Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: h
Hakutulos: 76 asiasanaa
habitat
Use: environment
Index term: hairstyles
Asiasana: kampaukset
Index term: Halloween
Asiasana: halloween
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Rinnakkaistermit: pyhäinpäivä
Index term: handicrafts
Asiasana: käsityöt
Suppeammat termit: nahkatyöt
olkityöt
punontatyöt
puutyöt
savityöt
tekstiilityöt
tuohityöt
turkistyöt
Rinnakkaistermit: käsityöperinne
Index term: handicraftsmen
Asiasana: käsityöläiset
Rinnakkaistermit: kotiteollisuus
käsityöperinne
Hare Krishna movement
Use: Krishna movement
Hare Krišna movement
Use: Krishna movement
Index term: harvest
Asiasana: sadonkorjuu
Laajemmat termit: maanviljely
Suppeammat termit: heinänkorjuu
Index term: haymaking
Asiasana: heinänkorjuu
Laajemmat termit: sadonkorjuu
Index term: headdresses
Asiasana: päähineet
Laajemmat termit: vaatteet
Index term: headhunting
Asiasana: pääkallonmetsästys
Laajemmat termit: rituaalit
Index term: healers
Used for: folk healers
Asiasana: parantajat
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Suppeammat termit: hierojat
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
noidat
šamaanit
tietäjät
Korvaa termit: kansanparantajat
Index term: healing
Asiasana: parannustavat
Suppeammat termit: akupunktio
henkiparannus
jäsenkorjaus
kuppaus
lääkkeet
moksibustio
parannusmagia
suoneniskentä
verenseisautus
yrttilääkintä
Rinnakkaistermit: kansanlääkintä
vaihtoehtolääkintä
Index term: healing magic
Asiasana: parannusmagia
Laajemmat termit: magia
parannustavat
Rinnakkaistermit: parantamisnäytelmä
Index term: healing ritual
Asiasana: parantamisnäytelmä
Laajemmat termit: rituaalit
Rinnakkaistermit: parannusmagia
Index term: health
Asiasana: terveys
Rinnakkaistermit: sairaus
terveydenhoito
Index term: health care
Asiasana: terveydenhoito
Rinnakkaistermit: terveydenhuolto
terveys
Index term: hell
Asiasana: helvetti
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: kuolemanjälkeinen elämä
paratiisi
tuonela
Index term: hemp
Asiasana: hamppu
Laajemmat termit: kasvit
luonnonkuidut
hen parties
Use: stag parties and hen parties
Index term: herbalism
Used for: phytotherapy
Asiasana: yrttilääkintä
Huomautus: YSA: yrttilääkintä KÄYTÄ fytoterapia
Laajemmat termit: parannustavat
Rinnakkaistermit: lääkekasvit
Korvaa termit: fytoterapia
Index term: hermeneutics
Asiasana: hermeneutiikka
Laajemmat termit: filosofia
Rinnakkaistermit: tieteenfilosofia
tulkinta
Index term: hermits
Used for: eremites
Asiasana: erakot
Rinnakkaistermit: askeesi
Korvaa termit: eremiitit
Index term: hero
Asiasana: sankari
Huomautus: YSA: sankarit
Rinnakkaistermit: idolianalyysi
idolit
kulttuuriheerokset
trickster
sankaruus
heroes
Use: culture heroes
Index term: heroism
Asiasana: sankaruus
Rinnakkaistermit: sankari
Index term: heterosexuality
Asiasana: heteroseksuaalisuus
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Index term: high religions
Asiasana: korkeauskonnot
Laajemmat termit: uskonnot
Index term: Hindu culture
Asiasana: hindulainen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: buddhalainen kulttuuri
hindulaisuus
hindut
islamilainen kulttuuri
juutalainen kulttuuri
kristillinen kulttuuri
Korvaa termit: hindukulttuuri
Index term: Hinduism
Asiasana: hindulaisuus
Laajemmat termit: uskonnot
Suppeammat termit: brahmalaisuus
veda-uskonto
Rinnakkaistermit: hindulainen kulttuuri
hindut
Krishna-liike
mantrat
tantrismi
Veda
Index term: Hindus
Asiasana: hindut
Rinnakkaistermit: hindulainen kulttuuri
hindulaisuus
Index term: hip hop
Used for: hiphop
Asiasana: hiphop
Huomautus: Kirjoitusasun lähde: Kielitoimiston sanakirja. - YSA: hip hop
Laajemmat termit: vastakulttuurit
Rinnakkaistermit: nuorisokulttuuri
rap
Korvaa termit: hip hop
hip hop music
Use: rap
hip-hop music
Use: rap
hiphop
Use: hip hop
Index term: hippie movement
Asiasana: hippiliike
Laajemmat termit: vastakulttuurit
Rinnakkaistermit: nuorisokulttuuri
Index term: historical anthropology
Asiasana: historiallinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: historia
Index term: historical legends
Asiasana: historialliset tarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Rinnakkaistermit: kronikaatit
Index term: historical research
Asiasana: historiantutkimus
Rinnakkaistermit: historia
Index term: history
Asiasana: historia
Suppeammat termit: elämänhistoria
etnohistoria
mikrohistoria
oppihistoria
tutkimushistoria
Rinnakkaistermit: historiallinen antropologia
historiantutkimus
muistitieto
Index term: history of learning
Asiasana: oppihistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: koulukunnat
tutkimushistoria
Index term: history of religion
Asiasana: uskontohistoria
Laajemmat termit: uskontotiede
Index term: history of research
Asiasana: tutkimushistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: oppihistoria
Index term: hobbies
Asiasana: harrastukset
Rinnakkaistermit: vapaa-aika
Index term: holy fools
Used for: fools for Christ
Asiasana: pyhät hullut
Rinnakkaistermit: pyhimykset
Korvaa termit: houkat
Jumalan hullut
Index term: home
Asiasana: koti
Rinnakkaistermit: kotielämä
Index term: homosexuality
Definition: Includes both male and female homosexuality, to specify use homosexuality -- men or homosexuality -- women
Asiasana: homoseksuaalisuus
Huomautus: Tarkoittaa sekä miesten että naisten homoseksuaalisuutta, täsmentävinä termeinä käytä homoseksuaalisuus -- miehet tai homoseksuaalisuus -- naiset
Laajemmat termit: seksuaalisuus
Rinnakkaistermit: biseksuaalisuus
honor
Use: honour
Index term: honour
Used for: honor
Asiasana: kunnia
Rinnakkaistermit: häpeä
Index term: horoscopes
Asiasana: horoskoopit
Rinnakkaistermit: astrologia
ennustaminen
Index term: horticulture
Asiasana: puutarhaviljely
Laajemmat termit: elinkeinot
Rinnakkaistermit: kasvinviljely
Index term: hospitals
Asiasana: sairaalat
Rinnakkaistermit: parantolat
terveydenhuolto
Index term: hotels
Asiasana: hotellit
Laajemmat termit: majoitusliikkeet
Rinnakkaistermit: kestikievarit
majatalot
Index term: household management
Asiasana: kodinhoito
Suppeammat termit: pyykinpesu
siivous
Rinnakkaistermit: kotitalous
Index term: household textiles
Asiasana: kodintekstiilit
Laajemmat termit: tekstiilit
Suppeammat termit: käspaikat
Rinnakkaistermit: sisustustekstiilit
Index term: housekeeping
Asiasana: kotitalous
Rinnakkaistermit: kodinhoito
Index term: housewares
Asiasana: taloustarvikkeet
Suppeammat termit: astiat
Korvaa termit: taloustavarat
Index term: housing
Used for: housing conditions
Asiasana: asuminen
Rinnakkaistermit: asunnot
slummit
Korvaa termit: asuinolot
housing conditions
Use: housing
Index term: human geography
Asiasana: kulttuurimaantiede
Rinnakkaistermit: kulttuuriantropologia
kulttuuriekologia
uskontomaantiede
Korvaa termit: ihmismaantiede
human image
Use: concept of man
Index term: humorous tales
Definition: AT 1350-1874. For numskull tales USE humorous tales -- numskulls.
Asiasana: pilasadut
Huomautus: AT 1350-1874. Hölmöläissaduista (AT 1200-1349) KÄYTÄ asiasanaketjua pilasadut -- hölmöläiset.
Laajemmat termit: kansansadut
Rinnakkaistermit: hölmöläissadut
kaskut
pilailu
valhesadut
humorous tales -- numskulls
Use: numskull tales
Index term: humour
Asiasana: huumori
Rinnakkaistermit: kaskut
kiusoitteluperinne
parodia
pilailu
vitsit
Index term: Hungarians
Asiasana: unkarilaiset
Laajemmat termit: suomalais-ugrilaiset kansat
Index term: hunters and gatherers
Asiasana: metsästäjä-keräilijät
Rinnakkaistermit: keräily
keräilykulttuurit
pyyntielinkeinot
pyyntikulttuurit
Index term: hunting
Asiasana: metsästys
Laajemmat termit: pyyntielinkeinot
Rinnakkaistermit: linnustus
metsästysaseet
pyynti
riistaeläimet
Index term: hunting and fishing
Asiasana: pyynti
Laajemmat termit: pyyntielinkeinot
Suppeammat termit: helmenpyynti
hylkeenpyynti
linnustus
ravustus
Rinnakkaistermit: kalastus
metsästys
pyyntivälineet
Index term: hunting and fishing
Asiasana: pyyntielinkeinot
Laajemmat termit: elinkeinot
Suppeammat termit: kalastus
metsästys
pyynti
Rinnakkaistermit: keräily
metsästäjä-keräilijät
pyyntikulttuurit
Index term: hunting and fishing cultures
Used for: hunting cultures
Asiasana: pyyntikulttuurit
Laajemmat termit: kulttuurit
Rinnakkaistermit: keräilykulttuurit
metsästäjä-keräilijät
pyyntielinkeinot
Korvaa termit: metsästyskulttuurit
Index term: hunting and fishing equipment
Asiasana: pyyntivälineet
Suppeammat termit: kalastusvälineet
metsästysaseet
Rinnakkaistermit: pyynti
hunting cultures
Use: hunting and fishing cultures
Index term: hunting weapons
Asiasana: metsästysaseet
Laajemmat termit: aseet
pyyntivälineet
Rinnakkaistermit: metsästys
Index term: huts
Asiasana: kodat
Laajemmat termit: asuinrakennukset
maatalousrakennukset
Index term: hygiene
Used for: purity
Asiasana: hygienia
Rinnakkaistermit: rituaalinen puhtaus
Korvaa termit: puhtaus
häjyt
Use: knifers