Asiasanastot »
Kula – Kulttuurien tutkimuksen asiasanasto
Hakuehto: l
Hakutulos: 63 asiasanaa
Index term: labyrinths
Asiasana: jatulintarhat
Huomautus: Muinaisjäännöksiin kuuluvien kivistä ladottujen labyrinttien suomalainen kansanomainen nimitys
Rinnakkaistermit: labyrintit
Index term: labyrinths
Asiasana: labyrintit
Rinnakkaistermit: jatulintarhat
Index term: Lacplesis
Asiasana: Karhunkaataja
Laajemmat termit: eepokset
Index term: Laestadianism
Asiasana: lestadiolaisuus
Laajemmat termit: herätysliikkeet
Index term: Lamaism
Used for: Tibetan Buddhism
Buddhism -- Tibet
Asiasana: lamalaisuus
Huomautus: Aiemmin käytetty myös asiasanaketjua buddhalaisuus -- Tiibet
Laajemmat termit: buddhalaisuus
uskonnot
Rinnakkaistermit: bon
Korvaa termit: Tiibetin buddhalaisuus
tiibetinbuddhalaisuus
buddhalaisuus -- Tiibet
Index term: lamenters
Asiasana: itkijät
Laajemmat termit: perinteentaitajat
Rinnakkaistermit: itkut
Index term: laments
Asiasana: itkut
Laajemmat termit: riittirunot
Rinnakkaistermit: itkijät
valituslaulut
Korvaa termit: itkuvirret
Index term: land ownership
Asiasana: maanomistus
Laajemmat termit: omistus
Index term: landless population
Asiasana: tilaton väestö
Suppeammat termit: torpparit
Rinnakkaistermit: maaseutuväestö
talonpojat
Korvaa termit: tilattomat
Index term: landscape
Asiasana: maisema
Suppeammat termit: kulttuurimaisema
Rinnakkaistermit: ympäristö
Index term: language
Asiasana: kieli
Rinnakkaistermit: etnolingvistiikka
lingvistinen antropologia
Lapps
Use: Sami
Index term: laundering
Asiasana: pyykinpesu
Laajemmat termit: kodinhoito
Index term: laws
Asiasana: lait
Rinnakkaistermit: käräjät
normit
oikeus
oikeusantropologia
oikeuskäytäntö
sosiaalinen kontrolli
tapaoikeus
lay preachers
Use: preachers
Index term: leadership
Asiasana: johtajuus
Rinnakkaistermit: karismaattisuus
sakraali kuninkuus
valta
Index term: leap day
Asiasana: karkauspäivä
Laajemmat termit: vuotuisjuhlat
Index term: leatherwork
Asiasana: nahkatyöt
Laajemmat termit: käsityöt
Rinnakkaistermit: turkistyöt
legal anthropology
Use: anthropology of law
Index term: legends
Used for: folk legends
Asiasana: kansantarinat
Laajemmat termit: kertomusperinne
Suppeammat termit: fabulaatit
historialliset tarinat
nykytarinat
paikallistarinat
uskomustarinat
Rinnakkaistermit: huhut
juorut
Korvaa termit: tarinat
Index term: leisure
Asiasana: vapaa-aika
Rinnakkaistermit: harrastukset
loma
Index term: Lent
Asiasana: paastonaika
Rinnakkaistermit: kalendaariperinne
karnevaalit
laskiainen
paasto
pääsiäinen
Index term: letters
Asiasana: kirjeet
Index term: libraries
Asiasana: kirjastot
Laajemmat termit: muistiorganisaatiot
Rinnakkaistermit: museot
Index term: life
Asiasana: elämä
Suppeammat termit: arkielämä
kotielämä
perhe-elämä
työelämä
Rinnakkaistermit: kansanelämä
katuelämä
kuolemanjälkeinen elämä
sosiaalinen elämä
yhteiskuntaelämä
life course
Use: life cycle
Index term: life cycle
Used for: course of life
life course
Asiasana: elämänkaari
Rinnakkaistermit: elämänhistoria
ikäkaudet
kuolema
siirtymäriitit
syntymä
vanheneminen
sukupolvet
Korvaa termit: elämän kulku
elämänkulku
life cycle rituals
Use: rites of passage
Index term: life history
Asiasana: elämänhistoria
Laajemmat termit: historia
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämäkertatutkimus
elämänkaari
muistelmat
Index term: life history research
Asiasana: elämäkertatutkimus
Rinnakkaistermit: elämäkerrat
elämänhistoria
muistelmat
yksilötutkimus
Index term: limeburning
Asiasana: kalkinpoltto
Index term: liminality
Asiasana: liminaalisuus
Rinnakkaistermit: siirtymäriitit
Index term: linguistic anthropology
Asiasana: lingvistinen antropologia
Laajemmat termit: kulttuuriantropologia
Rinnakkaistermit: etnolingvistiikka
kieli
Index term: lintukotolaiset
Definition: Small fairy folk in Finnish folklore
Asiasana: lintukotolaiset
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Rinnakkaistermit: kääpiöt
Korvaa termit: taivaanääreläiset
Index term: literalization
Asiasana: kirjallistuminen
Laajemmat termit: kulttuurin muutokset
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: literary sources
Asiasana: kirjalliset lähteet
Laajemmat termit: lähdeaineisto
Rinnakkaistermit: booklore
Index term: literate culture
Asiasana: kirjallinen kulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: kirjallistuminen
kirjallisuus
suullinen kulttuuri
Index term: literature
Asiasana: kirjallisuus
Rinnakkaistermit: kirjallinen kulttuuri
Index term: literature by self-educated writers
Asiasana: kansankirjallisuus
Huomautus: Itseoppineiden kansankirjailijoiden kirjoittama kirjallisuus
Rinnakkaistermit: arkkikirjallisuus
kansankirjailijat
rahvaanrunoilijat
Index term: livelihood
Asiasana: elinkeinot
Suppeammat termit: kaivostyö
kauppa
keräily
maatalous
mehiläishoito
metsätalous
paimentolaisuus
poronhoito
puutarhaviljely
pyyntielinkeinot
teollisuus
Rinnakkaistermit: ammatit
Index term: livestock shelters
Used for: cattle shelters
Asiasana: eläinsuojat
Laajemmat termit: maatalousrakennukset
Korvaa termit: karjasuojat
Index term: Livonians
Asiasana: liiviläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: local communities
Asiasana: paikallisyhteisöt
Laajemmat termit: yhteisöt
Rinnakkaistermit: paikalliskulttuuri
kyläyhteisöt
Index term: local culture
Asiasana: paikalliskulttuuri
Laajemmat termit: kulttuuri
Rinnakkaistermit: paikallisyhteisöt
Index term: local festivals
Asiasana: kotiseutujuhlat
Laajemmat termit: juhlat
Rinnakkaistermit: kotiseututyö
Index term: local fools
Asiasana: kylähullut
Rinnakkaistermit: originellit
Index term: local heritage associations
Used for: local heritage organizations
Asiasana: kotiseutuyhdistykset
Laajemmat termit: järjestöt
Rinnakkaistermit: kotiseututyö
Korvaa termit: kotiseutujärjestöt
local heritage organizations
Use: local heritage associations
Index term: local history studies
Asiasana: kotiseutututkimus
Rinnakkaistermit: kotiseutu
kotiseututyö
Index term: local legends
Asiasana: paikallistarinat
Laajemmat termit: kansantarinat
Index term: locality
Asiasana: paikallisuus
Rinnakkaistermit: alueellisuus
Index term: lodging
Asiasana: majoitusliikkeet
Suppeammat termit: hotellit
kestikievarit
majatalot
Index term: loneliness
Asiasana: yksinäisyys
Laajemmat termit: tunteet
Rinnakkaistermit: sosiaaliset suhteet
Index term: lord of the animals
Used for: master of animals
Asiasana: eläinten herra
Laajemmat termit: yliluonnolliset olennot
Index term: love
Asiasana: rakkaus
Laajemmat termit: tunteet
Index term: luck
Asiasana: onni
Rinnakkaistermit: kohtalo
Index term: Ludians
Asiasana: lyydiläiset
Laajemmat termit: itämerensuomalaiset kansat
Index term: lullabies
Asiasana: kehtolaulut
Laajemmat termit: kansanlaulut
Rinnakkaistermit: lastenlaulut
leikitys
Index term: Lutheran churches
Asiasana: luterilaiset kirkot
Laajemmat termit: protestanttiset kirkot
Index term: lying (speech act)
Asiasana: valehtelu
lying tales
Use: tall tales
Index term: lyric folk poetry
Used for: lyric poems
Asiasana: lyyriset kansanrunot
Laajemmat termit: runomuotoinen perinne
Rinnakkaistermit: kalevalamittaiset runot
Korvaa termit: tunnelmarunot
lyyriset runot
lyric poems
Use: lyric folk poetry