Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: f
Hakutulos: 143 asiasanaa
fables
Use: animal tales
Index term: fabulates
Asiasana: fabulaatit
Laajemmat termit: kansantarinat
Rinnakkaistermit: kronikaatit
memoraatit
Index term: fabulous beings
Asiasana: taruolennot
Suppeammat termit: hölmöläiset
ihmissudet
joulupukit
jättiläiset
keijut
kääpiöt
lohikäärmeet
merenneidot
peikot
tontut
Rinnakkaistermit: yliluonnolliset olennot
Index term: facial expressions
Asiasana: ilmeet
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: eleet
ruumiinkieli
Index term: factory workers
Used for: blue-collar workers
Asiasana: tehdastyöläiset
Huomautus: YSA: tehdastyöläiset KÄYTÄ teollisuustyöntekijät
Laajemmat termit: työväestö
Rinnakkaistermit: teollisuus
Korvaa termit: tehdastyöntekijät
Index term: fairies
Asiasana: keijut
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
Korvaa termit: keijukaiset
fairy tales
Use: folk tales
Index term: faith healing
Used for: miraculous cures
Asiasana: henkiparannus
Huomautus: YSA: henkiparannus KÄYTÄ ihmeparannus
Laajemmat termit: parannustavat
Korvaa termit: ihmeparannus
fake folklore
Use: fakelore
Index term: fakelore
Used for: fake folklore
Asiasana: fakelore
Rinnakkaistermit: folklorismi
kansanperinne
aitous
Korvaa termit: epäaito kansanperinne
families
Use: family
Index term: family
Used for: families
Asiasana: perhe
Suppeammat termit: laajentumaperhe
suurperhe
Rinnakkaistermit: avioliitto
avoliitto
perhe-elämä
perheenjäsenet
rekisteröity parisuhde
sosiaaliset verkostot
suku
Korvaa termit: perheet
Index term: family life
Asiasana: perhe-elämä
Laajemmat termit: elämä
Rinnakkaistermit: kotielämä
perhe
Index term: family members
Asiasana: perheenjäsenet
Suppeammat termit: isovanhemmat
lapset
sisarukset
vanhemmat
Rinnakkaistermit: appivanhemmat
miniät
perhe
suku
vävyt
Index term: fandom
Asiasana: fanius
Rinnakkaistermit: ihailijat
Korvaa termit: fanit
Index term: fans
Used for: devotees
Asiasana: ihailijat
Rinnakkaistermit: idolit
fanius
Korvaa termit: fanit
Index term: farm buildings
Used for: outbuildings
Asiasana: maatalousrakennukset
Laajemmat termit: rakennukset
Suppeammat termit: aitat
eläinsuojat
kodat
ladot
myllyt
riihet
Rinnakkaistermit: asuinrakennukset
saunat
Korvaa termit: talousrakennukset
ulkorakennukset
farming implements
Use: tools
Index term: farms
Asiasana: maatilat
Rinnakkaistermit: kartanot
maatalous
Index term: fashion
Asiasana: muoti
Rinnakkaistermit: vaatteet
Index term: fasting
Asiasana: paasto
Rinnakkaistermit: askeesi
paastonaika
Index term: fatalism
Used for: belief in fate
Asiasana: fatalismi
Rinnakkaistermit: kohtalo
Korvaa termit: kohtalousko
Index term: fate
Asiasana: kohtalo
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: fatalismi
karma
onni
Father Christmas
Use: Father Christmases
Index term: Father Christmases
Used for: Santa Clauses
Father Christmas
Santa Claus
Asiasana: joulupukit
Huomautus: Aiemmin käytetty yksikkömuotoa joulupukki.
Laajemmat termit: taruolennot
Rinnakkaistermit: joulu
tontut
Korvaa termit: joulupukki
Index term: Father's Day
Asiasana: isänpäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: fathers
Asiasana: isät
Laajemmat termit: vanhemmat
Rinnakkaistermit: isäpuolet
Index term: fathers-in-law
Asiasana: apet
Laajemmat termit: appivanhemmat
Rinnakkaistermit: anopit
Index term: feeding
Asiasana: ruokinta
Suppeammat termit: imetys
Rinnakkaistermit: karjanhoito
kotieläimet
ravinto
Index term: female culture
Used for: women's culture
Asiasana: naiskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: mieskulttuuri
naiset
Korvaa termit: naisten kulttuuri
Index term: feminism
Asiasana: feminismi
Rinnakkaistermit: naisen asema
naiset
Index term: fertility
Asiasana: hedelmällisyys
Rinnakkaistermit: lisääntyminen
Index term: festivals
Asiasana: juhlat
Suppeammat termit: kotiseutujuhlat
koulujuhlat
lastenjuhlat
vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: iltamat
merkkipäivät
pikkujoulut
Index term: Festschriften
Used for: anniversary volumes
Asiasana: juhlajulkaisut
Korvaa termit: juhlakirjat
fetishes
Use: cult objects
Index term: fetishism
Asiasana: fetisismi
Rinnakkaistermit: amuletit
kulttiesineet
Index term: fictious places
Asiasana: fiktiiviset paikat
Rinnakkaistermit: utopiat
Index term: ficts
Asiasana: fiktit
Toim. huomautus : Opetus-, varoitus-, selitys- tai huvittamistarkoituksessa sepitetty kvasiuskomus, -tarina tai -sanonta, joka on epätosi, leikillinen tms., mutta jota tarjotaan totena jollekin kuulijaryhmälle, esim. lapsille (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Laajemmat termit: suullinen perinne
Korvaa termit: lastenpelotukset
field research
Use: fieldwork
Index term: fieldwork
Used for: field research
Asiasana: kenttätyö
Rinnakkaistermit: etnografia
haastattelut
havainnointi
informantit
kenttätyöraportit
kyselyt
tutkimus
tutkimusmatkat
tutkimusmenetelmät
perinteenkeruu
Korvaa termit: kenttätutkimus
Index term: fieldwork reports
Asiasana: kenttätyöraportit
Laajemmat termit: raportit
Rinnakkaistermit: kenttätyö
matkakertomukset
Korvaa termit: keruukertomukset
Index term: fights
Asiasana: tappelut
Rinnakkaistermit: aggressiot
konfliktit
väkivalta
film
Use: cinema
Index term: films
Asiasana: elokuvat
Laajemmat termit: kuvatallenteet
Rinnakkaistermit: elokuva
populaarikulttuuri
Index term: Finland Swedes
Definition: Term introduced 2001, prior to that term Swedish-speaking Finns has been used
Asiasana: suomenruotsalaiset
Rinnakkaistermit: suomalaiset
Finnic mythology
Use: mythology -- Finns
Index term: Finno-Ugric peoples
Asiasana: suomalais-ugrilaiset kansat
Laajemmat termit: uralilaiset kansat
Suppeammat termit: itämerensuomalaiset kansat
obinugrilaiset kansat
permiläiset kansat
saamelaiset
unkarilaiset
volgansuomalaiset kansat
Index term: Finns
Asiasana: suomalaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Suppeammat termit: karjalaiset
ulkosuomalaiset
Rinnakkaistermit: suomenruotsalaiset
Index term: Finns in America
Asiasana: amerikansuomalaiset
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: Finns in Sweden
Asiasana: ruotsinsuomalaiset
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: firemaking
Asiasana: tulenteko
Rinnakkaistermit: tuli
Index term: fireplaces
Asiasana: tulisijat
Rinnakkaistermit: uunit
Index term: fishing
Asiasana: kalastus
Laajemmat termit: pyyntielinkeinot
Rinnakkaistermit: kalastusvälineet
pyynti
ravustus
Index term: fishing devices
Asiasana: kalastusvälineet
Laajemmat termit: pyyntivälineet
Rinnakkaistermit: kalastus
Index term: flax
Asiasana: pellava
Laajemmat termit: kasvit
luonnonkuidut
Index term: floating
Asiasana: uitto
Laajemmat termit: metsätyö
flying saucers
Use: UFO
Index term: folk
Used for: common people
Asiasana: kansa
Rinnakkaistermit: kansat
Korvaa termit: kansanihmiset
Index term: folk art
Asiasana: kansantaide
Rinnakkaistermit: kansankulttuuri
kansanomaiset huonekalut
kansantaiteilijat
koristetaide
kuvataide
käsityöperinne
nykykansantaide
primitiivinen taide
uskonnollinen taide
Index term: folk artists
Asiasana: kansantaiteilijat
Rinnakkaistermit: kansantaide
nykykansantaide
perinteentaitajat
Index term: folk belief
Asiasana: kansanusko
Laajemmat termit: kansanperinne
Rinnakkaistermit: etniset uskonnot
kansanlääkintä
kansanuskonto
magia
uskonto
uskomusperinne
folk belief systems
Use: belief tradition
Index term: folk beliefs
Asiasana: uskomukset
Laajemmat termit: uskomusperinne
folk buildings
Use: vernacular architecture
Index term: folk culture
Used for: vernacular culture
Asiasana: kansankulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kansanelämä
kansanperinne
kansantaide
populaarikulttuuri
tapakulttuuri
Korvaa termit: kansanomainen kulttuuri
Index term: folk culture studies
Asiasana: perinnetieteet
Laajemmat termit: kulttuurien tutkimus
Suppeammat termit: folkloristiikka
kansatiede
Index term: folk customs
Asiasana: tapakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: elämäntapa
juomatavat
kansanelämä
kansankulttuuri
kansanperinne
kohteliaisuus
rituaalit
ruokailutavat
Korvaa termit: kansantavat
Index term: folk dance
Asiasana: kansantanssi
Laajemmat termit: kansanperinne
tanssi
Rinnakkaistermit: kansantanssit
pelimannimusiikki
tanssilaulut
Index term: folk dance music
Asiasana: pelimannimusiikki
Laajemmat termit: perinnemusiikki
tanssimusiikki
Rinnakkaistermit: kansantanssi
Index term: folk dances
Definition: The names of folk dances can be used as specifying index terms in plural form
Asiasana: kansantanssit
Huomautus: Kansantanssien nimiä voidaan käyttää tarkentavina asiasanoina monikkomuodossa
Laajemmat termit: tanssit
Suppeammat termit: laulutanssit
piiritanssit
Rinnakkaistermit: kansantanssi
rituaalitanssit
folk drama
Use: folk plays
Index term: folk dress
Asiasana: kansanpuvut
Laajemmat termit: vaatteet
Rinnakkaistermit: kansallispuvut
muinaispuvut
Index term: folk furniture
Used for: furniture
Asiasana: kansanomaiset huonekalut
Rinnakkaistermit: kansantaide
Korvaa termit: huonekalut
folk healers
Use: healers
folk healing
Use: folk medicine
folk legends
Use: legends
folk literature
Use: oral tradition
Index term: folk medicine
Definition: For vernacular veterinary medicine, use folk medicine -- veterinary medicine
Used for: folk healing
Asiasana: kansanlääkintä
Huomautus: Kansanomaisesta eläinlääkinnästä käytä kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Rinnakkaistermit: eläinlääkintä
etnofarmakologia
kansanusko
parannustavat
parantajat
vaihtoehtolääkintä
Korvaa termit: kansanparannus
Index term: folk medicine -- veterinary medicine
Used for: folk veterinary medicine
vernacular veterinary medicine
Asiasana: kansanlääkintä -- eläinlääkintä
Korvaa termit: kansaneläinlääkintä
kansanomainen eläinlääkintä
Index term: folk music
Asiasana: kansanmusiikki
Laajemmat termit: kansanperinne
perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: etnomusikologia
kansanlaulut
laulumusiikki
maailmanmusiikki
soitinmusiikki
folk music research
Use: ethnomusicology
Index term: folk musicians
Asiasana: kansansoittajat
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: katusoittajat
soittaminen
Korvaa termit: pelimannit
Index term: folk narrative
Asiasana: kertomusperinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: kansansadut
kansantarinat
kaskut
kronikaatit
legendat
memoraatit
myytit
saagat
syntykertomukset
vitsit
Rinnakkaistermit: kansankertojat
kerronta
Korvaa termit: kansankertomukset
Index term: folk piety
Asiasana: kansanhurskaus
Rinnakkaistermit: kansanuskonto
kirkollinen kansanperinne
spiritualiteetti
uskonnollisuus
Index term: folk plays
Used for: folk drama
Asiasana: kansannäytelmät
Rinnakkaistermit: draama
Korvaa termit: kansannäytelmä
folk poems
Use: folk poetry
folk poetry
Use: oral tradition
Index term: folk poetry
Used for: folk poems
Asiasana: runomuotoinen perinne
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: balladit
eeppiset runot
hokemat
kalevalamittaiset runot
ketjurunot
lorut
lyyriset kansanrunot
pyrkimäluvut
riittirunot
skaldirunous
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
Korvaa termit: kansanrunot
Index term: folk poets
Definition: Self-educated peasant poets of the 19th century class society
Used for: peasant poets
Asiasana: rahvaanrunoilijat
Huomautus: Sääty-yhteiskunnan ajan itseoppineet talonpoikaisrunoilijat (1800-l.)
Laajemmat termit: kansankirjailijat
Rinnakkaistermit: kansankirjallisuus
runonlaulajat
Korvaa termit: talonpoikaisrunoilijat
Index term: folk religion
Used for: popular religion
vernacular religion
Asiasana: kansanuskonto
Rinnakkaistermit: kansanhurskaus
kansanusko
kirkollinen kansanperinne
folk singers
Use: folksingers
Index term: folk songs
Asiasana: kansanlaulut
Laajemmat termit: suullinen perinne
Suppeammat termit: balladit
dainat
joiut
kehtolaulut
lastenlaulut
leikkilaulut
pilkkalaulut
riimilliset kansanlaulut
tanssilaulut
tsastuskat
työlaulut
uudestisanoitetut laulut
valituslaulut
Rinnakkaistermit: arkkiveisut
kalevalamittaiset runot
kansanmusiikki
laulumusiikki
pyrkimäluvut
Index term: folk tales
Used for: fairy tales
tales
Asiasana: kansansadut
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: eläinsadut
hölmöläissadut
ihmesadut
kansansadut -- paholainen
ketjusadut
legendasadut
novellisadut
pilasadut
valhesadut
Korvaa termit: sadut
Index term: folk tales -- devil
Definition: Used for tales of the stupid ogre (AT 1000-1199).
Used for: tales of the stupid ogre
Asiasana: kansansadut -- paholainen
Huomautus: Tarkoittaa satuja tyhmästä paholaisesta (AT 1000-1199).
Laajemmat termit: kansansadut
Korvaa termit: sadut tyhmästä paholaisesta
folk tradition
Use: folklore
folk veterinary medicine
Use: folk medicine -- veterinary medicine
folk writers
Use: self-educated writers
Index term: folklife
Asiasana: kansanelämä
Rinnakkaistermit: arkielämä
elämä
elämäntapa
kansankulttuuri
tapakulttuuri
Index term: folklore
Used for: folk tradition
Asiasana: kansanperinne
Laajemmat termit: perinne
Suppeammat termit: kansanmusiikki
kansantanssi
kansanusko
kuvalore
leikit
suullinen perinne
Rinnakkaistermit: fakelore
folklorismi
folkloristiikka
kansankulttuuri
kollektiivitraditio
metafolklore
tapakulttuuri
Korvaa termit: folklore
folklore anthologies
Use: collections
Index term: folklore archives
Used for: archives -- folklore
Asiasana: perinnearkistot
Korvaa termit: arkistot -- kansanperinne
Index term: folklore collecting
Used for: collecting
Asiasana: perinteenkeruu
Huomautus: Käytetty vuodesta 2015 lähtien, sitä ennen käytetty asiasanaa keruu.
Suppeammat termit: keruukilpailut
Rinnakkaistermit: kenttätyö
keruukehotukset
kirjoituskilpailut
kyselyt
tekstualisaatio
perinteenkerääjät
Korvaa termit: keruu
folklore collecting competitions
Use: collecting competitions
Index term: folklore collectors
Used for: collectors
Asiasana: perinteenkerääjät
Toim. huomautus : Käytetty vuodesta 2015 lähtien, sitä ennen käytetty asiasanaa kerääjät.
Rinnakkaistermit: perinteenkeruu
tutkijat
Korvaa termit: kerääjät
Index term: folklore genres
Asiasana: perinteenlajit
Huomautus: Aiemmin termiä käytetty myös muodossa perinnelajit.
Rinnakkaistermit: luokittelu
perinnelajianalyysi
suullinen perinne
Korvaa termit: perinnelajit
folklore scholars
Use: scholars -- folkloristics
folklore studies
Use: folkloristics
Index term: folklorism
Editorial note : The conscious adaptation of traditional expressions for commercial, national, touristic, ideological or entertaining purposes (Source: Perinteentutkimuksen terminologia)
Asiasana: folklorismi
Toim. huomautus : Perinteen elementtien tietoista soveltamista kaupallisiin, kansallisiin, matkailullisiin, ideologisiin tai viihteellisiin tarkoituksiin (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: fakelore
kansanperinne
Index term: folkloristics
Used for: folklore studies
study of folklore
Asiasana: folkloristiikka
Laajemmat termit: perinnetieteet
Rinnakkaistermit: kansanperinne
perinne-ekologia
Korvaa termit: kansanrunoudentutkimus
perinteentutkimus
folklorists
Use: scholars -- folkloristics
Index term: folksingers
Used for: folk singers
Asiasana: kansanlaulajat
Huomautus: Aiemmin käytetty termiä laulajat yhdessä laajemman termin perinteentaitajat kanssa.
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Suppeammat termit: runonlaulajat
Rinnakkaistermit: laulaminen
food
Use: food dishes
Index term: food culture
Used for: foodways
cuisine
culinary art
Asiasana: ruokakulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Suppeammat termit: ateriat
perinneruoat
ruoanvalmistus
ruokailutavat
Rinnakkaistermit: alkoholikulttuuri
keittokirjat
perinne
ruoat
Korvaa termit: ruokaperinne
Index term: food dishes
Definition: The names of food dishes can be used as index terms
Used for: food
Asiasana: ruoat
Huomautus: Ruokalajien nimiä voi käyttää asiasanoina
Suppeammat termit: perinneruoat
Rinnakkaistermit: juomat
leipä
ravinto
ruokakulttuuri
viljavalmisteet
Korvaa termit: ruoka
ruokalajit
ruuat
Index term: food habits
Asiasana: ruokailutavat
Laajemmat termit: ruokakulttuuri
Rinnakkaistermit: ateriat
juomatavat
tapakulttuuri
foodways
Use: food culture
Index term: fools
Asiasana: narrit
fools for Christ
Use: holy fools
Index term: footpaths
Asiasana: polut
Laajemmat termit: kulkuväylät
Rinnakkaistermit: tiet
Index term: footwear
Asiasana: jalkineet
Rinnakkaistermit: vaatteet
Index term: forced migration
Asiasana: pakolaisuus
Laajemmat termit: muuttoliike
Rinnakkaistermit: pakolaiset
Index term: forest
Asiasana: metsä
Huomautus: YSA: metsät
Rinnakkaistermit: metsänpeitto
Index term: forest covering
Asiasana: metsänpeitto
Rinnakkaistermit: luonnonhaltijat
metsä
Index term: Forest Finns
Editorial note : Finns living in the forest areas of Middle Scandinavia (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Asiasana: metsäsuomalaiset
Toim. huomautus : Keski-Skandinavian metsäalueilla asunut suomalaisväestö (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Index term: forest work
Asiasana: metsätyö
Laajemmat termit: metsätalous
Suppeammat termit: uitto
Rinnakkaistermit: metsänhoito
Index term: forestry
Asiasana: metsänhoito
Laajemmat termit: metsätalous
Rinnakkaistermit: metsätyö
Index term: forestry
Asiasana: metsätalous
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: metsänhoito
metsätyö
miilunpoltto
tervanpoltto
Rinnakkaistermit: maatalous
Index term: formula analysis
Asiasana: formula-analyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: formulat
Index term: formula poems
Asiasana: ketjurunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: ketjusadut
Index term: formula tales
Definition: AT 2000-2399
Used for: chain tales
Asiasana: ketjusadut
Huomautus: AT 2000-2399
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: ketjurunot
Korvaa termit: kaavamaiset sadut
Index term: formulas
Asiasana: formulat
Toim. huomautus : 1) Pienfolkloren pohjakaava, muotti, johon voidaan valaa uusia konformisia sanaparsia, arvoituksia jne. 2) Eeppisessä runoudessa sanaryhmä, jota toistuvasti käytetään tietyn olennaisen ajatuksen ilmaisemiseen (Lähde: Perinteentutkimuksen terminologia)
Rinnakkaistermit: formula-analyysi
rakenne
reproduktio
Index term: fowling
Asiasana: linnustus
Laajemmat termit: pyynti
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: free churches
Asiasana: vapaakirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Suppeammat termit: adventismi
baptismi
metodismi
Index term: Freemasons
Asiasana: vapaamuurarit
Laajemmat termit: salaseurat
Index term: frequency analysis
Asiasana: frekvenssianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Index term: friendship
Asiasana: ystävyys
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: sosiaaliset suhteet
Index term: functional analysis
Asiasana: funktioanalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: funktionalismi
Index term: functionalism
Asiasana: funktionalismi
Rinnakkaistermit: funktioanalyysi
Index term: fundamentalism
Asiasana: fundamentalismi
Index term: funeral
Asiasana: hautajaiset
Laajemmat termit: siirtymäriitit
Rinnakkaistermit: hautaus
kuolema
muistajaiset
vainajat
Index term: furnishings
Asiasana: sisustus
Rinnakkaistermit: asunnot
sisustustekstiilit
furniture
Use: folk furniture
Index term: furrier's craft
Asiasana: turkistyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Rinnakkaistermit: nahkatyöt