Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: k
Hakutulos: 33 asiasanaa
Index term: kabbalah
Asiasana: kabbala
Rinnakkaistermit: esoterismi
juutalaisuus
mystiikka
okkultismi
Index term: Kalevala
Asiasana: Kalevala
Laajemmat termit: eepokset
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
Kanteletar
Kalevala Day
Use: Kalevala's Day
Kalevala metric poetry
Use: Kalevalametric runes
Index term: Kalevala's Day
Used for: Kalevala Day
Asiasana: Kalevalan päivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Korvaa termit: Kalevalanpäivä
Index term: Kalevalameter
Asiasana: kalevalamitta
Rinnakkaistermit: alkusointu
kalevalamittaiset runot
parallelismi
Kalevalametric poems
Use: Kalevalametric runes
Index term: Kalevalametric runes
Used for: Kalevala metric poetry
Kalevalametric poems
Asiasana: kalevalamittaiset runot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: eeppiset runot
helkavirret
Kalevala
kalevalamitta
kansanlaulut
Kanteletar
lyyriset kansanrunot
riittirunot
runonlaulu
Korvaa termit: kalevalainen runous
kansanrunot
Index term: Kalevipoeg
Asiasana: Kalevipoeg
Laajemmat termit: eepokset
kannel
Use: kantele
Index term: kantele
Used for: kannel
Asiasana: kantele
Laajemmat termit: soittimet
Korvaa termit: kannel
Index term: Kanteletar
Asiasana: Kanteletar
Rinnakkaistermit: Kalevala
kalevalamittaiset runot
Index term: Karelianism
Asiasana: karelianismi
Index term: Karelians
Asiasana: karjalaiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
suomalaiset
Index term: karma
Asiasana: karma
Laajemmat termit: uskonnolliset käsitykset
Rinnakkaistermit: jälleensyntyminen
kohtalo
Index term: Khant
Used for: Ostyak
Asiasana: hantit
Laajemmat termit: obinugrilaiset kansat
Korvaa termit: ostjakit
Index term: kibbutzes
Asiasana: kibbutsit
Rinnakkaistermit: yhteisöt
Index term: kin
Asiasana: suku
Rinnakkaistermit: perhe
perheenjäsenet
sosiaaliset verkostot
sukulaisuus
Index term: kinship
Asiasana: sukulaisuus
Rinnakkaistermit: klaanit
matrilineaalinen polveutuminen
patrilineaalinen polveutuminen
suku
Index term: knifers
Used for: häjyt
Asiasana: puukkojunkkarit
Korvaa termit: häjyt
Knight in the Panther's Skin
Use: Vephistqaosani
Index term: Komi
Used for: Zyryans
Asiasana: komit
Laajemmat termit: permiläiset kansat
Korvaa termit: syrjäänit
Index term: Komi Pemyak
Asiasana: komipermjakit
Laajemmat termit: permiläiset kansat
Krishna Consciousness
Use: Krishna movement
Index term: Krishna movement
Definition: Term Hare Krišna -movement has also been used until the year 2007
Used for: Hare Krishna movement
Hare Krišna movement
ISKCON
Krishna Consciousness
Krišna movement
Asiasana: Krishna-liike
Huomautus: Vuoteen 2007 saakka on käytetty myös termiä Hare Krišna -liike
Laajemmat termit: uskonnolliset liikkeet
uususkonnollisuus
Rinnakkaistermit: hindulaisuus
Korvaa termit: Hare Krishna -liike
Hare Krišna -liike
ISKCON
Krishna-tietoisuus
Krišna-liike
Krišna movement
Use: Krishna movement
Index term: kronologia
Asiasana: kronologia
Rinnakkaistermit: aika
ajanlasku
ajoitus
Index term: kula
Editorial note : A ceremonial exchange system conducted in Papua New Guinea (Source: Jargon)
Used for: Kula Ring
Kula exchange
Asiasana: kula
Toim. huomautus : Trobriandsaarelaisten ja heidän melanesialaisten naapureidensa välinen symbolisen vaihdon järjestelmä (Lähde: Jargon)
Laajemmat termit: vaihto
Korvaa termit: kulapiiri
kulavaihto
Kula exchange
Use: kula
Kula Ring
Use: kula
Index term: Kven people
Editorial note : Finns, who in the 18th and 19th century settled in Finnmark, Northern Norway, and their descendants (Source: Kielitoimiston sanakirja)
Used for: Kvens
Asiasana: kveenit
Toim. huomautus : Pohjois-Norjaan Ruijaan (Finnmarkiin) 1700- ja 1800-luvuilla asettuneet suomalaiset ja heidän jälkeläisensä (Lähde: Kielitoimiston sanakirja)
Laajemmat termit: ulkosuomalaiset
Korvaa termit: kainulaiset
Kvens
Use: Kven people
Index term: käspaikat
Definition: Long, narrow Orthodox Karelian decorative ritual cloth, which serves as a towel and is often placed above the icon in the icon corner
Asiasana: käspaikat
Huomautus: Pitkä, kapea, molemmista päistään kirjailuin koristeltu ortodoksiseen karjalaiseen perinteeseen kuuluva pyyheliina, jota käytetään myös ikonin päällä koristeliinana
Laajemmat termit: kodintekstiilit
kulttiesineet
Rinnakkaistermit: ikonit
käsityöperinne
Korvaa termit: käsipaikat