Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: g
Hakutulos: 51 asiasanaa
Index term: gambling
Asiasana: uhkapelit
Laajemmat termit: pelit
Index term: game animals
Asiasana: riistaeläimet
Laajemmat termit: eläimet
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: game songs
Asiasana: leikkilaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: lastenlaulut
laululeikit
leikit
lorut
Index term: games
Definition: The names of games can be used as index terms
Asiasana: pelit
Huomautus: Pelien nimiä voi käyttää asiasanoina
Laajemmat termit: kansanhuvit
Suppeammat termit: uhkapelit
Rinnakkaistermit: leikit
leikki
urheilu
Index term: gardens
Asiasana: puutarhat
Laajemmat termit: rakennettu ympäristö
Rinnakkaistermit: puistot
Index term: gathering
Asiasana: keräily
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: keräilykulttuurit
metsästäjä-keräilijät
pyyntielinkeinot
Index term: gathering cultures
Asiasana: keräilykulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: keräily
metsästäjä-keräilijät
pyyntikulttuurit
Index term: gender
Asiasana: sukupuoli
Huomautus: Tarkoittaa sosiaalista sukupuolta
Rinnakkaistermit: androgynia
miehet
naiset
sukupuoliroolit
sukupuolitutkimus
Korvaa termit: sosiaalinen sukupuoli
Index term: gender discrimination
Used for: sex discrimination
Asiasana: sukupuolisyrjintä
Laajemmat termit: syrjintä
Korvaa termit: seksuaalinen syrjintä
Index term: gender roles
Asiasana: sukupuoliroolit
Laajemmat termit: roolit
Rinnakkaistermit: miehen asema
naisen asema
sukupuoli
Index term: gender studies
Used for: gender study
Asiasana: sukupuolitutkimus
Rinnakkaistermit: miestutkimus
naistutkimus
queer-tutkimus
sukupuoli
Korvaa termit: gender-tutkimus
sukupuolentutkimus
gender study
Use: gender studies
Index term: generations
Asiasana: sukupolvet
Rinnakkaistermit: elämänkaari
isovanhemmat
lapset
vanhemmat
Index term: genre analysis
Asiasana: perinnelajianalyysi
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: lähdekritiikki
perinteenlajit
genuineness
Use: authenticity
Index term: geographic historical method
Asiasana: maantieteellis-historiallinen menetelmä
Laajemmat termit: tutkimusmenetelmät
Rinnakkaistermit: redaktio
säeanalyysi
toisinnot
Index term: geography of religion
Asiasana: uskontomaantiede
Laajemmat termit: uskontotiede
Rinnakkaistermit: kulttuurimaantiede
Index term: Gesar
Asiasana: Gesar
Laajemmat termit: eepokset
Index term: gestures
Asiasana: eleet
Laajemmat termit: sanaton viestintä
Rinnakkaistermit: ilmeet
ruumiinkieli
Index term: Ghost Dance
Asiasana: Ghost Dance
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
Index term: ghosts
Asiasana: kummitukset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: vainajaolennot
Index term: giants
Asiasana: jättiläiset
Laajemmat termit: taruolennot
yliluonnolliset olennot
gift of tongues
Use: glossolalia
Index term: gifts
Asiasana: lahjat
Suppeammat termit: morsiuslahjat
Rinnakkaistermit: vaihto
Index term: Gilgamesh
Asiasana: Gilgameš
Laajemmat termit: eepokset
Index term: girls
Asiasana: tytöt
Laajemmat termit: lapset
Rinnakkaistermit: naiset
Index term: globalization
Asiasana: globalisaatio
Rinnakkaistermit: transnationaalisuus
Korvaa termit: globaalistuminen
globalisoituminen
Index term: glossolalia
Used for: gift of tongues
Asiasana: kielilläpuhuminen
Laajemmat termit: ekstaattiset ilmiöt
Korvaa termit: glossolalia
Index term: Gnosticism
Asiasana: gnostilaisuus
Laajemmat termit: uskonnolliset yhteisöt
Index term: God
Asiasana: Jumala
Laajemmat termit: jumalat
Rinnakkaistermit: monoteismi
Index term: goddesses
Definition: Names of goddesses can be used as index terms, e.g. Afrodite, Tara
Asiasana: jumalattaret
Huomautus: Jumalattarien nimiä voi käyttää asiasanoina, esim. Afrodite, Tara
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: jumalakäsitykset
jumalat
Index term: godparents
Asiasana: kummit
Rinnakkaistermit: kaste
Index term: gods
Definition: Names of gods can be used as index terms, e.g. Ukko
Asiasana: jumalat
Huomautus: Jumalien nimiä voi käyttää asiasanoina esim. Ukko
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Suppeammat termit: Jumala
Rinnakkaistermit: jumalakäsitykset
jumalattaret
ukkonen
Index term: good luck bearers
Asiasana: varallisuuden kartuttajat
Laajemmat termit: kulttuuripaikan haltijat
Suppeammat termit: para
Index term: good wishes
Asiasana: toivotukset
Rinnakkaistermit: kiroukset
merkkipäivät
tervehdykset
Korvaa termit: onnittelut
Index term: gossips
Asiasana: juorut
Huomautus: YSA: juorut KÄYTÄ huhut
Rinnakkaistermit: huhut
kansantarinat
Index term: graffiti
Asiasana: graffitit
Laajemmat termit: katutaide
Korvaa termit: seinäkirjoitukset
Index term: grandparents
Asiasana: isovanhemmat
Laajemmat termit: perheenjäsenet
Rinnakkaistermit: sukupolvet
Greek mythology
Use: mythology -- antiquity -- Greece
Index term: Greek Orthodox Church
Asiasana: ortodoksinen kirkko
Laajemmat termit: kirkot
Rinnakkaistermit: tsasounat
vanhauskoiset
Index term: greetings
Asiasana: tervehdykset
Rinnakkaistermit: toivotukset
Index term: grief
Asiasana: suru
Laajemmat termit: tunteet
Index term: group games
Asiasana: ryhmäleikit
Laajemmat termit: leikit
Index term: groups
Asiasana: ryhmät
Suppeammat termit: etniset ryhmät
ikäryhmät
viiteryhmät
vähemmistöt
Rinnakkaistermit: ryhmien väliset suhteet
grown-ups
Use: adults
Index term: guardian spirits
Asiasana: haltijat
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Suppeammat termit: kulttuuripaikan haltijat
luonnonhaltijat
Rinnakkaistermit: tontut
Korvaa termit: haltiat
Index term: guides
Asiasana: oppaat
Rinnakkaistermit: hakuteokset
Index term: gurus
Definition: (Indian) religious teachers and spiritual guides
Asiasana: gurut
Huomautus: (Intialaiset) uskonnolliset ja hengelliset opettajat
Laajemmat termit: uskonnon spesialistit
Gypsies
Use: Romany
Gypsy culture
Use: Romany culture
Index term: gypsy music
Definition: Music styles connected to the Romany people and performed by both Romany people and others
Asiasana: mustalaismusiikki
Huomautus: Tarkoittaa sekä romaneiden että muiden kuin romaneiden esittämiä 1800-luvulta lähtien syntyneitä musiikintyylejä, jotka yhdistetään romaneihin, esim. romanitangoja ja -iskelmiä
Laajemmat termit: perinnemusiikki
Rinnakkaistermit: romanikulttuuri
romanimusiikki
romanit