnopharmacology
Asiasana: etnofarmakologia
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
Index term: ethnophilosophy
Asiasana: etnofilosofia
Rinnakkaistermit: filosofia
filosofinen antropologia
Index term: ethnopoetics
Asiasana: etnopoetiikka
Rinnakkaistermit: metapoetiikka
Index term: ethnopsychiatry
Asiasana: etnopsykiatria
Rinnakkaistermit: etnopsykoanalyysi
etnopsykologia
psykologinen antropologia
Index term: ethnopsychoanalysis
Asiasana: etnopsykoanalyysi
Rinnakkaistermit: etnopsykiatria
etnopsykologia
psykologinen antropologia
Index term: ethnopsychology
Asiasana: etnopsykologia
Laajemmat termit: psykologia
Rinnakkaistermit: etnopsykiatria
etnopsykoanalyysi
psykologinen antropologia
ethnos
Use: ethnicity
ethnoscience
Use: cognitive anthropology
Index term: ethnosemantics
Asiasana: etnosemantiikka
Rinnakkaistermit: kognitiivinen antropologia
Index term: ethnosemiotics
Asiasana: etnosemiotiikka
Laajemmat termit: semiotiikka
Index term: etiological legends
Used for: etiological myths
Asiasana: syntykertomukset
Laajemmat termit: kertomusperinne
Rinnakkaistermit: maailmansyntymyytit
myytit
Korvaa termit: aitiologiset kertomukset
aitiologiset myytit
etiological myths
Use: etiological legends
euphemisms
Use: periphares
Index term: evacuees
Asiasana: siirtoväki
Laajemmat termit: väestö
Rinnakkaistermit: siirtolaiset
Korvaa termit: evakot
Index term: Evangelicalism
Asiasana: evankelinen liike
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Korvaa termit: evankelisuus
Index term: everyday life
Used for: daily life
Asiasana: arkielämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: elämäntapa
kansanelämä
Index term: evil eye
Asiasana: paha silmä
Laajemmat termit: magia
Index term: evolution
Asiasana: evoluutio
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Index term: exchange
Used for: ritual exchange
ceremonial exchange
Asiasana: vaihto
Laajemmat termit: rituaalit
Suppeammat termit: kula
potlatch
Rinnakkaistermit: lahjat
vaihtokauppa
Korvaa termit: rituaalinen vaihto
seremoniallinen vaihto
Index term: exhibitions
Asiasana: näyttelyt
Rinnakkaistermit: museot
Index term: exogamy
Used for: out-marriage
Asiasana: eksogamia
Rinnakkaistermit: avioliitto
endogamia
Korvaa termit: ulkoryhmäavioliitto
Index term: exorcism
Editorial note : Expulsion of evil spirits (Source: YSA)
Asiasana: eksorkismi
Toim. huomautus : Tarkoittaa pahojen henkien poismanaamista (Lähde: YSA)
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: demonit
possessio
Korvaa termit: eksorsismi
Index term: expatriate Finns
Asiasana: ulkosuomalaiset
Laajemmat termit: suomalaiset
Suppeammat termit: amerikansuomalaiset
kveenit
metsäsuomalaiset
ruotsinsuomalaiset
Index term: expeditions
Asiasana: tutkimusmatkat
Rinnakkaistermit: kenttätyö
matkakertomukset
Index term: explanations for disease
Asiasana: taudinselitykset
Huomautus: YSA: taudinselitykset KÄYTÄ sairauskäsitykset
Suppeammat termit: projektiiliselitys
Rinnakkaistermit: painajaiset
possessio
sairauskäsitykset
sielunmenetys
taudit
extended families
Use: extended family
extended families
Use: extended family
Index term: extended family
Editorial note : A family that includes in one household near relatives in addition to a nuclear family (Source: Merriam-Webster Dictionary)
Used for: extended families
Asiasana: laajentumaperhe
Toim. huomautus : Laajentumaperheessä voi puolisoiden ja heidän lastensa lisäksi elää miehen tai vaimon vanhempia, naimattomia sisaruksia tai muita sukulaisia (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: perhe
Rinnakkaistermit: suurperhe
Korvaa termit: laajentumaperheet
Index term: extended family
Editorial note : Related (nuclear) families living in one household (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Used for: extended families
Asiasana: suurperhe
Huomautus: YSA: suurperheet
Toim. huomautus : Suurperheeseen kuuluu useita yhteisessä taloudessa asuvia avioperheitä (ydinperheitä), jotka yleensä kuuluvat unilateraalisesti laskettuun sukuun (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: perhe
Rinnakkaistermit: laajentumaperhe
Korvaa termit: suurperheet